Реферати » Реферати з економіки » Порядок обчислення і сплати ПДФО за виграшами

Порядок обчислення і сплати ПДФО за виграшами

Порядок обчислення та сплати ПДФО за виграшами

В даний час гральний бізнес активно розвивається. На вулицях Російських міст все частіше стали з'являтися гральні заклади, в яких кожному бажаючому надається можливість виграти.

Проте організації, які виплатили виграш і фізичні особи, які отримали виграш далеко не завжди знають про свої обов'язки в разі виплати і, відповідно, отримання виграшу. В даному розділі розглянемо такі питання:

Який порядок обчислення та сплати ПДФО за виграшами виплачуваним учасникам азартних ігор, заснованих на ризику.

Чи зобов'язана організація грального бізнесу (в тому числі казино) або організація, яка проводить конкурс з метою реклами товарів (робіт, послуг) подавати відомості до податкової інспекції про виплачуваних виграшах?

Які виникають обов'язки у фізичної особи у разі отримання виграшу від участі в азартних іграх.

Податкова база і податкова ставка

Згідно з пунктом 1 статті 210 глави 23 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ) при визначенні податкової бази податку на доходи фізичних осіб враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формах, або право на розпорядження якими в нього виникло, а також доходи у вигляді матеріальної вигоди, що визначається відповідно до статті 212 НК РФ.

Податкова база на підставі пункту 2 статті 210 НК РФ визначається окремо по кожному виду доходів, щодо яких встановлено різні податкові ставки.

Згідно, пункту 3 статті 210 НК РФ для доходів, щодо яких передбачена податкова ставка, встановлена ??в розмірі 13%, податкова база визначається як грошове вираження таких доходів, що підлягають оподаткуванню, зменшених на суму податкових вирахувань , передбачених статтями 218 - 221 НК РФ, з урахуванням особливостей, встановлених 23 главою НК РФ.

Для доходів, щодо яких передбачені інші податкові ставки, податкова база відповідно до пункту 4 статті 210 НК РФ визначається як грошове вираження таких доходів, що підлягають оподаткуванню. При цьому податкові відрахування, передбачені статтями 218 - 221 НК РФ, не застосовуються.

Відповідно до пункту 1 статті 224 НК РФ податкова ставка встановлюється в розмірі 13%, якщо інше не передбачено статтею 224 НК РФ.

Згідно з пунктом 2 статті 224 НК РФ податкова ставка встановлюється в розмірі 35% у відношенні вартості будь-яких виграшів та призів, одержуваних у проведених конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів, робіт і послуг, в частині перевищення розмірів, зазначених у пункті 28 статті 217 НК РФ.

Нагадаємо, що згідно даному пункту не підлягає оподаткуванню (звільняється від оподаткування) сума, що не перевищує 2000 рублів за податковий період, зокрема:

вартість будь-яких виграшів і призів, одержуваних у проведених конкурсах, іграх та заходах з метою реклами товарів (робіт, послуг);

Вартість призів в грошової і натуральної формах, отриманих платниками податків на конкурсах і змаганнях, що проводяться відповідно до рішень Уряду Російської Федерації, законодавчих (представницьких) органів державної влади або представницьких органів місцевого самоврядування.

Таким чином, якщо фізична особа одержує виграш від участі:

в конкурсах, іграх та інших заходах які проводились з метою реклами товарів, робіт, послуг, тоді сума виграшу в лотерею (крім виграшів, що не перевищують 2000 рублів обкладається податком на доходи фізичних осіб за ставкою 35%;

в конкурсах і змаганнях, які проводилися відповідно до рішень Уряду Російської Федерації, законодавчих (представницьких) органів державної влади або представницьких органів місцевого самоврядування, тоді сума виграшу в лотерею (крім виграшів, що не перевищують 2000 рублів) обкладається податком на доходи фізичних осіб за ставкою 13%;

в азартних іграх, заснованих на ризику, які не пов'язані з рекламою товарів, робіт, послуг, тоді сума виграшу в лотерею обкладається податком на доходи фізичних осіб за ставкою 13%.

При отриманні виграшу від участі в азартних іграх у фізичних осіб нерідко виникає питання : чи можна вважати виграшем перевищення доходу над витратою, де витратою є вартість плати за участь у грі?

Для відповіді на дане питання звернемося ще раз до статті 210 "Податкова база". Згідно з пунктом 3 статті 210 НК РФ для доходів, щодо яких передбачена податкова ставка в розмірі 13%, податкова база визначається як грошове вираження таких доходів, що підлягають оподаткуванню, зменшених на суму податкових вирахувань, передбачених статтями 218 "Стандартні податкові відрахування", 219 " Соціальні податкові відрахування ", 220" Майнові податкові відрахування ", 221" Професійні податкові відрахування ", з урахуванням особливостей, встановлених 23 главою НК РФ.

У зв'язку з тим, що вартість купленого квитка для участі в азартних іграх не є податковим вирахуванням, так як такий вид витрати не включений ні в одну з вищевказаних статей, сума виграшу, отримана від участі у лотереї , тоталізаторі (взаємне парі) або інших заснованих на ризику іграх, підлягає оподаткуванню в повному обсязі без зменшення на вартість купленого квитка.

Обов'язки податкового агента при виплаті виграшу фізичній особі

Особливості обчислення податку податковими агентами, порядок і строки сплати податку податковими агентами, визначені статтею 226 НК РФ.

Згідно з пунктом 2 статті 226 НК РФ, обчислення та сплата податку на доходи фізичних осіб виробляються щодо всіх доходів платника податків, джерелом яких є податковий агент, за винятком доходів, щодо яких літочислення і сплата податку здійснюються відповідно до статей 214.1, 227 і 228 НК РФ з заліком раніше утриманих сум податку.

Відповідно до пункту 2 статті 228 НК РФ фізичні особи, які отримують виграші, сплачувані організаторами лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор (у тому числі з використанням ігрових автоматів), самостійно обчислюють суми податку, підлягають сплаті до відповідного бюджету.

Таким чином, організація, що проводить тоталізатори та інші засновані на ризик гри і що сплачує фізичній особі - учаснику виграш, не зобов'язана обчислювати і утримувати ПДФО з таких доходів фізичних осіб.

Однак згідно з пунктами 1 і 2 статті 230 НК РФ, за податковими агентами зберігається обов'язок вести облік доходів, які отримують від них фізичні особи в податковому періоді, персонально по кожному платнику податків, а також подавати до податкового органу за місцем свого обліку відомості про доходи фізичних осіб цього податкового періоду за формою, встановленою МНС Російської Федерації, не пізніше 1 квітня року, наступного за минулим податковим періодом.

Таким чином, якщо податковий агент виплачує виграш в результаті проведення азартних ігор, заснованих на ризику, які не пов'язані з рекламою товарів, робіт, послуг, податковий агент не зобов'язаний утримувати суму ПДФО, проте він зобов'язаний подати інформацію на фізичних осіб, які отримали виграш.

Однак вищевказані вимоги НК РФ в деяких випадках практично неможливо виконати в реальному житті. Наприклад, якщо організація має зал ігрових автоматів, податковий агент не може подати відомості на які отримали виграш фізичних осіб, так як такий вид проведення азартних ігор не передбачає отримання паспортних даних.

Проте, думка податкових органів залишається незмінним, а саме, у разі виплати виграшу фізичній особі податковий агент повинен подати відомості до податкової інспекції. Це підтверджується і в Листі МНС Російської Федерації від 2 липня 2004 №22-1-15 / 1134 "Про податок на гральний бізнес". В даному листі, зокрема, сказано, оскільки для організаторів лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор (у тому числі з використанням ігрових автоматів) статтею 230 НК РФ не зроблено жодних винятків, обов'язок ведення обліку виплачуваних ними фізичним особам доходів і подання відомостей про доходи залишилося за податковими агентами - організаторами грального бізнесу, можуть бути джерелами виплати доходу.

Організатори лотерей та інших заснованих на ризику ігор (у тому числі з використанням ігрових автоматів) повинні дотримуватися Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації, затверджений Рішенням Ради директорів ЦБ Російської Федерації від 22 вересня 1993 №40 . Пунктом 15 Порядку встановлено, що при видачі грошей окремій особі касир повинен вимагати пред'явлення документа, що посвідчує особу одержувача. Якщо видача грошей скоюється за видатковим касовим ордером, то касир повинен занести в нього дані документа, а саме найменування та номер документа, ким і коли він виданий. Якщо видача здійснюється по іншому документу, складеним на видачу грошей кільком особам, одержувачі також пред'являють документи, що засвідчують особу і розписуються у відповідній графі документа. При здійсненні виплат фізичним особам організатори лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор (у тому числі з використанням ігрових автоматів) зобов'язані оформляти видаткові документи із зазначенням паспортних даних фізичних осіб та зобов'язані в загальновстановленому порядку вести первинні документи, регістри бухгалтерського обліку та звітності господарських операцій , грошових коштів і так далі. Таким чином, відповідно до статей 24 НК РФ і 230 НК РФ, в обов'язки податкових агентів входить ведення обліку виплачених доходів фізичним особам та подання відомостей про виплачені доходи до податкового органу.

Дана позиція податкових органів підтверджується і Листом Мінфіну Російської Федерації від 22 жовтня 2002 №04-04-06 / 225.

Проте з даного питання існує арбітражна практика на користь платників податків. Постановою Федерального арбітражного суду Північно-Західного округу від 30 квітня 2002 №А26-6710 / 01-02-11 / 276 вимога податкової інспекції про притягнення до відповідальності організації, що займається гральним бізнесом, за не надання відомостей за формою №1 ПДФО на фізичних осіб , які отримали виграш, визнано незаконним.

Обов'язки фізичної особи при отриманні виграшу

Як вказувалося

Сторінки: 1 2