загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінських наук » Стратегічний менеджмент підприємства

Стратегічний менеджмент підприємства

ЗМІСТ
ВСТУП .......................................... ..................................... ... 3
1. СУТНІСТЬ І ВИДИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ............. ... .. 5
1.1 . АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ................................. 5
1.2. ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ... ... ... 14
2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ДП "ПЕРСПЕКТИВА-СЛАВУТИЧ" І ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ........................... .... 15
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ДП "ПЕРСПЕКТИВА-СЛАВУТИЧ" ........................................................................... 15
2.2. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ дочірнього підприємства "ПЕРСПЕКТИВА-СЛАВУТИЧ''....................................................................................................20
2.3. АНАЛІЗ застосовував КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДП "ПЕРСПЕКТИВА-СЛАВУТИЧ" І ОЦІНКА ЇЇ ЭФФЕКТИВНОСТИ.......................................................................................22
2.4. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ДП "ПЕРСПЕКТИВА-СЛАВУТИЧ" НА РИНКУ ....................................... .............................. ......... .... 29
3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ДП"ПЕРСПЕКТИВА-СЛАВУТИЧ"..........................................................31
3.1. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГИИ........................................................................................................31
3.2. Приведення у відповідність скорегувати КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ З загальним стратегічним ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА. ................................................... 35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................................38
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ...................................................................................40
Додаток ......................................................................................................41
ВСТУП
В даний час практично всі підприємства усвідомили, що запорукою довгострокового й успішного функціонування є не орієнтація на миттєвий прибуток і успіх, а побудова ефективної стратегії існування на довгострокову перспективу .
У стратегічному портфелі фірми однієї з найважливіших є конкурентна стратегія, яка передбачає розробку таких дій, які б забезпечували фірмі не тільки надійний захист від конкурентів, а й створювали б стійку конкурентну перевагу, тобто ті чинники, які створюють на ринку таку ситуацію, коли покупці віддають перевагу вашої продукції, а не товарам конкурентів, що забезпечує підвищення обсягів збуту і прибутку.
Для українських керівників фірм і підприємств проблема конкуренції стоїть дуже гостро, т.к. при існуванні соціалістичного ладу конкуренції як одного з головних чинників, що стимулює розвиток економіки, НТП, не існувало взагалі. Тому при розпаді СРСР, коли Україна встала на шлях ринкової економіки, природним чином з'явилася проблема конкуренції. Ось тут наші керівники і опинилися беззбройними. Довелося з самого початку студіювати закони вільного ринку і адаптуватися до нових умов. Але добре відомо, що лише одиниці наших фірм і підприємств змогли вчасно перебудуватися і вести грамотну конкурентну боротьбу. Одним з джерел ураження в конкурентній боротьбі є незнання того, як правильно вести цю боротьбу науково обгрунтованими методами.
Тому проблема побудови конкурентної стратегії є актуальною і вимагає розгляду. У даній роботі буде проаналізовано конкурентна стратегія, застосовувана дочірнім підприємством "Перспектива-Славутич", яке займається торгівлею канцелярськими товарами, виявлено її недоліки та запропоновано шляхи вдосконалення застосовуваної конкурентної стратегії з науково обгрунтованою точки зору.

1. СУТНІСТЬ І ВИДИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ
1.1. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ.
Ділові та корпоративні стратегії перемагають тоді, якщо їх основою є стійку конкурентну перевагу. А конкурентна перевага фірма може мати в тому випадку, якщо:
- якщо її індивідуальні витрати на виробництво товарів і послуг нижче, ніж у конкурента;
- рівень якості товарів вище, ніж у конкурента;
- асортимент і номенклатура ширше, ніж у конкурента;
- рівень обслуговування клієнтів вище, ніж у конкурента.
Уміло використовуючи конкурентні переваги, фірма може здійснити один з наступних видів конкурентної стратегії:
1. Стратегія низьких витрат - передбачає максимально можливе зниження витрат виробництва і реалізації товару, що дозволяє залучити максимально можливу кількість покупців;
2. Стратегія диференціації - спрямована на надання товару специфічних рис, що відрізняють його від товару конкурента;
3. Стратегія оптимальних витрат - припускає оптимальне поєднання низьких витрат і диференціації;
4. Сфокусована стратегія (або стратегія ринкової ніші)-соріентірована на покупців з особливими потребами, смаками. Також конкурентні стратегії діляться на:
- наступальні;
- оборонні;
- вертикальної інтеграції.
Стратегія низьких витрат може стати основним методом боротьби лише на тих ринках, де товари стандартні і не підлягають диференціації. Для здійснення конкурентної переваги по витратах, можна використовувати методи:
- максимально спростити технологію виробництва;
- спростити дизайн товару;
- провести реінжиніринг основних виробничих процесів;
- замінити використання дорогих матеріалів на більш дешеві товарозаменітелі;
- скоротити маркетингове забезпечення;
- зменшити транспортні витрати;
- вдатися до вертикальної інтеграції вперед або назад;
- максимально звузити асортимент і номенклатуру, сфокусувавши увагу на найефективніших.
Здійснення цих заходів повинно доповнюватися комплексом заходів управлінського характеру (здешевлення організаційної структури управління, орієнтація всієї корпоративної культури на економію ресурсів, ретельне виконання бюджетних вимог).
Стратегія диференціації є найбільш ефективною для ринків, де споживчі запити і переваги є різноманітними і не задовольняються стандартними товарами. Для того щоб стратегія була успішною, фірма повинна ретельно вивчити запити і поведінку споживачів. При цьому повинні пропонуватися такі ознаки диференціації, які відповідають запитам покупців, цінуються ними або є такими, що запам'ятовуються. Конкурентна перевага з'являється тільки тоді, коли досить велика кількість покупців є зацікавленим в
пропонованих ознаках диференціації. Сутністю цієї стратегії є знаходження на шляху бути єдиним продавцем унікальних за властивостями товарів. Завдяки успішній диференціації фірма може отримати переваги: ??
- Встановити підвищену ціну на товар або послугу;
- Збільшити обсяги продажів, т.к. велика кількість покупців залучаються за рахунок відмінних характеристик;
- Завоювати прихильність покупців до своєї торгової марки.
Стратегію диференціації доцільно проводити тільки тоді, коли витрати на її проведення перекриваються доходами від її проведення. Диференціація зазнає невдачі, коли покупці не бачать унікальності товарної марки або якщо підхід до диференціації може бути легко скопійований фірмами-конкурентами.
Диференціювати товар або послугу можна таким чином:
- пропонувати товар з великими можливостями, з тривалішим терміном дії;
- пропонувати товар, що вимагає менше профілактичних витрат, більш зручний в експлуатації, з великим терміном гарантії;
- підвищити стандарти з виготовлення товару в порівнянні з товарами конкурентів;
- пропонувати товар, більшою мірою відповідає вимогам споживача;
- дати перевагу в обслуговуванні.
При використанні стратегії диференціації необхідно враховувати міцність вхідних бар'єрів в галузь, рівень прихильності покупців, можливість копіювання товару або заміни його товарами-субститутами, можливість того, що при
певних умовах конкурентом може виступити фірма, яка використовує стратегію низьких витрат.
Існують наступні помилки при проведенні стратегії диференціації:
- спроба диференціації на основі якості, що не підвищує корисність або не знижує витрат і не підвищує добробуту покупця;
- надмірні зусилля по диференціації, коли ціна стає занадто високою по відношенню до конкурентів, а характеристики товару набагато перевищують вимоги покупців;
- спроба встановити дуже високу ціну викликає переключення покупців на товари конкурентів з нижчими цінами;
- виробник недостатньо рекламує ознаки диференціації своїх товарів;
- виробник недостатньо знає про те, які саме ознаки покупець розглядає у вигляді особливої ??цінності товару.
Стратегія оптимальних витрат, заснована на наданні покупцю пропорційно більшої цінності за пропорційно великі гроші. Вона припускає стратегічну орієнтацію на низькі витрати і одночасно надання покупцеві цінностей від мінімально прийнятної якості до максимального. Стратегічна мета полягає в прагненні стати виробником товару з низькими витратами і відмітними від конкурента характеристиками. Особливу конкурентну перевагу досягається, коли виробник за ключовими якісним параметрам товару близький до конкурентів і набагато перевершує конкурентів за рівнем витрат.
Стратегія дає фірмі можливість гнучкого маневрування на ринку як за якісними параметрами, так і за рівнем витрат.
Лідером стає виробник, який має найнижчі витрати і випускає досить різноманітні товари з достатнім рівнем якості та обслуговування.
Сфокусована стратегія полягає в орієнтації лише на який-небудь сегмент або нішу ринку, які можуть бути визначені виходячи з географічних параметрів, рівня доходу споживачів і т.д. При цьому мета підприємства полягає в тому, щоб найкращим чином обслужити покупця на даному ринковому сегменті.
Сфокусувати стратегію доцільно застосовувати, коли:
- ринок занадто великий, щоб повністю охопити його;
- сегмент досить великий, щоб забезпечити прибуток, і має перспективи росту;
- сегмент не є привабливим для багатьох конкурентів;
- фірма, починаюча працювати на сегменті, має достатньо досвіду і ресурсів, щоб повністю охопити його;
- фірма може створити на сегменті високі бар'єри і захистити себе від всіх п'яти сил конкуренції Портера.
Реалізація даної стратегії пов'язана з наступними ризиками:
1. завжди є можливість посилення рівня

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар