Реферати » Реферати з економіки » Державний бюджет. Функції та структура

Державний бюджет. Функції та структура

Державний бюджет. Функції та структура.

Бюджет-це розпис державних доходів і витрат на певний термін, затверджена в законодавчому порядку. Державний бюджет являє собою найбільший централізований грошовий фонд, акумульованих за допомогою перерозподілу національного доходу і споживаний державою для здійснення своїх функцій.

Опції бюджету

Фіскальна функція означає створення фінансової бази функціонування держави в умовах фактичної відсутності у нього власних доходів (виключаючи дохід від державної власності).

Функція економічного регулювання - це використання державою податків (основного джерела доходів бюджету) для проведення своєї економічної політики.

Соціальна функція передбачає використання державного бюджету для перерозподілу національного доходу.

Структура державного бюджету в кожній країні має свої національні особливості. Вона залежить від характеру адміністративної системи, структурних особливостей економіки і ряду інших чинників. Державний бюджет являє собою сукупність бюджетів усіх рівнів державних адміністративно-територіальних властей.

Побудова бюджету грунтується на дотриманні певних принципів:

Принцип єдності - зосередження в бюджеті всіх витрат і всіх доходів держави. У державі повинна існувати єдина бюджетна система, одноманітність фінансових документів та бюджетної класифікації.

Принцип повноти означає, що по кожній статті бюджету враховуються всі витрати і всі надходження

Принцип реальності передбачає правдиве відображення доходів і витрат держави

Принцип гласності - це обов'язкове інформування населення про основні витрати і джерела доходів.

Доходи і видатки державного бюджету

У бюджеті знаходить своє відображення структура витрат і доходів держави. Витрати показують напрями та цілі бюджетних асигнувань.

Приблизна структура бюджетних витрат і доходів для ринкової економіки:

Витрати:

Витрати на соціальні послуги (охорона здоров'я, освіта)

Витрати на господарські потреби (капіталовкладення в інфраструктуру, дотації державним підприємствам)

Витрати на озброєння і матеріальне забезпечення зовнішньої політики.

Адміністративно-управлінські витрати (утримання міліції, юстиції)

Платежі по державному боргу

Доходи:

Податки

Неподаткові надходження (доходи від державної власності, державної торгівлі)

Внески до державних фондів

Дієвість державного регулювання з допомогою бюджетних витрат залежить від:

відносних розмірів сум,

структури цих витрат

ефективності використання кожної одиниці коштів, що витрачаються

Ідеальне виконання державного бюджету - це повне покриття витрат доходами та освіта залишку коштів.

Перевищення витрат над доходами веде до утворення бюджетного дефіциту, який покривається державними позиками - внутрішніми і зовнішніми.

Збалансованість державного бюджету. Проблема державного боргу.

Баланс бюджету означає рівність доходів і витрат. Якщо витрати бюджету перевершують доходи, то в наявності бюджетний дефіцит.

Дефіцит бюджету - це сума, на яку в даному році витрати бюджету перевершують його доходи. Бюджетний дефіцит відображає певні зміни в процесі відтворення, фіксує результат цих змін.

Причин бюджетного дефіциту може бути досить багато:

спад суспільного виробництва

зростання граничних витрат суспільного виробництва

оборот «тіньового» капіталу у величезних масштабах

непродуктивні витрати

та інше

Державний борг-це сума накопичених в країні за певний період бюджетних дефіцитів за відрахуванням які були за цей же час позитивних сальдо бюджету.

Бюджетний дефіцит і державний борг тісно пов'язані. По-перше, державні позики - найважливіше джерело покриття бюджетного дефіциту.

По-друге, визначити наскільки небезпечний той чи інший розмір дефіциту бюджету, неможливо без аналізу величини державного боргу. З іншого боку, для оцінки величини державного боргу необхідно дослідження зростання дефіциту.

Використання методів фінансування за рахунок державного боргу дає держав у один з найбільш гнучких інструментів регулювання економічних і соціальних процесів.

Державний борг пов'язаний із вторинним розподілом вартості ВНП для формування додаткових ресурсів держави в результаті позики грошових коштів у населення і кредитів іноземних держав.

Опції державного боргу:

Фіскальна (створення фінансової бази держави, підтримання функціонуючого ринку боргових державних зобов'язань);

Стимулююча (підтримання стабілізації економіки, вплив на безробіття, рівень цін, зовнішньоекономічний баланс і т.п.)

Подвійна природа державного боргу породжує і суперечливість його впливу на економіку : стабілізаційний і дестабілізуючий. У цих умовах необхідно регулювання державного боргу.

Управління державним боргом включає формування політики державного боргу, встановлення меж державної задолжности, визначення основних напрямів і цілей впливу на мікро-і макроекономічні показники, а також створення інституційних, бюджетних та політико-психологічних інструментів для управління державним боргом.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту shpori4all.narod /

 
Подібні реферати:
Бюджет: зв'язок з макропоказниками
Державний бюджет служить передусім цілям фінансування виробництва тих благ, які або в принципі не може виробляти ринок, або він робить це в недостатньому - з точки зору суспільної вигод
Бюджетне пристрій і бюджетна система
Бюджетне пристрій. Державна бюджетна система Російської Федерації. Регулюючі доходи.
Державний бюджет як основна ланка фінансової системи
Функція державного бюджету. Загальні принципи побудови державного бюджету. Витрати державного бюджету. Доходи державного бюджету. Секвестр витрат. 6. Бюджетний процес
Фінансова система Франції
Державний бюджет Франції. Розподіл повноважень між "центром" і місцевими органами влади.
Бюджетний дефіцит і державний борг: теорія проблеми та її прояв у ...
Бюджетний дефіцит і державний борг: теорія. Способи фінансування дефіциту держбюджету. Проблема бюджетного дефіциту в Росії. Зовнішній борг в даний час.
Основні бюджетоутворюючі податки
Порядок обчислення ПДВ. Ставка податку на додану вартість. Акцизи.
Регіональні та місцеві бюджети
Принцип бюджетного федералізму. Відносини між бюджетами різних рівнів. Витрати регіональних та місцевих бюджетів. Доходи регіональних і місцевих бюджетів.
Державний борг та його особливості в РФ
Державні фінанси є важливою сферою фінансової системи країни, покликаної забезпечити держава грошовими коштами, необхідними йому для виконання економічних, соціальних і політичних функци
Дефіцит і державний борг
Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави-це заходи уряду по зміні державних витрат, оподаткування та стану державного бюджету, спрямовані на забезпечення повної заня
Регіональне казначейство
Регіональне казначейство є системою фінансових органів суб'єкта Федерації, що мають виняткові повноваження по виконанню регіонального бюджету по доходах і видатках, управління рахунками бюджету і бюджетними коштами.
Громадські фінанси, державний і місцеві бюджети Молдови
Сучасна держава не є саморегулюючому освітою, воно потребує управлінні. Одним з кращих способів управління - це управління за допомогою грошей. Регулюючи і направляючи потоки грошових сре
Бюджетне пристрій і бюджетна система РФ
Бюджет - це центральний інститут фінансового права, так як саме у формі бюджетів різних рівнів відбувається акумуляція, розподіл і використання основної маси державних муніципальних грошових коштів.
Фінансова система
Введення. Сутність фінансової системи. Склад фінансової системи. Фінансова система на сучасному етапі в Російській Федерації.
Бюджетний дефіцит
Проблема державного боргу сама по собі не є чимось новим ні в науковому, ні в практичному плані. Категорії пов'язані з державним боргом вже зайняли міцне місце в численних словниках і сп
Бюджетна система Росії та принципи її побудови
Державний бюджет в економіці та суспільстві. Основи бюджетного устрою Росії. Реалізація бюджетного процесу в Росії.
Дефіцит державного бюджету
В існуючій економічній ситуації в Україні існують явища, які пояснюються "перехідним віком" нашої економіки. До таких явищ деякі вчені-економісти відносять і дефіцит бюджету.
Доходи бюджетної системи
Перерозподіл частини валового внутрішнього продукту (ВВП) державою. Підвищення доходів бюджету.
Витрати регіональних бюджетів
Порядок погодження розподілу та закріплення витрат спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Федерації визначається Урядом Російської Федерації.
Фінансова система Кореї
Структура фінансової системи Кореї. Основні особливості фінансової системи Кореї. Валютно-фінансова криза 1997-1998 років і його вплив на фінансову систему Кореї.
Фінансова система
Сукупність фінансових інститутів. Фінансова система РФ. Обов'язкове державне страхування життя і майна громадян. Кредити банків. Система кредитних установ РФ.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар