Реферати » Реферати з економіки » Економічне зростання в Естонії: міжнародні порівняння

Економічне зростання в Естонії: міжнародні порівняння

Економічне зростання в Естонії: міжнародні порівняння

В. І. Пефтієв, А.П. Жегуліна

Обвальний розпад СРСР і РЕВ, поряд з іншими небажаними наслідками, обірвав на ціле десятиліття інформаційні та наукові контакти один з одним. До початку століття виразно намітився позитивний поворот до взаємного обміну досвідом в області ринкових перетворень, з'явилася можливість міжнародних зіставлень, а вчені приступили до вивчення загального і особливого в темпах і джерелах економічного зростання, в стурук-турне та інституційних реформах в окремих країнах і регіонах. Матеріали по країнах Балтії, Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) включені в тексти статей Є. Гайдара («Питання економіки» ), С. Сєдова («Влада» ), Ю. Юданова («МЕ і МО» ) та інших авторів. Дане повідомлення є результатом співпраці ярославського професора і здобувача з Таллінна (Естонія). За багатьма тенденціям і параметрам Естонія представляє науковий і практичний інтерес для вивчення альтернатив виходу з системної кризи, викликаного зміною політичного ладу і стратегії соціально-економічного розвитку. Автори поставили перед собою обмежену завдання: простежити динаміку темпів зростання ВВП і пов'язаних показників Естонії в контексті великої групи країн. Акцент зроблений на попередні підсумки минулого десятиліття і прогнози на найближчі роки. Висновки сформульовані в загальному плані, без аналітичних розшифровок і без деталей політико-економічного та соціально-психологічної ситуації в сучасній Естонії. Зрозуміло, наводяться дані і по Росії. Дослідження будуть продовжені з цієї та близькій тематиці. 1. Найглибший спад в економіці спостерігався в Росії. Одна з причин-жізненний цикл планової економіки охопив три покоління (75 років) проти 40 років у країнах Балтії та ЦСЄ (табл. 1). Звернемо увагу на лідерство Естонії в частині мінімізації збитку від «шокової терапії» (лібералізація цін, приватизація, конвертованість крони). Падіння виробництва тривало до середини 90-х років (Росія - особливий випадок). З 1995 року помічені ознаки пожвавлення, а потім і економічного зростання, хоча нерівномірного і нестійкого [2. С. 29].

Таблиця 1

Рівні ВВП 1999 1989 р (1989 = 100%)

Польща

121,6

Естонія

75,7

Литва

65, 4

Латвія

60,1

Росія

56,1

2. За даними Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і національних статистичних комітетів, динаміка приросту фізичного обсягу ВВП за період 1996-2002 рр. свідчить про наростання економічного потенціалу країн Балтії (табл. 2). Правда, щороку по країнам вибірки мають свою специфіку; позначається різний вплив джерел зростання: споживання, інвестиції, зовнішньоекономічні зв'язки. Так, у 2000 році зростання ВВП Естонії пояснювався бумом приватного споживання, в 2001 році економічному зростанню сприяла інвестиційна активність [6]. Більш того, за свідченням глави місії МВФ в Естонії Ричарда Хааса, ця маленька країна зміцнює намітився відрив за темпами росту ВВП від країн Євросоюзу [4].

Таблиця 2

Темпи приросту фізичного обсягу ВВП (1996-2002)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Росія

-3,5

0,8

-4,6

5,4

9,0

5,0

4,3

Латвія

3,3

8,6

3,9

2,8

6,8

7,7

5,4

Литва

4,7

7,3

5,1

-3,9

3,8

5,9

Естонія

3,9

10,6

4,7

-0,6

7,1

5,0

5,7

Кожна країна Балтії випробувала «зриви» в позитивній динаміці різного походження (окрема тема для дослідження).

Нестійка динаміка ВВП РФ пов'язана в першу чергу з коливаннями цін на ринках енергоносіїв, обмінного курсу рубля до долара і євро. Поки не дала належного ефекту проголошена орієнтація на вітчизняних виробників і внутрішній ринок. Слабка і інвестиційна складова російського ВВП. Вичерпані або близькі до вичерпання можливості відновлювального зростання (термін з 20-х років), тобто за рахунок резерву раніше не використаних потужностей. Потрібен форсована модернізація та реконструкція економіки Росії через впровадження прогресивних технологій і відмови від застарілих галузей, підгалузей та виробництв, імператив для всіх учасників світогосподарських зв'язків, а не тільки для Росії. Збереження старої структури заганяє «всередину» хронічні диспропорції народногосподарського комплексу Росії [5].

3. Естонія стійко зберігає свою присутність в групі країн ЦСЄ з умовною назвою «переможці» , тобто успішно долають суперечності трансформаційного періоду. Росія кваліфікується міжнародними експертами та аналітиками як «учасник» процесу трансформації, так як демонструє нестійкі темпи економічного зростання і сильну залежність від коливань світових цін на енергоносії. За сукупністю макроекономічних індикаторів, особливо з притоку іноземних інвестицій, Естонія входить в «п'ятірку» лідерів ЦСЄ: Угорщина, Польща, Словенія, Чехія та Естонія.

Залишаються сприятливими для Естонії та прогнози до середини поточного десятиліття. Приєднання Естонії до ЄС (травень 2004) прискорить динаміку приросту ВВП (табл. 3) [4].

Таблиця 3

Прогноз реального приросту ВВП Естонії (в %%)

Мінімум

В середньому

Максимум

1

2002-2004