Реферати » Реферати з економіки » Аналіз економічного положення Болгарії в 1995р.

Аналіз економічного становища Болгарії в 1995р.

- Мінеральні продукти і пальне;

3 - хімічні продукти, пластмаси, каучук;

4 - неблагородні метали та вироби з них;

5 - машини, транспортні засоби, апарати та інструменти;

6 - текстиль, шкіра, одяг, взуття, меблі та ін, промислові споживчі товари;

7 - вироби з дерева, папір, кераміка, скло.

Зберігається несприятлива тенденція експорту товарів з низьким ступенем обробки, особливо в країни Європейського союзу.

Сальдо послуг у платіжному балансі продовжує залишатися негативним і погіршується як за поточними рахунками, так і в загальному балансі. У 1995р. його розміри досягли величини-195 млн.дол. Негативний баланс по послугах залежить виключно від виплат по зовнішній заборгованості. Сальдо виплачених та отриманих відсотків залишається на досить низькому негативному рівні (близько 440 млн.дол.), Що найбільшою мірою стало результатом виплачених за угодою з Лондонським клубом сум загальним обсягом в 273,3 млн.дол.

Рахунок операцій з капіталом виявився сильно негативним у розмірі близько
50 млн.дол. Погашення раніше відпущених Болгарії позик становитимуть приблизно
290 млн.дол. [2] У 1995р. вперше за останні роки Болгарія не користувалася позиками ні по лінії МВФ, ні по Г-24, ЄС або ЄАВТ. Єдиною країною, до кредитів якої країна вдавалася в 1995р. була Японія, причому її позики склали близько 60 млн.дол. Доступ торгових банків на міжнародні кредитні ринки сильно обмежений. Причини грунтуються на низькому кредитному рейтингу країни і політичної та економічної нестабільності в регіоні. Чималий вплив також надають високий рівень зовнішньої і внутрішньої заборгованості країни і кризовий стан банківської системи.

Значний позитивний вплив на сальдо операцій з капіталом надає приплив валюти, чиє походження зі статистичної точки зору не цілком ясно. Експертні оцінки обсягу подібного капіталу в 1995р. коливаються від 200 до 250 млн.дол. [3]

Загальний баланс року склав позитивну величину близько 470 млн.дол, а збільшення резервів БНБ - близько 200 млн.дол.

---
[1] Суми елементів кінцевого користування не рівні 100%, оскільки в таблицю не включені всі елементи кінцевого споживання, торгові сальдо, втрати.

[2] У цю суму включені погашення заборгованості по постачаннях природного газу за Ямбурзькою угодою.

[3] Можливими джерелами цього капіталу є: а) надходження від
"прикордонної" торгівлі; б) приплив короткострокового спекулятивного капіталу в результаті високої диференціації банківського відсотка; в ) незареєстровані переклади прибутків, дивідендів та інших доходів болгарськими фірмами та громадянами, які працюють за кордоном.

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Зовнішня торгівля
Зовнішня торгівля: підведення підсумків за 2001р.
Капітали вирішили залишитися в Росії
Одна з кращих, хоча і не помічених економічних новин цієї осені, - різке уповільнення втечі капіталу.
Целюлозно-паперові королі
Тут йдеться про компанії, контрольованих іноземним капіталом.
Макроекономіка КНР
У Китаї сформовані основи ринкової економіки. При все ще широкому втручанні держави в господарські зв'язки тут присутні всі інститути сучасної ринкової системи.
Основні напрямки грошово-кредитної політики в 2005 р.
Основні напрямки грошово-кредитної політики визначають три варіанти розвитку економіки в 2005 р. Перший сценарій передбачає істотне погіршення цінової кон'юнктури на товари російського експорту, тобто зниження цін на нафту.
Співпраця РФ з Сінгапуром
Торгівельні відносини з Сінгапуром розвиваються в цілому стійко.
Аналіз зовнішньої торгівлі США в 1990-1997 рр..
В середньому на експорт йде близько 15% промислової продукції США. Набагато більшу роль грає експорт в сільськогосподарському виробництві - в інші країни відправляється половина врожаю пшениці, третина - сої та таб
Зовнішня торгівля Росії та західних країн
Для виконання роботи будуть використані матеріали журналу "Світова економіка і міжнародні відносини", "Бюлетеня іноземної комерційної інформації", а також розглянуті ряд навчальних посібників з питання
Оцінка платіжного балансу Росії за 9 місяців 2004 р.
На тлі скорочення припливу капіталу сумарний обсяг відтоку капіталу за 9 місяців, з урахуванням переоцінки Центробанком даних I і II кварталів, перевищив всі наші очікування, і відкотився на рівень 2001
Побудова дерева рішень проекту
Метод аналізу індивідуального проектного ризику з допомогою побудови дерева рішень проекту.
Оцінка платіжного балансу Росії за I квартал 2004 р.
Офіційний приплив капіталу, як і раніше, компенсується за рахунок збереження на високому рівні обсягів відпливу капіталу.
Економічний стан на Україні (фінансовий аспект)
Фінансове становище на Україну в найближчій історичній перспективі буде планомірно погіршуватися і альтернативи даному розвитку подій не проглядається.
Визначення ціни винаходи
Техніко-економічний метод. Ринковий метод. Метод визначення можливого доходу.
Фінансова система Франції
Державний бюджет Франції. Розподіл повноважень між "центром" і місцевими органами влади.
Платіжний баланс
Природа і структура платіжного балансу. Структура платіжного балансу.
Економіка Австрії
Економічний стан. Трудові ресурси і структура виробництва. Організація виробництва. Сільське господарство. Сировинні ресурси.
Інструментарій регулювання грошової ліквідності
Ліквідність грошового ринку підвищується при значному надходження іноземної валюти. Звідси виникає необхідність у стерилізації рублевої ліквідності.
Курсова різниця за кредитами і позиками, отриманими в іноземній валюті
Порядок бухгалтерського обліку курсових різниць регулюється ПБО 3/2000, згідно з п. 3 якого курсова різниця - це різниця між рублевої оцінкою відповідного активу або зобов'язання, вартість яких виражена в іноземній валюті.
Регулювання валютних операцій комерційних банків
Необхідність валютного регулювання. Валютні обмеження. Зміст валютних обмежень. Органи валютного контролю.
Росія у світовій економіці
Газова промисловість. На РФ припадає більше 35% родовищ природного газу. Основну видобуток «блакитного палива» контролює російський монополіст «Газпром» . У Європі на газ з Росії припадає до 70% по