Реферати » Реферати з економіки » Масштаби і географічна структура світової економіки

Масштаби і географічна структура світової економіки

  Масштаби і географічна структура світової економіки

За майже п'ять повоєнних десятиліть масштаби і географічна структура світової економіки істотно змінилися. У цілому світовий ВВП за 46 років зріс майже в 5,9 рази. При цьому економічний потенціал найбільш розвинених регіонів середини 20 століття - Північної Америки, Європи, Австралії і Океанії - збільшувався повільніше, ніж світової економіки в середньому. В результаті їх частка у ВВП світу помітно знизилася. Скорочення частки Північної Америки у світовій економіці повністю сталося засчет зниження в ній питомої ваги США, у той час як частка інших північноамериканських країн зросла.

З іншого боку, дещо швидше світового потенціалу в середньому росли економічні потенціали Південної Америки і Африки, так що питома вага цих регіонів у світовій економіці трохи зріс. Однак справжньою "рекордсменкою" другої половини 20 століття стала Азія. Її ВВП зріс настільки, що її частка у світовому ВВП зросла вдвічі, що дозволило їй стати найбільшим економічним регіоном світу кінця 20 початку 21 століття. Якщо в 1950 р. сукупні розміри економік азіатських країн більш ніж удвічі поступалися аналогічним показникам і Європи, і Північної Америки, то сьогодні Азія за розмірами ВВП майже в 1,5 рази перевершує кожен з цих регіонів.

Структура світової економіки з точки зору переважання різних типів соціально-економічних систем на перший погляд практично не змінилася. Більше того, може скластися враження, ніби колишні соціалістичні країни домоглися хоча і незначного, але все ж переваги над країнами з ринковою економікою. Сукупний ВВП першої групи країн збільшився в 6, 1 рази, а другий - в 5,8, в результаті чого питома вага колишніх соцкраїн у світовому ВВП підвищився з 15,3 до 15,9%, а країн з ринковою економікою знизився з 84, 7 до 84,1%.

Однак, це враження оманливе. Фактично єдиним фактором щодо кращих показників першої групи країн з'явився феноменальний ріст економіки Китаю, частка ВВП якого у світовій економіці складає 10,2%.

Найповільнішим економічне зростання було в колишньому СРСР (2,2 рази), призвів до скорочення його частки у світовому ВВП з 7,3% до 2,7%.

У групі країн з ринковою економікою темпи зростання ВВП в країнах, що розвиваються майже вдвічі перевершили відповідний показник розвинених країн, в результаті чого частка останніх у світовій економіці скоротилася з 63,0 до 52,7%, а частка країн, що розвиваються зросла майже в 1,5 рази - з 21,7 до 31,4%. На тлі підвищення частки у світовій економіці всіх країн, що розвиваються і таких їх груп, як країни Латинської Америки і країни-енгергоекспортери, найбільш важка ситуація склалася в африканських країнах, розташованих південніше Сахари (СЮС). У них темпи зростання ВВП були найнижчими серед усіх країн з ринковою економікою, а їх питома вага у світовій економіці знизився з 2,3 до 1,8%.

На динаміку абсолютних розмірів ВВП істотний вплив робить динаміка чисельності населення. При зростанні світового населення в цілому в 2,3 рази населення Північної Америки, Європи, колишніх соціалістичних і розвинутих країн зростало повільніше середньосвітових показників. В інших групах країн населення зростало швидше, причому найбільш швидко в країнах-енергоекспортерах і африканських країнах.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту referats

 
Подібні реферати:
Основні тенденції розвитку світової економіки в другій половині 20 століття
Масштаби і географічна структура світової економіки. Рівень розвитку світової економіки. Динаміка розвитку світової економіки за періодами.
Рівень розвитку світової економіки
Підвищення рівня економічного розвитку країн. Порівняння темпів зростання розвинених країн і країн, що розвиваються.
Динаміка виробництва ВВП в колишніх соціалістичних країнах (1950-1996год)
Динаміка виробництва ВВП в колишніх соціалістичних країнах. Колишній СРСР і країни Центральної та Східної Європи (ЦСЄ).
Динаміка розвитку світової економіки за періодами
Швидкість розвитку світової економіки за 50-річний період.
Розвиваються у світовій економіці
Країни, що розвиваються: країни Латинської Америки і Карибського басейну, Африки (за винятком Південної Африки), Азії і Тихого океану (за винятком Австралії, Нової Зеландії та Японії), Кіпр, Мальта, колишня
Поняття світової економіки
Світова економіка (широке визначення) - це сума всіх національних економік світу.
Світові тенденції на рубежі століть
2. Лібералізація світової економіки, міжнародної економічної діяльності, що виражається в поступовому (хоча далеко не завжди послідовному і прямолінійній) ослабленні або усунення перешкод на шляху м
Сутність міжнародної торгівлі
1. Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських зв'язків Зовнішня торгівля є важливою і історично самою першою формою міжнародних економічних відносин. Вона являє зі
Світове господарство: поняття, суб'єкти, етапи розвитку
3) Світова економіка - економічна система, самопроізводящаяся на рівні продуктивних сил, виробничих відносин. Об'єднані економічні сили, виробничі відносини, правові норми.
Трудові ресурси світової економіки
Запитання народонаселення в цілому, відтворення робочої сили захоплюють до себе зростаючу увагу фахівців, політиків і громадськості. Причини цього полягають у тому, що демографічна ситуація, положени
Транспорт і зв'язок: світова транспортна система
Все шляхи сполучення і транспортні засоби в сукупності утворюють світову транспортну систему. Вона сформувалася у XX ст. У ній можна виділити транспортні системи економічно розвинених і країн, що розвиваються, а також регіональні транспортні системи.
Статистичний аналіз народонаселення світу
Історія формування, динаміка чисельності населення світу. Расова структура. Етнічна структура. Розміщення населення.
Економіка розвинених країн
"Економіка розвинених країн" розкриває стан економічного потенціалу промислово-розвинених країн, группіруемих за трьома центрам світової торгівлі - у Північній Америці, Західній Європі і Далекосхідному - Тихоокеанському регіоні.
Міжнародна інвестиційна позиція РФ
Залежно від того, чи є чиста міжнародна інвестиційна позиція позитивною або негативною, країна є або чистим кредитором, або чистим боржником.
Аналіз зовнішньої торгівлі США в 1990-1997 рр..
В середньому на експорт йде близько 15% промислової продукції США. Набагато більшу роль грає експорт в сільськогосподарському виробництві - в інші країни відправляється половина врожаю пшениці, третина - сої та таб
Товарна структура міжнародної торгівлі
Міжнародна торгівля-це процес купівлі та продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками різних країн. Міжн. Торгівля включає експорт та імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним балансом.
Енергетика в сталому розвитку світового співтовариства
Показано, що в умовах розширення мікрохозяйственних зв'язків та глобалізації економіки посилюються міждержавні та міжрегіональні диспропорції у структурі виробництва і споживання енергетичних ресурсів можуть стати дестабілізуючим фактором.
Економіка країн Азії одужує
Китай залишається найдинамічнішою економікою Азії. Надії та побоювання.
Світовий ринок послуг
Поняття світової торгівлі та її значення. Росія на світовому ринку послуг.
Прибутковий податок і соціальні відрахування
В "розвинених країнах" податки на доходи громадян - одна з основних статей формування бюджетів (як державного, так і місцевих).