загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінських наук » Екзаменаційні квитки з управління персоналом за другу половину 2000

Екзаменаційні квитки з управління персоналом за другу половину 2000

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 1

1) Організація відділу з управління персоналом.
2) Організаційна структура служби управління персоналом.
3) Планування та розвиток кар'єри співробітників.
4) Сучасні системи винагороди працівників та їх вплив на ефективність праці.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 2

1) Відмінності між менеджерами-керівниками та менеджерами з управління персоналом.
2) Оцінка потенціалу керівника.
3) Демократизація заміщення посад.
4) Діяльність управлінця в ситуації конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 3

1) Психологічні аспекти управління персоналом.
2) Вирішення конфліктів.
3) Основні вимоги до управлінцю.
4) Основні причини виникнення конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 4

1) Створення резерву потенційних кандидатів по всіх посадах.
2) Методи наукової організації праці.
3) Підготовка та перепідготовка персоналу.
4) Об'єкт конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

01360.000 / 00-2; х
Білет № 5

1) Сутність прогресивного управлінського мислення.
2) Локальна оцінка діяльності кадрів.
3) Робота з кадровим резервом.
4) Конфронтуючі сторони і причини конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 6

1) Фактори, що впливають на політику управління персоналом.
2) Соціально-психологічна задача оцінки кадрів.
3) Побудова вимірювальної системи якості організації роботи персоналу на підприємстві.
4) Конфліктна ситуація.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 7

1) Цілі фірми з управління персоналом.
2) Умови для досягнення працівником високих результатів.
3) Засоби і способи контролю адаптації.
4) Характеристики міжособистісних конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 8

1) Мотивація персоналу.
2) Професійне стажування як засіб адаптації до нової діяльності.
3) Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі.
4) Вплив конфліктів на моральну атмосферу в колективі.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 9

1) Розробка психограмм для різних робочих місць.
2) Задачі наукової організації праці.
3) Стійкість трудового колективу.
4) Етапи становлення громадської думки.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 10

1) Підбір і висунення кадрів.
2) Забезпечення адаптації працівників, новоприйнятих на роботу.
3) Найважливіші напрямки діяльності служб управління персоналом.
4) Інцидент. Його відмінність від конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 11

1) Стиль управління підприємством.
2) Атестація кадрів в колективі.
3) Промислова та соціальна адаптація працівників.
4) Психологічний аналіз природи конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 12

1) Якісні показники для вивчення особистості.
2) Організація і управління підготовкою кадрового резерву
3) Труднощі формування резерву.
4) Взаємовідносини у колективі.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 13

1) Політика управління персоналом.
2) Вивчення особистості працівників, що входять до резерву на висунення.
3) Опорні якості персоналу.
4) Типи конфліктів у трудових колективах.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 14

1) Етапи управління трудовими ресурсами.
2) Прискорення процесу адаптації працівника.
3) Діяльність управлінця в ситуації конфлікту між співробітником і групою.
4) Приклади використання в мотивації методів психології.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 15

1) Стратегія управління персоналом.
2) Пролонгована оцінка діяльності кадрів.
3) Формування управлінського персоналу по керівництву підприємством.
4) Уміння проводити наради.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 16

1) Професійно значущі якості особистості.
2) Система оцінки ефективності управління персоналом.
3) Діагностична модель управління персоналом.
4) Оцінка і стимулювання трудової діяльності персоналу.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 17

1) Різниця між управлінням персоналом та управлінням колективом.
2) Професійна підготовка і перепідготовка персоналу.
3) Головна задача роботи з кадрами.
4) Сутність соціально-психологічного конфлікту.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 18

1) Технологія управління персоналом.
2) Атестація кадрів в первинних колективах.
3) Форми та методи управління персоналом.
4) Психологічні засоби попередження плинності кадрів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 19

1) Основні функції управління персоналом.
2) Організаційне управління і соціальне планування.
3) Етапи вивчення особистості.
4) Попередження конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 20

1) Психологія підбору і розстановки кадрів по робочих місцях.
2) Встановлення професійної придатності.
3) Прийоми безконфліктного спілкування в діяльності управлінця.
4) Функціональний і дисфункціональний конфлікти.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 21

1) Цілі управління персоналом.
2) Принципи наукової організації праці.
3) Психологічні механізми в реалізації нововведень.
4) Міцність міжособистісних контактів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 22

1) Принципи типології моделей фірм.
2) Формування і розвиток у менеджерів якостей, необхідних для управлінської діяльності.
3) Шляхи підвищення ефективності управління персоналом.
4) Соціальні проблеми управління трудовими колективами.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 23

1) Продуктивність фірми.
2) Наукова організація праці, дайте визначення.
3) Оперативний і перспективний резерв.
4) Попередження конфліктів через реалізацію індивідуального підходу в роботі з персоналом.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 24

1) Методи найму працівників різного профілю.
2) Атестація кадрів і посад.
3) Профконсультаційна діяльність.
4) Роль спілкування в попередженні конфліктів.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 25

1) Аналіз і конструювання робочого місця при розробці програм управління персоналом.
2) Вивчення результатів діяльності на новій посаді.
3) Вирішення трудових спорів і соціальних конфліктів.
4) Методика вирішення конфлікту через вирішення проблеми.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 26

1) Продуктивність праці.
2) Мотиваційні установки при прийомі на роботу.
3) Реалізація індивідуального підходу в роботі з персоналом.
4) Етапи вирішення конфліктних ситуацій.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 27

1) Інформаційне забезпечення кадрової роботи.
2) Підбір і підготовка кадрів керівників.
3) Суть мотивації та її відмінність від стимулювання.
4) Міжгрупові конфлікти.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 28

1) Основні види діяльності з управління персоналом.
2) Напрямки роботи менеджерів з управління персоналом.
3) Аспекти колективної думки.
4) внутріколективні традиції.
5)
Зав. кафедрою
--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 29

1) Менеджер з управління персоналом.
2) Професійна адаптація

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар