Головна
Реферати » Реферати з економіки » Плеханов Георгій Валентинович

Плеханов Георгій Валентинович

Плеханов Георгій Валентинович

(29.11.1856 - 30.5.1918)

Був видатним діячем російської, міжнародного соціалістичного і робітничого руху, економіст, філософ, теоретик і пропагандист марксизму.

Вивчення досвіду революційного руху робітничого класу, а так само праць основоположників наукового соціалізму викликали переворот у поглядах П. в 1830-83 П. поступово відходить від ортодоксального народництва і переходить на позиції марксизму. Цей період насичений пошуками об'єктивних основ соціалістичного руху, його завдань і перспектив розвитку в Росії і на Заході. У Жіневе П. створив першу російську марксистську організацію - групу "Звільнення праці" до-раю за словами В.І. Леніна, - "... теоретично заснувала соціал-демократію і зробила перший крок на зустріч робочому руху". Був автором її програмних документів і переклав на російську мову ряд творів К.Маркса і Ф.Енгельса. П. встановив тісні зв'язки з багатьма представниками західноєвропейського робітничого руху, брав участь у роботі другого інтернаціоналу (1889 р.), зустрічався і був близький з Енгельсом. Виступив проти ліберального народництва, ревізіонізму і оппортунізма.С 1900

П.прінял участь в підставі першої общеросс. марксистської газети "Іскра", у розробці проекту Програми РСДРП, прийнятої на 2-му з'їзді партії (1903), входив до редакції газ. "Іскра" і журн. "Зоря". Після 2-го з'їзду перейшов на позиції меншовизму, ставши одним з його лідерів.

У 1903-17 в діяльності П., в його світогляді з'явилися істотне протиріччя: з одного боку, П. - меншовик встає на шлях тактичного опортунізму і виступає проти ленінського курсу на соціалістичну революцію в Росії; з іншого боку, у філософії П. - войовничий матеріаліст - марксісіт, що бореться проти буржуазно-ідеалістичної філософії, "... великий теоретик, з величезними заслугами в боротьбі з аппартунізмом, Бернштейном, філософами антимарксизм, - че-

ловек, помилки якого в тактиці 1903 - 1907 рр.. не завадили йому в лихоліття 1908-1912 рр.. оспівувати "підпілля" і викривати його ворогів і противників ... "

Однією з великих робіт П. була книга "Наші розбіжності" (1885), яка отримала високу оцінку Енгельса. П. показав глибокі економічні перетворення, пов'язані з розвитком капіталізму в усіх галузях економічного життя. Відзначаючи помилковість теорії народників про "неможливість" розвитку капіталізму без зовнішніх ринків, всі сторони обгрунтували положення марксизму, що капіталізм у своєму розвитку сам створює собі ринок. Соціальною базою розвитку капіталізму вважав розорення селян і кустарів, класове розшарування села. Народницьким теоріям селянського соціалізму П. протиставив науковий аналіз реальних шляхів розвитку капіталізму в Росії. Таку постановку питання високо оцінював Ленін, який також вважав неспроможною народницьку теорію особливого капіталістичного шляху розвитку Росії.

Критикуючи економічну концепцію В.П. Воронцова, П. показав примітивізм економічної доктрини ліберального народництва, його відступ від революційних традицій народництва 70-х років і нерозуміння об'єктивних законів економічного розвитку. П. розкрив помилковість поглядів ліберальних народників по великому колу питань - в теорії вартості, теорії відтворення, теорії економічних криз. Критика П. ліберального народництва в 90-х р. XIX ст. і боротьба Леніна проти цієї течії дрібнобуржуазного соціалізму стали важливою передумовою перемоги марксизму в Росії.

Великі заслуги П. в боротьбі проти "економізму" і струвізма. Боротьба

П. проти цих течій опортунізму велася в різних аспектах - філософському, соціологічному, політекономічному. Гол. увагу П. приділяв економ. обгрунтуванню теорії научн. соціалізму П. підкреслював що соціалізм як мета є "... повне заперечення сучасного суспільства", а соціалізм як рух є "... прагнення, практичне наближення до цієї мети". Критикуючи струвістскую теорію пом'якшення соціально-економічний протиріч у міру розвитку капіталізму, П. показав що осн. протиріччя капіталізму загострюється і в цьому полягає передумова прийдешньої соціальної революції пролетареата. П. виходив і того що остаточне рішення соціального питання може дати лише класова боротьба.

У питаннях політекономії П. в основному стояв на марксистських позиціях, багато зробивши для обгрунтування та пропаганди економічної теорії марксизму. Зокрема відокремлюючи предмет політичної економії як науки про розвиток продуктивних відносин, він вніс істотне уточнення розрізняючи власне виробничі відносини - відносини соціально-економічні, і відносини виробничо-організаційні відносяться до громадської організації продуктивних сил.

У теорії капіталу і додаткової вартості, що становить наріжний камінь економічної теорії марксизму, чітко проводив розходження між працею і робочою силою, на цій основі відкриваючи сутність капіталістичної експлуатації. П. займав марксистські позиції і з цих позицій виступив з критикою опортунізму в області політичної економії, хоча допускав іноді неточні формулювання. Разом з тим в меншовицький період діяльності П. допустив ряд серйозних теоретичних помилок. Зокрема недооцінював ступінь гостроти протиріч між поміщиками і селянами, принижуючи революційні здібності селянства, роль збройного повстання як засобу боротьби.

П. як теоретик марксизму вніс величезний внесок у захист і пропаганду економічних вчення Маркса, у розвиток російської економічної думки.

 
Подібні реферати:
Плеханов Г.В. і розвиток марксистської теорії
Був видатним діячем російської, міжнародного соціалістичного і робітничого руху, економіст, філософ, теоретик і пропагандист марксизму. Вивчення досвіду революційного руху робітничого класу, а так само праць основоположників наукового соціалізму викликали переворот у поглядах П.
Виникнення марксистського напрямку в економічній думці
Зростання органічної будови капіталу породжує і тенденцію до зниження норми прибутку, що розглядається як відношення додаткової вартості до всього авансованого капіталу. Це, по Марксу, саме тенденція, так
Соціалісти утопісти
У цей період виникають соціальні утопії. Одним з основоположників утопічного соціалізму був Томас Мор (1478-1532), видатний мислитель-гуманіст, політичний діяч тюдоровской Англії, страчений за опп
Економічні погляди М.І. Туган-Барановського
Зміст. Введення 1. Вітчизняна економічна теорія в ХХ столітті. 2
Екзаменаційні питання й квитки по історії економічних вчень за осінній ...
1) Перші російські меркантилісти. 2) «Стара» і «молода» історичні школи. 3) Теорія раціональних очікувань. 4) «Новоторговий статут» (1667). 5) Л.В. Канторович і його теорія лінійного програмування
Вільям Петті
У XVII в. Англія виділялася серед інших країн відносно високим рівнем розвитку капіталізму. Потужний поштовх економічному та соціальному розвитку дала буржуазна революція середини XVII століття. Ці події
Ф. Енгельс. Політична економія
Різниця матеріального становища робітників на ранній і зрілої щаблях капіталізму. Застосування діалектико-матеріалістичного методу в економічному дослідженні.
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
План Введення 1. Економічні вчення Стародавнього світу 2
Зміна предмета і методу економіки в історії
Економічна теорія як наука є результатом тривалого історичного розвитку. Свою назву економічна теорія отримала в XVII столітті. Француз Антуан Монкретьєн вперше ввів у соціально-економічну
Вільям Петті
Тепер стали ясніше політичні погляди Петті, його громадська та наукова діяльність, зв'язки з найбільшими вченими епохи. Стали відомі багато деталей його життя. Великі люди не потребують подмалевка їх порт
Становлення і розвиток економічної теорії
Економічні вчення стародавнього світу. Меркантилізм. Фізіократи. Класична школа.
Вчення Карла Маркса (1818 - 1883) і народження сучасної радикальної політи ...
Особливості методології економічного аналізу К.Маркса. Вклад К.Маркса в трудову теорію цінності: концепція подвійного характеру праці. Вклад К. Маркса в трудову теорію цінності: концепція додаткової цінності. Теорія ціни виробництва.
Критика економічної теорії К. Маркса
План. Введення. 1. Біографія Маркса і теоретична база його вчення 2
Історія економічних вчень
Маржиналістська революція. Теорія додаткової вартості К. Маркса. «Економічна теорія добробуту» Пігу. Формування концепції «управління попитом» .
Квитки по політекономії з відповідями
Громадське виробництво і його основні фактори. Предмет економічної теорії. Політична економія і економікс.
Становлення різних систем регулювання капіталізму
Реформи Л. Ерхарда і формування соціального ринкового господарства в повоєнній Німеччині. Теорія циклічного розвитку економіки. Кризи в Японії.
Проблеми рівноваги ринкової системи в поглядах класичної школи
Класична школа. Перше протягом класиків. Адам Сміт, Давид Рікардо, Томас Мальтус. Проблеми ринкової системи.
Основи економічної теорії. Теорія Джона М. Кейнса
Економічна теорія, і її роль у пізнанні світу. Сутність, основні риси і структура економічної системи. Екологічні проблеми сучасності.
Предмет, метод і функції політекономії. Економічні школи. Економічні ...
Класична політекономія. Марксизм. Сучасні школи економіки. Економічна система суспільства.