Реферати » Реферати з економіки » Аналіз економічного становища Болгарії в 1995р.

Аналіз економічного становища Болгарії в 1995р.

Дивитися на реферати схожі на "Аналіз економічного становища Болгарії в 1995р."

Дипломатична Академія при МЗС РФ

Реферат по курсу

"Аналіз економічного становища зарубіжних країн" на тему

"Аналіз економічного становища Болгарії"

Виконав: слухач д / о 1 курсу,

1 потоку, 2 групи

Зенкин Д.В.

Москва-1997
1. Валовий внутрішній продукт.

1.1. Динаміка ВВП.

Згідно з опублікованими Національним статистичним інститутом (НДІ)
Болгарії даними, темпи приросту ВВП в цінах базового періоду за період 1990
1991рр . становили:

Таблиця 1-1

Темпи приросту виробленого ВВП в Болгарії

| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|-9,10 |-16,70 |-12,40 |-6,20 | 1,40 | 2,50 |

Джерело : Публікації НСИ

Самий загальний висновок, який можна зробити, виходячи з цих даних, полягає в тому, що тільки починаючи з 1994р. після багаторічного падіння темпи приросту ВВП придбали позитивні значення. Однак не слід робити поспішного висновку про корінний поворот в економічному розвитку країни.

Процес стабілізації болгарської економіки не буде плавним, і можна очікувати і коливань в загальній тенденції наростання приросту ВВП. Очевидно цей процес супроводжуватиметься як позитивними (результат тривалої кризи і стагнації в економіці), так і негативними
(результат нестабільного стану, невирішених поточних економічних проблем, неясною структурної політики) явищами.

Згідно з оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) в країнах ЦСЄ в 1997р. можна очікувати приросту ВВП між 4 і 6 відсотками щорічно, тоді як прогнози по Болгарії знаходяться істотно нижче мінімального значення цих рамок (3,0%).

Причинами такого песимістичного прогнозу стосовно Болгарії, на думку ОЕСР, є помилки в економічній політиці, структурні недоліки фінансового сектора та уповільнення темпів приватизації.

На ріс.1-1 зображена динаміка змін темпів зростання ВВП за період
1981-1995г. Поряд з цим зміни темпів апроксимовані за допомогою полінома п'ятого ступеня, щоб проілюструвати характер змін і коливання фактичних значень навколо цього тренда.

Рис. 1-1

Темп приросту ВВП за період 1981-1995гг.

На цьому тлі в наступні три роки можуть очікуватися наступні темпи приросту фізичного обсягу ВВП:

Таблиця 1-2

| |
| Прогноз темпів приросту ВВП в період 1996-1998рр. (%) |
| Рік | Нижня | Середня | Верхня |
| | межа | значення | кордон |
| 1996 | 1,6 | 3,0 | 3,70 |
| 1997 | 2,80 | 3,30 | 3,50 |
| 1998 | 1 , 90 | 4,20 | 4,80 |

Результати прийняття того чи іншого альтернативного варіанту кордонів зміни темпів приросту ВВП в рамках розглянутого періоду можна узагальнити в наступних висновках:

1. Повільний вихід з кризи, наявність в майбутньому ризику економічної нестійкості і значні коливання близько основний траєкторії розвитку.

2. Забезпечення більш швидкого зростання і збільшення можливостей задоволення потреб населення в більш віддаленому періоді.

3. Формування економічно і соціально доцільною структури економіки та створення умов підвищення її ефективності.

Для розуміння реального рівня виробленого ВВП, нижче наведені його абсолютні значення на основі чотирьох цінових баз: поточних цін, цін 1994р., Цін 1989р. і цін попереднього року:

Таблиця 1-4

| |
| Вироблений ВВП Болгарії (млрд.лв.) |
| | | | | Ціни |
| Рік | Поточні ціни | Ціни 1994р. | Ціни 1989р. | Попереднього |
| | | | | року |
| 1989 | 39,60 | 711,50 | 39,60 | - |
| 1990 | 45,40 | 646,80 | 36,0 | - |
| 1991 | 135,70 | 592,40 | 39,80 | - |
| 1992 | 200,80 | 549,20 | - | 42,30 |
| 1993 | 298,90 | 536,00 | - | 123,60 |
| 1994 | 555,40 | 555,40 | - | 187,70 |
| 1995 | 852,00 | 569,30 | - | 192,80 |
| 1996 | 1211,00 | 586,40 | - | - |
| 1997 | 1601,3 | 605,70 | - | - |
| 1998 | 2052,3 | 631,20 | - | - |

Джерело: Публікації НСИ

Якщо прогнозовані величини виявляться вірними , то з цього можна зробити висновок, що навіть до 1998р. Болгарія не зможе за величиною ВВП досягти рівня 1989р. (При порівнянній ціновій базі 1994р.). Досягнутий рівень в 1998р. буде ледь досягати 89% обсягу ВВП зазначеного базисного періоду. У разі, якщо темпи зростання ВВП виявляться поблизу згаданої вище нижньої межі, то різниця буде ще більш значною. Навіть за умови досягнення верхньої межі цей показник буде складати всього лише 90% від величини 1989р.


1.2. Зміни в структурних характеристиках ВВП.

Термін "структурні зміни" зачіпає співвідношення різних секторів економіки. В 1995р. третина ВВП була вироблена в приватному секторі, в порівнянні з 7% в 1989р. Частка приватного сектора найбільш висока в сфері послуг і сільському господарстві. Тенденція збільшення вкладу приватного сектора в зробленому ВВП спостерігатиметься і в подальші роки, в основному за рахунок проведення масової приватизації. В 1998р. частка приватного сектора у ВВП може досягти рівня 60-65%.

Необхідність якнайшвидшої приватизації реального сектора досі залишалася на другому плані, через що не було досягнуто ожидавшийся позитивний ефект впливу на виробничу сферу. Недооцінений рівень "неофіційної приватизації". Незаконна приватизація довгострокових активів і доходів в реальному секторі та банківській системі досягла величезних розмірів, кидаючи виклик суспільству значимістю економічних і соціальних наслідків.

Структурні зміни ВВП за окремими секторами носять різноманітний і різноспрямований характер. В основному вони залежать від специфіки того чи іншого сектора. У той час, як для сільського господарства та сфери послуг характерні суттєві коливання, у промисловості ці зміни помітні в значно меншій мірі і відрізняються більшою стабільністю і намітилася стійкою тенденцією повільного зниження частки промисловості у ВВП. Цей процес, що почався ще на початку 80-х років, продовжується і в 90-х. Темпи розвитку в промисловості відстають з річним запізненням від темпів ВВП, причому найбільший спад був зафіксований в 1991р. У сільському господарстві найменший темп був зареєстрований в 1993р., Незважаючи на те, що негативні значення виробленого ВВП в цій області спостерігалися і раніше, особливо в 1983р., 1985р. і 1987р. У сфері послуг також спостерігаються суттєві коливання, проте спади темпів не настільки яскраво виражені. У досліджуваному періоді був зафіксований найбільш низький темп приросту національного доходу, що склав в 1991р.-22%, Що можна було б порівняти хіба з аналогічним показником в післявоєнному 1945р.

Оцінюючи майбутню секторну структуру ВВП, слід зазначити що коливаються зміни в сільському господарстві, в цілому складові негативну величину; коливання сфери послуг біля нульової позначки і слабку, але стійку тенденцію підвищення частки промисловості, яка, однак, не може істотно вплинути на загальний темп приросту ВВП. Навряд чи можна розцінювати як економічно виправдану й логічну тенденцію компліментарних значень у розвитку сільського господарства та сфери послуг.
Ясно, що це зіграло позитивну роль у підтримці та плавній зміні загального темпу, в уникнення різкого спаду, але все ж важко знайти розумне пояснення цього факту.

Відносно виробничої структури Болгарію не без підстав можна порівняти з деякими розвиненими європейськими країнами, близькими до неї за масштабами та економічній структурі (см.табл.3-5).

Таблиця 1-5

| |
| Макропроізводственная структура ВВП деяких країн на початку 90-х |
| років (%) |
| Країна | ??| Галузі | | |
| | 1 | 3 | 6 | 7 |
| Болгарія | 8,70 | 62,40 | 8,0 | 8,30 |
| Австрія | 3,80 | 31,80 | 27,40 | 25, 10 |
| Бельгія | 2,20 | 24,90 | 30,80 | 32,90 |
| Греція | 17,70 | 18,40 | 19,0 | 32,40 |
| Данія | 5,70 | 24,0 | 27,90 | 31,0 |
| Норвегія | 3, 70 | 17,50 | 26,80 | 24,10 |
| Фінляндія | 7,40 | 26,0 | 23,20 | 28,60 |
| Нідерланди | 5,10 | 24,60 | 23,60 | 33,50 |
| Швеція | 3,70 | 28,40 | 22,30 | 31,50 |

Позначення та найменування деяких галузей:

1 - сільське господарство і рибальство

3 - переробна промисловість

6 - транспорт і торгівля

7 - послуги

Застосовувана модель індустріалізації і що використовувалися в Болгарії промислові технології привели до розвитку виробництва з високими енергетичними і матеріальними витратами на одиницю продукції. При цьому переважна більшість енергоносіїв і сировини ввозилося ззовні. До цих пір в порівнянні з іншими країнами в Болгарії залишається досить високою частка сільського господарства. Така структура найбільш характерна для країн, що розвиваються, експортерів первинних і частково перероблених сільськогосподарських товарів.

Що відбуваються в даний момент зміни в структурі виробництва повільно і болісно коректують сформовані структурні диспропорції.
Ймовірно, через інерційність виробничих структур, особливо при досягненні певного економічного рівня, це матиме продовження і в майбутньому.

Зміни в макроекономічній структурі більшості розвинених країн слідують за стійкою тенденцією до модернізації, яке виражається в зниженні частки переробної промисловості та збільшенні частки послуг. В табл.1-5 також помітно явне відставання розвитку третинного сектора в Болгарії на початку 90-х років. Реформи болгарської економіки початку 90-х років привели до зниження обсягів матеріального виробництва і збільшенню частки послуг. В даний час це - перший результат змін у виробничій структурі Болгарії. В даному випадку закладена небезпека іншої крайності, яка може виявитися досить несприятливою. Ефекти розвитку третинного сектора не проявляються в умовах недорозвиненості реального сектора економіки. Тому швидкий розвиток сектора послуг втрачає всякий сенс.

Розвиток енергоємних галузей і технологій, екологічно неприйнятних виробництв є результатом цілого ряду причин, серед яких чільне місце займає економічно нераціональна індустріальна політика Болгарії після Другої світової війни.

Майбутня реструктуризація і модернізація болгарської економіки посилить потреба в інвестиційних товарах місцевого і іноземного виробництва.
На початку існував тісний зв'язок між зростанням переробних

Сторінки: 1 2 3

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар