Реферати » Реферати з управління » Роль МУП БТИ в системі державного технічного обліку

Роль МУП БТИ в системі державного технічного обліку

Центр підготовки кадрів «ПЕРСОНАЛ»

Спеціальність «Державне та муніципальне управління»

ВІДГУК керівника дипломної роботи

Студент ______ Корчагіна Катерина Владіміровна_____________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Тема: Роль МУП «Бюро технічної інвентаризації» г.Магнитогорска в системі державного технічного обліку
____________________________________________________________________________

Слухач при виконанні випускної роботи проявив себе таким чином:
1. Ступінь творчості ____ Слухач продемонстрував здатність творчо підходити до вирішення завдання, складність якої на порядок вище його поточної практичної діяльності. При цьому автор широко використовував сучасні підходи в галузі технічного обліку.
____________________________________________________________________________
2. Ступінь самостійності ____ Випускна робота виконана автором самостійно. При цьому йому вдалося покращити навички користування комп'ютерною технікою, освоїти нові для користувача програми MS Word, MS
Explorer, опанувати поштовою програмою і навичками пошуку в глобальній мережі інтернет
____________________________________________________________________________

3. Працездатність, ритмічність ____ Робота виконувалася строго за графіком, слухач виявив високу самоорганізованість і наполегливість
____________________________________________________________________________
4. Рівень спеціальної підготовки слухача _____Необходімо відзначити високий рівень підготовки, старання отримати нові знання про сучасний поданні проблеми державного технічного обліку, прагнення застосувати досягнення науки для планування майбутньої практичної діяльності
____________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНЕ ВИСНОВОК
___ Робота демонструє глибоке розуміння теорії державного технічного обліку та зміни ролі бюро технічної інвентаризації на сучасному етапі. Почата автором дослідження досить актуально, отримані висновки мають велику наукову і практичну цінність, зміст роботи відповідає цільовим установкам завдання.
___ Робота відповідає всім вимогам, рекомендується до захисту. Робота заслуговує _____________ оцінки, а її автор - присвоєння відповідної кваліфікації

Руководитель_______________________________________________________________

(вчений ступінь, звання, підпис)
"______ "____мая____ 2003

 
Подібні реферати:
Проблеми класифікації документів
Документознавство в різних джерелах розглядається як наукова дисципліна, що вивчає закономірність документознавство та розробляє теоретичні та методичні питання документаційного забезпечення про
Концепція підвищення рівня інформованості місцевого співтовариства про дії ...
Першою проблемою я ставлю оцінку взаємодії адміністрації та населення, та підвищення показників: рівня інформованості населення про події міської та місцевого життя, роботи самої адміністрації за рішенням
Регулювання процесів підготовки працівників в ринковій економіці: закордон ...
Для успішного функціонування апарату державного управління, а в принципі і для всіх соціальних організацій, необхідно розглянути варіанти поліпшення роботи кадрового складу. Тому, що саме від еф
Робота з документами
Система зберігання інформації стала формуватися одночасно з формуванням системи ділової писемності. Архівна справа може відзначати кілька «днів народження» залежно від точки зору конкретного істор
АСУ в легкій промисловості
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, АВТОМАТИЗОВАНА (АСУ) - ряд технологій виробництва, дозволяють здійснювати управління роботою обладнання та контроль за роботою обладнання за допомогою ЕОМ.
Виконання плану випуску продукції
При запуску програми відкриваються робоча БД та довідкові БД. Потім створюються індексні файли, необхідні для установки відносини (зв'язування) довідкових БД з робочою, а також індексний файл для робочої БД, ч
Квитки з дослідження систем управління - 2000
1. Найважливіші джерела і стимули прогресу науки. 2. Наукові дослідження. 3. Сутність пізнавальної діяльності. 4. Відмінність наукового дослідження від повсякденної пізнавальної діяльності.
Формування команди для реалізації проекту
Дана робота присвячена складного процесу підбору персоналу для реалізації якого-небудь проекту. Як відомо, помилки при відборі нових працівників можуть призводити до значних втрат, високої плинності кадрів
Персонал підприємства Татнефть
В умовах ринку зросли вимоги. У діяльності управління виникла нова інформаційна технологія, з'явилася необхідність створення системи управління персоналій з більш широкими функціями.
Удосконалення організації праці та робочого місця майстра цеху
В умовах переходу до системи ринкового господарювання відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і з
Управління кар'єрою держслужбовця
З тих пір, як Росія вступила на шлях демократичних перетворень, в більшості областей людської діяльності на перше місце встало суміщення інтересів особи і організації. Торкнулося це і сфери
Кримінальний процес
Все виробництво по кримінальній справі складається з різного роду прийнятих органом дізнання, слідчим і судом процесуальних рішень та скоєних у відповідності з цими рішеннями процесуальних дій. Е
Проект розробки та прийняття управлінського рішення щодо ефективної організ ...
Процес прийняття управлінських рішень актуальний в силу того, що все більше розширюються масштаби, кількість елементів і взаємозв'язків підсистем в організаційних системах. Ускладнення зв'язків між елементами з
Апарат державної думи
Актуальність роботи полягає в тому, що побудова ефективної організаційної структури є найважливішим завданням сучасного менеджменту. При розробці організаційної структури управління надають д
Управління персоналом
Предметом курсу управління персоналом є система знань, пов'язаних з цілеспрямованим організованим впливом на людей, зайнятих працею, (персоналом) з метою забезпечення ефективного функціонування
Завдання кадрового відбору і технології їх реалізації
Робота кадрових служб і керівного складу будь-якої організації неминуче пов'язана з необхідністю пошуку і відбору персоналу. Відбір кадрів є однією з центральних функцій управління, оскільки саме люди