загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з управлінським наукам » Вдосконалення організації та оплати праці механізатора на посіві кукурудзи

Удосконалення організації та оплати праці механізатора на посіві кукурудзи

З Про Д Е Р Ж А Н І Е
1. Введення ................. .................................................. .............. 2
2. Аналіз використання робочого часу .................... ........ 4.
3. Удосконалення організації праці ............................... 7.
4. Система оплати праці .................................... ........................ 11.
Розрахунок розцінок оплати ...................................... .................. 14.
6. Ефективність проекту ..................................... ..................... 16
7. Заключение...................................................................................18
8. Список використаної літератури .................................... .. 19
9. Приложение................................................................................20.
В В Е Д Е Н І Є.
Останнім часом найбільш гостро стало питання про підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах. Це давно вже не секрет, що за даним показником Росія далеко відстала від передових країн-виробників. Так, наприклад, якщо річна вироблення с / г продукції на 1 зайнятого в цій галузі в США становить 35,5 тис. Доларів, то в Росії менше 3-х. Але, очевидно, не все так погано, як здається. Адже є і в Росії окремі виробники з високими показниками. Можна припустити, що частково це залежить від рівня організації виробництва. Інакше чим пояснити, що, наприклад, з двох підприємств сусідів з однаковою вихідною базою, одне стає досить прибутковим, а інше накопичує купу боргів і знаходиться на межі банкрутства. Так от, одним з інструментів для підвищення продуктивності праці я бачу вдосконалення організації праці, тобто проведення комплексу робіт з вивчення праці окремих професій, детального його аналізу, розрахунку порівняльно-аналітичних показників, встановлення на їх основі норм праці, проектування робочого процесу. Центральною ланкою тут є розрахунок норм праці. Це робиться двома методами: дослідно-статичним і технічним. Найбільш обгрунтованим є технічне нормування праці. За допомогою цього методу робочий процес розчленовується на окремі елементи: операції і прийоми, які ретельно вивчають, що дозволяє найбільш раціонально організовувати робочий процес. У технічному нормуванні використовують три способи вивчення робочих процесів: фотографія (хронограф), хронометраж і фотохронометраж. У даній роботі буде використовуватися хронограф робочого дня. Це послідовне спостереження і запис до наглядової лист всіх операцій і витрат часу в хвилинах на кожну операцію за зміну чи робочий день. При цьому немає необхідності в детальному фіксуванні витрат робочого часу протягом зміни, в детальному розчленуванні процесів праці - на дії і рухи. Окремі трудові операції - оранка, культивація, підбір і обмолот валків зернових культур-розчленовують лише на прийоми (при посіві зернових культур - власне посів, поворот, засипка насіння тощо) Мета хронографии - виявити втрати робочого часу, знайти резерви для поліпшення його використання. Вона дозволяє встановити нормативи на окремі трудові прийоми: підготовчо-заключний час, годинну продуктивність і т. д. Точність відліку часу при хронографии звичайно приймають рівною п'яти секундам, в окремих випадках від 10-ти до 30-ти. Найчастіше застосовують цифровий спосіб реєстрації витрат часу. Він зводиться до запису в наглядовій аркуші часу виконання роботи і перерв, а так само їх тривалості. У ході спостережень, крім фіксації часу записують найбільш важливі дані про роботу машин, устаткування, викреслюють схему руху агрегату в загоні, вважають його продуктивність і т.д. Отже, вдосконалення організації праці здійснюється на основі досягнень науки і техніки.
Ялиною даної роботи я визначила для себе освоєння прийомів з удосконалення організації праці.
1. Аналіз використання
робочого часу.
Ля аналізу використання змінного робочого часу проводиться обробка хронографии робочого дня механізатора на посіві кукурудзи. Робиться це в такий спосіб.
==> Визначається тривалість кожної операції, прийоми.
==> Потім робиться угрупування елементів робочого часу по однойменних затратам. Для цього операції і прийоми шифрують, тобто привласнюють кожної операції відповідний код і підсумовується час операцій з однаковими кодами.
==> На закінчення визначають питому вагу кожного виду витрат у відсотках по відношенню до всього часу зміни.
Згруповані дані про час виконання операцій і їх питома вага становлять баланс робочого часу і його структуру (див. Таблицю Додатки).
Подальший аналіз змінного робочого часу здійснюється на основі розрахунку коефіцієнтів:
1). Коефіцієнт тривалості робочого дня (зміни)
До р.д. = Тсмф / ПВМ
До р.д. = 604,73 / 480 = 1,3
де Тсмф - фактична тривалість зміни, а ПВМ - встановлена ??тривалість.
Даний показник говорить про те, що фактична тривалість зміни перевищує нормативну в 1,3 рази.

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар