загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з фінансових наукам » Ринок державних цінних паперів

Ринок державних цінних паперів

1.Теоретические ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДКО.

1.1.Необходімость випуску державних цінних паперів.

В умовах ринкової економіки фінансове здоров'я держави,
його перспективи визначаються насамперед станом державного
бюджету, величиною його дефіциту, а також величиною державного
боргу - агрегованої характеристикою цього дефіциту.

У розвинених країнах світу накопичено великий досвід в управлінні
державним боргом передусім ринковими методами, пов'язаними з
використанням різних фінансових інструментів, покликаних обеспе-
чивать результативне вплив на величину державного боргу
і його структуру. Світовий досвід підказує, що одним з таких
інструментів є державні цінні папери, що випускаються в
вигляді строкових боргових зобов'язань. Ринок державних цінних
паперів - це, з одного боку, один з індикаторів стану всієї
економіки, а з іншого - одна з больових точок, вплив на яку
може уповільнити або прискорити процеси ринкових перетворень.

Створення ринку державних цінних паперів, за умови його
повноцінного функціонування, дозволить вирішити такі проблеми:

- фінансування бюджету з неінфляційного джерела (за рахунок
залучення фінансових ресурсів з ринку);

- Криза неплатежів (випуск казначейських зобов'язань призначений
для покриття бюджетних боргів - так званого початкової ланки в
ланцюжку хронічних неплатежів)

- визначення реальної вартості обслуговування державного боргу
(процентна ставка по державних облігаціях буде визначатися і
диктуватися ринком);

- Встановлення орієнтира для ринкових ставок по інших інструментах
фінансового та грошового ринків (ставка по державних короткострокових
вим облігаціях завжди є відправним пунктом при порівнянні раз-
особистих типів інвестицій), в тому числі за строковими і опціонним угодами;

- Надання учасникам ринку високонадійного, високоліквідного
інструменту для тимчасового розміщення фінансових ресурсів,
конкуруючого з існуючими фінансовими інструментами (розширення
спектра фінансових операцій дозволить диверсифікувати портфелі
фінансових компаній і таким чином знижувати ризики і здійснювати
більш довгострокове інвестування);

- Вищезгадане обставина помітно знизить чутливість
економіки до надлишкового росту рублевої грошової маси і в умовах
послідовної грошово-кредитної політики уряду і
Центробанку дасть хороші результати в досягненні фінансової
стабілізації економіки;

- Надання в розпорядження Банку Росії інструменту для проведе-
ня грошово-кредитної політики за допомогою операцій на відкритому ринку;

- Організація широкої мережі комерційних посередників, що підтримують
ринок державних цінних паперів і охоплюють значні верстви
інвесторів;

- Впровадження сучасної електронної технології торгівлі, розрахунків та
депозитарного обліку, яка стане свого роду "моделлю", прикладом
для наслідування в процесі становлення вітчизняного фондового
ринку, стимулом для цивілізованого розвитку всього фондового ринку в
Росії та СНД.

1.2.Развитие ринку державних цінних паперів і структура
державного боргу.

Відправною точкою в розвитку державних цінних паперів
прийнято вважати прийняття закону "Про державний борг" наприкінці
1991 року, яким були визначені свого роду правила участі
держави в цьому ринку.

В цей же час Банк Росії провів експериментальний аукціон з
розміщенню Першого внутрішнього республіканської позики РРФСР 1991
Характеристики цієї позики:
- термін обігу - 3 роки;
- Купонна ставка 8,5%.

В ході аукціону було реалізовано облігацій на суму 55 млн. Руб.
І, крім того, були випробувані нові (для Росії) технології випуску
і розміщення облігацій:

- безпаперовий випуск (в вигляді записів за рахунками власників);
- Аукціонний збір заявок;
- Визначення ціни реалізації на основі конкуренції цінових
пропозицій продавця і покупців.

Наступним етапом на шляху становлення ринку державних
цінних паперів стала розпочата 10 серпня 1992 Центральним банком
Російської Федерації постійна торгівля облігаціями Державними
республіканського внутрішньої позики РРФСР 1991 ("30-річну позику").

Його основні параметри:
- обсяг - 80 млрд. Руб .;
- Номінал облігацій - 100 000 руб .;
- Купонна ставка - 15% річних;
- Термін обігу - 30 років (з 1 липня 1991 по 30 червня 2021).

Цей займ був перший в Росії, котируваний Банком Росії. Основним
нововведенням у техніці випуску та обігу було використання Головних
територіальних управлінь Банку Росії в якості дилерів, осуществ-
ляющих операції по покупку і продаж облігацій від імені Банку Росії
на основі щотижня оголошуються котирувань.

Незважаючи на досить багатообіцяючу динаміку розміщення,
довгостроковість випущених облігацій, навіть за умови наявності "особливої ??
тижня" (ціни на цю тиждень визначалися за 13 місяців до її
настання) істотно стримувала розвиток ринку.

Ще одним не дуже вдалим проектом виявилася емісія у вересні
1993 Золотих сертифікатів. Його основні параметри:

- обсяг - рублевий еквівалент 100 тонн золота в цінах золота на
Лондонській біржі, за курсом долара Центробанку РФ (розміщена була
незначна частина);

- Номінал - рублевий еквівалент 10 кг. золота проби 0,9999 в цінах
золота на Лондонській біржі, за курсом долара Центробанку;

- Купонна ставка - 3% річних;

- Термін обігу - 1 рік.

Мінфін щодня оголошував ціну продажу Золотих сертифікатів,
намагався дробити номінал і частками торгувати на ММВБ. Однак вторинний
ринок так і не виник. Ця було обумовлено низькою прибутковістю, низ-
кой ліквідністю і, почасти, високим номіналом даного цінного паперу.

В тім же 1993 року Мінфін в цілях реструктуризації внутрішнього
валютного боргу випустив облігації внутрішньої валютної позики на
суму близько 8 млрд. дол. США номіналом 1 тис., 10 тис. та 100 тис.
дол. США. Таким чином, уряд борги Зовнішекономбанку
конвертував у досить привабливий фінансовий інструмент і
пролонгував на строк від 1 року до 15 років. В цілому, облігації
явилися досить привабливим і надійним (уряд вчасно-
менно і повністю погасило 1-й транш, виплатило відсотки по інших
траншами) видом вкладення засобів. Однак, їх курсова вартість в
період між виплатами відсотків схильна досить різким
коливань в силу того, що курс облігацій перебуває під впливом
політичної ситуації в країні, взаємовідносин з МВФ, з країнами-
кредиторами і дебіторами, а також із загальною ситуацією на ринку боргових
зобов'язань країн, що розвиваються. Що при досить невисокому рівні
ліквідності аж ніяк не надихає інвесторів і не сприяє
сталому функціонуванню вторинного ринку.

Таким чином, до появи короткострокових облігацій (ДКО) ринок
державних цінних паперів знаходився в зародковому стані. Саме
ці цінні папери дали поштовх розвитку державних цінних паперів.
Хоча спочатку йшлося всього лише про випуск боргових зобов'язань
Центробанку для управління ліквідністю комерційних банків, на ділі
облігаціях була відведена роль інструменту державного
запозичення, аж ніяк не другорядного.

Кількісні параметри росту ринку ДКО воістину вражають
(см. Таблицю 1.2.1.).

Номінальна місткість ринку збільшилася більш ніж в 20 разів по
порівнянні з 1993 роком і досягла на кінець 1994 року 10500000000000.
Рублів, чисте залучення коштів Мінфіном за рахунок випуску облігацій
склало 5700000000000. рублів, які покрили 10% бюджетного дефіциту.
Однак швидке зростання ринку породив і ряд серйозних проблем. У міру
нарощування обсягу запозичень істотно збільшилася вартість
обслуговування боргу в ГКО для Мінфіну. Середньорічна номінальна
ставка по облігаціях зросла з 118,4% до 128,9% річних, при тому що
позики на терміни більше 3 місяців обходяться Мінфіну, як правило ,
істотно дорожче. Ситуація з ціною залучення коштів по ДКО
особливо загострилася восени минулого року у зв'язку з різкою дестабі-
лизацией всього фінансового ринку, зростанням кредитних ставок і прискоренням
інфляції. Починаючи з жовтня 1994 року ставка обслуговування облігаціон-
ного боргу не тільки наздогнала вартість рефінансових кредитів ЦБ (що
сталося вперше за всю історію ринку), а й почала все частіше превос-
ходити її (см. графік 1.2.1.). Перечекати загальне погіршення кон'юнктури
грошового ринку, скоротивши поточний обсяг запозичень, Мінфін не була
в стані під тиском підходящих до погашення раніше розміщених
випусків - довелося піти на збільшення прибутковості по облігаціях і,
слідчо на подорожчання вартості обслуговування облігаційного боргу.

В цих умовах стали все частіше виникати побоювання: чи не занадто
сильно розкручується цей маховик? Наскільки обтяжливими будуть
навантаження на бюджет, коли в буде потрібно виплачувати залучені суми
з відсотками? Чи не буде це черговий пірамідою? Позиція Мінфіну
і Центробанку по

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар