На главную » Рефераты по экономике » Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

фінансових інститутів. Це свідчить також про популярність закритих форм цього типу посередницької діяльності на фондовому ринку. У цифрах статистика по інвестиційним (взаємним) фондах виглядає в такий спосіб: в Україні на початок 1997 року нараховувалося 263 закритих інвестиційних фондів інвестиційних компаній, 215 закритих інвестиційних фондів, 17 відкритих взаємних фондів інвестиційних компаній і 4 відкритих інвестиційних фондів.
Представників малого бізнесу в Україні можуть цікавити й інші зведення про фондовий ринок. За період з жовтня 1991 року по вересень 1996 року
Міністерством фінансів України було видано 973 дозволу на здійснення діяльності по випуску і звертання цінних паперів, у тому числі 145 - комерційним банкам. Найбільше число торговців цінними паперами знаходиться в Києві і Київській області (261), у Харківській (86), у Донецькій (46) і
Дніпропетровської області (34). На початок 1997 року Комісія з цінних паперів і фондового ринку видала 222 дозволу незалежним реєстраторам, серед яких цей статус одержав 21 банк. Одна третина всіх реєстраторів зосереджена в Києві і Київській області. Продовжується організаційне формування фондового ринку України. Протягом 1996 року в Україні було створено 24 територіальні відділення Комісії з цінних паперів і фондового ринку, яким були передані дуже широкі повноваження, зокрема, що стосуються контролю за дотриманням законодавства, за діяльністю емітентів, реєстраторів, фінансових посередників, за біржовою і позабіржовою торгівлею цінними паперами, а також за процесом інформування населення й учасників фондового ринку про зміни в правовій базі і про ринкову кон'юнктуру.
Процес становлення українського фондового ринку продовжується, і ще чимало проблем підлягають рішенню. Має бути перебороти труднощі методологічного, інформаційного й організаційного порядку, однак, незважаючи на складності формування фондового ринку і на поки ще не задовольняючі результати розвитку економіки країни в цілому, у наявності явний прогрес у сфері емісії і звертання цінних паперів. У 1996 році в Україні в порівнянні з
1995 роком цінних паперів було випущено в 3 рази більше, у тому числі акцій і векселів - у 4 із зайвим разу більше. У 1996 році було повторно продане на фондовому ринку цінних паперів на 15,4 млн. гривень, насамперед акцій
(97% загального обсягу продажу), що свідчить про упевнене формування вторинного ринку коштовних як більш високої ступіні їхнього звертання і використання, що неодмінно приверне увагу малого бізнесу.

3 регіонів України найбільшу активність у залученні іноземних інвестицій проявляють м.Київ, Одеська область, Республіка Крим, Дніпропетровська,
Донецька, Львівська області (питома вага у загальному обсязі складала відповідно 39,5%; 9,3; 7,6; 7,5; 5,9 та 4,1%).
Прямі іноземні інвестиції з України на 01.10.96р. складають 88886,5 тис.дол.США і збільшились проти відповідного періоду минулого року у 4,6 раза. Тенденції руху інвестицій у поточному році змінилась на протилежну - спостерігається значний приріст українських інвестицій за кордоном (+4,8 млн.дол.США за 9 місяців 1996p. проти скорочення на - 0,9 млн.дол.США за 9 місяців 1995p.). Найбільш привабливим для українських інвесторів виглядає інвестиційний клімат Росії (в її економіку вкладено 62,5% від загального обсягу українських інвестицій), а серед галузей російської економіки - охорона здоров'я та будівництво.


Страницы: 1 2 3 4 5
 
Подобные рефераты:
Вплив російської кризи на економіку України
Серпневий рецидив фінансової кризи в Російській Федерації став закономірним наслідком занепаду реального сектору економіки, значного дефіциту бюджету і незадовільного виконання його дохідної частини, неконтрол
Лизинг
2. Ознаки та види лізингу...15 а) лізинг як економічна категорія...15 б) об'єкти та суб'єкти лізингових відносин ...16 в) класифікаційна характеристика видів лізингу...19
Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигл
Оцінка фінансового стану підприємства
Одним із важливих законів є Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забезпечення вільного економічного самовизначення громадян, використання природних, економічних, на
Ринок фруктів і ягід
Виробництво продукції садівництва в господарствах суспільного сектору за вказаний період зменшилося в 3,2 рази і винограду - на 5,6 %. Зниження виробництва фруктів і ягід частково пояснюється несприятливими по
Ринок зерна в Україні
Обсяги пропозиції зерна в 1999/2000 маркетинговому році формуватимуться, в основному, на базі власного виробництва поточного року та знижених до 2,6 млн т перехідних запасів. Імпортні закупки в розмірі 80 тис.
Товарные рынки Украины
Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі України в 1992-1995 рр. Україна належить до країн з високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП).
Проблемы рынка труда Украины
Рух товарів та послуг у здоровій економіці, орієнтованій на критерії ефективності і здатній до саморегулювання, відбувається на основі ринкових відносин. У ринковій економіці товар робоча сила купується і прод
Ринок овочів і баштанних в Україні
За останні роки загальний обсяг пропозицій овочів і баштанних культур на внутрішньому ринку продовольства України стабілізувався і був досягнутий навіть невеликий його приріст (5,7 % у 1998 р. до 1997 р.). Про
Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить той факт, що сьогодні в капіта
Реструктуризація підприємств
Деформована структура промисловості викликала високий рівень матеріало-та енергоспоживання. «Тим більше, що за останні роки ця ситуація ще більше погіршилась. Так, наприклад, в галузевій структурі значно зрос
Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістич ...
У світовій системі економіки чималу роль грають колишні соціалістичні країни. До цієї групи відносяться країни, у яких довгий час існував соціалістичний режим. Розглянемо основні тенденції розвитку виробництва
Теория спроса на деньги и подтверждение их украинской действительностью
Навіщо суспільству гроші? За словами М.Фрідмена, "головна причина в тому, що вони є засобом обігу благ або тимчасовим вмістилищем купівельної спроможності". З іншого боку, "гроші задовольняють бажання мати рез
Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проблеми структурних зру
Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні
Головна причина, що обумовила кризовий стан в АПК України, - це тривала відсутність еквівалентності обміну між продукцією сільського господарства та товарами і послугами що надаються йому. Вона зумовила величе
Финансы Украины
З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансово-кредитної системи. Справа в тому, що фінансова і кредитна системи, які функціонували в Україні
Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
Випуск і реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, реалізація виробничої продукції - це основне джерело формування доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналі
Особливості перехідної економіки України
Тому в період розбудови незалежної Української держави гостро постало питання про економічні реформи. Перехід до ринку - одна з ключових проблем, вирішення якої визначить перспективи розвитку економіки України
Інтеграція України у світове господарство
Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим ним об'єктивно необхідні час і відповід
Державне регулювання ЗЕД
Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовніш