загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з фінансових наукам » Діяльність з цінними паперами

Діяльність з цінними паперами

Зміст
ВСТУП
Введення в CASE - технології.
Введення в предмет діяльності.
1. Використовувана нотація
2. Представлення моделі
3. Специфікації процесів діяльності з цінними паперами
3.1. Пасивна діяльність з цінними паперами
3.1.1.Операціі з векселями
3.1.2.Операціі з депозитними сертифікатами
3.2. Активна діяльність з цінними паперами
3.2.1. Операції з ДКО
3.2.2. Операції з КО
3.2.3. Операції з ВО
Додаток 1 Діаграми потоків даних
Додаток 2 Концептуальні основи CASE - технології
Додаток 3 Цінні папери
Д.3.1. Класифікація цінних паперів
п.3.2. Регулювання ринку цінних паперів.

ВСТУП

Лавиноподібне розширення областей застосування ЕОМ, зростаюча складність програмного забезпечення і що підвищуються до нього вимоги привели до необхідності індустріалізації виробництва програмної продукції, а саме: необхідності застосування високоефективних технологій створення програмного забезпечення. Важливий напрямок у розвитку програмних технологій склали розробки інтегрованих інструментальних систем, які базуються на концепціях життєвого циклу і управління якістю програмної продукції і що становлять комплексні технології, орієнтовані на створення складних програмних систем і підтримку їх повного життєвого циклу або ряду його основних етапів. Подальший розвиток робіт в даному напрямку привело до створення ряду концептуально цілісних, оснащених високорівневими засобами проектування і реалізації, доведених по якості і легкості тиражування до рівня програмних продуктів технологічних систем, які й отримали назву CASE - систем або CASE - технології.
В даний час CASE - системи міцно увійшли в практику програмної індустрії. При цьому вони використовуються не тільки як комплексні технологічні конвеєри для виробництва програмних систем, але і як потужний інструмент вирішення дослідницьких і проектних задач, таких як структурний аналіз предметної області, специфікація проектів засобами мов програмування четвертого покоління, випуск проектної документації, тестування реалізацій проектів, планування і контроль розробок, моделювання ділових додатків з метою вирішення задач оперативного і стратегічного планування та управління ресурсами і т.п.
У цій роботі ми спробували дати опис одного з основних методів структурного аналізу і проектування програмного забезпечення систем обробки інформації, найбільш поширеним способом - діаграмами потоків даних. Оскільки більшість понять системного аналізу до нас прийшло з за кордону - дамо основні варіанти їх визначень англійською мовою:
* DFD (Data Flow Diagrams) - діаграми потоків даних. Метод демонструється на функціональній моделі, розглянутої в даному курсовому проекті нижче. По суті, він визначає функціональну страту досліджуваного об'єкта.
* ERD (Entinity-Relationship) - діаграми "сутність-зв'язок". Метод широко використовується при описі структури систем і застосовується головним чином в теорії баз даних. У вітчизняній літературі він в основному описаний як метод діаграм ER-типу.
* STD (State Transmition Diagrams) - Діаграми переходів станів. Використовуються для опису функціонування аналізованої системи в часі. Аналогом цьому є метод простору станів, з успіхом застосовується при моделюванні систем.

Основним джерелом нашого проекту є книга написана на основі оригінального семестрового курсу лекцій з CASE - технологіям, підготовленого і читає автором у вищій комп'ютерної школі при НИВЦ. МГУ ім. Ломоносова протягом чотирьох останніх років, яка призначена насамперед для аналітиків предметної області, керівників програмних проектів, системних аналітиків, проектувальників і розробників інформаційних систем і систем реального часу. Зроблений в книзі акцент на послідовне розгляд найбільш важливих аспектів системного структурного аналізу робить цю книгу особливо корисною для користувачів, які вибирають CASE - системи в якості інструменту для вирішення прикладних задач, а також для студентів, початківців опановувати основи сучасних інформаційних технологій.

Введення в CASE - технології.
За останнє десятиліття сформувався новий напрямок в программотехніке - CASE (Computer - Aided Software / System Engineering). В даний час не існує загальноприйнятого визначення CASE. Зміст цього поняття зазвичай визначається переліком завдань, що вирішуються за допомогою CASE, а також сукупністю застосовуваних методів і засобів. Грубо кажучи, CASE - технологія являє собою сукупність методологій аналізу, проектування, розробки і супроводу складних систем програмного забезпечення (ПО), підтриману комплексом взаємопов'язаних засобів автоматизації. CASE - це інструментарій для системних аналітиків, розробників і програмістів, що дозволяє автоматизувати процес проектування і розробки ПЗ.
До справжнього моменту дисципліна CASE оформилася в самостійне наукомістке напрям в программотехніке, що спричинило за собою утворення потужної САSE - індустрії, що об'єднала сотні фірм і компаній різної орієнтації. Серед них виділяються компанії-розробники засобів аналізу і проектування ПЗ з широкою мережею дистриб'юторських і дилерських фірм; фірми-розробники спеціальних засобів з орієнтацією на вузькі предметні області або на окремі етапи життєвого циклу ПЗ; навчальні фірми, які організовують семінари і курси підготовки спеціалістів; консалтингові фірми, які надають практичну допомогу при використанні CASE-пакетів для розробки конкретних програм; фірми, що спеціалізуються на випуску періодичних журналів і бюлетенів по CASE. Основними покупцями CASE-пакетів за кордоном є військові організації, центри обробки даних і комерційні фірми з розробки ПЗ.
Існує думка, що CASE є найбільш перспективним напрямком в программотехніке. З цим ложно сперечатися, але те, що CASE - найбільш бурхливо і інтенсивно розвивається напрямок, є в даний час фактом. Практично жоден серйозний зарубіжний програмний проект не здійснюється без використання CASE - засобів. Відома методологія структурного системного аналізу SАDТ (точніше її підмножина IDEF0) прийнята в якості стандарту на розробку ПО Міністерством оборони США. Більш того, серед менеджерів та керівників комп'ютерних фірм вважається мало не правилом доброго тону знати основи SADT і при обговоренні будь-яких питань намалювати найпростішу діаграму, яка пояснює суть справи.
CASE дозволяє не тільки створювати "правильні" продукти, але і забезпечити "правильний" процес створення. Основна мета CASE полягає в тому, щоб відокремити проектування ПЗ від його кодування і наступних етапів розробки, а також приховати від розробників всі деталі середовища розробки та функціонуванню. Чим більше діяльності буде винесено у проектування не з кодування, тим краще.
При використанні CASE - технологій міняються етапи життєвого циклу програмної системи, при цьому найбільші зміни стосуються етапів аналізу і проектування. У більшості сучасних CASE - систем застосовуються методології структурного аналізу і проектування, засновані на наочних діаграмних техніках, при цьому для опису моделі проектованої системи використовуються графи, діаграми, таблиці та схеми. Такі методології забезпечують строгий і наочний опис проектованої системи, яке починається з її загального огляду і потім деталізується, набуваючи ієрархічну структуру з дедалі більшим числом рівнів.
CASE - технології успішно застосовуються для побудови практично всіх типів систем ПЗ, проте стійке положення вони займають в наступних областях:
1.Забезпечення розробки ділового та комерційного ПЗ. Широке застосування CASE - технологій обумовлено масовістю цієї прикладної області, в якій CASE застосовується не тільки для розробки ПО, але і два створення моделей систем, що допомагають комерційним структурам вирішувати задачі стратегічного планування, управління фінансами, визначення політики фірм, навчання персоналу і т.д. (Цей напрямок одержав свою власну назву - бізнес-аналіз),
2. Розробка системного та керуючого ПО. Активне застосування CASE - технологій пов'язано з великою складністю даної проблематики і з прагненням підвищити ефективність робіт.
CASE - не революція в программотехніке, а результат природного еволюційного розвитку усієї галузі засобів, які називаються раніше інструментальними або технологічними. Однак це й не Confuse Array of Software that does Evrything існує ряд ознак і властивостей, наявність яких дозволяє класифікувати деякий продукт як CASE - засіб. Одним з ключових ознак є підтримка методологій структурного системного аналізу і проектування.
З самого початку CASE - технології розвивалися з метою подолання обмежень при використанні структурних методологій проектування 60-70 років (складності розуміння, великої трудомісткості і вартості використання, труднощі внесення змін до проектні специфікації і т. д.) за рахунок їх автоматизації та інтеграції підтримуючих засобів. Таким чином, CASE-технології не можуть вважатися самостійними методологіями, вони тільки розвивають структурні методології і роблять ефективнішим їх застосування за рахунок автоматизації.
Крім автоматизації структурних методологій і, як наслідок, можливості застосування сучасних методів системної і програмної інженерії, CASE володіють наступними основними перевагами:
* покращують якість створюваного ПО за рахунок коштів автоматичного контролю (перш за все, контролю проекту),
* дозволяють за короткий час створювати прототип майбутньої

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар