Реферати » Реферати з економіки » Федеральні податки з юридичних осіб

Федеральні податки з юридичних осіб

ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. Акцизний збір

Акцизи - непрямі податки, які встановлюються державою у відсотках від відпускної ціни високорентабельних товарів з метою вилучення до бюджету надприбутки, отриманої виробниками від виробництва товарів зі значною різницею між ціною, обумовленою потребительной вартістю, і фактичною собівартістю.

Акцизи порівняно нова для Росії, але загальноприйнята а світовій практиці форма вилучення надприбутки. Протягом багатьох років цю роль в країні виконував оборот. У 1992 році в Росії акцизи були введені у вигляді процентної надбавки до роздрібної ціни виробу, що пов'язано з лібералізацією цін. У світовій практиці вони зазвичай встановлюються у вигляді фіксованої грошової суми на один виріб.

Платники - підприємства та організації будь-якої форми власності, які виробляють підакцизні товари.

Об'єкт оподаткування акцизами - обороти з реалізації підакцизних товарів власного виробництва. Перелік підакцизних товарів:

тютюнові вироби,

спирт питної та вино - горілчані вироби,

ікра та цінні види риб і морепродуктів,

легкові і вантажні автомобілі,

ювелірні вироби,

хутряні вироби,

товари народного споживання ,

нафту і нафтопродукти.

Акцизами а також підакцизні товари, експортовані за межі РФ (крім експорту до країн СНД), так як для вилучення понад доходів, отриманих від реалізації товарів на експорт, використовується механізм мит. При реалізації товарів на експорт, підприємствами, які закупили цей товар з акцизами, сума цих акцизів повертається підприємствам податковими органами за місцем їх знаходження за рахунок загальних надходжень даного податку.

Повернення проводиться тільки при пред'явленні:

вантажної митної декларації зі штампом митниці "випуск дозволено", яка підтверджує перетин товаром кордону,

розрахункових документів на купівлю товару,

довідка про сплату акцизу підприємством виробником підакцизного товару.

Акцизи сплачуються на третій день по скоєнні обороту або щодекадно залежно від обсягу оподатковуваного обороту. Дата скоєння обороту встановлюється з методики визначення виручки від реалізації, прийнятої на кожному конкретному підприємстві (або за відвантаженні, або по оплаті).

Суму акцизів визначає платник самостійно виходячи з вартості реалізованих підакцизних товарів та встановлених ставок. Оподатковуваний акцизами оборот визначається як вартість реалізованих підакцизних товарів, обчислена виходячи з цін реалізації без урахування ПДВ. Розрахунок суми акцизів здійснюється шляхом відрахування з відпускної ціни оптової ціна, що включає витрати виробництва і прибуток.

Приклад розрахунку суми акцизів:

Якщо:

- Оптова ціна, що включає витрати виробництва і прибуток 10 тис. Руб.

-Ставка Акцизу, 80% до відпускної ціни

То:

Відпускна ціна 10 х 100 100 - 80 = 50

Сума акцизу 50 - 10 = 40

Відповідальність за правильне обчислення і своєчасність сплати акцизів покладається на платників.

2. Податок на прибуток підприємств

Серед федеральних податків друге місце за рівнем дохідності займає податок на прибуток.

У 1992 році був введений в дію Закон "Про податок на прибуток підприємств і організацій". Основним аргументом на користь введення саме такого податку було те, що, як показує світова практика, введення прибуткового податку з юридичних осіб виправдано лише в умовах збалансованої економіки з відпрацьованим механізмом ринкових цін, приблизно однаковим рівнем рентабельності, налагодженою законодавчо затвердженої системою антимонопольного регулювання і ряду інших факторів, що дозволяють рівномірно розподілити податковий тягар на всіх платників.

Перехід до оподаткування доходу замість прибутку міг негативно позначитися на діяльності ряду виробничих галузей і в першу чергу на галузях, пов'язаних з виробництвом енергоносіїв. Податок на дохід міг виявитися надзвичайно важким для новостворюваних підприємств підприємницького сектора економіки, багато їх яких в перші роки свого існування на одержують прибутки, але виявляться платниками податку. Особливо це стосується підприємств і організацій малого бізнесу, зараз бурхливо розвивається в усіх сферах, виступає антиподом державного монополізму.

Платниками податку на прибуток - підприємства та організації, їх філії та інші аналогічні підрозділи, які мають окремий баланс і розрахунковий рахунок.

Оподаткований база податку на прибуток включає:

прибуток від реалізації продукції,

прибуток від реалізації основних фондів, майна,

прибуток від позареалізаційних операцій,

суму перевищення витрат на оплату праці над її нормованої величиною.

Методика визначення податку на прибуток:

- Визначають до якої групи належить підприємство

а) його мета отримання прибутку

б) не переслідує в своїй діяльності отримання прибутку (бюджетні організації).

- Визначають перелік доходів не підлягають оподаткуванню на прибуток:

Наприклад, кошти з бюджету, отримані для фінансування капітальних вкладень.

- Розглядаються окремі елементи оподатковуваного прибутку.

Прибуток від реалізації продукції обчислюється виходячи з отриманої виручки від реалізації і витрат на виробництво і реалізацію.

Під виручкою для цілей оподаткування розуміється сума операції, яка визначається виходячи з ринкових цін. (Для підприємств здійснюють прямий обмін або реалізацію продукції).

При обчисленні оподатковуваного прибутку валовий прибуток зменшується на суму відрахування в резервний або інший аналогічний за призначенням фонди.

Ставки податку на прибуток підприємств-

Починаючи з 1994 р податок на прибуток сплачується за ставкою

13% у федеральний бюджет,

22% до бюджетів суб'єктів федерації РФ.

Органи суб'єктів федерації можуть встановлювати максимальну ставку податку на прибуток 25%, а за доходами від посередницької діяльності, банків, бірж, страхових компаній - 30%.

Приклад розрахунку бази оподаткування з податку на прибуток. Якщо: 80 тис. Р. - Прибуток підприємства з виробничої діяльності,

35% - ставка податку на прибуток підприємства з виробничої діяльності,

15 тис. Р. - Прибуток від посередницьких операцій та угод,

45% - ставка податку на прибуток від посередницьких операцій та угод,

20 тис. Р. - Сума перевищення витрат на оплату праці,

Сума трьох складових (80 + 15 + 20 = 115) є оподатковуваної базою податку на прибуток.

З метою аналізу сплати податків підприємствами, що здійснюють різні види діяльності розраховується середня ставка податку на прибуток та ПДВ:

35% х 80 + 45% х 15 + 35% х 20 = 36,3%

Тоді сума податку на прибуток складе

115 х 36,3%: 100% = 41,7 тис. руб.

Якщо між розрахунковою сумою податку і розміром податку на прибуток, сплаченого підприємством до бюджету з'являється відхилення, то воно є предметом для більш детального аналізу.

3. Інші федеральні податки

Інші федеральні податки носять цільовий характер і зараховуються не в дохід бюджету, а в спеціальні цільові позабюджетні фонди.

В Федеральний дорожній фонд і територіальні дорожні фонди.

Податок на реалізацію ПММ (25% з обороту з реалізації ПММ виходячи з фактичних цін реалізації без ПДВ),

податок на користування автомобільних доріг (0,4% від валового доходу і 0,03% торгового обороту сплачують підприємства та фізичні особи-підприємці),

податок з власників транспортних засобів (за ставками залежно від потужності двигуна з кожним кінської сили),

акцизи з продажу легкових автомобілів в особисте користування громадян (підприємства-виробники, що реалізують легкові автомобілі в особисте користування),

податок на придбання автотранспортних засобів (сплачують підприємства 20% від продажної ціни без ПДВ і акцизів),

транспортний податок (з юридичних осіб 1% від фонду оплати праці).

Список літератури:

Адкінсон Е.Б., Стігліц Д.Е. Лекції з економічної теорії державного сектора - М., 1995. Алексашенко С. Податкові реформи в розвинених країнах: досвід 80-х. М., 1992. Глухов В. В., Дольде І.В. Податки: теорія і практика. Уч. Сел., СПб., 1996. Гуреєв В.І. Російське податкове право. - М., 1997. Дадашев О.З., Черник Д.Г. Фінансова система Росії. - Уч. сел., М., 1997. Дробозина Л.А. Загальна теорія фінансів.- М., 1995. Иванеев А.І. Оподаткування іноземних компаній і підприємств за участю іноземних інвестицій. - М., 1997. Родіонова В.М. Фінанси: Уч. пособ. - М .: Фінанси і статистика, 1993. Податки: Учеб. посібник За ред. Д.Г. Чорниця - М., Фінанси і статистика, 1997. Податкова політика в індустріальних країнах: Збірник оглядів Під ред. В.С. Аваева - М. 1995. Податкові системи зарубіжних країн. Под ред. В.Г. Князєва, Д.Г. Чорниця - М., 1997. Петрова Г.В. Податкове право. - М., 1997. Сакс Джефрі Д., Ларрі Феліпе Б. Макроекономіка. Глобальний підхід. - М., 1996. Школяр Н.А. Бюджетна політика і практика. М., 1997. A Manual on Government Finance Statistics. (Russian edition). - Washington, 1986. Мішель К. Офшорні юрисдикції та компанії: проблема вибору Офшорний бізнес за кордоном і в Росії. Податки, фінанси, інвестиції. Нікосія - Гельсінкі, 1995. Зампелас М. Кілька моделей
Сторінки: 1 2