Реферати » Реферати з економіки » Завдання з економіки з рішеннями

Завдання з економіки з рішеннями

Завдання з економіки з рішеннями

Завдання 1

Собівартість горілки "Столична" 1 л становить 16 руб, а прибуток підприємства-виробника 50% від собівартості. Горілка надходить в магазин без посередників, торгова надбавка стано-вить 30%. Слід визначити роздрібну ціну і питома вага кожного елемента, тобто прибутку, собівартості, ПДВ, акцизу та торговельної надбавки.

1) Прибуток підприємства-виробника становить 50% від се-собівартості, тобто 8 руб.

2) Ставка акцизу встановлена ??в рублях за одиницю виміру ня, тобто за 1 літр безводного змісту 45 руб. Для пляшки горілки ємністю 0,5 л відповідно, сума акцизу становитиме 9 руб.

3) Відпускна ціна підприємства-виробника становить 33 руб.

4) 30% торгової надбавки складуть 11,88 руб.

ПДВ сплачується торговим підприємством постачальнику і со-ставлять 20% від бази оподаткування 33 руб. ПДВ дорівнює 6,6 руб.

39,6 - відпускна ціна з ПДВ.

Таким чином роздрібна ціна дорівнює:

39,6 руб. + 11,88 руб. = 51,48 руб.

Питома вага елементів у роздрібній ціні товару:

собівартість - 31% (16 руб.)

Прибуток підприємства-виробника - 15 , 5%

акциз - 17,5%

торгова надбавка - 23,0%

ПДВ - 13%

Визначити розмір плати грошових внесків у позабюджетні фонди по підприємству за місяць.

Найменування показника Сума, тис. руб. Начисл. до фондів, 2% від суми з / п

Фонд міс. з / п на підприємстві 250,0-

Відрахування до пенсійного фонду 70,0 28%

відрахований. до фонду соц. страхування 13,5 5,4%

відрахований. до фонду зайнятості насе-лення 3,75 1,5%

відрахований. у фонд обов'язкового медичного страхування 9,0 (0,5 + 8,5) 3,6% (0,2 - у фе-дер. фонд, 3,4 - в тер.

Разом 96,25 38,5%

Решта платіжні доручення аналогічні, змінюється лише сума - 13,5; 3,75, 0,5 і 8,5 тис. руб.; одержувач відпо-венно ( банк одержувача) і призначення платежу.

13,5 тис. руб. - рахунок ФСС, призначення - перерахування коштів для сплати страхових внесків до ФСС;

3,75 тис. руб. - рахунок фонду зайнятості (територіального), призначають-чення - перерахування коштів для сплати страхових внесків до ФЗ;

0,5 тис. руб. - рахунок Федерального фонду обов'язкового ме-діцінскую страхування , призначення - перерахування коштів для сплати страхових внесків у Федеральний фонд обов'язкового ме-діцінскую страхування.

8,5 тис. руб. - рахунок територіального фонду обов'язкового медичного страхування, призначення - перерахування коштів для сплати страхових внесків в територіальний фонд обов'язковий-ного медичного страхування.

  Завдання 2

1990 / факт 1995 г / план 1997 / план

млрд. руб. струк-тура,% трлн. руб. струк-тура,% трлн. руб. струк-тура,%

Доходи державного-венного бюджету, всього 471,8 100 226,9 100 434,4 100

Податкові доходи, всього 292,5 62 170,5 75 375,5 86,4

в тому числі:

- податок з обороту 121,2 24,7---

- ПДВ - 70,7 31,2 172,0 39,6

- податок на прибуток 116,5 24,7 41,0 18,0 76,5 17 , 6

- акцизи - 17,7 7,8 75,8 17,4

- податок з населення-ня 48,4 10,2 3, 3 1,4 3,7 0,8

- прибутковий податок з орг., потр. КОО-пер. і колгоспів 6,4 1,4 ...

- інші податки ... 37,8 16,6 7,0 1,6

Висновки: Податкові платежі - це обов'язкові, безвозмезд Цінні та безповоротні платежі в бюджет.

Через податкові платежі мобілізуються грошові кошти в розпорядженні органів державної влади.

Провідне місце серед податкових доходів федерального бюджету (план 1998 р.) займає податок на додану вартість. Разом з митом і податком на прибуток він перевищує дві третини податкових доходів федерального бюджету.

Що стосується 90, 95 і 97 років, то можна відзначити слідую-щее:

частка податкових доходів у сумі доходів державного бюджету зросла (з 62% до 86, 4%). Між 90 і 95 рр.. структура податків також придбала істотні зміни: зник податок з обороту, прибутковий податок з організацій споживчої кооперації і колгоспів, з'явився податок на додану вартість та акцизи. При цьому на частку ПДВ стало припадати близько третини на-даткових доходів в 1995 р. і майже 40% в 1997. Частка акцизів також зросла з 7,8% до 17,4%, при цьому в даний час б-ли спроби розширити список підакцизних товарів, збільшити ак-циз, наприклад, на пиво (цей законопроект був відхилений). Часто спроби зібрати такими заходами більше податків має зворотний ефект. Наприклад, у випадку з пивом високий акциз призвів би до того, що ціна стала б непомірно високою, підприємства просто припинили б стало невигідним виробництво, і скарбниця недос-читалася б тих податків (і немаленьких), які вони і так платять. Або підприємці тим чи іншим способом просто вухо-дят від занадто великих податків.

Частка податку на прибуток з 1995 по 97 рр.. практично не ме-рівнялася.

Велике місце (16%) в 95 р. займає рядок "інші подат-ги", що свідчить про численність податків. До 1997 р. частка їх знизилася.

В даний час Державна Дума прийняла новий Подат-ковий Кодекс і, очевидно, бюджет на 1999 р. у зв'язку з цією та іншими причинами буде дещо відрізнятися за структурою і змістом.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту studentu

 
Подібні реферати:
Завдання з економіки з рішеннями
Собівартість. Роздрібна ціна. Торгова надбавка. Прибуток.
Завдання з економіки з рішеннями
Визначення роздрібної ціни на імпортний товар і її структури.
Основні бюджетоутворюючі податки
Порядок обчислення ПДВ. Ставка податку на додану вартість. Акцизи.
Федеральні податки з юридичних осіб
Причини введення ПДВ у зарубіжних країнах. Основне поняття податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування ПДВ. Обороти, товари, роботи і послуги, які не обкладаються ПДВ. Переваги ПДВ порівняно з податком на роздрібні продажі.
Фінанси підприємства
Основні напрямки фінансової роботи на підприємстві: фінансове планування (економічний відділ) оперативна робота (економічний відділ і бухгалтерія) контрольно-аналітична робота (економічний відділ)
Формування та розвиток інвестиційної діяльності компанії
| Найменування показника | Код рядка | Усього | За договорами, | За договорами, | | | | | укладеними до | укладеним | | | | | 15.11.95 | після 15.11.95 | | Надходження страхових | 01 | 39,8 | - | 39,8 | | пла
Бізнес-план торгової точки
| | | | | Назва | Сума | Платежі | | | (грн.) | | | | | | | Управління | | | | Хоз потреби | 2 000,00 | Щомісяця, весь період пр-ва | | Виробництво | | | | Світло | 3 000,00 | Щомісяця, вага
Прибутковий податок у СНД і країнах Балтії
Про ставки поодходних податків на пострадянському просторі.
Податки в дорожні фонди
Про вдосконалення та систематизації оподаткування.
Естонія - балтійський тигр?
У порівнянні, наприклад, з іншими країнами Східної Європи фіскальна система в Естонії набагато простіше і ясніше. Загальна кількість податків невелика, а принципи оподаткування цілком зрозумілі звичайній людині.
Доходи економіки РФ
Кредитно-фінансова ситуація як у країні, так і в регіонах визначається рівнем економічного розвитку виробників, оскільки з доходів виробників формується федеральний і регіональний бюджети, внебюд
Болгарія - коротка характеристика основних податків
Переченьт і розшифровка основних податків у Болгарії.
Вплив податків на розвиток економіки
Існує декілька думок про вплив податків на економіку конкретної країни, які ранжуються від теоретичних до популістських. Багато вчених сходяться на тому, що різні податки є дуже важливим інструментом в економічному житті будь-якої країни.
Відрахування ПДВ у агента
Загальна сума податку розраховується як відповідна ставкою податку частка податкової бази по всіх операціях, визнаним об'єктом оподаткування. Вона визначається за підсумками кожного податкового періоду.
Позабюджетні фонди
Мета створення та функціонування позабюджетних фондів. Основи регулювання діяльності фондів. Види доходів і витрат фондів. Взаємозв'язок фондів з іншими ланками фінансової системи.
Розрахунки з позабюджетними фондами
Дохідна частина державних позабюджетних фондів формується за рахунок цільових відрахувань. Джерело відрахувань - ВВП, тарифи, страхові внески, що залежать від оплати праці та включаються до собівартості.
Накопичення і державна податкова інспекція
Визначення собівартості продукції для цілей оподаткування: витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом, витрати на винахідництво і раціоналізаторство, витрати на забезпечення виробничого процесу.
Прогнозування податкових злочинів
Податок на прибуток підприємств. Інші федеральні податки: податок на реалізацію паливно мастильних матеріалів, податок на користування автомобільних доріг, податок з власників транспортних засобів, акцизи з продажу легкових автомобілів.
Персоніфікований облік як основа пенсійної реформи
Поняття це увійшло в наше життя в 1997 році як організація та ведення обліку відомостей про кожну застраховану особу для цілей державного пенсійного страхування.
Норвегія - оподаткування фізичних осіб
Структура оподаткування в Норвегії.