Реферати » Реферати з економіки » Квитки Світова економіка за осінній семестр 2000

Квитки Світова економіка за осінній семестр 2000

дивитися на реферати схожі на "Квитки Світова економіка за осінній семестр 2000 року"

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 1

1) Переваги міжнародної спеціалізації виробництва, його форми і організація в умовах НТР.
2) Вільні промислові зони, їх призначення і регулювання функціонування.
3) Методика побудови та аналізу платіжного балансу для забезпечення стабільності економіки.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 2

1) Причини нерівномірного зростання факторів виробництва та його наслідки (теорія Рибчинського).
4) Методи встановлення величин митних зборів у країнах-партнерах.

5) Паритет купівельної спроможності (ПСС) як співвідношення обміну двох валют.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 3

1) Взаємодія країн світового співтовариства в галузі природокористування та охорони навколишнього середовища.
6) Державне регулювання зовнішньої торгівлі.
7) Форми експансії ТНК, функції керуючих організацій з надання технічної допомоги.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 4

1) Основні показники рівня розвитку різних країн і причини їх відмінності на сучасному етапі.
8) Цілі і принципи ліберальної і протекціоністської зовнішньоекономічної політики; вплив їх на економіку країн.
9) Проблема "відпливу умів" і її причина; економічні наслідки

"відпливу умів" для Росії.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 5

1) Принципи формування світових цін.
10) Міждержавні митно-тарифні об'єднання, їх переваги та недоліки.
11) Система доларового стандарту (Бреттон-Вудська валютна система).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 6

1) Необхідність та умови інтернаціоналізації виробництва, науки та вирішення екологічних проблем.
12) Призначення і принципи діяльності Всесвітньої торгової організації

(СОТ).
13) Багатонаціональні (МНК) та глобальні корпорації (ГК), їх відмінні ознаки.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 7

1) Світовий ринок як умова формування та розвитку міжнародних економічних відносин.
14) Нетарифні бар'єри, їх сутність та реалізація в Росії.
15) Ліцензійні угоди і франчайзинг.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 8

1) Роль транснаціональних компаній у міжнародному кооперуванні виробництва, їх переваги та недоліки.
16) Методи обчислення митного збору та оцінки реальної вартості товару, що підлягає оподаткуванню.
17) Міжнародна валютна система, основні елементи та роль у світовій економіці.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 9

1) Роль кваліфікованої праці як самостійного фактора виробництва. Концепція В. Леонтьєва.
18) Митна практика і митні союзи в країнах СНД.
19) Проблеми реструктуризації боргів країн, що розвиваються та Росії.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 10

1) Економічне відродження країн Західної Європи в 1940-50 рр.. з урахуванням реалізації плану Маршалла.
20) Призначення і функції міжнародних організацій з торгівлі та розвитку країн.
21) Поточний платіжний баланс і зміст його статей.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 11

1) Структурна перебудова економіки; шляхи розвитку імпортозамінного та наукоємного виробництва в Росії.
22) Адміністративні бар'єри - кількісні та якісні обмеження експорту.
23) Вплив валютних курсів на економіку і визначають їх фактори.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 12

1) Особливості розвитку всесвітнього господарства після другої світової війни і вплив на нього освіти країн з соціалістичною орієнтацією економіки.
24) Валютно-фінансові заходи обмеження імпорту.
25) Світовий ринок позичкових капіталів і механізм дії кредитного ринку.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 13

1) Еволюція та перспективи розвитку світового господарства.
26) Антидемпінгове політика і методи її проведення в різних державах.
27) Переваги та недоліки валютних відносин, заснованих на

"золотому стандарті".

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 14

1) Проблеми забезпечення відкритості економіки Росії при переході до ринкових відносин та інтеграції у світову економіку.
28) Вплив тарифів на рівень захисту національної промисловості та їх наслідки.
29) Форми міжнародного кредиту та техніка його надання.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 15

1) Поняття "свобода торгівлі" і "відкрита економіка": сутність, принципи та реалізація їх у країнах СНД.
30) Призначення національних безмитних митних територій

(вільних економічних зон).
31) Форми експансії ТНК.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 16

1) Фактори, що сприяють інтернаціоналізації міжнародного економічного співробітництва, їх економічна і соціальна роль.

32) Цільове оподаткування імпортерів, його види та призначення.
33) Фондові і валютні ринки. Призначення, їх функції.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 17

1) Переваги відкритості економіки та міжнародні вимоги до країн для їх інтеграції у світову економічну систему.
34) Цілі створення Європейського Союзу та економіко-правові вимоги до країн-учасників.
35) Регулювання платіжного балансу, вплив його на обмінний курс, експорт, імпорт, "конвертованість валют" Росії.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 18

1) Сутність світової економічної системи, її основні компоненти, їх взаємозв'язок і взаємозалежність.
36) Імпортний депозит (застава) як інструмент обмеження імпорту.
37) Платіжний баланс: цілі його складання та аналізу; вплив платіжного аналізу на національну економіку.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 19

1) Види імпорту товарів та його вплив на економічне зростання.
38) Переваги та недоліки участі країн у СОТ.
39) Довгострокові цінні папери, єврооблігації. Їх роль і типи; прості і складні процентні ставки для залучення інвесторів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 20

1) Структура факторів виробництва і зовнішньої торгівлі провідних країн у відповідності з теорією порівняльних переваг.
40) Вплив різних бар'єрів і обмежень зовнішньої торгівлі на споживчий ринок і НТП.
41) Підприємницький і позичковий капітал і його роль у структурній перебудові виробництва.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 21

1) Основи міжнародної торгівлі, її цілі, еволюція розвитку та характеристики.
42) Види демпінгу та його вплив на економіку країн світової спільноти.
43) Міграційна політика на державному та світовому рівні; правові акти, що регулюють процеси міграції.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 22

1) Міжнародний поділ праці, головні його компоненти та їх реалізація.
44) Види квот, їх роль та умови призначення.
45) Транснаціональні корпорації (ТК). Цілі їх освіти і вплив на світові економічні процеси.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 23

1) Світова економічна криза 1920-30 рр.., його причини, наслідки та способи подолання в різних державах.
46) Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в

Росії та напрями їх розвитку.
47) Переваги та недоліки систем плаваючих валютних курсів і валютного коридору.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 24

1) Фактори, що визначають умови міжнародної торгівлі та її товарообіг; індекс умов торгівлі.
48) Особливості створення та функціонування офшорних зон у світовій практиці і в Росії.
49) Зміст основних розділів платіжного балансу. Різниця понять

"поточний платіжний баланс" і "торговий баланс".

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 25

1) Сутність теорії факторів виробництва Хекшера-Олина і її рекомендації.
50) Міжнародні валютно-фінансові організації, їх роль і функції.
51) Прямі та портфельні інвестиції, їх цілі, роль і вплив на економічні зв'язки і діяльність фірм.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 26

1) Основні характеристики інтернаціональних витрат виробництва.
52) Вплив валютних курсів на експорт та імпорт товарів.
53) Принципи регулювання валютних відносин в Ямайської валютної системі.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 27

1) Особливості екстенсивного та інтенсивного розвитку і прийнятність їх для Росії.
54) Призначення і функції Міжнародної Торгової палати.
55) Роль міжнародних кредитно-фінансових організацій, мети їх діяльності та проблеми зовнішніх боргів.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 28

1) Теорія порівняльних переваг А. Сміта і Д. Рікардо.
56) Типи імпортного ліцензування, його призначення і правова основа.
57) Валютні ринки; види валютних курсів та особливості їх формування.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Білет № 29

1)

Сторінки: 1 2