загрузка...

трусы женские
загрузка...

Вагонне господарство

Зміст:
Стор.
1. Введення .________________________________________________ 5
2. Організація роботи пункту технічного обслуговування ________ 9
3. Розрахунок чисельності працівників сортувальної станції «А» ____ 10
4. Механізований пункт підготовки вагонів під навантаження ____ 13
5. Механізований пункт підготовки вагонів ________________ 15
6. Список використаної літератури ___________________________ 19
ВСТУП.
Вагонне господарство є однією з найважливіших галузей залізничного транспорту. На частку вагонного господарства припадає 20% експлуатаційних витрат, майже одна шоста частина контингенту працівників залізничного транспорту. Основні фонди вагонного господарства становлять одну п'яту основних фондів залізничного транспорту.
Ефективність роботи залізниць значною мірою залежить від:
- структури вагонного парку;
- Техніко-економічних параметрів вагонів;
- Технічного стану вагонного парку.
Основне завдання вагонного господарства полягає в забезпеченні перевезень справним вагонним парком. Вагонне господарство безупинно розвивається. В даний час особлива увага приділяється оптимізації міжремонтних періодів і термінів служби вагонів, підвищенню якості ремонтних робіт, впровадження нових та вдосконалення існуючих форм організації виробництва, створення поточно-конвеєрних ліній з ремонту вагонів і їх окремих частин. Велика увага приділяється вдосконаленню механічної бази для технічного обслуговування і поточного ремонту вагонів.
Розрахунок експлуатаційної роботи.
Відповідно до схем тягових плечей і задуманих розмірів руху приймаємо: станція «А» - сортувальна станції «Б» і «В» - дільничні. На станції «А» розміщені: вагонне депо (ВЧД), механізований пункт ремонту вагонів (МПРВ), пункт комплексної підготовки вагонів під навантаження (ПКПВ), а так само пункти технічного обслуговування парного і непарного руху. На дільничних станціях «Б» і «В» розміщені пункти контрольно-технічного обслуговування (ПКТО).
Середня кількість вагонів у вантажному поїзді на ділянці визначається за формулою:
маса поїзда, т;
Qбр - середня маса вагона, т.
Тут qбр визначається за формулою:
де r8, r4 - частка відповідно восьми і чотиривісних вагонів у складі поїзда;
T4, T8 - тара відповідно чотирьох і восьмивісних вагонів;
P4, P8 - вантажопідйомність чотирьох і восьмивісних вагонів;
????????? Коефіцієнт використання вантажопідйомності чотирьох і восьмиосного вагонів (для чотирьохвісної вагона цей коефіцієнт приймається за 0,8 а для восьмивісні - 0,75)
Визначимо частку чотирьох і восьмивісні вагонів виходячи із заданої середньої осності вагонів.
Для ділянки АВ:
4.2 = (4x + (100 - x) 8) / 100
x = 95%
r4 = 0.95;
R8 = 0.05;
T4 = 23.5т;
Т8 = 46т;
Р4 = 69т;
Р8 = 125т.
Qбр = 0.95 (23.5 + 69 * 0.8) + 0.05 (46 + 125 * 0.75) = 81.8;
Середня кількість вагонів в поїзді дорівнює
Mср = 5250 / 81.8 = 64
Загальна кількість вагонів що обертаються на ділянці АВ дорівнює
NАВ =? Мср * n
де n - кількість поїздів;
NАВ = 64 * 72 * 2 = 9216
Робота на ділянці АВ дорівнює
Аав = NАВ * lАВ
де lАВ - довжина ділянки;
Аав = 9216 * 590 = 5437440.
Для ділянки АБ:
4.1 = (4x + (100 - x) 8) / 100
х` = 97.5
r4 = 0.975;
R8 = 0.025;
T4 = 23.5т;
Т8 = 46т;
Р4 = 69т;
Р8 = 125т.
Q`бр = 0.975 (23.5 + 69 * 0.8) + 0.025 (46 + 125 * 0.75) = 80.2;

Середня кількість вагонів в поїзді дорівнює:
M`ср = 5100 / 80.2 = 64
Загальна кількість вагонів що обертаються на ділянці АБ дорівнює
NАБ =? М`ср * n`
де n - кількість поїздів;
NАБ = 64 * 74 * 2 = 9472
Робота на ділянці АБ дорівнює
Аав = NАБ * lАБ
де lАБ - довжина ділянки;
ААБ = 9472 * 620 = 5872640.
Організація роботи пункту технічного обслуговування.
Сортувальна станція «А» одностороння з послідовним розташуванням парків парного і непарного напрямків
В П1 = 76 - 0.25 * 76 = 57 поїздів
У П2 = 72 - 0.25 * 72 = 54 поїздів
Визначаємо обсяг роботи в кожному парку станції. В парку прибуття П1 прибуває 74 поїзда. За 38 поїздів за зміну. Кількість транзитних поїздів становить 25% від загальної кількості поїздів прибули на станцію:
Nтр = 38 * 0.25 = 9.5 поїздів
Кількість потягів з переробкою складе:
nпер = 38 - 9 = 29 поїздів
Аналогічно визначаємо обсяг роботи в інших парках станції. Результати розрахунків представлені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1
Обсяг роботи в парках станції «А»
Обсяг роботи в парку за зміну.
Найменування парку.

ПП1
ПО1
ПП2
ПО2
Кількість поїздів
38
36
36
38
з переробкою
29
27
27
29
Транзитних
9.5 (9)
9
9
9


Розрахунок чисельності працівників сортувальної станції «А» .
Приймаємо, що парки пунктів технічного обслуговування оснащені самохідними ремонтними пристроями (машинами). Роботи виконуються комплексними бригадами з суміщенням професії оглядач вагонів і слюсаря. Чисельність робочої сили по парках пунктів технічного обслуговування по ...
В парку прибуття П1 прибуває 76 на добу, в зміну - 38. При обробці такої кількості поїздів число оглядачів, ремонтників вагонів одно:
Rяв см = 9.16
При довжині поїзда 66 вагонів поправочний коефіцієнт дорівнюватиме:
К = 1.2;
Rк = Rяв см * К;
Rк = 9.16 * 1.2 = 10.972
Отримане значення Rк множачи на поправлений коефіцієнт К1 залежить від відстаней між пунктами технічного обслуговування вагонів. При відстані між пунктами технічного обслуговування більш 300 км К1 = 1.
Розрахункова середньодобова Rяв робочих визначається за формулою:
Rяв = Rрасч * n
Аналогічно розраховуємо чисельність робітників для інших парків, результати розрахунків зводимо в таблицю 3.1
Таблиця 3.1
Розрахункова таблиця працівників ПТО
Професія
Число робочих, явочне (технологічне в зміну)
Середньодобове
Rяв = Rрасч.см * * 4.2

Rяв (см по таблиці норматив.)
Rк = Rяв * K
Rрасч = Rк * K1
Rрасч.см (см по технології)

1
2
3
4
5
6
Парк прибуття П1

Оглядачі - ремонтники вагонів
6.91
8.292
8.292
8
37.8
Оператор ПТО
1
1
1
1
4,2
Парк відправлення О1

Оглядачі - ремонтники вагонів на машині
8.56
10.272
10.272
10
42
Оглядачі - ремонтники вагонів
9.05
10.836
10.836
11
46.2
Слюсарі по ремонту рухомого складу:
7,14
8.568
8.568
9
37.8
Вагонів
7.00
8.4
8.4
8
33.6
буксовими вузла
8.52
10.224
10.224
10
42
Оператор ПТО
1
1
1
1
4,2

243,6

244
Парк прибуття П2

Оглядачі - ремонтники вагонів
6
8.22
8.22
8
33.6
Оператор ПТО
1
1
1
1
4.2
Парк відправлення О2

Оглядачі - ремонтники вагонів на машині
8.8
12.06
12.06
12
50.4
Оглядачі - ремонтники вагонів
7.34
10.06
10.06
10
42
Слюсарі по ремонту рухомого складу:

Вагонів
7.19
9.85
9.85
10
42
буксовими вузла
3.62
4.96
4.96
5
21
Оператор ПТО
1
1
1
1
4.2

197.4

197

Механізований пункт підготовки вагонів під навантаження.
Механізований пункт підготовки вагонів до перевезень знаходиться на сортувальної станції «А» і прив'язаний до сортувальних парків С1 і С2.
Завдання механізованого пункту підготовки вагонів до перевезень забезпечити високий рівень відновлення працездатності вагонів.
Приймаємо, що на добу під навантаження подається 5% переробляються вагонів, тоді добова програма складе:

NМППВ = (NАБ + NАВ) * 0.05 = 924
Таким чином за виробничою потужністю (NМППВ = 924> 500) слід віднеси до першої категорії.
Кількість працівників механізованого пункту підготовки вагонів під навантаження за зміну визначається за формулою:
______ * ________
де nпрогр. - Розрахункова група чотиривісних вагонів подаються під навантаження одночасно (при підготовки понад 250 вагонів на добу nпрогр. = 20 вагонів).
HМПРВ - середня трудомісткість підготовки одного вагона на механізованому пункті підготовки вагонів під навантаження (HМПРВ = 0.65чел. / Год.).
Tпрогр. - Час обробки вагонів на коліях пункту (tпрогр. = 0.7ч).
= 20 * 60 / 0.7 = 19
Таблиця 5.1
Штатна відомість працівників МППВ.
Професія

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар