Реферати » Реферати з економіки » Європейська система центральних банків: організація і завдання діяльності

Європейська система центральних банків: організація і завдання діяльності

Московська банківська школа

Дипломна робота

На тему:

Європейська система центральних банків:

організація і завдання діяльності.

Студентки гр.523 на базі вищої освіти

Гончаренко Наталії артуровна

Спеціальність № 0604 «Банківська справа»

Керівник: ПІБ, посада керівника видалено автором

Консультант: ПІБ, посада консультанта видалено автором

Рецензент: ПІБ, посада рецензента видалено автором

До захисту допущена _______________ Заст. Директора МБШ

2000р.


Тема дипломного завдання:

Європейська система центральних банків: організація і завдання діяльності.

Перелік питань, що підлягають розробці:

Вступ: обгрунтувати актуальність теми, завдання дослідження; охарактеризувати структуру дипломної роботи та інформаційну базу її виконання.

Розділ 1: розглянути етапи розвитку європейської економічної та валютної інтеграції, передумови створення євро та Європейської системи центральних банків.

Розділ 2: показати організаційну структуру, цілі та принципи організації Європейської системи центральних банків, інструменти проведення грошово-кредитної політики. На основі узагальнення наявних джерел інформації сформулювати сучасні проблеми функціонування євро і можливі шляхи їх вирішення.

Висновки і

пропозиції: коротко охарактеризувати результати європейської інтеграції, підвести підсумки дослідження організації та завдань діяльності Європейської системи центральних банків на сучасному етапі і перспектив подальшого розвитку.

Термін закінчення виконання роботи: 1 грудня 2000р.

Керівник дипломної роботи: ПІБ, посада керівника видалено автором

Дата видачі завдання: 1 жовтень 2000р.

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломну роботу

по темі «Європейська система центральних банків:

організація та завдання діяльності »

студентки 523 групи на базі вищої освіти

Московської банківської школи Банку Росії

Гончаренко Наталії артуровна.

Представлена ??дипломна робота присвячена вивченню питань створення та організації діяльності Європейської системи центральних банків.

Перший розділ роботи розкриває історію розвитку європейської економічної та валютної інтеграції. Проведено аналіз передумов створення Європейського економічного і валютного союзу і Європейської системи центральних банків, а також етапів введення єдиної європейської валюти - євро.

У другому розділі представлена ??інформація з питань, що стосуються безпосередньо діяльності Європейської системи центральних банків на сучасному етапі, в тому числі її організаційної структури. Ретельно досліджені цілі, завдання та принципи організації діяльності Європейського центрального банку і системи в цілому. Розглянуто основні інструменти грошово-кредитної політики та операції Європейського центрального банку. Особливий інтерес представляє проведений аналіз проблем функціонування єдиної європейської валюти на сучасному етапі.

У дипломній роботі аргументовано обгрунтовано особливе значення вивчення та аналізу розвитку європейської інтеграції для Росії на сучасному етапі. Одним з достоїнств роботи є також вивчення питання про взаємний вплив економік Росії та країн Європейського Економічного Співтовариства, про перспективи співпраці в цілях можливого переділу сфер впливу на світовому фінансовому ринку.

Робота написана на основі актуального практичного матеріалу, містить велику кількість статистичних даних за весь період функціонування Європейської системи центральних банків, включаючи третій квартал 2000 року.

Загалом дипломна робота Гончаренко Н. А. написана грамотним і професійною мовою, наочно оформлена, поставлені завдання вирішені. Робота заслуговує оцінки «відмінно» .

Рецензент: ПІБ, посада рецензента видалено автором

М.П. ________________________

«___» _______________________ 2000р.

Зміст

Стор.
Введення. 4
Розділ 1. Історія розвитку європейської економічної та валютної інтеграції.
1.1 Створення Європейського Економічного Співтовариства. 8
1.2 Функціонування Європейської валютної системи. 13
1.3 Передумови створення Європейської системи центральних банків і єдиної європейської валюти. 17
1.4 Етапи введення єдиної європейської валюти. 21
1.5 Банкноти та монети євро. 28
Розділ 2. Функціонування Європейської системи центральних банків.
2.1 Організаційна структура і функції підрозділів Європейської системи центральних банків. 32
2.2 Цілі і принципи організації діяльності Європейської системи центральних банків. 36
2.3 Інструменти грошово-кредитної політики та операції Європейської системи центральних банків. 46
2.4 Сучасні проблеми функціонування євро. 52
Висновок. 64
Програми. 69
Список використаної літератури. 81
 
Подібні реферати:
Динаміка ефективних обмінних курсів рубля в січні-квітні 2004
Динаміка реального ефективного обмінного курсу рубля з початку 2004 р. відрізняється більш істотним зміцненням російської валюти щодо валют країн-основних зовнішньоторговельних партнерів - 5,6%. Зміна за період з початку 2003 р. склало 8,8%.
Реферат Євро
Вже після другої світової війни - в 1950 р. був створений Європейський платіжний союз, до якого увійшли 17 західноєвропейських держав. Його метою стали боротьба з жорстокий брак доларів і відновлення разр
Роль грошово-кредитної політики на сучасному етапі
Сутність грошово-кредитної політики держави. Інструменти грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика в Росії: підсумки та прогноз.
Походження євро
Яким чином більшість країн ЄС прийшло до єдиної валюти? Чи виграли країни, прийнявши в обіг євро? Який був механізм контролю курсу валют на практиці? Коротка біографія єдиної європейської валюти, яку зараз використовують одинадцять країн.
Формування грошово-кредитної системи ЄС та перспективи розвитку інтеграцією ...
Європейський Центральний Банк і Евросистема. Цілі і функції ЕЦБ.
Валютна система ес і проблеми створення валютного союзу
На шляху до ЄЕС. Валютниі союз - новий рівень інтеграції. Необхідні і достатні умови люразованія економічного і валютного союзу. Валютна криза 1992-193 рр.. Проблеми та перспективи створення валютного союзу.
Валютна система ес і проблеми створення валютного союзу
Характерна риса сучасності - розвиток регіональної економічної інтеграції. Процес зближення, взаимопереплетение національних економік знайшов яскраве вираження в ЄЕС.
Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування проектно ...
У даній дипломній роботі, на тему «Розробка заходів щодо підвищення ефективності функціонування проектно-будівельної фірми» розглянуто діяльність ЗАТ «ПБФ« Строй » , а так само питання впровадження меропри
Розвиток принципів корпоративного управління в Чеській Республіці
Процес інтеграції країн Західної Європи в єдине економічне співтовариство був би неможливий без зближення їх правових систем. Задовго до введення єдиної валюти країни-учасники почали роботу з формування системи нормативного регулювання.
Євро: проблеми і перспективи
Мрія про народження єдиної валюти відвідувала ще Наполеона. У 70-х роках була зроблена перша спроба об'єднати дві європейські валюти, але цей проект зазнав невдачі. І мрія втілилася в життя лише в 1991 році на Саміті ЄС у Маастрихті.
Історичні етапи формування та розвитку валютної системи
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини - складова частина і одна з найбільш складних сфер ринкового господарства. У них фокусуються проблеми національної та світової економіки, розвиток яких істо
Формування та тенденції розвитку світового ринку праці
Світовий ринок праці - це система економічних механізмів, норм, інструментів, забезпечують взаємодію попиту на працю і її пропозиції на міждержавному рівні.
Грошово-кредитна політика зарубіжних країн
Лібералізація банківської системи Італії. Короткий огляд структури ощадбанків Німеччини. Австрійські ощадбанки і їх місце в національній банківській системі.
Європа і Європейське співтовариство
Cчитается, що введення євро вигідно для Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) з багатьох причин: різко зменшаться витрати на валютообмінні операції, до мінімуму скоротяться втрати, викликані коливаннями обмінного курсу.
Державне регулювання банківської діяльності
Державне регулювання банківської діяльності в ринковій економіці здійснюється насамперед у рамках самої банківської системи і знаходить своє вираження у впливі на комерційні банки Центробанку.
Міжнародний валютний фонд
Міжнародний валютний фонд: завдання, функції, операції.
Грошова еденица "Євро"
Валютний курс: визначення та типи. Історія розвитку міжнародної валютної системи. Основні валюти світового валютного ринку. Введення Євро. Перспективи розвитку валютного ринку операцій з Євро в Росії.
Виникнення і розвиток Європейського союзу
Крім того, в даній контрольній роботі висвітлено історію виникнення та розвитку Європейського союзу, для створення якого було необхідно, щоб у світі відбулися певні історичні події, які пр
Банківська система Росії
Центробанк. Цілі, завдання та функції ЦБ РФ. Комерційні банки. Їх функції та форми власності.
Квитки Світова економіка за осінній семестр 2000
1) Переваги міжнародної спеціалізації виробництва, його форми і організація в умовах НТР. 2) Вільні промислові зони, їх призначення і регулювання функціонування. 3) Методика побудови