Реферати » Реферати з економіки » Бюджет: зв'язок з макропоказниками

Бюджет: зв'язок з макропоказниками

дивитися на реферати схожі на" Бюджет: зв'язок з макропоказниками "
| Воронезького державного університету |
| ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
| Кафедра економіки праці та основ управління |

| КУРСОВИЙ ПРОЕКТ |

| ПО КУРСУ: | "Політика доходів" |
| НА ТЕМУ: | "Бюджет РФ: зв'язок з макроекономічними показниками" |

| ВИКОНАВ СТУДЕНТ |
| 5 КУРСУ 1 ГРУПИ |
| Ловчіков д.с. |


| КЕРІВНИК: |
| К. Е. Н., ДОЦ. |
| Сумарних Л.І. |

| ВОРОНІЖ - 1998 |

СТРУКТУРА СТАТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ

Державний бюджет служить передусім цілям фінансування виробництва тих благ, які або в принципі не може виробляти ринок, або він робить це в недостатньому - з точки зору суспільної вигоди - кількості. До перших звичайно ставляться оборонний комплекс, до других - освіта та охорона здоров'я. Крім того, бюджет служить цілям соціального забезпечення, підтримки незаможних, не здатних заробити на життя в силу якихось особливих обставин.

У силу цього, державний бюджет має величезне значення особливо в країнах з перехідною економікою, так як саме в перехідний період виникає багато проблем і недоліків, які не можуть бути покриті тільки за рахунок дії недержавних економічних механізмів, потрібне державне економічне регулювання.

Метою даної роботи є визначення взаємозв'язку між різними макроекономічними показниками, а також вивчення динаміки різних статей бюджету та її вплив на добробут населення Росії.

Основними статтями державного бюджету РФ на 1998 рік є: стаття 2, яка визначає сукупні доходи, витрати, дефіцит бюджету і джерела його покриття; стаття 20, яка визначає структуру доходів; стаття 26, яка визначає структуру витрат.

Державний бюджет РФ на 1998 рік виділяє 3 джерела доходів загальною вартістю 367 548 000 млн. руб. [1]: податкові доходи - 306 975 700 млн. руб. або 83,52% від загальної суми доходів; неподаткові доходи - 28493300 млн. руб. або 7,75%; доходи позабюджетних фондів - 32079000 млн. руб. або 8,73%.

Якщо подивитися динаміку доходів за різними джерелами, то простежується тенденція збільшення податкових доходів.

Табл. 1. Зміна структури доходів [2]
| | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Податкові доходи | 31,78 | 78,08 | 81,36 | 86,25 | 83,52 |
| Неподаткові | | 13,15 | 11,54 | 5,64 | 7,75 |
| доходи | | | | | |
| Доходи | | 8,77 | 7,10 | 8,11 | 8,73 |
| позабюджетних | | | | | |
| фондів | | | | | |

Видаткова стаття держбюджету складається з 26 пунктів проти 16 пунктів у
Федеральному бюджету на 1994 рік, тобто можна стверджувати, що федеральний бюджет стає все більш докладним. Це також підтверджується редакцією закону РФ "Про бюджетну класифікацію російської федерації" від 26.03.98 р.

Бюджетна класифікація включає: класифікацію доходів бюджетів Російської Федерації; функціональну класифікацію видатків бюджетів Російської Федерації; економічну класифікацію витрат бюджетів Російської Федерації; класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів
Російської Федерації; класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; класифікацію видів державних внутрішніх боргів Російської
Федерації і суб'єктів Російської Федерації; класифікацію видів державного зовнішнього боргу та зовнішніх активів Російської Федерації; відомчу класифікацію видатків федерального бюджету.

Даний документ є єдиним і використовується при складанні, затвердженні та виконанні бюджетів всіх рівнів, а також складанні консолідованих бюджетів.

ДИНАМІКА ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Наведений нижче малюнок відображає динаміку фактичних реальних доходів
Федерального бюджету у% до грудня 1995 року як загальної суми, так і в розрізі трьох основних видів надходжень. Як видно з графіків в 1994-1995 року спостерігається різке зростання частки податкових і неподаткових доходів, що пов'язано в першу чергу з проводилася в даний період приватизацією держвласності. Далі спостерігається невелике зростання податкових надходжень до
1997 року і різке скорочення неподаткових, що складно пояснюється макроекономічними процесами в Росії. Необхідно відзначити, що малюнок добре показує, ту кризу який очікувався нашим урядом в області фінансування позабюджетних фондів і вибухнув на початку 1997 року.

Разом з доходами державного бюджету потрібно проаналізувати динаміку витрат бюджету, так як це є основою будь-якого уряду.

Малюнок 2 відображає динаміку фактичних реальних витрат Федерального бюджету за основними складовими, а також в цілому по бюджету.

Рис. 2. Динаміка витрат Федерального бюджету

З малюнка видно підвищену увагу, яку приділяють нашим урядом соціальній політиці, але не можна не відзначити той факт, що знижуються витрати на оборону, освіту, охорону здоров'я, а також інвестиції в промисловість.

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Розглядаючи динаміку доходів і витрат Федерального бюджету, необхідно також проаналізувати зміни, що відбуваються в добробут нації. Слід зазначити, що не дивлячись на те, що існує тенденція збільшення середньої заробітної плати, але частка населення з доходами нижче прожиткового мінімуму продовжує коливатися від 20% до 26% і на кінець червня склала 21,9%.

Список використаних джерел:

1. Закон РФ "Про федеральний бюджет на 1994 рік"

2. Закон РФ "Про федеральний бюджеті на 1995 рік "

3. Закон РФ" Про федеральний бюджет на 1996 рік "

4. Закон РФ" Про федеральний бюджет на 1997 рік "

5. Закон РФ "Про федеральний бюджет на 1998 рік"

6. Закон РФ "Про внесення змін у федеральний закон" Про федеральний бюджет на 1994 рік ".

7. Закон РФ "Про внесення змін у федеральний закон" Про федеральний бюджет на 1995 рік "-2 редакції.

8. Закон РФ "Про внесення змін у федеральний закон" Про федеральний бюджет на 1996 рік "-7 редакцій.

9. Закон РФ" Про внесення змін до федеральний закон "Про федеральний бюджет на 1997 рік" - 5 редакцій.

10. Закон РФ "Про внесення змін у федеральний закон" Про федеральний бюджет на 1998 рік "-4 редакції.

11. Інші нормативні та законодавчі акти по порядку і фактом виконання закону про федеральний бюджет.

12. World Web Site of Stockholm Institute of Transition Economics and
East European Economics.

-----------------------
[1] З метою спрощення розрахунків тут і далі суми за 1998 рік будуть вказані в неденомінованих руб.
[2] У% до загальної суми доходів.

-----------------------

Рис. 1. Динаміка доходів бюджету РФ


 
Подібні реферати:
Бюджетне пристрій і бюджетна система
Бюджетне пристрій. Державна бюджетна система Російської Федерації. Регулюючі доходи.
Основні бюджетоутворюючі податки
Порядок обчислення ПДВ. Ставка податку на додану вартість. Акцизи .
Бюджетна система Росії та принципи її побудови
Державний бюджет в економіці та суспільстві. Основи бюджетного устрою Росії. Реалізація бюджетного процесу в Росії.
Фінансова система
Сукупність фінансових інститутів. Фінансова система РФ. Обов'язкове державне страхування життя і майна громадян. Кредити банків. Система кредитних установ РФ.
Доходи регіональних бюджетів
Доходи регіонального бюджету утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безоплатних перерахувань.
Доходи бюджетної системи
Перерозподіл частини валового внутрішнього продукту (ВВП) державою. Підвищення доходів бюджету.
Бюджет і його значення для країни
Державний бюджет служить передусім цілям фінансування виробництва тих благ, які або в принципі не може виробляти ринок, або він робить це в недостатньому - з точки зору суспільної вигод
Фінансова система Російської Федерації
Фінансова система Російської Федерації. Бюджетна система. Державний кредит. Позабюджетні спеціальні фонди. Фонд майнового і особистого страхування. Фінанси підприємств різних форм власності.
Позабюджетні фонди
Мета створення та функціонування позабюджетних фондів. Основи регулювання діяльності фондів. Види доходів і витрат фондів. Взаємозв'язок фондів з іншими ланками фінансової системи.
Кризові бюджети
Що таке 1998? Це, насамперед, важкий в буквальному сенсі слова рік. Тоді ще більшість дрібних і середніх господарюючих суб'єктів не могли передбачити у що може вилитися їх фінансова діяльність
Бюджет 2003 року і перспективи децентралізації
Бюджет на 2003 р. ще тільки внесений в Думу, але багато політиків вже встигли заявити, що основним його недоліком служить незбалансованість дохідних повноважень між центром і регіонами.
Державні органи, що здійснюють фінансову діяльність
Основні завдання Міністерства фінансів Російської Федерації. Організаційна структура Міністерства фінансів Російської Федерації. Акти Міністерства фінансів Російської Федерації.
Бюджетне пристрій і бюджетна система РФ
Бюджет - це центральний інститут фінансового права, так як саме у формі бюджетів різних рівнів відбувається акумуляція, розподіл і використання основної маси державних муніципальних грошових коштів.
Державний бюджет як основна ланка фінансової системи
Функція державного бюджету. Загальні принципи побудови державного бюджету. Витрати державного бюджету. Доходи державного бюджету. Секвестр витрат. 6. Бюджетний процес
Витрати регіональних бюджетів
Порядок погодження розподілу та закріплення витрат спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Федерації визначається Урядом Російської Федерації.
Бюджетне пристрій Російської Федерації та проблеми його вдосконалення
Бюджетна система Російської Федерації. Проблеми управління бюджетним дефіцитом і державним боргом.
Проведення фінансової політики в Росії
Сучасний стан бюджетної системи та політики Російської Федерації, проблеми її реформування. Російська фінансова політика: тенденції та перспективи.
Фінансова система Франції
Державний бюджет Франції. Розподіл повноважень між "центром" і місцевими органами влади.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар