загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінських наук» Аналіз та управління собівартістю продукції на прикладі ВАТ "Владивостоцький рибокомбінат "

Аналіз та управління собівартістю продукції на прикладі ВАТ" Владивостоцький рибокомбінат "

Зміст
Введення 4
1 Собівартість продукції: сутність, склад, теоретичні аспекти аналізу та управління 7
1.1 Поняття і економічний зміст собівартості 7
1.2 Класифікація витрат, що формують собівартість 10
1.3 Зниження собівартості як фактор соціально-економічного розвитку підприємства 19
1.4 Значення і завдання аналізу та управління собівартістю 22
2 Аналіз собівартості продукції на прикладі ВАТ «Владивостоцький рибокомбінат» 25
2.1 Аналіз динаміки і структури витрат по виробництву продукції 25
2.2 Факторний аналіз собівартості продукції 32
2.3 Аналіз витрат на карбованець товарної продукції 49
3 Управління собівартістю продукції на прикладі ВАТ «Владивостоцький рибокомбінат» 54
3.1 Управління собівартістю на основі затвердженого плану випуску продукції 54
3.2 Аналіз функціональної залежності між витратами і обсягом виробництва 65
3.3 Управління собівартістю з використанням перспективного факторного аналізу 67
Висновок 75
Список літератури 79
Додаток 84
В даний час в Росії розвивається виробництво, а разом з ним ринок і економіка країни. Якщо раніше на початку дев'яностих років при дефіциті товарів не стояла гостра проблема реалізації продукції, то сьогодні можна сказати, що вона існує. З процесом наповнення ринку товарами і послугами зростає конкуренція, що змушує кожного учасника ринку боротися за своє місце. В конкуренції перемагає той, у кого вище якість і нижча ціна на продукцію або послугу. Саме ці два основних фактори впливають на результат боротьби, а резерв поліпшення цих факторів як раз і укладені в собівартість.
Більшості комерційних підприємств, перш ніж почати своє виробництво, в якості основної мети ставлять отримання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції і витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідок взаємодії попиту і пропозиції. Під впливом законів ринкового ціноутворення, в умовах вільної конкуренції ціна продукції не може бути вище або нижче за бажанням виробника або покупця - вона вирівнюється автоматично. Інша справа - витрати, що формують собівартість продукції. Вони можуть зростати або знижуватися залежно від обсягу споживаних трудових і матеріальних ресурсів, рівня техніки, організації виробництва та інших чинників. Природно, чим вище витрати, тим менший прибуток і навпаки. Тобто між цими показниками існує зворотна функціональна зв'язок. Отже, виробник має безліч важелів зниження витрат, які він може привести в дію при вмілому управлінні.
Вивчення собівартості продукції дозволяє дати більш правильну оцінку рівню показників прибутку і рентабельності, досягнутому на підприємстві. В узагальненому вигляді собівартість продукції відображає всі сторони господарської діяльності підприємств, їх досягнення і недоліки. Можна відзначити, що собівартість застосовується для обчислення національного доходу в масштабах країни, є одним з основних чинників формування прибутку, є однією з основних частин господарської діяльності і відповідно одним з найважливіших елементів управління. Собівартість продукції нерозривно пов'язана майже з усіма показниками господарської діяльності підприємства, і вони одержують у ній своє відображення. З цієї точки зору цей показник узагальнює якість всієї роботи підприємства.
Успіх фірми залежить від формування собівартості з кількох причин:
1) витрати на виробництво виробу виступають найважливішим елементом при визначенні справедливої ??і конкурентоспроможної продажної ціни;
2) інформація про собівартість продукції лежить в основі прогнозування і управління виробництвом і витратами;
3) знання собівартості необхідно для визначення рентабельності окремих видів продукції і виробництва в цілому, визначення оптових цін на продукцію, здійснення внутрішньовиробничого госпрозрахунку.
У собівартості продукції відбиваються досягнення і недоліки в будь-якій області господарської діяльності підприємства. Важливість цього показника особливо посилюється, у зв'язку з великим обсягом виробництва і безперервним його зростанням, так як при цьому зниження одного з елементів витрат собівартості призводить до зростання конкурентоспроможності та рентабельності продукції. Відомо, що зниження собівартості на 5,9% дасть такий же ефект, якщо б підвищити обсяг продажів на 33% [41].
Зниження собівартості є чинником підвищення рентабельності, зростання грошового накопичення, досягнення економічного ефекту і, отже, успіху підприємства. На кошти економії, одержувані шляхом зниження собівартості, здійснюється значна частина витрат по розширенню та вдосконаленню виробництва. Кожне підприємство повинно приділяти підвищену увагу аналізу та управління собівартості продукції, розуміючи роль цього показника в оцінці його діяльності.
Проблема аналізу та управління собівартістю стоїть перед багатьма підприємствами, в тому числі і перед рибопереробними, які складають частину рибної галузі. Значення розвитку цієї галузі величезна, так як вона є однією з провідних галузей економіки, що дає, наприклад, тільки Приморському краю до 40 відсотків надходжень до бюджету. Тобто, розвиток рибної галузі дає не тільки робочі місця в краї і доступність рибної продукції на ринку населенню, але й податки до бюджетів різних рівнів, що сприяють соціальному та економічному підйому.
Основою вибору теми «Аналіз та управління собівартістю продукції на прикладі ВАТ« Владивостоцький рибокомбінат » був не тільки інтерес вивчення та проведення аналізу та управління собівартістю продукції, але й інтерес до самого підприємства. Рибокомбінат випускає близько 250 найменувань продукції, обсяги витрат вироблені в процесі роботи рибокомбінату величезні, а це підкреслює значення і важливість вивчення цієї теми на його прикладі.
Метою дослідження є об'єктивна оцінка рівня і динаміки собівартості продукції, виявлення шляхів її зниження, а також визначення можливостей використання аналізу як інструмент поточного та перспективного управління собівартістю.
У зв'язку з вище викладеним, можна сказати, що обрана тема є актуальною і буде представляти інтерес для широкого кола осіб. Основними завданнями, які ми поставили перед собою в дипломній роботі, є:
1. Розкрити особливості формування собівартості на рибокомбінаті;
2. Проаналізувати динаміку структури собівартості товарної продукції;
3. Виявити фактори, що впливають на собівартість, і провести факторний аналіз;
4. Виявити фактори, що впливають на рубль витрат товарної продукції;
5.Визначити недоліки і труднощі управління собівартістю;
6. Виявити резерви зниження собівартості продукції.

1 Собівартість продукції: сутність, склад, теоретичні аспекти аналізу та управління
1.1 Поняття і економічний зміст собівартості

У процесі господарської діяльності підприємство здійснює витрати (матеріальні, трудові, фінансові). Витрати підприємства складаються з усієї суми витрат на виробництво продукції та її реалізацію. Ці витрати, виражені в грошовій формі, називаються собівартістю і включаються у вартість продукту. Таким чином, собівартість є частиною ціни товару, причому вона відбиває велику частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і реалізації продукції. Собівартість входить до числа особливо значимих показників ефективності господарської діяльності. Вона являє собою витрати підприємства на виробництво й обіг, служить основою порівняння витрат і доходів, тобто самоокупності. Якщо не відома собівартість то, як можна визначити прибуток? Або для формування відпускної ціни хіба можна обійтися без собівартості? Собівартість показує, у що обходиться підприємству що виходить їм продукція, скільки можна заробити на продажі продукції або яку «накрутку» зробити понад собівартості, тобто вона є основою ціноутворення. Якщо вартість реалізованої продукції більше собівартості, то має місце розширене виробництво. Якщо в процесі реалізації продукція менше собівартості, то не забезпечується навіть просте відтворення. Без перебільшення цей показник найбільш чутливо реагує на ситуацію, яка складається на підприємствах, у виробництві окремих видів виробів і в цілих галузях.
В економічній літературі часто зустрічається визначення, яке досить коротко і ясно виражає поняття собівартості:
Собівартість - це виражені у вартісній формі поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції ( робіт, послуг) [16].
В Положенні про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), затверджено постановою Уряду РФ від 5 серпня 1992р. № 552, собівартість визначається як вартісна оцінка які у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, палива, матеріалів, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво і реалізацію [3].
При плануванні, обліку і калькулюванні собівартості продукції підприємство має право підсумовувати в собівартість також і інші зроблені ним витрати і платежі, безпосередньо не

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар