Реферати » Реферати по економіці » Нафтогазовий комплекс: аналіз і прогнози

Нафтогазовий комплекс: аналіз і прогнози

дивитися на реферати схожі на" Нафтогазовий комплекс: аналіз і прогнози "

| Воронезького державного університету |
| ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
| |

| реферат |

| ПО КУРСУ: | "ЕКОНОМІКА зарубіжних країн" |
| НА ТЕМУ: | "Нафтогазовий комплекс: аналіз і прогнози" |

| ВИКОНАВ СТУДЕНТ |
| 2 КУРСУ 1 ГРУПИ |
| Ловчіков д. с. |


| КЕРІВНИК: |
| |
| |

| ВОРОНЕЖ - 1996 |

введення

Ринок енергоресурсів грає велику роль в економіці. У всьому світі нафтові монополії прагнуть до збільшення видобутку нафти. Більш 3/5 усього видобутку нафти в світі припадає на країни, що розвиваються і країни Близького і
Середнього Сходу. Вони ж виконують роль найважливіших її експортерів на світовий ринок. Споживається близькосхідна нафта насамперед у Західній Європі,
США, Японії, де і знаходяться основні підприємства з її переробки.

Як ідуть справи з цією галуззю промисловості у нас в країні ми спробуємо розібратися в цій роботі.

Техніко-економічний стан нафтогазової галузі після приватизації

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) завжди займав провідне становище в господарстві Росії. Процеси перерозподілу державної власності, що здійснюються в гігантських масштабах, відбуваються в цій галузі. А першим результатом стало роз'єднання підприємств з органами планування і контролю. Далі воно поширилося на взаємовідносини між підприємствами та їх підрозділами, і як наслідок - різке падіння видобутку нафти (за 10 місяців 1994 року по порівнянні з тим же періодом 1993 видобуток скоротився на 12%). За даними президента компанії ЮКОС, за останні 4 роки нафтові компанії не ввели в експлуатацію жодного родовища (хоча раніше вводили по 2-3 на рік). Тенденція падіння видобутку зберігається. Стають частими аварії через відсутність профілактичних заходів. Криза неплатежів погіршує фінансове становище підприємств.
Має місце неузгодженість в роботі нафтовидобувних і нефтепроводящіх компаній.

В ході приватизації з'явилося кілька дуже великих компаній нафтового сировинного ринку - ЛУКойл, ЮКОС, Сургутнафтогаз, нефтепроводная компанія Транснефть, а також велика кількість дочірніх і дрібних самостійних компаній. ЛУКойл, ЮКОС, Сургутнафтогаз були створені по
Указу Президента 17 листопада 1992 року. В їх статутний капітал внесено по 38% звичайних акцій підприємств, що увійшли до складу цих компаній, а 45% звичайних акцій самих компаній закріплено на три роки у федеральній власності. Управління цими пакетами здійснюють представники
Міністерсва паливної промисловості, Держкоммайна і Антимонопольного комітету. До 40% акцій створених нафтових компаній повинні бути реалізовані на інвестиційних конкурсах, з них до 15% - іноземним інвесторам.

Акції ЛУКойл продавалися на відкритому аукціоні. Ймовірні претенденти на покупку - ітольянскій нафтохімічний концерн ENI, банк Paribas, ітольянская компанія Agip, з якою створюється СП LUKAgip.

На чекових аукціонах продавалися також акції інших нафтовидобувних компаній. Найбільш активну участь в них брали: дочірня фірма американського інвестиційного банку CS First Boston, яка виконувала замовлення зарубіжних компаній, брокерська фірма Трійка Діалог, Перший ваучерний фонд,
ЛУКойл.

У листопаді-грудні минулого року 35,44% акцій ЛУКойл і 40% акцій ЮКОС продано на інвестиційних конкурсах. 7% акцій ЮКОС передаються компанії для розміщення на ринку цінних паперів та напрямки виручки на освоєння нафтових родовищ.

45% акцій Сургутнафтогаз перебувають у федеральній власності на 3 роки, 8% акцій було продано на регіональному закритому чековом аукціоні в
1993 році. 7% залишилися у компанії для реалізації на грошовому аукціоні.
Компанія готується до другої емісії акцій дочірніх підприємств, а також до випуску товарно-грошових облігацій (попередній обсяг емісії - 60 млрд. Руб.)

Процес формування корпорацій в нафтової промисловості триває. У травні 1994 року, наприклад, утворена Східна нафтова компанія.

Крім цього, активно йде процес зміни характеру управління нафтогазовидобувним комплексом, що, безумовно справляє визначальний вплив на ринок акцій. Згідно урядової "Концепції реформи управління нафтовим комплексом Росії" весь російський нафтовий ринок ділитимуть 10 - 15 вертикально-інтегрованих компаній (ВІК), працюючих "від розвідки до бензоколонки". Ця реформа управління повинна забезпечити національну безпеку, протистояти експансії з-за кордону, брати участь у поділі сфер впливу на світовому ринку. Концепція отримала позитивні відгуки від ЄБРР, Світового банку, Бостон груп.

Реалізація цієї концепції вже почалася. Створені за згаданим принципом сім компаній - ЛУКойл, Сургутнафтогаз, Славнефть, ЮКОС, СІДАНКО,
Східна нафтова компанія і Оренбурзька нафтова компанія, які закріплюються на ринках країн СНД. Отримано ліцензії на розробку 9 родовищ Узбекистану. Очікується отримання права на розробку 20% нафтових запасів шельфу Азербайджану, ліцензій на видобуток нафти в Туркменії.
Стабілізацію цін на нафтопродукти (крім бензину) за останні півроку
Мінпаливенерго пояснює саме реалізацією даної концепції.

Найбільш активна в даний час проблема запобігання процесу скорочення видобутку нафти. Один із способів - залучення іноземних інвестіцій.Полученіе коштів за допомогою кредитів виявилося неефективним, так як 60% видобутої нафти відправлялося за кордон.

За експертними оцінками, іноземні інвестори готові вкласти в нафтову промисловість 60-70 млрд. Доларів, але цьому є ряд перешкод: політична нестабільність, високий рівень налогооблажения, наявність експортного тарифу, відсутність правових та фінансових гарантій. Є ще один аспект - протидія іноземному втручанню в настільки стратегічно важливу галузь з боку великих російських нафтових компаній, наприклад, Сургутнафтогаз, ЛУКойл.

Зараз існує 40 спільних підприємств з іноземними фірмами, але поки прямі інвестиції в розробку нафтових родовищ в Росії не такі значні.

Фондовий ранок: перспективи розвитку

Реформування економіки Росії Cопровождающий появою нових форм в бізнесі. Особливо яскраво це проявляється на ринку інформаційних послуг.
Одним із прикладів такого роду є проект компанії Дан & Бредстріт-СНД.

Події, пов'язані з зародженням та розвитком фондового ринку акцій приватизованих нафтових підприємств, показали, що фантастична донедавна можливість стати співвласником однієї з базових галузей національного господарства стала реальністю і долучитися до неї готове чимало потенціальнвх інвесторів.

Важкі часи, які переживає зараз ринок нафтових акцій, з точки зору компанії Дан & Бредстріт-СНД, викликані не зниженням перспективності цих підприємств, а впливом характеру загальноекономічноїкон'юктури. Серед них події не тільки в-чічние або зміни в
Госкомимуществе. Надзвичайно важливим видається і такий момент, як інформаційний "голод", який відчувають компанії, керуючі фінансовим капіталом і формують свій інвестиційний портфель. Те, що нафтові підприємства є хорошим об'єктом вкладення коштів, вже не сприймається учасниками фондового ринку як аксіома. Потрібні докази - факти і показники, які можуть об'єктивно відобразити реальний стан справ і перспективи кожного конкретного нафтовидобувного
АТ. З такими ж проблемами стикаються і представники фінансових, банківських і виробничих структур, що шукають нові ринки і форми співпраці з підприємствами ПЕКу.

Усвідомлення даного факту і спонукало компанію Дан & Бредстріт-СНД до реалізації наступного проекту. Компанія підготувала і поширює на російському ринку новий інформаційний продукт - бізнес-довідку на російські підприємства нафтовидобутку і нафтопереробки.

Об'єктом дослідження стали приватизовані підприємства нафтогазового комплексу, що входять в даний час в структуру російських вертикально-інтегрованих компаній і державного підприємства
"держнафтою".

Головне завдання проекту - найбільш повно представити загальну характеристику конкретного підприємства, що дозволяє скласти досить повне уявлення про нього як про партнера або об'єкті інвестицій.
Орієнтуючи даний інформаційний продукт на широке коло користувачів і враховуючи їх різну зацікавленість в оцінках діяльності підприємства, у своєму огляді розробники виділяють три великих інформаційних блоку - операційний, фінансовий і фондовий.

Операційна частина включає в себе наступні розділи:
- дані з ідентифікації;
- Структура з урахуванням результатів приватизації;
- Засновницька діяльність, включаючи СП;
- Керівники;
- Виробничі показники;
- Список родовищ з розміром запасів (для нафтовидобувних
АТ);
- Характеристика виробничих потужностей.

Таким чином, тут відбивається якісний стан підприємства і його структурних виробничих фондів, перспектив, пов'язаних з розширенням сфери діяльності, стратегія співробітництва з іноземними партнерами.

Фінансово-економічна характеристика включає в себе наступну інформацію:
- поставка продукції всередині СНД;
- Експорт: обсяг-контракт-посередник;
- Проекти по залученню іноземних інвестицій;
- Основні фінансові показники діяльності.

Цей розділ буде надзвичайно цікавий для банкірів, представників фінансово-інвестиційних структур. Він дозволяє дати оцінку фінансової стійкості і надійності вкладень в компанію.

І, нарешті, заключною частиною даного огляду є розділ, в якому представлена ??характеристика підприємства як елемента цінних паперів.

Положення підприємства на ринку цінних паперів. Це не тільки оцінка динаміки курсу акцій на вторинному ринку. В даний розділ входять показники розподілу акцій між акціонерами, оцінка участі в статутному капіталі великих інвестиційних структур Росії і Заходу, взаємини з материнськими компаніями та інші показники.

На відміну від большенства подібних матеріалів з проблем паливо-енергетичного комплексу бізнес-довідка Дан & Бредстріт-СНД складена на основі обробки незалежних джерел і не містить тенденційних оцінок.
Дані, зібрані і класифіковані в довідці, допоможуть потенційним інвесторам і партнерам самостійно вирішити: як, з ким і на яких умовах вести справи. Проект з підготовки інформаційних оглядів по підприємствах ПЕКу, розпочатий Дан & Бредстріт-СНД, являє собою новий напрямок на російському ринку інформаційних послуг і відповідає нагальним потребам російського фондового та фінансового ринку.