загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінських наук » Аналіз середовища бізнесу АТ" Сібнефтепровод "

Аналіз середовища бізнесу АТ" Сібнефтепровод "

1. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕСУ АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД"
1.1 Виробничий профіль та місія АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД"
ідкрити Акціонерне Товариство "СІБНЕФТЕПРОВОД" засновано відповідно до Указів Президента Російської Федерації від 17.11.92г. №1403 "Про особливості приватизації і перетворення в акціонерні товариства державних підприємств, виробничих і науково-виробничих об'єднань нафтової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення" та від 01.07.92 №721 "Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства ".
Історично склалося, що транспорт вуглеводневої сировини концентрувався в великих спеціалізованих господарських утвореннях. З урахуванням концентрації виробників, розкиду родовищ та інших об'єктів (у тому числі інфраструктурних), з якими в рамках виробничої діяльності здійснює контакт Відкрите Акціонерне Товариство "СІБНЕФТЕПРОВОД" зараз, по території Тюменської області питання про створення виробничого трубопровідного об'єднання вирішувалося типовим для часу утворення підходом. Тобто Виробниче об'єднання магістральних нафтопроводів Західної та Північно-Західного Сибіру створювалося як єдина крупна господарська структура, яка занимется виконанням послуг з зв'язці споживача вуглеводневої сировини з його виробником на всій території області, яка розташована в основному в басейні нижньої течії річок Обі і Іртиша, в межах Західно-Сибірської низовини? однією із самих великих рівнин земної кулі і простягається на 2100 км від Карського моря на півночі (73? 30'c.ш.) до Казахстану (55? 10'c.ш.) на півдні, від дуже добре окресленої природного кордону на заході , прілегающіей до вододільній осі Уральського хребта (Свердловська область) до Таз-Єнісейського вододілу на сході протяжністю 1400 км. Загальна площа області 1430000. Км2.
У цих територіальних межах здійснює свою діяльність ВАТ "СІБНЕФТЕПРОВОД", будучи правонаступником Виробничого об'єднання магістральних нафтопроводів Західної та Північно-Західного Сибіру, ??що діяв на території області з 1964 року. Послуги з транспорту видобувається вуглеводневої сировини підприємство надає на підставі Федерального закону від 17 серпня 1995 року № 147-ФЗ "Про природні монополії", прийнятого Державною Думою 19 липня 1995 року.
Місією ВАТ "СІБНЕФТЕПРОВОД" є технічне та інформаційне забезпечення дальнього транспорту нафти, що видобувається на Півночі Тюменської області, при проведенні активної енергозберігаючої політики, здійсненню комплексу заходів з докорінного вдосконалення енергогосподарства споживачів на базі інтенсивної економії ресурсів, забезпеченні якісного енергопостачання споживачів.
Основний виробничий профіль ВАТ "СІБНЕФТЕПРОВОД" - транспорт нафти магістральними нафтопроводами.
Головними завданнями діяльності Акціонерного Товариства "СІБНЕФТЕПРОВОД" є:
* транспортування нафти по магістральних трубопроводах;
* Поставка нафти споживачам, підключеним до магістральних трубопроводів, в тому числі і на експорт;
* Зберігання нафти, виходячи з балансу, пропускної спроможності трубопроводів, з урахуванням інтересів виробників і споживачів.
Для вирішення основних завдань Акціонерне Товариство володіє мережею магістральних нафтопроводів.
1.2 Аналіз внутрішнього середовища АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД"
АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД" є підприємством, чия відмінна риса з точки зору промпроцесса в тому, що це підприємство транспорту і зберігання нафти , як і всі подібні, не створюють нової продукції, а лише транспортують продукт, створений іншими до зазначеного місця або зберігають його у власних резервуарах. Виходячи зі сказаного можна зробити висновок, підтверджується на практиці, що структура витрат тут не містить сировини, напівфабрикатів і основних матеріалів. Про ефективність виробництва можна судити за основними техніко-економічними показниками, наведеними в табл.1.2
АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД" включає в себе ряд структурних підрозділів, що знаходяться в місті Тюмені та інших містах Тюменської області.
Ділення на УМН відбувається зважаючи на обширність району робіт, здійснюваних АТ, інші ж структурні підрозділи розділені в залежності від виробництва продукції (робіт, послуг), здійснюваних ними. Детальніше функціональний розподіл виглядає наступним чином:
УМН - управління магістральних нафтопроводів. У його функції входить:
* організація експлуатації магістральних нафтопроводів відповідно до ставляться;
* Забезпечення впровадження інновацій;
* Організація робіт з попередження та ліквідації аварій;
* Організація робіт з охорони праці;
* Участь у розробці тарифу з перекачування нафти;
* Здійснення розрахунків з бюджетом.
РСУ - ремонтно-будівельне управління. У його функції входить виконання робіт з капітального будівництва та капітального ремонту.
УТТ - управління технологічного транспорту. У його функції входить:
* організація експлуатації технологічного транспорту;
* Забезпечення впровадження інновацій;
* Організація робіт з охорони праці, пожежної безпеки, здійснення оргтехмероприятий по усуненню причин і умов, що породжують виробничий травматизм;
* Організація робіт з дотримання правил пристрою і безпеки експлуатації техніки;
* Організація навчання, атестацій та перевірки знань;
* Забезпечення нормативного стану основних фондів;
* Формування комплекс заявочної документації для маттехобеспеченія основного виробництва, капбудівництва і ремонту.
* Здійснення розрахунків з бюджетом.
РМЗ - ремонтно-механічний завод. У його функції входить:
* забезпечення структурних підрозділів АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД" продукцією, послугами, товарами народного споживання;
* Забезпечення дотримання договірних зобов'язань;
* Організація робіт з охорони праці, пожежної безпеки;
* Здійснення оргтехмероприятий по усуненню причин і умов, що породжують виробничий травматизм;
* Забезпечення впровадження інновацій;
* Здійснення розрахунків з бюджетом;
* Забезпечує соцрозвиток колективу;
* Здійснення контроль за власною діяльністю.
ПНУ - пусконалагоджувальне управління. У його функції входить:
* виконання укладення договорів, відповідальність за них;
* Підвищення ефективності використання виробничо-технічної бази шляхом впровадження інновацій;
* Задоволення потреби ділянок в матресурсів;
* Організація робіт з охорони праці, пожежної безпеки, здійснення оргтехмероприятий по усуненню причин і умов, що породжують виробничий травматизм і захворювання;
* Здійснення розрахунків з бюджетом.
СУПЛАВ - служба з попередження та ліквідації аварій. В її функції входить забезпечення поточного і ремонтно-відновлювального обслуговування лінійної частини і майданних споруд магістральних нафтопроводів.
БПТОіКО - база виробничо-технічного обслуговування та комплектації обладнанням. В її функції входить виконання робіт з поточного та аварійно-відновлювального ремонту, ліквідації аварій на НПС, лінійної частини нафтопроводів, підстанціях і ЛЕП.
У функції підсобного сільського господарства входить:
* розробка виробничої та фінансової програми;
* Забезпечення впровадження інновацій;
* Організація робіт з охорони праці, пожежної безпеки, здійснення оргтехмероприятий по усуненню причин і умов, що породжують виробничий травматизм і захворювання;
* Здійснення заходів щодо створення житлових і соціально-побутових умов для працівників ПСХ;
* Здійснення розрахунків з бюджетом.
У функції навчального центру входить:
* професійна підготовка і перепідготовка робітників;
* Навчання другим і суміщають професії;
* Надання методичної допомоги підрозділам;
* Виготовлення навчально-наочних посібників, фільмів, слайдів;
* Здійснення розрахунків з бюджетом;
* Інші.
У функції представництва АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД" входить:
* забезпечення впровадження інновацій;
* Організація робіт з охорони навколишнього середовища при експлуатації магістральних нафтопроводів;
* Здійснення заходів щодо створення житлових і соціально-побутових умов для працівників АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД";
* Здійснення розрахунків з бюджетом.
Кожне із структурних підрозділів передає в апарат планові показники по виробництву робіт відповідно до визначених Положеннями функціями, необхідні для розрахунку тарифу.
Аналіз внеску структурних підрозділів в результати ПХД АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД" виробляється, в основному, на основі виконання планових завдань. Планові завдання встановлюються структурним підрозділам для ефективного функціонування АТ в цілому. Тому від виконання цих завдань залежить ритмічність діяльності підприємства. Типовими показниками, які оцінюють діяльність структурних підрозділів даного підприємства є:
* по УМН - планових витрати на транспорт нафти, середньооблікова чисельність працівників, запаси матеріалів та обладнання, наявність (відсутність) дебіторської заборгованості, виконання плану по введенню основних фондів, використання коштів.
* По РМЗ - виконання плану виробництва і надання послуг, середньооблікова чисельність працівників, наявність (відсутність) рекламацій на продукцію, що випускається, наявність (відсутність) простроченої дебіторської заборгованості, запаси матеріалів та обладнання.
* БПТОіКО - виконання плану по доходам від основної діяльності, середньооблікова чисельність працівників, наявність (відсутність) пересортиці, недостачі і бою товматценностей, запаси матеріалів та обладнання, наявність (відсутність) простроченої дебіторської заборгованості.
* По УЦ - виконання встановленого плану по видам навчання та його якості, витрати, середньооблікова чисельність працівників, запаси матеріалів та обладнання, наявність (відсутність) простроченої дебіторської заборгованості.
* По представництву АТ в м.Москві - витрати на утримання, утримання офісу відповідно до правил і норм, середньооблікова чисельність працівників.
* По РСУ - виконання плану капремонту та капбудівництва, ФОП, виконання плану по введенню основних фондів і потужностей, використання коштів, наявність (відсутність) простроченої дебіторської заборгованості, запаси матеріалів та обладнання.
* По УТТ - виконання договірних зобов'язань, виконання коефіцієнта використання парку рухомого складу на лінії, виконання завдання по зниженню собівартості транспортних послуг, середньооблікова чисельність працівників, запаси матеріалів та обладнання,

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар