Реферати » Реферати з економіки » Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

дивитися на реферати схожі на" Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі "

Естонія-АМЕРИКАНСЬКИЙ БІЗНЕС КОЛЕДЖ

Кафедра: Міжнародні економічні відносини

Курсова робота

Тема: Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

Керівник: Володимир Немчинов професор ЕАВС

Студентка: Юлія

Шмойлов

Група: Е-201

Таллінн 1999
Введення ................................................... ........................... ... 3
1. Зовнішня торгівля ........................................................................ .4

1. Зовнішня торгівля і її специфіка ............................................. ... 4

2. Інтернаціональна вартість і світова ціна .............................. ..6

3. Причини відмінностей інтернаціональної вартості і світової ціни ... ... 9
2. Ціна ....................................................................................... ..12

1. Природа ціни ............ ......................................................... ... 12

2. Формування цін .......................................... ..................... ... 13

1. Вибір методу ціноутворення .......................................... .16

2 Види цін ..................................................................... ... 20
3. Цінова стратегія фірми ............... ............................................. ..24

1. Стратегії ціноутворення ...................................................... 24

2. Цінова політика фірми ......................................................... .28

1. Цілі цінової політики та її роль ....................................... ..29

2. Фактори, що впливають на рішення за цінами ........................... ... 30

3. Кінцева ціна з урахуванням політики фірми .............................. 34
4. Рентабельність ................................. .......................................... 39

1. Поняття рентабельності, способи її розрахунку .............................. ... 39

2. Вплив зміни цін на прибуток .................................... .... 42

3. Визначення рентабельності підприємства ..................... ............ ... 43
Висновки ....................................................................................... ..48
Додаток 1 .............................................................................. ... 50
Додаток 2 .............................................................................. ... 55
Додаток 3 ..................... ......................................................... ... 59
Додаток 4 ................................................ .............................. ... 60
Перелік посилань ........................................................................... ..61
Використана література ............................................................... 63

ВСТУП

У цій роботі я спробувала освятити тему ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі. Будь-яка фірма, що виходить на міжнародний ринок, або вже має досвід роботи там, повинна знати принципи формування цін на світовому ринку, що впливає на рівень цін, як правильно вибрати політику цін і розробити стратегію, для того, щоб витримати конкурентну боротьбу, сильнішу, ніж на внутрішньому ринку.

Робота складається з чотирьох частин. У першій частині освячується роль зовнішньої торгівлі, її специфіка. Розкриваються поняття «інтернаціональної вартості» і «світової ціни» . У другій частині розглядаються принципи формування цін, вибір методу ціноутворення, що грає важливу роль при виході фірми на міжнародний ринок. Також представлені види світових цін і, показано, яке застосування вони мають на практиці. У третій частині роботи мова піде про цінову стратегії і цінової політики. Дається визначення факторів, що впливають на рівень цін. Для успішної діяльності фірми потрібне проведення правильної політики. Пропонується кілька альтернативних способів її проведення таких як, наприклад, завоювати частину ринку або зміцнитися на ньому. Четверта частина дає поняття про рентабельність підприємства, тут також викладено аналіз різних факторів, що впливають на прибуток і методи обліку цінових факторів.

1. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

1. Зовнішня торгівля і її специфіка

В сучасних умовах невеликі держави не мають можливості задовольнити все різноманіття суспільних та індивідуальних потреб своєї промисловості за рахунок лише власного виробництва. Тому цю проблему вирішують в основному, використовуючи різноманіття зовнішньоекономічних зв'язків, в яких головна роль належить торгівлі.

Міжнародна торгівля являє собою обмін товарами та послугами між державами. Характер такого обміну визначається послугами виробничими відносинами країн, що беруть участь у торгівлі.

Успіху в чому сприяє міжнародний поділ праці, розвиток якого створює об'єктивні передумови для стійкості торгових відносин на всесвітньому ринку, розширення економічного співробітництва.

В минулому торгівля в основному включала в себе практично тільки обмін товарами. Зате нині міжнародний обмін збільшується за рахунок досягнень науково-технічної думки в формі міжнародної торгівлі ліцензіями ноу-хау. На динаміку і структуру міжнародної торгівлі впливають розвиток виробничих сил і структура світового ринку.

Зовнішньоекономічні зв'язки є важливим чинником у розвитку національної економіки.

Деяким країнам зовнішня торгівля дає можливість отримати той чи інший товар, не вироблявся в їх межах. Це не так суттєво для великих економічно розвинених держав. Але завдяки міжнародному поділу праці, кожна країна має можливість зосередитися на виробництві тих товарів, які вона може виробляти більш ефективніше і дешевше, ніж інші країни.

Якщо країни не використовуватимуть вигод міжнародного обміну, то навряд чи можливо досягти скільки-небудь серйозних позитивних результатів в економічному розвитку.

Завдяки зовнішній торгівлі, одні країни звільняються від напруги виробництва, а інші, навпаки, отримують так званий поштовх для економічного прогресу.

Тому необхідно знати, що будь-яке обмеження в зовнішній торгівлі чинить негативний вплив на економіку країни.

Світовий досвід показує, що видатних економічних результатів в короткі терміни домагаються країни, що роблять ставку на розробку та впровадження комплексних економічних програм, які грунтуються на створенні сприятливих умов для розвитку бізнесу, всебічної допомоги з боку держави в освоєнні зовнішніх ринків, стимулюванні різноманітних форм зовнішньоекономічних відносин.

Розширення зовнішньої торгівлі, перш за все, здешевлює елементи постійного і змінного капіталу і таким чином сприяє зниженню витрат виробництва. Завдяки зовнішній торгівлі підприємці мають можливість здобувати з-за кордону більш дешеву сировину. Це відбувається тому, що в ряді країн існують сприятливі природні умови для його виробництва. Важливим пунктом є і те, що розвинені країни прагнуть купувати сировину в тих країнах, де в силу особливостей історичного розвитку існує вкрай низька вартість робочої сили.

Країни з більш високою продуктивністю праці можуть отримувати на зовнішньому ринку високі прибутки в силу особливостей ціноутворення на світовому ринку.

2. Інтернаціональна вартість і світова ціна

Інтернаціональна вартість

Грунтуючись на теоріях про «вигоді» класиків буржуазної політичної економії Д. Рікардо і А. Сміта [1] можна сказати, що кожна країна має в своєму розпорядженні порівняльним перевагою, тобто у неї завжди знайдеться такий товар, виробництво якого буде більш вигідно при існуючому співвідношенні витрат (якщо брати за точку відліку встановлення торгових відносин), ніж виробництво інших. Саме цей товар вона і повинна експортувати в обмін на інші [].

Теорія Рікардо набула поширення під назвою "Вчення про порівняльних витратах виробництва". Однак вона не може розглядатися в якості універсальної теорії внешнеё торгівлі.

Теорія порівняльних витрат виходить з фактично існуючих витрат виробництва певних товарів, не звертаючи уваги на причини, які викликають відмінності (Рікардо звертав увагу лише на природні умови). Хоча природні фактори є одним з факторів, що впливають на рівень витрат.

Західні економісти відмовилися від теорії трудової вартості, на якій грунтувався Рікардо, і використовують теорію факторів виробництва.

Основи сучасних уявлень про те, чим визначається напрям і структура міжнародних торгових потоків, були закладені шведськими вченими
Елі Хекшером і його учнем Бертилем Олином (в 1919 - 1930 рр .).

Стисло зміст теорії Хекшера-Олина полягає в наступному:

«країни експортують продукти інтенсивного використання надлишкових факторів (і імпортують продукти інтенсивного використання дефіцитних для них факторів)» [] .

Під надлишком факторів виробництва та інтенсивного їх використання розуміється наступне:

. Країна вважається у надлишку наділеною робочою силою, якщо співвідношення між її кількістю та рештою факторами в ній вища, ніж у решті світу;

. Продукт вважається трудомістким, якщо частка затрат на робочу силу в його вартості вище, ніж у вартості інших продуктів.

Теорія Хекшера-Олина починається з визначення причин міжнародних відзнак в цінах до встановлення торговельних відносин. Вони стверджували, що джерелом відмінності порівняльних витрат є співвідношення факторів виробництва. Саме цим, за теорією Хекшера-Оліна, пояснюється різниця цін. І, відповідно до цієї теорії, саме відмінності у відносній забезпеченості факторами виробництва і в характеристиках їх використання обумовлює експорт та імпорт товарів після встановлення торговельних відносин.

Таким чином, вартість створюваних товарів складається з доходів на три фактори виробництва - заробітної плати за працю, процента за капітал, земельної ренти. Країни неоднаково наділені факторами виробництва. Такі відмінності визначають ціни цих факторів стосовно до виробництва конкретного товару. Якщо країна в достатку забезпечена одним з факторів виробництва, наприклад працею, і відповідно він має більш низьку ціну, то в цій країні товари, у виробництві яких використовується більшою мірою цей фактор будуть обходитися дешевше. У країнах з достатком капіталу більш дешевими будуть капіталомісткі товари.

Проте теорія Хекшера - Оліна не може пояснити розвиток нових структур в міжнародній торгівлі. Зокрема, вона не пояснює причини розвитку міжнародної торгівлі між країнами з приблизно однаковими витратами виробництва або з приблизно однаковими цінами на фактори виробництва.

При визначенні вартості товарів не можна обмежуватися цінами тільки на основні фактори виробництва. Є такі чинники, які притаманні тільки окремим підгалузей або навіть окремим фірмам. Неоднорідність проявляється на вищих рівнях управління і в інших рідкісних професіях.

Таким чином, виходячи з вищеописаних причин розвитку зовнішньої торгівлі, можна зробити висновок, що в кожній країні в основі ціни за одиницю продукції лежать індивідуальні витрати. Між тим, дія закону вартості вимагає прирівнювання різних індивідуальних витрат до суспільних. Іншими словами в основі міжнародного обміну товарами лежить не національна, а інтернаціональна вартість.

Інтернаціональна вартість - це суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару при середньосвітових нормальних умовах виробництва і середньосвітовому рівні продуктивності і інтенсивності праці. Вона формується переважно під впливом виробництва в тих країнах, які є головними постачальниками товару на світовий ринок, і лежить в основі формування світової ціни [].

Світова ціна

Під світовою ціною розуміється грошове вираження інтернаціональної вартості реалізованого на світовому ринку товару. На практиці світова ціна виступає як ціна найважливіших

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар