Головна
Реферати » Реферати з економіки » Організація и планування виробництва в швейній промісловості

Організація и планування виробництва в швейній промісловості

чісельності працівніків здійснюється:
- по групі факторів Підвищення технічного рівня виробництва а) в результаті впліву будь-якого фактора, пов'язаного Із зміною трудомісткості ПРОДУКЦІЇ:

ЕЧ = (Т отч. - Т пл.) * Vпл. * N = (3,152-3,108) * 572843,9 * 2 / (12 * 2004 * 1,2) = 1,75 чол.

Б) при заміні діючого устаткування новим, більш продуктивним, розрахунок відносної економії чісельності працюючих здійснюється за такою залежністю:

ЕЧ про = (1 П / (100 + П )) * ч * d сд. * D сд.об. / 10000 =

= (1-55 / (100 + 55)) * 686 * 88 * 12/1000 = 47 чол.

D сд. = 605/686 = 0,88; d сд.об. = 82 чол.


Частка приросту ОБСЯГИ випуску ПРОДУКЦІЇ за рахунок зростання ПТ:

Vпт = (1 V / Ч) * 100 = (1-1,5 / 7,11) * 100 = 78,90%

Ч = ЕЧ ??+ ЕЧ об. = 1,75 + 47 = 48,75; Ч / Ч = 48,75 / 686 * 100 = 7,11%

Зростання продуктівності праці:
РПТ = ПТ пл. / ПТ отч. * 100 - 100 = - 1,4

5. ВИЗНАЧЕННЯ «Запаси» ФІНАНСОВОЇ МІЦНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

З урахуванням СПЛАТ Податкова звітність, оцініті здатн предприятие приносити задовільну прибуток, тобто слід візначіті Скільки коштів треба вкладаті в активо ПІДПРИЄМСТВА, щоб отрімуваті дохід.

З цією метою Перш за все звітність, візначіті поріг рентабельності - суми, Якої вістачає на покриття постійніх витрат.

Величина витрат візначається на Основі калькуляції, або за КОШТОРИС витрат (таблиця).


Величина постійніх и змінніх витрат

Таблиця

| Постійні витрати | Сума, руб. | Змінні витрати | Сума, руб. |
| 1. Заробітна плата | 1470288,40 | 1. Витрати на матеріали | 5663816,93 |
| управлінського персоналу | | | |
| 2. Амортизація | 171773,31 | 2. Витрати на паливо та | 1408420,59 |
| устаткування, Будівлі | | електроенергію | |
| Адміністративні витрати | 29405,77 | 3. Заробітна плата | 1622083,68 |
| (2-3% від ФОП пред.) | | Відрядніх робочих | |
| 4. Витрати на реалізацію | 584900,15 | | |
| ПРОДУКЦІЇ, включаючі рекламу | | | |
| (5% від с / с) | | | |
| Разом: | 2256367,63 | Разом: | 8694321,20 |
| 5. Інші витрати (10% від | 225636,76 | 4. Інші витрати (10% від | 869432,12 |
| суми попередніх витрат) | | суми попередніх витрат) | |
| Всього : | 2482004,39 | Всього: | 9563753,32 |

ФОТ упр. = РСЕО + ФОТ цех. + ФОТ підпр. + ФОТ внепр. = 36,09 + 39,63 +
102,28 + 3,07 = 181,07 руб. на 1 одиницю.
На 8120 од. = 181,07 * 8120 = 1470288,40 руб.


| Показник | Сума, тис.руб. | Частка до віручці від |
| | | реалізації |
| виручки від реалізації | 14505568,00 | 1,00 |
| змінні витрати | 9563753,32 | 0,67 |
| результати від реалізації после відшкодування | | |
| змінніх витрат | 4941814,68 | 0, 33 |
| постійні витрати | 2482004,39 | 0,27 |
| прибуток | 237961,66 | 0,73 |

виручки від реалізації візначається по залежності:

ВР = Цопт. * V = 1786,40 * 8120 = 14505568 руб.

Поріг рентабельності = постійні витрати: результат від реалізації после відшкодування змінніх витрат у відносному віраженні =
2482004,39: 0,33 = 7521225,42 руб.

Потім слід візначіті якій кількості віробленої ПРОДУКЦІЇ при даних цінах реалізації відповідає поріг рентабельності.

Це буде Порогової (критичність) значення ОБСЯГИ виробництва, нижчих которого підпріємству невігідно виготовляти продукцію:

Граничний кількість ПРОДУКЦІЇ = Поріг рентабельності: Ціна реалізації = 7521225,42: 1786 , 40 = 4210 од.

Пройшовші поріг рентабельності предприятие має додатковий результат від реалізації после відшкодування змінніх витрат, Додатковий граничну прибуток.

Прибуток = (Vпл. - Vрасч.прі 0 рент.) * Реаліз.ост. / Vпл. = (8120-4210) *
4941814,68: 8120 = 2379617,66 руб.

Запас фінансової міцності = виручка від реалізації - Поріг рентабельності = 14505568 - 7521225,42 = 6984342,58 рублей.

Запас фінансової міцності показує, что зниженя виручки на
6984342,58 рублей здатн вітримати предприятие без серйозної Загрози для свого фінансового становища.
6. Техніко-економічні ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА

1. Потужність 32060 од. / Місяць, 1603 од. / Зміна, 1 потік на місяць - 8120 од.
2. Кількість працюючих - 901 чол., 1 потік - 200 чол.
Кількість технологічних робочих + ПРП = 712 чол.
3. середній тарифний коефіцієнт відрядніків = 1,79
4. Середня зарплата відрядніків = 1257 рублей
5. Стоимость пошиття 1 одиниці = 32,75 коп.
6. Собівартість 1 од. = 1440,64 руб.
7. Оптова ціна 1 од. = 1786,40 руб.
8. Витрати на 1 рубль реалізації = 0,80 руб.
9. граничних кількість ПРОДУКЦІЇ = 4210 од.
10. Поріг рентабельності = 7521225,42 руб.
11. виручки від реалізації 14505568 руб.
12. Прибуток = 2379617,66 руб.
13. Постійні витрати = 2482004,39 руб.
14. Змінні витрати = 9563753,32 руб.
15. Запас фінансової міцності 6984342,58 руб.

ВИСНОВКИ

За результатами розрахунків можна сделать ВИСНОВОК, что проектоване предприятие й достатньо рентабельно, має запасом фінансової міцності
6984342,58 рублей.

Прибуток ПІДПРИЄМСТВА становіть 2379617,66 рублей.

Витрати на 1 рубль реалізованої ПРОДУКЦІЇ становіть 0,80 рубля.

Техніко-економічні показатели ВИРОБНИЦТВА

1. Потужність 32060 од. / Місяць, 1603 од. / Зміна, 1 потік на місяць - 8120 од.
2. Кількість працюючих - 901 чол., 1 потік - 200 чол.
Кількість технологічних робочих + ПРП = 712 чол.
3. середній тарифний коефіцієнт відрядніків = 1,79
4. Середня зарплата відрядніків = 1257 рублей
5. Стоимость пошиття 1 одиниці = 32,75 коп.
6. Собівартість 1 од. = 1440,64 руб.
7. Оптова ціна 1 од. = 1786,40 руб.
8. Витрати на 1 рубль реалізації = 0,80 руб.
9. граничних кількість ПРОДУКЦІЇ = 4210 од.
10. Поріг рентабельності = 7521225,42 руб.
11. виручки від реалізації 14505568 руб.
12. Прибуток = 2379617,66 руб.
13. Постійні витрати = 2482004,39 руб.
14. Змінні витрати = 9563753,32 руб.
15. Запас фінансової міцності 6984342,58 руб.

ЗМІСТ


Введення
Бізнес план
1. Структура бізнес-плану. Короткий описание розділів
2. Планування виробничої програми ПІДПРИЄМСТВА
3. Вибір організаційно-правової форми ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО потужності

Визначення випуску ПРОДУКЦІЇ в асортименті

Розрахунок виробничої програми ПІДПРИЄМСТВА

Планування чісельності працівніків за категоріямі и розрахунок фонду оплати їх праці

1. Планування чісельності працівніків

2. Розрахунок фонду оплати праці

3. Техніко-економічні показатели по праці
4. Планування витрат виробництва (собівартості)

1. Розрахунок кошторису витрат на швейне виробництво

2. Розрахунок калькуляції
5. Визначення «запасу» фінансової міцності ПІДПРИЄМСТВА
6. Техніко-економічні показатели виробництва
7. Висновки
Список літератури

| | | | | Курсова РОБОТА |
| | | | | |
| | | | | |
| З | Лі | № док. | Підпис | Дата | Організація и | Літ. | Маса | Масштаб |
| м | ст | | ь | | планування швейного | | | |
| | | | | | виробництва | | | |
| Розробити | Парфіт | | | | | У | | | |
| Отал | в | | | | | | | | |
| затвердівши | Куронен | | | | | | | | |
| ил | Г. | | | | | | | | |
| Провер | Куронен | | | | | | | | |
| ил | Г. | | | | | | | | |
| | | | | | Лист | листів |
| | | | | | МГУДТ |
| ГР-ВШ-941 | | |
| | | |

ВСТУП

У сучасній России Переход до рінкової Економіки зажадав від керівніків виробництва й достатньо грунтовно зайнятості Досліджень прайси збуту віробленої ПРОДУКЦІЇ, у зв'язку з чім наступаючі рінкові отношения віклікалі підвіщеній Інтерес до планування та організації виробництва, что особливо Важлива в умів конкурентного середовища.

Планування виробництва передбачає производственно-технічні, Комерційні, фінансові, Облікові, Адміністративні Операції.

Основними цілямі планування є:

. зниженя витрат виробництва;
. Підвищення конкурентоспроможності віробленої ПРОДУКЦІЇ;
. вибір варіанту найбільш ефективного вкладень Капіталу;
. забезпечення довготріваліх конкурентних перевага.

Внутрішньовіробнічого планування Включає в себе:


. техніко-економічне планування (создания бізнес-плану);
. технологічне планування (баланс виробничих потужностей, витрати, асортимент, перспективи росту);
. оперативніше планування (виробнича програма).

В Цій работе будут розглянуті питання Загальна плани-вання виробництва на швейному підпріємстві.

1. Структура бізнес-плану. Короткий описание розділів

Бізнес-план - внутрішньовіробнічій документ, Який представляет! Основні аспекти розроблювані ПІДПРИЄМСТВА, засіб АНАЛІЗУ комерційного проекту на его реалістічність и ефективність.

1 Мета

Проект принесе прибуток 20 коп. від реалізації шкірного рубля.

2. Асортимент ПРОДУКЦІЇ

Підприємство віроблятіме пальто Чоловіче: зимове, демісезонне, напівпальто, з драп прямого силуету, однобортний, з втачним рукавом и поясом. Зимове пальто на хутряній піддівку Зі штучного хутра. Комір відкладній. Верхній Комір з натурального хутра. Колір матеріалу темний, насіченій.

3. Ринок збуту

Продукція буде реалізовуватіся оптом Зі складу та у ВЛАСНА магазині в роздріб.

4. Інформація про конкурентів

Фабрика «Сокіл» : велика Потужність, й достатньо висока Якість, альо незручно місце Розташування, далеко від центру Москви.

Решта фабрики в р Москве НЕ мают достатньої потужності для велікооптової торговли.

5. Стратегія маркетингу

Реалізація Зі складу за оптову ціною з націнкою на Собівартість 24%; реалізація в магазині з націнкою на Собівартість 40%.

Стимулювання продажів: менеджери отримуються 3% від суми продаж.

Реклама 5% від собівартості ПРОДУКЦІЇ.

6. План виробництва

Планується організуваті 3 потоку по пошиву пальто зимовищу, демісезонного ї напівпальто.

Контроль якості здійснюється всередіні потоків и в кінці процеса в цеху ВТО.

Зберігання готової ПРОДУКЦІЇ здійснюється на складі с помощью конвеєрів з програмним управлінням.

Випуск на місяць: пальто зимове - 8120

Сторінки: 1 2 3