загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з фізкультури і спорту » Педагогічне значення і характеристика рухливих ігор, застосовуваних на заняттях з плавання

Педагогічне значення і характеристика рухливих ігор, застосовуваних на заняттях з плавання

Московський Педагогічний Державний Університет

РЕФЕРАТ

Тема : Педагогічне значення і характеристика рухливих ігор, застосовуваних на заняттях з плавання.

Науковий керівник: Степанова Ольга Миколаївна

Виконав: студент I курсу 1 групи

Факультету фізичної культури

Соснін Сергій Сергійович.

Москва 1998 рік.

Зміст:

1. Гра, як засіб фізичного виховання.

2. Взаємозв'язок рухливих ігор з іншими засобами фізичного виховання.

3. Виховання, освітнє та оздоровче значення рухливих ігор.

4. Завдання рухливих ігор застосовуваних на заняттях плавання на воді.

5. Вимоги, що пред'являються до методики проведення ігор на воді.

6. Застосування дидактичних принципів в навчанні рухливим іграм.

7. Аналіз ігрового матеріалу шкільних програм з плавання.

8. Особливості організації та методики проведення рухливих ігор з дітьми молодшого шкільного віку.

9. Особливості організації та методики проведення рухливих ігор з дітьми середнього шкільного віку.

10. Використовувана література

1) Гра як засіб фізичного виховання.

ВІДПОВІДЬ:

Гра - історично сформоване суспільне явище, самостійний вид діяльності, властивої людині. Гра може бути засобом самопізнання, розваги, відпочинку, засобом фізичного та загального соціального виховання, засобом спорту. Ігри, використовувані для фізичного виховання, дуже різноманітні. Їх можна розділити на 2 великі групи: рухливі та спортивні. Спортивні ігри - це найвищий ступінь розвитку рухливих ігор. Вони відрізняються від рухомих єдиними правилами, що визначають склад учасників, розміри і розмітку майданчика, тривалість гри, обладнання та інвентар і ін., Що дозволяє проводити змагання різного масштабу. Змагання зі спортивних ігор носять характер спортивної боротьби і вимагають від учасників великого фізичного напруження і вольових зусиль.

Гра є перша діяльність, якій належить велика роль у формуванні особистості. В іграх діти відображають накопичений досвід, поглиблюють, закріплюють своє уявлення про зображуваних подіях, про життя. Дитина, як і дорослий, пізнає світ в процесі діяльності. Заняття іграми збагачують учасників новими відчуттями, уявленнями та поняттями. Ігри розширюють коло уявлень, розвивають спостережливість, кмітливість, уміння аналізувати, зіставляти і узагальнювати бачене, на основі чого робити висновки із спостережуваних явищ у навколишньому середовищі. У рухливих іграх розвиваються здібності правильно оцінювати просторові і тимчасові відносини, швидко і правильно реагувати на ситуацію, що склалася в часто змінюється обстановці гри. Велике освітнє значення мають рухливі ігри, що проводяться на місцевості в літніх і зимових умовах: в піонерських таборах, на базах відпочинку, в походах та екскурсіях. Ігри на місцевості сприяють утворенню навичок, необхідних туристові, розвіднику, слідопити.

В інститутах фізичної культури спортивні ігри представляють спеціальний навчальний предмет, що включає: історію, теорію, методику викладання, практичне освоєння техніки і тактики окремих ігор, виховання педагогічних навичок. Кожна спортивна гра має свої характерні особливості. Разом з тим у різних спортивних ігор є вихідні ознаки дозволяють розділити їх на певні групи: командні і некомандні, з безпосереднім зіткненням з противником і без дотику, з додатковим снарядом (ключка, ракета, біта) і без нього. При визначенні впливу спортивних ігор на організм котрі займаються, а так само їх значення в системі фізичного виховання необхідно виходити із загальної характеристики ігрових дій. У спортивних іграх застосовуються різноманітні рухи і дії: ходьба, біг, стрибки, раптові зупинки, повороти, різні метання і удари по м'ячу (шайбі). Граючі, доцільно застосовуючи ігрові прийоми, прагнуть спільно зі своїми партнерами домогтися переваги над противником, який чинить активний опір. Рухливі ігри є одним з ефективних засобів, що допомагають зняти нервову напругу і викликати позитивні емоції. З цією метою гри застосовуються не тільки в заняттях з початківцями спортсменами, а й кваліфікованими спортсменами.

2) Взаємозв'язок рухливих ігор з іншими засобами фізичного виховання.

ВІДПОВІДЬ:

Рухливі ігри, як засіб і метод фізичного виховання, широко застосовується в школі на уроках та в позакласних заняттях. У відповідності зі шкільними програмами з фізичної культури рухливі ігри проводяться на уроках фізкультури в 1-8 класах у поєднанні з гімнастикою, легкою атлетикою, спортивними іграми боротьбою або лижами. Рухливі ігри на уроках фізичної культури використовуються для вирішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань у відповідності з вимогами програми. В іграх на уроках фізкультури на відміну від інших форм занять головну увагу треба звертати на освітню та оздоровчу сторони гри, а також на виховання фізичних якостей. Складний рух, включене в гру, попередньо освоюється з що займаються за допомогою спеціальних вправ. Рухливі ігри застосовуються в підготовчому, змагальному і перехідному періодах тренування, але обсяг їх, характер і методика їх використання змінюється відповідно до завдань кожного етапу тренування. Якщо вся основна частина уроку присвячена іграм, то більш рухливі ігри чергуються у ній з менш рухливими, причому підбираються ігри різні і за характером рухів. Методика проведення рухливих ігор на уроках фізкультури специфічна у зв'язку з їх короткочасністю і необхідністю зберегти відповідну щільність уроку. Включаючи в ігри той чи інший елемент спортивної техніки, важливо стежити, щоб основна структура руху в ході гри не порушувалася.

В ході ігор виробляється і взаєморозуміння партнерів в колективі необхідне в командних і особисто-командних змаганнях. Правильно побудована система тренування в підготовчому періоді (в тому числі і з застосуванням рухливих ігор) допомагає підвести спортсменів до досягнення найкращої спортивної форми в потрібний момент.

Особливо велике місце гри займають в перехідному періоді тренування, в якому мають бути створені умови для відпочинку, завершення відновлювальних процесів після напружених змагань і в той же час збережена тренованість.

До числа зумовленої природою потреб людини відноситься потреба до тренуванні м'язів і внутрішніх органів. Потреба до отримання зовнішньої інформації. Гра являє собою збалансовану систему, впритул зі спортом.

Гра, як об'єкт інформації про майбутню роботу, не представляє для людини невизначеності.

Лесгафт підкреслював, що гра, на відміну від суворо регламентованих рухів (наприклад, гімнастики), завжди пов'язана з ініціативними моментами рішення фізичних задач. Гра є потребою для відновлення як фізичних, так і духовних сил. Рухливі ігри допомагають не тільки у вирішенні низки спеціальних завдань, а й (маючи на увазі природу ігрової діяльності) завжди зустрічає хороший прийом у займаються, новий інтерес до тренувальних занять. Гра є поштовхом до спорту. Провести гру або естафету, тобто включити "емоційний" важіль у займаються продовжувати тренування з бажанням та інтересом. У спорті широко використовуються ігри, основним змістом яких є сприяння розвитку сили, швидкості, спритності та ін. Якостей. При підборі і проведенні ігор (як допоміжні засоби) посилюється виборче напрямок, їх вплив на розвиток спеціальних навичок і якостей, необхідних спортсмену. Гра є також кращим активним відпочинком після тренувань. Гра - морально вольове виховання. Рухливі ігри допомагають підвести спортсменів до досягнення в потрібний момент найкращої спортивної форми. Ігри служать доповненням до звичайного навчально-тренувальному процесу.

3) Виховання, освітнє та оздоровче значення рухливих ігор.

ВІДПОВІДЬ:

Виховання моральних якостей, цілеспрямованості, прагненню до перемоги через подолання труднощів тісно пов'язане з вибором ігор. Потрібно підбирати ігри, виховують необхідні якості і правильне розуміння життя. Велике також значення рухливих ігор у вихованні фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості. Ігри виховують у дітей почуття солідарності, товариства і відповідальності за дію один одного. Правила гри сприяють вихованню свідомої дисципліни, чесності, витримки, вмінню "взяти себе в руки" після сильного збудження, стримувати свої егоїстичні пориви. Приниження людської гідності, грубість, егоїзм в іграх неприпустимі.

Різноманітні рухи і дії, звичайно що виконуються на свіжому повітрі, тобто в сприятливих гігієнічних умовах, роблять на граючих оздоровчий вплив. Вони сприяють зміцненню нервової системи, рухового апарату, поліпшенню загального обміну речовин, підвищенню діяльності всіх органів і систем організму людини і служить корисним засобом активного відпочинку для багатьох трудящих, особливо для тих з них, які зайняті напруженою розумовою діяльністю. Відомо, що чим різноманітніше і інтенсивніше руху, то більша і активніше зміни, викликані ними у функціях органів і систем організму. Це багатостороннє вплив спортивних ігор на організм людини досить істотно. У займаються в залежності від інтенсивності ігрової діяльності споживання тканинами кисню збільшується приблизно в 8-10 разів порівняно зі станом спокою. При цьому у тренованих гравців робота серцево судинної системи та органів дихання стає більш економною, краще забезпечується запит організму в кисні і поживних речовинах. Заняття спортивними іграми позитивно позначаються на розвитку зорового, вестибулярного, м'язового та інших аналізаторів. Під впливом систематичних занять іграми збільшується поле зору граючих, їх організм краще переносить швидкі зміни в положенні тіла, у них розвивається точність рухів.

Освітнє значення мають ігри, споріднені за рухової структурі окремих видів спорту (спортивних ігор, легкої атлетики, гімнастики, боротьби, плавання та ін.). Такі ігри спрямовані на закріплення і вдосконалення розучених попередньо технічних і тактичних прийомів і навичок того чи іншого виду спорту. Освітня сторона гри буде стояти на належній висоті, якщо педагог, вихователь звертатимуть

Сторінки: 1 2 3
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар