Головна
Реферати » Реферати з економіки » Іноземні інвестиції в РФ: структура, напрямки та ефективність використання

Іноземні інвестиції в РФ: структура, напрямки та ефективність використання

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СТАЛИ І СПЛАВІВ (технологічний університет)

___

Кафедра Політичної Економії

Навчальний курс

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

Курсова робота на тему:

«Іноземні інвестиції в РФ: структура, напрямки та ефективність використання» .

Виконав Перевірив:

студент групи МЕ-00-1 Толкачов Сергій Олександрович

факультету ІіЕ

Гуральський Юрій Володимирович

Москва 2001р.


Зміст

Введення

Глава 1 Динаміка і сучасний стан іноземних інвестицій в Росії

Основні проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку Росії

Державне регулювання залучення іноземних інвестицій

Спеціальні форми іноземних інвестицій (на прикладі РФ)

Лізинг

Франчайзинг

Угоди про розділ продукції

Висновок

Список літератури

Введення.

Перехід Росії до ринкової системи економічних відносин породжує безліч пов'язаних із цим проблем, серед яких одне з чільних положень займають проблеми інвестування. Без створення зацікавленості потенційних інвесторів у розширенні обсягів вкладень у вітчизняну економіку в принципі неможливо вирішити завдання формування нових господарських зв'язків, розвитку виробництва, підвищення добробуту громадян, відродження авторитету країни на світовій арені. Жодна країна не може розвивати свою економіку без іноземних інвестицій, навіть США не може дозволити собі цього. Особливо це стосується нашої країни, в якій внутрішні інвестиції вкрай малі. Адже не для кого не секрет, що наші громадяни не вкладають свої гроші в Росію, з міркувань безпеки, вони воліють вкладати гроші в закордонні банки.

У цій роботі міститься оцінка іноземних інвестицій в Росії, їх сучасний стан та державне ставлення до особливих видів інвестицій. А також будуть розібрані основні проблеми залучення ПІІ.

Глава 1 Динаміка та сучасний стан іноземних інвестицій в російській економіці.

Пореформенная економіка Росії характеризується глибоким і тривалим інвестиційним кризою, а один з факторів його подолання, як відомо, - залучення іноземного капіталу. Відомо також, що і з точки зору наших потреб, і по світогосподарських мірками приплив цього капіталу незначний. Так, якщо в 1998 р обсяг світових прямих іноземних інвестицій дорівнював 644 млрд. Дол., То на нашу країну припало всього 3,4 млрд. Загальний обсяг накопичених іноземних інвестицій в народне господарство Росії склав на 1 січня 2000 29,3 млрд . дол., в тому числі прямих інвестицій-12,8 млрд., портфельних - 0,3 млрд. та інших - 16,2 млрд. дол.

Міжнародний фінансовий журнал «Евромани» періодично публікує експертну оцінку показника ризику закордонного інвестування, що оцінюється за 100-бальною шкалою. Чим вищий цей показник, тим ступінь ризику нижче, і навпаки. За даними цього журналу, по станом 1993 г. Показник ступеня ризику вкладень в російську економіку становить 18,13. Для порівняння зазначимо, що в Японії, наприклад, він становить 99,44; в США - 99, 07; у Франції - 96,46; в Естонії - 23,35. Більш того, у наявності не тільки низький рівень привабливості інвестиційного клімату Росії, але і стійке погіршення інвестиційного рейтингу у світовій ієрархії. Так, за даними американської групи «Бізнес ризик Інтернешнл» у списку з 132 держав, «небезпечних» для інвестування, СРСР напередодні свого розпаду в 1991 р обіймав 58-е місце. В рейтинг-листі країн, привабливих для інвестування, журналу «Евромани» в 1992 р Росії відводилося вже 129-е місце, а в 1993 г. - 149-е з 169 країн. За іншими оцінками, де найвище значення ризику відповідає 100 балам, Росія до початку 1995 р мало 95 балів.

Причиною такої ситуації є зберігається несприятливий інвестиційний клімат Росії, основними характеристиками якого є:

висока загальна політична нестабільність, зокрема нестабільність законодавства;

Різкий спад виробництва починаючи з 1991 року, наслідком якого, зокрема, є різке скорочення внутрішнього попиту на промислову продукцію і послуги;

Недосконалість нормативно-правової бази в економіці в цілому і в області іноземних інвестицій зокрема;

Високий рівень оподаткування та зовнішньоторговельних мит;

Фактична відсутність єдиної державної політики у сфері залучення іноземних інвестицій;

Високі темпи інфляції.

В період 1995-1999 рр. річний обсяг іноземних інвестицій збільшився з 2983 млн. до 9560 млн. дол. При цьому прямі інвестиції зросли з 2020 млн. до 4260 млн. дол., портфельні знизилися з 39 млн. до 31 млн., а інші збільшилися з 924 млн. до 5269 млн. дол. Таким чином, найбільш динамічно росли інші інвестиції, які протягом зазначеного періоду збільшилися в 5,7 рази. Це призвело до зміни структури накопичених іноземних інвестицій в напрямі падіння питомої ваги прямих.

У 1999 р в економіку Росії було залучено 9,6 млрд. Дол. Іноземних інвестицій, що становить 81,2% до рівня 1998 При цьому обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) склав 4 , 3 млрд. дол., що на 26,7% перевищило їх обсяг в 1998 р, портфельних - 31 млн. (16,2%), а інших інвестицій - 5,3 млрд. дол. (64,1%) . Незважаючи на скорочення обсягу іноземних інвестицій, в їх структурі відбулися деякі позитивні зміни: збільшилася питома вага ПІІ - з 28,6% в 1998 р до 44,6% у 1999 р, скоротилася частка портфельних інвестицій - з 1,6 до 0 , 3% та інших вкладень - з 69,8 до 55,1% відповідно.

Найбільш активно в економіку Росії інвестували: Німеччина, США, Великобританія, Кіпр, Франція, Нідерланди, Італія, Швейцарія, Швеція та Японія (вони дали 89,3% обсягу всіх накопичених інвестицій і близько 83, 6% - накопичених ПІІ). При цьому в обсязі накопичених інвестицій на частку Німеччин доводиться 23,7 ^, США-21,7, Великобританії - 12,4, Кіпру - 11,8, Франції - 11,1, Нідерландів та Італії - 4,6, Швейцарії, Швеції і Японії - 4,0%.

У 1999 р в економіку Росії надійшли інвестиції з 96 країн. Однак вирішальна частина їх загального обсягу (8,6 млрд. Дол. Або 90,4%) припадає на цих дев'ять держав.

В структурно-галузевому плані ситуація з накопиченими іноземними інвестиціями така: 32% з них припадає на сферу управління; в паливну промисловість залучено майже 15, харчову - 10,8, зв'язок - 9,1, торгівлю і громадське харчування - 6,1, машинобудування і металообробку - 3,2, загальну комерційну діяльність по забезпеченню функціонування ринку - 2,4, лісову, деревообробну та целюлозно-паперову промисловість - 2,3, кольорову металургію - 2,2%.

У 1999 р найбільш значні іноземні інвестиції надійшли в промисловість - майже 4,9 млрд. Дол., Або 51%. Далі йдуть: торгівля та громадське харчування - близько 1,6 млрд. Дол. (17%); управління - майже 1,5 млрд. (15,5); транспорт-521 млн. дол. (5,5%). У промисловості пріоритетними для іноземних інвесторів є: паливна індустрія - 1,7 млрд. Дол. (17,8%); харчова промисловість - майже 1,4 млрд. (14,8); чорна металургія - 514 млн. (5,4); кольорова металургія-414 млн. (4,3); машинобудування і металлообработка-395 млн. дол. (4,1%).

Падіння інвестиційного рейтингу Росії в результаті економічної кризи вплинуло і на галузеву структуру залучених прямих іноземних інвестицій. Їх питома вага виросла в паливній промисловості - з 8,6 в 1996 р до 27,9% у 1999 р і на транспорті - з 7,0 до 12,1%, але знизився в харчовій промисловості - відповідно з 27,3 до 22,6%, в машинобудуванні та металообробці - з 3,1 до 2,95% (що стало, зокрема, результатом розвитку процесів імпортозаміщення на основі вітчизняних інвестицій). Але в даний момент, на думку багатьох впливових іноземних ЗМІ, Росія є однією з найбільш привабливих країн для зарубіжних інвестицій.

Головним чином ПІІ прямували в паливну (майже 1,2 млрд. Дол.) І харчову промисловість (963 млн.), Торгівлю і громадське харчування (майже 600 млн.) І на розвиток транспорту (517 млн.). Загальна сума прямих інвестицій в ці галузі склала 3,3 млрд. Дол., Або 76,7% усього обсягу ПІІ.

Основний обсяг іноземних інвестицій надійшов у такі регіони, як Москва (її частка в накопиченому обсязі всіх іноземних інвестицій становить 48,9%), Сахалінська область (5, 1), Санкт-Петербург (4,3), Московська область (4,3), Республіка Татарстан (3,6), Тюменська область (3,5), Краснодарський край (3,1), Республіка Комі (1,6 ), Нижегородська область (1,5), Іркутська область (1,3%). Що стосується накопиченого обсягу прямих іноземних інвестицій, то частка Москви становить 35%, Сахалінської області - 11,6, Московської області - 8,7, Санкт-Петербурга - 7,1, Краснодарського краю - 5,6, Тюменської області - 2,8 , Республіки Комі - 2,4, Нижегородської області - 1,1, Республіки Татарстан - 0,7, Іркутської області - 0,6%. Таким чином, в названі регіони залучено понад 77% загального обсягу накопичених інвестицій і майже 76% - накопичених ПІІ.

В даний час до Державного реєстру Росії внесено понад 28 тис. Комерційних організацій з іноземними вкладеннями. Частка таких інвестицій у статутних капіталах цих організацій становить близько 14,7 млрд. Дол. Комерційні організації з пайовою участю іноземного капіталу (спільні підприємства) на території Росії створені підприємцями з 147 країн, а організацій зі стовідсотковим іноземним капіталом - підприємцями з 125 країн.

Всього на підприємствах з іноземними інвестиціями зайнято 904 тис. Осіб. Основна частина (66.4%) зайнятих працювала в промисловості, зв'язку (9,8).

Сторінки: 1 2