Головна
Реферати » Реферати з економіки » Квитки з аудиту

Квитки з аудиту

дивитися на реферати схожі на "Квитки з аудиту"

Перевірочна робота з предмету «Аудит»

Варіант


Запитання: Перевірка правильності нарахування та включення до собівартості продукції амортизації нематеріальних активів.
Завдання: Одержаний і акцептовано рахунок постачальника:

V Матеріали «А» 4000 кг по 5 руб. за 1 кг

20000

V Транспортні витрати

2000

V ПДВ

4400

Всього до сплати

26400


При прийманні матеріалу «А» виявлено недостачу в кількості 275 кг. Акт приймання підписаний представником постачальника. Рахунок оплачений до приймання матеріалів.

БУХГАЛТЕР СКЛАВ ЗАПИС:

Д 10 - 20625 (4000 - 275) * 5 + 2000

Д 19 - 4125

Д 742 - 1650 (275 * 5 + 275)

До 60 - 26400

Встановіть правильність складеної бухгалтерської записи. Зробіть висновки.

Перевірочна робота з предмету «Аудит»

Варіант


Запитання: Перевірка правильності нарахування та включення до собівартості продукції амортизації основних засобів.
Завдання: Одержаний і акцептовано рахунок постачальника:

V Матеріали «А» 4000 кг по 5 руб. за 1 кг

20000

V Транспортні витрати

2000

V ПДВ

4400

Всього до сплати

26400


При прийманні матеріалу «А» виявлено недостачу в кількості 275 кг. Акт приймання підписаний представником постачальника. Рахунок не сплачено.

БУХГАЛТЕР СКЛАВ ЗАПИС:

Д 10 - 20625 (4000 - 275) * 5 + 2000

Д 19 - 4125

Д 76 - 1650 (275 * 5 + 275)

До 60 - 26400

Встановіть правильність складання бухгалтерської записи. Зробіть висновки.

Перевірочна робота з предмету «Аудит»

Варіант


Запитання: Перевірка операцій з надходження нематеріальних активів.
Завдання: Акцептований рахунок постачальника за обладнання, що потребує монтажу:

V 40 тис. руб. та обладнання, яке не потребує монтажу - 20 тис. руб.

ПДВ;

V 20 тис. руб. ПДВ - 12 тис. руб. Всього до сплати - 72 тис. руб.
Акцептований рахунок транспортної організації за доставку обладнання:

V 9 тис. руб. ПДВ - 1,8 тис. руб. Всього до сплати - 10,8 тис. руб.

БУХГАЛТЕР ЗАЗНАЧЕНІ РАХУНКИ ВІДБИВ В ОБЛІКУ:

1. Д 01 - 60000

Д 19 - 12000 До 60 - 72000

2. Д 01 - 9000

Д 19 - 1800 До 60 - 10800

3. Д 68 К 19 - 16800

Перевірте правильність відображення зазначених операцій в обліку. Зробіть висновки.

Перевірочна робота з предмету «Аудит»

Варіант


Запитання: Перевірка операцій з надходження основних засобів.
Завдання: Робочий за місяць відпрацював 174 години, в т.ч. понаднормово - 6 годин
(29 числа - 2 години, 30 числа - 4 години). За цей місяць він виробив 20 т продукції, в т.ч. у святковий день - 1 т.
V годинна тарифна ставка - 11 руб.
V відрядна - 13 руб.
V норма часу на 1 т продукції - 8 годин 42 хвилини.

БУХГАЛТЕР СПРАВИВ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ робітників:

V розцінка

13 * 8,42 = 109,46

V відрядна зарплата 109,46 * 20 =

2139,20

V святкові 109,46 * 1 *

2 = 218,92

V понаднормово

11 * (2 + 4) = 66

ВСЬОГО

2474,12

Склав запис:

Д25 До 10 - 2474,12

Встановіть правильність нарахування зарплати і складання бухгалтерського запису. Зробіть висновки.

Перевірочна робота з предмету «Аудит»

Варіант


Запитання: Перевірка операцій з вибуття основних засобів.
Завдання: Акціонерне товариство в березні поточного року придбало програмні засоби на 35000 руб. ПДВ - 7000 руб. Оприбутковані вони 1 квітня. Термін їх дії - 3 роки. Програмні засоби оплачені з розрахункового рахунку - 12 тис. руб., На решту заборгованість видано вексель строком на 3 міс. Під
30% річних.

БУХГАЛТЕР ЗАЗНАЧЕНІ РАХУНКИ ВІДБИВ В ОБЛІКУ:

1. Д 04 - 25000

Д 19 - 5000 К 76/1 - 30000

2. Д 26 До 05 - 4170 (2500: 6)

3. Д 76/1 - 30000 До 51 - 10000

4. Д 68 К 19 - 5000

Перевірте правильність ведення обліку. Зробіть висновки.

Перевірочна робота з предмету «Аудит»

Варіант


Запитання: Перевірка операцій з надходження матеріальних цінностей.
Завдання: Сума зносу ОС основного цеху за минулий місяць - 2500 руб.
Минулого місяця:
V В цех надійшла машина, первісна вартість якої-

- 30 тис. руб.
V З цеху вибув агрегат, первісна вартість якого-

- 40 тис. руб.
Річні норми амортизації:
V Машини - 15,6%
V Агрегати - 20,4%
Коефіцієнт прискореної амортизації - 1,4. У поточному місяці ОС не надійшли і не вибували.

БУХГАЛТЕР ВІДБИВ В ОБЛІКУ СУМУ АМОРТИЗАЦІЇ ЗА ПОТОЧНИЙ МІСЯЦЬ:

Д 20 До 02 - 2500

Встановити правильність складання бухгалтерської записи. Зробіть висновки.

Перевірочна робота з предмету «Аудит»

Варіант


Запитання: Перевірка операцій з вибуття нематеріальних активів.
Завдання: Робочий за місяць відпрацював 160 годин. 11 числа - 3 години і 19 числа
- 5 годин простояв з вини майстра цеху. За місяць робочий виробив 45 т готової продукції. Норма часу на 1 т продукції 3:00 48 хвилин.
Годинна тарифна ставка робітника:
V Погодинна - 11 руб.
V Відрядна - 13 руб.

БУХГАЛТЕР СПРАВИВ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:

V Відрядна зарплата 13 * 160

= 2080 руб.

V Простий 13 *

0,5 * 8 = 52 руб.

V Разом

2132 руб.

Склав запис:

Д 20 До 70 - 2132

Встановіть правильність розрахунку і складеної бухгалтерської записи зарплати робочому. Зробіть висновки.

 
Подібні реферати:
Квитки з аудиту
Запитання: Перевірка операцій з надходження основних засобів. Завдання: Робочий за місяць відпрацював 174 години, в т.ч. понаднормово - 6 годин (29 числа - 2 години, 30 числа - 4 години). За цей місяць він виробив 20
Аудит грошових коштів та грошових документів
Аудит касових операцій. Аудит операцій на розрахунковому рахунку. Аудит операцій валютного рахунку. Аудит грошових документів
Аудиторство
Сутність аудиту. Аудиторська перевірка фірми. Підстави проведення перевірки.
Облік нематеріальних активів
Облік амортизації нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Інвентаризація нематеріальних активів.
Еластичність як інструмент економічного аналізу
Визначення еластичності і її властивості. Еластичність пропозиції. Еластичність і часовий період.
Сутність аудиту та аудиторської діяльності
Бухгалтерська звітність. Незалежність аудитора. Аудиторські послуги. Аудиторські докази.
Перевірка повноти і правильності синтетичного обліку по валютному рахунку
Перевірка законності операцій по валютному рахунку. Перевірка порядку відображення операцій в бухгалтерському обліку. Перевірка дотримання валютного законодавства.
Податкова система
Поряд з чисто фіскальною функцією (тобто забезпеченням державних доходів) податкова система здатна впливати на суспільне виробництво, його динаміку і структуру на темпи розвитку НТП , регулирова
Контрольна робота з предмету «Теорія бухгалтерського обліку»
Практичні завдання з предмету «Теорія бухгалтерського обліку» .
Аналіз організаційно-технічних і соціально-економічних заходів щодо ...
Трудові ресурси як основний елемент аналізу господарської діяльності підприємства. Аналіз динаміки чисельності персоналу. Виявлення впливу заходів на динаміку виробничих показників.
Контрольна робота з бухгалтерського обліку
Класифікація майна організації. Бухгалтерський баланс. Система рахунків і подвійний запис. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку.
Фінансова математика
Рішення ряду типових завдань.
Облікові регістри.
Облікові регістри - це лічильні таблиці певної форми, побудовані відповідно до економічної угрупованням даних про майно та джерел його утворення.
Аудиторська перевірка
Перевірка стану обліку та контролю за операціями на рахунках у банку. Перевірка документального оформлення операцій по рахунках в банку. Перевірка повноти і правильності синтетичного обліку операцій по розрахунковому рахунку.
Контроль у комерційному банку та його організація
Внутрішньобанківський контроль і його види. Організація поточного контролю в банку. Подальший контроль та способи його проведення. Внутрішній аудит: цілі, завдання та особливості організації в банку.
Облік витрат на аудиторські послуги
Основні поняття. Вимоги до аудиторів. Вимоги до об'єкта аудиту. Облік витрат на аудиторські послуги.
Нормативний метод обліку (стандарт директ костинг) Поліграфіст м. Ханти-Манс ...
| Спосіб | Використовуваний варіант | | Встановлення вартісної | Не належать до основних засобів і враховуються | | кордону між основними | у складі засобів в обороті: | | засобами та засобами | а) пред
Організація касових операцій
Підготовка касових машин до роботи. Особливості безготівкового розрахунку з покупцями. Правила техніки безпеки.
Економіка підприємства
Розрахунок потреби у виробничих робочих проводиться виходячи з трудомісткості річної програми випуску продукції в станко-годинах з урахуванням планованих втрат робочого часу, наведених у таблиці 2.