Реферати » Реферати з управління » Виконання плану випуску продукції

Виконання плану випуску продукції

Московський Державний Інститут сталі і сплавів

Старооскольський філія

Кафедра: А і ПЕ

Курсова робота

По курсу: «Алгоритмізація Завдань Управління»

По темі : «Виконання плану випуску продукції»

Виконав: ст. гр. АТП-95-1д

Бредихин С.А.

Перевірив: Козир О.Ф.

М. Старий Оскол - 1999


Зміст


1. Завдання
2. Економічна характеристика завдання
3. Структури БД
4. Алгоритм рішення (словесний)
5. Схема укрупненого алгоритму
6. Блок-схема алгоритму редагування БД

1. Завдання.

1. Дати економічну характеристику завдання (що робить завдання, її функції, періодичність рішення і т.д.)
2. Побудувати структури БД
3. Описати алгоритм вирішення задачі
4. Намалювати схему укрупненого алгоритму
5. Намалювати блок-схему докладну самого рішення (редагування БД)

№ 4. Облік витрати фонду оплати праці.

Відомість витрати фонду оплати праці за __ Месяц.

| № п / | Таб | П.І.Б | Посада | Раз-| Став-| Нарахо-| Видано |% |
| п | № | | | ряд | ка | | | |
| | | | | | | лено | | |
| | | | | | | | | |
| | За | Підрозділу |-----------| | | | | |
| | | |------- | | | | | |

Всього по% підрозділу

Всього по

організації%

2. Економічна характеристика завдання.

Мета рішення задачі автоматизувати контроль щозмінного обліку фонду праці, так як обсяг інформації про витрату фонду праці великий, то очевидна необхідність створення автоматизованої система контролю системи обліку фонду оплати праці. Періодичність введення залежить від об'єму інформації, що надійшла, але не рідше одного разу на місяць. Оператор може вводити інформацію як періодично раз на місяць, так і за необхідності коригування фонду. По закінченні складання кошторису по заробітній платі проводиться підрахунок обсягу виданої зарплати і порівняння його з плановим, для цього виводиться звіт в заданій формі, який може бути виведений як за конкретною датою так і по періоду виконання робіт. Ці дані надходять в бухгалтерський відділ, в служби державного контролю за дотриманням фінансового порядку на підприємстві, в управління заводом, а так само в відділи планування виробництва та аналізу, який робить аналіз, розробку і коригування плану виконання робіт за графіком. Вхідний інформацією для системи є планове завдання, яке надходить з планового відділу і дані про вироблення плану, що передаються з бухгалтерії.
Економічна ефективність впровадження системи автоматичного обліку фонду праці видна виходячи з того, що скорочується час обробки інформації та число необхідних працівників для переробки інформації.

3. Структури БД.

Для вирішення поставленого завдання потрібно інформація з чотирьох довідкових БД: довідник посад; довідник робітників; довідник підрозділів; тарифна сітка;
Запропонуємо наступні структури для довідкових БД (таблиці 1-4).
Таблиця 1. Довідник посад (dolzn).
| Поле | Тип | Коментар |
| Kod_d | N (3) | код посади робочого |
| Naim | C (30) | Назва посади. |


Таблиця 2. Довідник робітників (FIO).
| Поле | тип | Коментар |
| Tab_n | N (2) | Табельний номер робочого |
| FIO | C (20) | Ф.І.О.рабочего. |


Таблиця 3. Довідник підрозділів (podr).
| Поле | тип | Коментар |
| Kod_p | N (2) | код підрозділу |
| Naim | C ( 20) | Назва підрозділу. |


Таблиця 4. Тарифна сітка (tar_net).
| Поле | Тип | Коментар |
| Razr | N (2) | Розряд |
| Summa | N (8.2 ) | сума. |

Необхідна також робоча БД (rab) з наступною структурою:
| Поле | Тип | Коментар |
| Month | N (2) | Місяць |
| Year | N (4) | Рік |
| Tab_n | N (4) | Табельний номер робочого |
| Kod_p | N (3) | Код підрозділу |
| Kod_d | N (3) | Код посади |
| Razr | N ( 2) | Розряд |
| Stav | N (8.2) | Ставка |
| Nach | N (8.2) | Нараховано |
| Vidano | N (8.2) | Видано |
| Percent | N (5.2) | Відсоток видачі заробітної плати |

4. Алгоритм рішення.

При запуску програми відкриваються робоча БД та довідкові БД. Потім створюються індексні файли, необхідні для установки відносини (зв'язування) довідкових БД з робочою, а також індексний файл для робочої БД, щоб мати можливість переглядати її впорядкованої по різних полях. У процесі виконання програми здійснюється автоматична переіндексація при змінах в БД для відображення внесених записів у впорядкованому вигляді.

Далі спілкування користувача з програмою проводиться за допомогою меню, структура якого наведена нижче в пункті 5 - схема укрупненого алгоритму. Режим редагування БД представлений блок-схемою в пункті 6 - блок-схема алгоритму редагування БД.

Спочатку використання пакета, необхідно заповнити довідкові бази даних.

5.Схема укрупненого алгоритму.

6. Блок-схема алгоритму редагування БД.

-----------------------

З СУБД

З програми

Вихід

Калькулятор

Календар

Сервіс

Перегляд

Звіт

Меню

Робоча БД

Довідкові БД

Показати всю БД

Довідник посад

Показати за умовою

Довідник робочих

Індексація

Довідник підрозділів

Тарифна сітка

Початок


Поле Month = m-1 ( де m поточний системний місяць)
Year = y, де y поточний системний рік, якщо m = 1, тоYear = y-1

Кінець

Підраховується відсоток видачі заробітної плати: PERCENT = Vidano / Nach *

100%.

Обчислюється сума нарахування Nach = Summa (відповідно розряду) Stav

Вводяться дані про видачу заробітної плати в поле Vidano.

Розмір ставки робітника береться з попереднього місяця з можливістю внесень змін.

Табельний номер, код підрозділу, код посади розшифровуються з довідників.


 
Подібні реферати:
Оцінка якості праці
А) Посадова інструкція оператора ЕОМ. I Загальні положення 1. Оператор ЕОМ безпосередньо підпорядковується генеральному директору. 2. Оператор ЕОМ керується у своїй роботі цією посадовою ін
Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху
В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і з
Управлінський облік на підприємстві
2. Необхідно підготувати форму звіту про виконання виробничої кошторису від одного з підрозділів при відхиленні обсягу виробництва: вироби «Альфа» менше на 4%, вироби «Бета» більше на 17%, вироби «
Методи планування персоналу та види планів по персоналу
Стратегія управління персоналом - це довгострокове, якісно певний напрям докладання зусиль з формування трудового потенціалу підприємства. Вона повинна відповідати загальній стратегії организац
Аналіз забезпеченості робочою силою
Раціональне використання персоналу підприємства - неодмінна умова, що забезпечує безперебійність виробничого процесу і успішне виконання виробничих планів. Для цілей аналізу весь персонал
Управління будівництвом
Приступаючи до проектування організаційних елементів будівельного підприємства, студент повинен чітко собі уявити, чим це підприємство займатиметься, яка буде його продукція, які його шанси отримає
Комп'ютерні технології в будівництві
Автоматизацією прийнято називати процес впровадження машин в людську діяльність. З появою комп'ютерів автоматизація стала проникати в специфічно людську діяльність - сферу організації управлен
Організація будівництва та управління якістю
Стрічковий графік використовують для наочного подання співвідношення складових якогось параметра і одночасно для вираження зміни цих складових з плином часу, наприклад: для графічного пре
Рішення управлінських завдань
Проте досвід показує, що попит учетверяется, кожен раз, коли ціна знижується вдвічі. Істотне зниження цін видається цілком можливим, тому змінні витрати на виробництво і збут складають при
Економічна робота
З метою оптимізації експлуатаційних витрат на надання послуг зв'язку, управлінням «ТатАІСнефть» під керівництвом і відповідно до методики, розробленої Економічним управлінням ВАТ «Татнефть» було проведено ан
Автоматизовані системи управління та бронювання в засобах розміщення
Впровадженню АСУ в російській готельної індустрії традиційно перешкоджає слабка технічна оснащеність (в основному це стосується малих готелів), консервативність директорів і керуючого персоналу, відносить
Планування діяльності цеху
Чисельність допоміжних робітників приймається за укрупненими нормативами, виходячи з питомої співвідношення чисельності основних і допоміжних робітників, а за професіями, виходячи з питомої ваги кожної професії
Управління ризиками
Будь-яке виробництво пов'язане з певними ризиками - фінансовими, природно-природними, екологічними, політичними, транспортними, майновими , виробничими, торговими, комерційними, інвестиційно
Планування чисельності персоналу
Терміни "персонал" і "кадри організації", "трудові ресурси", а також "human resource" будемо вважати рівносильними. Аналогічно вищесказаного має схоже значення наступне - "кадрове планування",
Нормативно-методична база
1-Склад НМБ. НМБ - це сукупність законів, нормативно правових актів і методичних документів, що регламентують технологію створення, обробки, зберігання і використання документів у поточній діяльності
Інформаційне забезпечення процесу управління матеріально-технічним снаб ...
Для того щоб забезпечити підприємство (об'єднання) необхідними йому матеріалами відповідно до виявленої потребою, організується матеріально-технічне постачання підприємства. Його завдання полягає в про
Ризики в Антикризовому Управлінні
Отже, як ми можемо бачити з таблиці, обсяг виробництва має тенденцію до зростання, у зв'язку з цим збільшується і валова виручка підприємства. Особливо хотілося б відзначити сильний стрибок в 2000 році. На мій поглядом
Перевезення будівельного сміття
До спеціалізованого рухомого складу автомобільного транспорту належать одиночні автомобілі та автопоїзда, призначені для перевезення певних видів вантажів у специфічних дорожніх і кліматичних
Методи управління персоналом
Управління персоналом на підприємстві - це вид діяльності, який дозволяє реалізовувати, узагальнити широкий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, врахування особистого фактора в побудові системи у

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар