Реферати » Реферати з економіки » Операції з купівлі-продажу акцій і аудит фондів

Операції з купівлі-продажу акцій і аудит фондів

Операції з купівлі-продажу акцій і аудит фондів

Основной гарант (поручитель) - категорія, відповідна ІФ відкритого типу. Зазвичай фонди поширюють свої акції через незалежного партнера, основного поручителя, гаранта розміщення цінних паперів (андеррайтера). Він здійснює емісію акцій щодня. Його основна функція - стежити за відповідністю курсу акцій, ЧСА на акцію, реального забезпечення цінними паперами, які знаходяться в портфелі ІФ. Часто андеррайтером ІФ є його депозитарій або ці функції виконує керуюча компанія, якщо вона представлена ??банком з правом андеррайтингу.

Траснферт-агент здійснює конкретні операції з купівлі-продажу акцій за дорученням керуючого: веде записи на рахунках акціонерів. Трансферт-агент зазвичай ще й виплачує дивіденди, в його обов'язки входить калькуляція дивіденду, санкціонування виплат їх банку та ведення відповідної документації. Він готує і розсилає акціонерам балансові звіти, звіт про проведені за дорученням угодах ІФ, податкову інформацію. Вдобавок трансферт-агент керує відділом з обслуговування клієнтів.

Аудитор інвестиційного фонду не повинен бути афілійованою особою ІФ, що виражається в його фінансової незалежності від фонду та його агентів. Він має доступ до всієї інформації, необхідної для здійснення його діяльності.

Звітність за результатами фінансового року затверджується незалежним аудитором фонду, який є джерелом об'єктивної інформації про діяльність фонду для його акціонерів.

Говорячи про систему внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків фонду необхідно відзначити ряд моментів. Перше, інформаційні потоки ІФ сплановані таким чином, що діяльність фонду, його керуючого та депозитарію "прозора" для акціонерів фонду. Ніхто не має права на монополізацію інформації про діяльність фонду. Передбачено правило, згідно з яким всі документи по операціях фонду, в тому числі що носять конфіденційний характер, після закінчення певного терміну стають доступними для контролю з боку фонду.

Іншою найважливішою рисою інвестиційних фондів є розподіл функцій щодо забезпечення діяльності фонду між особами, що спеціалізуються на виконанні відповідних операцій та мають для цього достатній досвід. Так, наприклад, всі угоди з цінними паперами, що належать фонду, укладаються керуючим, який сповіщає про це банк-депозитарій і доручає останньому ліквідацію (виконання) цих угод з боку фонду.

Фонд, керуючий і депозитарій знаходяться у взаємозалежності і контролюють виконання обов'язків один одним. Ніхто з них не має можливості повністю самостійно провести операцію з майном фонду. При цьому право остаточного рішення з найважливіших питань належить акціонерам фонду, роль джерела об'єктивної інформації для Ради директорів і акціонерів фонду грає незалежний аудитор.

Досить жорсткі вимоги до персонального складу осіб, відповідальні за діяльність фонду, і відсутність особистих фінансових інтересів у діях цих осіб дають додаткові гарантії прийняття об'єктивних, що приносять вигоду фонду рішень.

З вищевикладеного можна зробити висновок про прагнення законодавця сформувати збалансовану, стійку систему, покликану найбільшою мірою захистити інтереси інвесторів.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту www.studentu

 
Подібні реферати:
Керуючий інвестиційним фондом
Виключні права керуючого фондом. Порядок управління. Законодавчі обмеження щодо керуючого фондом.
Структури інвестиційних фондів
Рада директорів. Адміністративна структура. Керуючий фонду. Банк-депозитарій.
Інвестиційні інститути
Види інвестиційних інститутів. Причини відмови у видачі ліцензії. Афілійовані особи фонду.
Контроль за діяльністю ЧИФов
Розрахунок вартості чистих активів інвестиційного фонду. Обмеження діяльності фондів.
Інвестиційні фонди
Історія інвестиційних фондів. Дві основні юридичні форми фондів: корпорація і траст.
Закриті та відкриті інвестиційні фонди
Головна мета інвестиційних трастів. Перевага відкритих інвестиційних фондів.
Інвестиційні фонди
Розрахунок балансової вартості чистих активів фонду. Ринкова вартість чистих активів фонду. Опpеделение ціни pеалізуемих фондів цінних паперів дpугих емітентів.
Визначених забезпеченості випуску боргових зобов'язань пpедпpиятия його зі ...
Надійність вкладень в боргові цінні папери. Особливості обліку в інвестиційних фондах.
Податкові пільги для інвестиційних фондів. Фактори залучення інвесторів
Принцип диверсифікації активів фонду. Професійний інвестиційний менеджмент.
Вторинне звернення паїв пайових інвестиційних фондів
Поява в останні роки великої кількості пайових інвестиційних фондів пов'язане в першу чергу із збільшеним інтересом до цих інструментів з боку інвесторів.
Характеристика банку та аналіз платежів, що проводяться банком
Цілі діяльності банку. Фонди банку. Приклади банківських операцій: зарахування та списання коштів.
Різноманітність змішаних форм в інвестиційних фондах
"двухцелевой" фонди. Інвестиційна політика фонду. Практика, застосовувана в США.
Визначення та облік афілійованих осіб
Відповідно до пункту 4 статті 93 Федерального закону від 26.12.95 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" акціонерне товариство зобов'язане вести облік його афілійованих осіб та подавати звітність про них відповідно до вимог законодавства.
Операції банків з цінними паперами
Види операцій комерційного банку з цінними паперами.
Пайові інвестиційні фонди (ПІФи)
Умови пеpвічного pазмещения інвестиційних паїв. Розміщення та викуп інвестиційних паїв. Ціна pазмещения викупу паїв.
Поділ інвестиційних фондів по цілях інвестицій та з політики формуван ...
Аргессівние і консервативні фонди. 7 груп фондів з політики формування портфеля.
Оцінка цінних паперів і фінансових інвестицій підприємства
| |Обыкновенные|Добавочный|Собственные|Резервы|Накопленна| | | Акції | капітал | акції, | | я прибуток | | | | | викуплені | | | | | | | у | | | | | | | акціонерів | | | | Залишок на | $ 1604 | $ - | $-
Статистика оплати праці
Основні завдання статистики та оплати праці, працівників матеріального виробництва. Зміст фонду оплати праці. Утворення та використання фонду матеріального заохочення, інші фонди преміювання. Показники рівня динаміки середньої заробітної плати.
Біржові брокерство
Лістинг. Котирування акцій. Рейтинг компаній. Брокерські місця на біржі. Робота по збору інформації про компанії-емітенти.
Професійна діяльність на ринку цінних паперів
Чому таке було можливо? Серед багатьох причин головна - не існувало правової бази. Були відсутні закони, які б регулювали фондовий ринок. І ось тільки тепер вони почали з'являтися.