загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з фізкультури і спорту » Динаміка показників серцевого ритму під час виконання східчасто зростаючого навантаження на велоергометрі

Динаміка показників серцевого ритму під час виконання східчасто зростаючого навантаження на велоергометрі

у обстежуваних з різними рівнями фізичної працездатності

В.С. Дутов, А.Є. Северин, С.А. Шастун, А.С. Шастун, Сочинський інститут курортної справи і туризму, Російський університет дружби народів ім. П. Лумумби

Для визначення функціональних резервів кардіореспіраторної системи широко використовується тест PWC170. Однак його виконання представляє великі труднощі для обстежуваних. Для масових досліджень актуальним пошук більш простих непрямих методів визначення працездатності.

Метою дослідження було вивчення впливу рівня фізичної працездатності на показники кардіорітма-грами.

Методи та організація дослідження. У 12 обстежуваних була проведена реєстрація серцевого ритму (кардіорітмограмма по Р.М. Баєвським, 1984), артеріального тиску та електрокардіограми перед навантаженням, під час східчасто зростаючого навантаження на велоергометрі і на 5-й хв відновлення. Перший ступінь навантаження становила 50 Вт і через кожні 3 хв збільшувалася на 50 Вт. Всі обстежувані виконали два ступені навантаження (50 і 100 Вт), 6 осіб - три (50, 100 і 150 Вт).

Динаміка серцевого ритму під час виконання східчасто зростаючого навантаження на велоергометрі у обстежуваних з різним рівнем фізичної працездатності

Показники Група I (n = 6) Група II (n = 4) Група III (n = 2)
фон 50 Вт 100 Вт 5-а хв восст. Фон 50 Вт 100 Вт 5-а хв восст фон 50 Вт 100 Вт 5-а хв восст
ЧСС, уд / хв 99,7 ± 0,8 121,1 ± 0,98 149,7 ± 1,44 119,8 ± 1,1 90,1 ± 3,5 98,3 ± 0 , 92 118,1 ± 1,15 97,8 ± 0,94 63,1 ± 0,97 80,3 ± 1,2 85,4 ± 1,6 67,2 ± 1,2
АТс, мм рт. ст. 124,5 ± 1,1 159,8 ± 1,31 171,2 ± 1,45 135,4 ± 1,15 122,6 ± 1,2 145,4 ± 1,44 159,7 ± 1,39 141,4 ± 1,34 112,7 ± 1,01 124,6 ± 1,3 146,2 ± 0,95 24,9 ± 1,4
АТд, мм рт. ст. 90,1 ± 0,92 89,1 ± 0,96 88,4 ± 1,1 99,1 ± 1,2 85,3 ± 1,13 102,4 ± 1,2 91,1 ± 0,9 84,9 ± 0,96 79,2 ± 0,91 80,9 ± 1,1 99,1 ± 1,15 87,63 ± 0,98
АМО,% 46,6 ± 0,5 60,5 ± 0,6 80,9 ± 0 , 9 76,7 ± 0,8 39,4 ± 0,4 56,5 ± 0,6 71,4 ± 0,7 55,3 ± 0,6 38,5 ± 0,5 28,9 ± 0,4 56,5 ± 0,6 27,1 ± 0,4

Х, мс І

211 ± 18 198 ± 21 98 ± 9 102 ± 11 306 ± 23 252 ± 21 99 ± 12 104 ± 17 251 ± 23 382 ± 29 261 ± 19 411 ± 31
Н, у.ед. 188,7 ± 19,1 509,8 ± 49,1 811,3 ± 51,2 709,4 ± 32,6 125,4 ± 11,9 413,6 ± 33,9 552,6 ± 39,7 512,4 ± 38,5 85,4 ± 11,2 98,3 ± 9,6 314,5 ± 22,1 71,9 ± 9,9
АТс * ЧСС, у.ед. 12114 19352 25629 16221 11046 14293 18861 13829 7111 10005 12485 8393

Позначення:

група I - обстежувані з PWC170 = 160-200 Вт;

Група II - обстежувані з PWC170 = 201-300 Вт;

Група III - обстежувані з PWC170 = 301 - 400 Вт.

Результати та їх обговорення. За результатами розрахунку PWC170 обстежуваних умовно розбили на три групи: I - PWC170 = 160-200 Вт; II - 201-300 Вт; III - 301-400 Вт (див. таблицю).

Отримані результати розглядалися, виходячи з рівня фізичної працездатності.

Частота серцевих скорочень (ЧСС), подвійне твір (АДСхЧСС) і індекс напруги (ІН) збільшувалися пропорційно величині фізичного навантаження і рівнем PWC170 (див. таблицю).

Рис. 1. Динаміка амплітуди моди (у%) при виконанні східчасто зростання навантаження на велоергометрі обстежуваних з різним рівнем фізичної працездатності Рис. 2. Динаміка Дх (с) при виконанні східчасто зростання навантаження на велоергометрі обстежуваних з різним рівнем фізичної працездатності

Амплітуда моди (АМО) кардіорітмограмми на першого ступеня навантаження змінювалася різноспрямовано: у обстежуваних з високою PWC170 (III група ) АМО зменшувалася і тільки при навантаженні 100 Вт зростала до 56%. У решти обстежуваних починаючи вже з першого ступеня навантаження АМО збільшувалася до 60-80% (див. таблицю і рис. 1). Отже, у обстежуваних з низькою PWC170 (I група) серце працювало в стабільному ритмі з мінімальною кількістю відхилень у ту чи іншу сторону в умовах мінімального рівня ступенів свободи. Такий стан може свідчити про "жорсткої" регуляції серцевого ритму нервовою системою. Це підтверджує і динаміка показника Х (розкид кардіоінтервалів за 100 кардіоциклу), який зростає при навантаженні в 50 Вт у обстежуваних з високим рівнем PWC170 (див. таблицю і рис. 2).

Динаміка досліджуваних показників в період відновлення симетрично відображає зміни при велоергометріческой пробі.

Висновки

1. Показники кардіограми можуть бути використані для прогнозування рівня фізичної працездатності поряд з традиційно застосовуваним тестом PWC170 та іншими методами.

2. Зменшення АМО і Х при невеликому навантаженні можна розглядати як сприятливий прогностичний ознака.

3. Індекс напруги міокарда як інтегральний показник діяльності серцево-судинної системи також може використовуватися для контролю за функціональним станом організму обстежуваних при визначенні рівня їх фізичної працездатності.

Список літератури

1. Агаджанян Н.А. Критерії адаптації та екопортрет людини / / Фізіологічні і клінічні проблеми адаптації до гіпоксії, гіподинамії та гіпертермії. М., 1981, т. 1, с. 19-27.

2. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Фізична активність і серце. - К.: Здоров'я, 1984.

3. Баєвський Р.М., Кирилов О.І., Кльоцкін С.З. Математичний аналіз змін серцевого ритму при стресі. - М.: Наука, 1984.

4. Albony P., Padovan G., Varizony V. Circadiane della frequenza sinusale in soggest con nodi del seno normale e patologico / / J. Ital. Cardiol., 1981, v. 11, p. 1211-1218.

5. Levais D., Pay W., Willkinson M. Self-reput and heart rate responces to stressful task / / Intern. J. of psychophysiol. 1984, v. 2. № 1, p. 33-34.

загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар