Реферати » Реферати з економіки » Організація праці на підприємстві

Організація праці на підприємстві

дивитися на реферати схожі на" Організація праці на підприємстві "

1. Продуктивність та ефективність праці.

Основними показниками продуктивності праці є середньорічний обсяг робіт і послуг по цехах і на одного працюючого.

Обсяг робіт і послуг на одного працюючого в 1998 році в цілому по управлінню склав 240 тис. Рублів, у тому числі по цехам:

За Альметьєвському - 264 тис. рублів

За Азнакаевскому - 228 тис. рублів

По цеху АСУП - 487 тис. рублів

За Бугульминському - 295 тис. рублів

За Леніногорського - 169 тис. рублів

За Ямашскому - 149 тис. рублів

За Прікамскому - 92 тис. рублів.

Обсяг робіт і послуг на один цех за 1998 рік виконаний на суму 114 млн.
917 тис. Рублів.

Найбільший обсяг робіт і послуг виконаний альметьєвському цехом на суму 30 млн. 571 тис. Рублів, що становить 27% від загального обсягу.

Другим за величиною вироблених робіт і послуг, що надаються є
Азнакаевскій цех, сума обсягу якого за 1998 рік склав 24 млн. 475 тис. Рублів або 21% від загального обсягу .

Обсяг робіт цеху АСУП склав 20 млн. 475 тис. Рублів або 18%.

Лениногорского цеху - 12 млн. 487 тис. Рублів або 11%

Бугульмінського цеху - 9 млн. 225 тис. Рублів або 8%

Ямашского цеху - 8 млн. 199 тис. рублів або 7%

Прікамского цеху - 6 млн. 637 тис. рублів або 6%

Порівняно з 1997 роком обсяг вироблених робіт і виконаних послуг за тарифами за експлуатаційними цехам збільшився на 12 млн. 640 тис. рублів або на 12,7%.

В управлінні «ТатАИСнефть» продуктивність праці планується на рік.
Механізм планування і контролю виконуваних робіт на підприємстві закріплений в спеціальних положеннях по кожному із структурних підрозділів (цеху).
Завданнями оперативно-виробничого планування є розробка і своєчасне доведення конкретних завдань з обсягу робіт і послуг.
Щоденний контроль за виконанням завдань (зокрема в бригадах з обслуговування засобів передачі інформації (СПІ)) здійснює майстер.
Електромонтери (бригадири) щодня наприкінці робочої зміни звітують перед майстром, який в свою чергу доповідає начальнику цеху про стан СПИ, закріплених за бригадою.

Основні напрями підвищення продуктивності праці в управлінні
«ТатАИСнефть» : вдосконалення технічного обладнання, зростання виробничих потужностей підприємства вдосконалення організації праці, поліпшення умов праці моральне і матеріальне стимулювання працюючих і т.д.

Баланс робочого часу.

Складання балансу робочого часу одного робітника:
Число календарних днів у році - 365 з них кількість святкових та вихідних - 115 кількість робочих днів - 250 (365-115)

Невихід:

. чергову відпустку - 24

. відпустку по хворобі - 9 разом:
34

Cреднее фактичне число робочих днів у році:

250 - 34 = 216

Реальна тривалість робочого дня:

250 * 8 - 34

= 7,86 (годин)

250

Реальний фонд в годинах на одного робітника:

7,86 * 216 = 1698 годин.

Використання робочого часу за 1998 рік в управлінні характеризується такими даними:
Кількість відпрацьованих людино-годин 1791139.
Всього відпрацьовано робітниками 162011 чол / днів або 1366794 чол / годин.
Кількість відпрацьованих людино-годин становить 1791139 чол / годин
(звіт № П-4).
Число днів неявок з поважних причин склало всього 123 394 чол / днів: чергові відпустки 20492 чол / днів; відпустки по навчанню 1916 чол / днів; по хворобі 6752 чол / днів; відпустки у зв'язку з пологами 641 чол / днів; святкові та вихідні дні 93456 чол / днів; неявки, дозволені законом 137 чол / днів.
Втрати робочого часу склали 3675 чол / днів.
Cредняя фактична тривалість робочого дня склала 6,8 годин.
Форма ведення звіту № 2-т з 1997 року не застосовується.
Останній звіт № 2-т по підсумками 1996 додається.
За підсумками роботи за 1998 рік додається звіт № 1-т, № П-4.

2.2. Організація трудових процесів.

В управлінні практикується бригадна форма організації праці.

Основним виробничим підрозділом цеху є комплексна бригада з обслуговування засобів збору і передачі інформації
(СПИ) Безпосередньо керівництво бригадою здійснює бригадир не звільнений від своєї основної роботи. Основним завданням бригади є забезпечення гарантованої стійкості роботи засобів СПИ шляхом якісного проведення поточного, планово-профілактичного та капітального ремонтів, а також якісного та оперативного усунення виникаючих ушкоджень.

Кількісний склад бригади визначається кількістю закріпленого за бригадою обладнання і кабельних ліній зв'язку відповідно до нормативів чисельності робочих, норм обслуговування.

Організація праці в бригаді будується на принципі взаємозамінності, тому члени бригади навчаються виконанню роботи за суміжними професіями.
Поділ праці всередині бригади здійснюється за складністю виконуваної роботи відповідно до кваліфікації робітників.
Водій обслуговуючий бригаду, включається в нормативну і фактичну чисельність і суміщає професію електромонтера лінійних споруд та абонентських пристроїв.

Бригаді з обслуговування засобів передач інформації встановлюються наступні планово - оціночні показники:
. кількість планово-попереджувальних ремонтів засобів СПИ
. Фонд заробітної плати
. Фонд майстра
. Чисельність
. Стійкість роботи засобів СПИ
. Витрати, залежні від бригади.

Зазначені планово-оціночні показники встановлюються на квартал з помісячною розбивкою.

Виробничим відділом для цеху встановлюється якісний показник - стійкість роботи засобів СПИ, а бригадам-Начальник цеху.
Методика підрахунку стійкості роботи засобів СПИ, обліку, і контролю додається. Довідка про виконання основних показників здається в відділ праці та заробітної плати для нарахування заробітної плати, премії. Премія нараховується з урахуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ).

Бригаді відкривається паспорт з наступними розділами:
. персональний склад бригади
. склад ради бригади
. закріплене обладнання
. відомості про суміщення професії
. планові завдання
. розрахунок нормативу чисельності

Форма і система оплати праці, матеріальне стимулювання.

Оплата праці робітників бригади з обслуговування засобів збору та інформації (СПИ) проводиться за погодинною преміальною системою оплати праці відповідно до діючих тарифних ставками .Заработная плата нараховується за погодинним ставками згідно встановленого розряду за фактичне відпрацьований час в розрахунковому періоді.

Премія за виконання і перевиконання показників преміювання нараховується у відсотках до сумарної погодинної заробітної плати всіх членів бригади і розподіляється з урахуванням трудового внеску кожного працівника в загальні результати роботи бригади (КТУ).

Для бригади встановлюються наступні показники і розміри преміювання:
| №№ | Показники преміювання | Розміри преміювання в% |
| | | з ФЗП |
| п / п | | |
| | | |
| 1 | За виконання місячного | 10 |
| | плану-графіка ППР засобів | |
| | СПИ, шт. | |


2 За підтримку гарантованої стійкості роботи засобів

СПИ в межах 100% 15 а) за кожний 1% збільшення стійкості
+ 1 б) за кожен 1% зменшення стійкості
- 2

Робочим комплексної бригади провадиться доплата за розширення зони обслуговування при виконанні встановленого обсягу робіт з меншою чисельністю і за умови виконання місячного плану-графіка ППР та гарантованої стійкості роботи СПИ в межах 100%.

Доплата проводиться в межах економії фонду зарплати цеху за результатами роботи за минулий місяць в розмірі 0,5% за кожен відсоток економії чисельності проти нормативної.

Розмір доплати визначається за формулою:
Д =---* 0,5 * 100; або Д =---* 0,5 * 100;

Де
Д - розмір доплати за розширення зони обслуговування в%,
Чн - чисельність робочих за нормативом,
Чф - чисельність робочих фактична,
Чв - чисельність робочих вивільнена.

Щомісяця рішення Ради бригади про розподіл премії та надбавки за розширення зони обслуговування з урахуванням КТУ оформляється протоколом і подається у відділ праці і заробітної плати.

Організація і обслуговування робочих місць бригади.

Робочі місця бригади з обслуговування засобів передачі інформації перебувають безпосередньо на обслуговуваних об'єктах і не є постійними.

Для доставки на об'єкти інструментів, пристосувань, а також самих робітників, бригаді виділяється спеціальний транспорт.

Умови праці працівників визначаються Правилами внутрішнього розпорядку і розробляються на рік планами щодо покращення і оздоровлення умов праці працівників управління.

Бригада працює в одну зміну. Початок роботи о 7.00 годині, закінчення роботи о 16.00 годині. Перерва на обід з 11.00 до 12.00 годин.

Робочі забезпечені спецодягом та захисними засобами відповідно до
«Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників нафтової і газової промисловості» .

2.3. Нормування та умови праці.

Нормування праці охоплені 100% чисельності працівників управління.

Розрахунок нормативної чисельності робітників, фахівців, службовців і керівників проводиться на основі галузевих збірників нормативної чисельності підприємств зв'язку нафтової промисловості. Для розрахунку чисельності на додаткові роботи і послуги (знову вводиться апаратуру
, техніку) застосовуються місцеві норми на основі хронометражних спостережень, фотографій робочого дня.

Нормативи чисельності і норми обслуговування для працівників управління
«ТатАИСнефть» розроблені за видами виконуваних робіт, в їх основу закладені:
. технічні характеристики об'єктів і обладнання;
. дані про раціональної розстановці робітників і фахівців з робочим місцям;
. економічні та об'ємні

Сторінки: 1 2