загрузка...

трусы женские
загрузка...
Балансова модель
БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ
Вивчення балансових моделей, що представляють собою одне з найважливіших напрямів і економіко-математичних досліджень, повинне служити об'єктом вивчення окремої дисципліни.
Розробка питань організації праці для прядильного і ткацького виробництв.
Введення.
РОЗДІЛ 1. Організація праці в прядильно цеху.
1.1
Теоретичні та методологічні основи раціонального способу життя як засобу підвищення ефективності організації управлінської праці.
Зміст.
Введення стор.2
Глава I. Теоретичні та методологічні основи раціонального способу життя як засобу підвищення ефективності організації управлінської праці.
1.1
Управління матеріальними ресурсами підприємства
Зміст
Введення ....... .................................................. ..................... 3
1.
Організація діловодства
1.Краткая історія розвитку діловодства.
Визначення діловодства за ГОСТом 16487-83 (назва ГОСТу).
Взаємозв'язок питань удосконалення діловодства з питаннями розвитку та удосконалення управління.
Визначення діловодства за ГОСТом 16487-83 «Діловодство та архівна справа
Роль державного управління в активізації інноваційної діяльності
Роль державного управління в активізації інноваційної діяльності.
Наукова діяльність традиційно вважається сферою активної державної політики.
Удосконалення організації та оплати праці механізатора на посіві кукурудзи
З Про Д Е Р Ж А Н І Е
1. Введення. .................................................. .............................. 2
2
Побудова ефективної системи управління персоналом організації
Зміст
Введення
Глава 1. Методичні основи системи управління персоналом
1.1 функції системи управління
1.2 Організаційна структура системи управління
1.3 Кадрове забезпечення
1.4 Нормативно-методичне забезпечення системи УП
1.5 Правове забезпечення
Глава 2.ПРИНЦИПИ і методи побудови системи управління персоналом
2.1 Методи управління персоналом
2.2 Побудова системи управління персоналом організації
2.3 Розвиток і вдосконалення системи управління
2.4 Сучасна концепція кадрових служб
Глава 3
Внутрішньозаводське планування конверсійної програми
У даній роботі розглянуті методи внутрішньозаводського планування на підприємстві, а також розроблений бізнес-план одного з нових конверсійних напрямків заводу з ремонту та виготовлення дослідних партій засобів вимірювань і автоматизації.
Кадрова стратегія
ЗМІСТ
Вступні зауваження
Розділ 1. Опис досліджуваної фірми
Розділ 2
Стратегічне планування та менеджмент
I. ВСТУП

При обговоренні питань, пов'язаних з успіхом або невдачею
підприємства на ринку, необхідно пам'ятати, що покупець - хо-
зяін положення
Стимулювання виробничих процесів.
Управління продуктивністю є складовою частиною примушує-
ленного виробництва.
Адаптація персоналу при злитті й ??реорганізації ЗАТ «Енерпред»
ЗМІСТ
ЗМІСТ 2
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 3
Історія ЗАТ «Енерпред» 3
Місія 3
Стратегія 4
Цілі 4
Товари та послуги 4
ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАТ «Енерпред» 5
Рівень індивідуального ставлення 5
Тест по Рокічем 5
Дослідження задоволеності 6
Висновки 7
Відданість компанії 8
Висновки 8
Рівень міжособистісних відносин 9
Взаємовідносини у групах 9
Взаємовідносини з керівництвом 11
Висновки 12
Рівень організації 12
Розриви усередині системи організації 13
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН 17
Загальні рекомендації 17
Успішне налагодження інтеграційного процесу 17
Методики проведення інформаційної компанії 17
Навчання 18
ЛІТЕРАТУРА 19
ДОДАТКИ 20

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Історія ЗАТ «Енерпред»
1991 - У 1991 році в місті Усть-Ілімську була заснована фірма «Енерпред» - невелике приватне підприємство з виробництва та ремонту гідравлічного обладнання.
Роль і позиції в нововведеннях.
Ролі і позиції в нововведеннях

Звернемося до випадків нововведень, використовуючи позиційний аналіз.
Аналіз середовища бізнесу АТ "Сібнефтепровод"
1. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕСУ АТ "СІБНЕФТЕПРОВОД"
1.1 Виробничий профіль та місія АТ " СІБНЕФТЕПРОВОД "
ідкрити Акціонерне Товариство" СІБНЕФТЕПРОВОД "засновано відповідно до Указів Президента Російської Федерації від 17.11.92г
Складання анкети
Програма .
1. Взаємовідносини учнів у групі, які можуть показати, чому одні учні користуються успіхом у групі, а інші навпаки віддаляються від колективу.
2
Екзаменаційні квитки з управління персоналом за другу половину 2000
Екзаменаційний квиток по предмету
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Білет № 1

1) Організація відділу з управління персоналом.
2) Організаційна структура служби управління персоналом.
3) Планування і розвиток кар'єри співробітників.
4) Сучасні системи винагороди працівників та їх вплив на ефективність праці.
5)
Зав.
Стратегічний менеджмент підприємства
ЗМІСТ
ВСТУП ...................................................... ............................ 3
1. СУТНІСТЬ І ВИДИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ .................
Природа процесу прийняття рішень в управлінні.
1План роботи:

1. Ухвалення рішення в управлінні.

2
Управління персоналом
Кар'єра внутрішньоорганізаційна-означає, що конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить всі стадії розвитку: навчання, надходження на роботу, професійний ріст, підтримку і розвиток індивідуальних професійних здібностей, відхід на пенсію.Еті стадії конкретний працівник проходить послідовно в стінах однієї організаціі.Ета кар'єра може бути спеціалізованою і наспеціалізірованной.
Кар'єра міжорганізаційна-означає, що конкретний працівник в процесі своєї професійної діяльності проходить всі стадії розвитку: навчання, надходження на роботу, професійний ріст, підтримку і розвиток індивідуальних професійних здібностей, відхід на пенсію.Еті стадії конкретний працівник проходить послідовно в різних організаціях.
Квитки до іспиту з муніципального менеджменту
1. Предмет і моделі муніципального менеджменту (ММ)
Управління та соціальна інформація
I. Управління та соціальна інформація
Квитки по предмету Розробка управлінського рішення за осінній семестр 2000


Екзаменаційний квиток по предмету
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Білет № 1

1) Перерахуйте види управлінських рішень за підходами до прийняття рішень.
2) Від яких причин залежить перевагу способу організації розробки і прийняття управлінського рішення?
3) Назвіть обов'язкові атрибути документа.
4) Які види ризиків Ви знаєте?
5) Назвіть етапи при обміні інформацією.

Зав.
Аналіз та управління собівартістю продукції на прикладі ВАТ "Владивостоцький рибокомбінат"
Зміст
Введення 4
1 Собівартість продукції: сутність, склад, теоретичні аспекти аналізу та управління 7
1.1 Поняття і економічний зміст собівартості 7
1.2 Класифікація витрат, що формують собівартість 10
1.3 Зниження собівартості як фактор соціально-економічного розвитку підприємства 19
1.4 Значення і завдання аналізу та управління собівартістю 22
2 Аналіз собівартості продукції на прикладі ВАТ «Владивостоцький рибокомбінат» 25
2.1 Аналіз динаміки і структури витрат по виробництву продукції 25
2.2 Факторний аналіз собівартості продукції 32
2.3 Аналіз витрат на карбованець товарної продукції 49
3 Управління собівартістю продукції на прикладі ВАТ «Владивостоцький рибокомбінат» 54
3.1 Управління собівартістю на основі затвердженого плану випуску продукції 54
3.2 Аналіз функціональної залежності між витратами і обсягом виробництва 65
3.3 Управління собівартістю з використанням перспективного факторного аналізу 67
Висновок 75
Список літератури 79
Додаток 84
В даний час в Росії розвивається виробництво, а разом з ним ринок і економіка країни.
Забезпечення стійкості роботи агропромислового об'єкта надзвичайних ситуацій
Зміст курсової роботи;
Введення.
I розділ. Оцінка обстановки.
II розділ
АТЗТ "Техноткані" - організація виробництва
Зміст
1. Історична довідка ........................................................................ 3
2. Організаційно-технічні особливості підприємства 4
3. Ткацький ділянка 5
3.1. Поділ праці на ткацькому ділянці 6
3.2. Організація праці ткача 6
3.3. Організація робочого місця і характеристика умов роботи 7
3.4. Нормування праці на ткацькому ділянці. 7
3.4.1. Нормувальних карта 7
3.4.2. Заміри швидкості на ткацьких верстатах. 7
3.4.3. Заміри обривності на ткацьких верстатах. 8
3.4.4. Моментальні спостереження. 8
3.4.5. Хронометражні спостереження 10
3.4.6. Фотографія робочого часу ткача 11
4. Крутильними ділянку 19
4.1. Поділ праці на крутильних ділянці 19
4.2. Організація праці крутільщіци 19
4.3. Організація робочого місця і характеристика умов роботи. 20
4.4. Нормування праці на крутильних ділянці. 21
4.4.1. Нормувальних карта. 21
4.4.2. Заміри швидкості переднього циліндра машини 21
4.4.3. Заміри обривності на крутильної машині 21
4.4.4. Моментні спостереження. 21
4.4.5. Хронометражні спостереження 23
4.4.6. Фотографія робочого часу крутільщіци 23
5. Організація заробітної плати в АТЗТ «Техноткані» 29
Висновку 31
Використана література: 32
Додаток 1. 33
Організаційно-технічні особливості підприємства
Основний асортимент технічних тканин, виробляється на ткацькому ділянці № 1
Квитки з інноваційного менеджменту за осінній семестр 2000
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання
ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ продовольчих і непродовольчих товарів
2) Опишіть схему руху продовольчих товарів від гуртової ланки до роздрібного.
3) Функції оптової торгівлі в системі руху товарів до споживача.
4) Вимоги, що пред'являються до торгових агентів.
5) Що являє собою «зручний» магазин?
6) Що являє собою супермаркет?
7) Особливості ланцюгових супермаркетів.
8) Опишіть схему дій на замовлення товару для невеликого магазину.
9) Що повинна забезпечити виручка від продажу продукції?
10) Схема ціноутворення в роздрібній торгівлі.
Екзаменаційні квитки по предмету Стратегічне планування за кінець 2000


Екзаменаційний квиток по предмету
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Білет № 1

1) Значення вироблення місії для організації.
2) Програма впливу ринкової стратегії фірми на стратегічне планування.
3) Управління фірмою за допомогою вибору стратегічних позицій.
4) Основні програми реформування економіки Росії.
5)
Зав.
Сторінки: 1 2
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар