Реферати » Реферати з економіки » Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

Ціна і рентабельність у зовнішній торгівлі

самоокупності та прибутковості.
Підприємство має певні витрати з виготовлення продукції та її реалізації. Ці витрати представляють витрати виробництва даного підприємства (собівартість), або індивідуальні витрати. Однак витрати окремого продукту по підприємствах можуть відхилятися від середніх витрат по галузі, які приймаються за суспільно необхідні витрати або вартість, грошове вираження яких становить ціну продукту. Наявність індивідуальних витрат, породжує відокремлення іншої частини вартості продукції - прибуток, а отже, і відносного її виміру - рентабельності.

Однак абсолютна величина прибутку не дає уявлення про рівень і зміну ефективності виробництва або торгівлі. Сума прибутку може збільшуватися, а ефективність виробництва може залишатися на колишньому рівні або навіть знизитися. Це відбувається в тому випадку, якщо приріст прибутку отриманий за рахунок екстенсивних (кількісних) факторів виробництва
- збільшення чисельності працівників, зростання парку устаткування і т.д. Якщо ж при зростанні чисельності працівників їх продуктивність залишилася колишньою або знизилася, то ефективність виробництва відповідно не змінюється або навіть знижується.

Основними відмітними ознаками рентабельності в системі торговельних і виробничих відносин є наступні:

1) відношення прибутку до витрат виробництва, що характеризують рівень прибутковості поточних витрат (на придбання сировини, матеріалів , палива, на амортизацію коштів праці, витрати з управління та обслуговування виробництва і заробітної плати працівників);

2) відношення прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів, що характеризують відносний розмір зростання авансованих витрат і дає оцінку економічної ефективності виробничих фондів.

Реальний зміст мають ознаки рентабельності, які характеризують ефективність витрат по прибутку, отриманої після реалізації.

Розподільна функція рентабельності конкретно проявляється в тому, що її величина є одним з основних критеріїв для розподілу частини додаткового продукту - прибутку.

2. Вплив зміни цін на прибуток

Керівництво компанії добре знає, що призначаються ними ціни роблять значний і часом негайний ефект на рівень прибутку. Наведена нижче таблиця 4.2.1 в короткій формі ілюструє, як змінюється прибуток з зміною цін.

Вплив зміни цін на прибуток

Таблиця 4.2.1

| | | Якщо | | | | Якщо | | | |
| | | ціни | | | | ціни | | | |
| | | увелич | | | | уменьш | | | |
| | | іваютс | | | | аются | | | |
| | | я | | | | | | | |
| Прибув | | * Перво | | | | * Більш | | | |
| ь | | началь | | | | низькі | | | |
| | | ная | | | | ціни | | | |
| | | вартість | | | | ведуть | | | |
| | | на | | | | до | | | |
| | | товар | | | | | | | |
| Збільш | | була | | | | расшир | | | |
| і-| | заниження | | | | енію | | | |
| | | на, | | | | ємністю | | | |
| | | покупа | | | | і | | | |
| | | тели | | | | ринку | | | |
| кість | | могли | | | | Бистре | | | |
| | | латок | | | | е, ніж | | | |
| | | ить | | | | падають | | | |
| | | більше | | | | прибув | | | |
| | | | | | | і | | | |
| | | * Произ | | | | (еласт | | | |
| | | водсте | | | | ічний | | | |
| | | нние | | | | ринок) | | | |
| | | мощнос | | | | | | | |
| | | ти | | | | | | | |
| | | ограни | | | | * Перво | | | |
| | | чени, | | | | началь | | | |
| | | фірма | | | | але | | | |
| | | распол | | | | ціна | | | |
| | | агает | | | | товару | | | |
| | | больши | | | | була | | | |
| | | м | | | | заниження | | | |
| | | Портф | | | | на | | | |
| | | лем | | | | | | | |
| | | замовлень | | | | | | | |
| | | в | | | | | | | |
| | | * Ринок | | | | * іздер | | | |
| | | Не | | | | жки | | | |
| | | почуттів | | | | произв | | | |
| | | ІТЕЛ | | | | одеситів | | | |
| | | до | | | | | | | |
| | | цінами | | | | одиниць | | | |
| | | (НЕ | | | | и | | | |
| | | Еласт | | | | продук | | | |
| | | чен) | | | | ції | | | |
| | | | | | | уменьш | | | |
| | | | | | | а-| | | |
| | | * Більш | | | | ються | | | |
| | | високі | | | | Бистре | | | |
| | | е ціни | | | | е, ніж | | | |
| | | роблять | | | | поступ | | | |
| | | | | | | лення | | | |
| | | товар | | | | від | | | |
| | | більш | | | | реализ | | | |
| | | привів | | | | ації | | | |
| | | Катель | | | | продук | | | |
| | | вим | | | | ції | | | |
| | | для | | | | * Більш | | | |
| | | покупа | | | | низькі | | | |
| | | телей | | | | ціни | | | |
| | | | | | | створюю | | | |
| | | | | | | т | | | |
| | | * Проис | | | | предпо | | | |
| | | ходить | | | | Силки | | | |
| | | швидко | | | | до | | | |
| | | е | | | | виходу | | | |
| | | расшир | | | | на | | | |
| | | е-| | | | | | | |
| | | ня | | | | нові | | | |
| | | ємність | | | | ринки | | | |
| | | і | | | | | | | |
| | | ринку | | | | | | | |
| | | | | | | * Догляд | | | |
| | | | | | | з | | | |
| | | | | | | ринку | | | |
| | | | | | | ряду | | | |
| | | | | | | Кокуре | | | |
| | | | | | | нтов | | | |
| Прибув | | * Сігна | | | | * Відповідь | | | |
| ь | | л | | | | ве | | | |
| | | конкур | | | | нижче | | | |
| | | ентов | | | | ня | | | |
| | | піднятий | | | | цін | | | |
| | | ь | | | | | | | |
| Уменьш | | уровен | | | | конкур | | | |
| а-| | ь цін | | | | погли | | | |
| | | в | | | | і | | | |
| | | отрасл | | | | отсутс | | | |
| | | і. | | | | Твие | | | |
| | | Коротко | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | |
| ється | | часів | | | | нових | | | |
| | | ве | | | | покупа | | | |
| | | знижений | | | | телей | | | |
| | | ие | | | | | | | |
| | | прибув | | | | | | | |
| | | їй | | | | | | | |
| | | * Повели | | | | * Перво | | | |
| | | чення | | | | началь | | | |
| | | цін не | | | | ві | | | |
| | | компен | | | | ціни | | |

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
Подібні реферати:
Показники рентабельності та їх розрахунок
Рівень загальної рентабельності - це ключовий індикатор при аналізі рентабельності підприємства. Але якщо потрібно точніше визначити розвиток фірми виходячи з рівня її загальної рентабельності, необхідно обчислити
Внутрішньовиробничим ціноутворення
Особливість участі впливу основних виробничих фондів в утворенні вартості і ціни товарів. Інтенсифікація використання основних фондів і зниження амортизаційних відрахувань на одиницю продукції, їх зв'язок з ціноутворенням.
Собівартість і витрати виробництва
Отже, що ж таке собівартість? Собівартість промислової продукції - це виражені в грошовій формі поточні витрати промислового підприємства на виробництво і реалізацію продукції.
Аналіз фінансових результатів народногосподарської діяльності підприємства
Завдання аналізу прибутку та рентабельності. Аналіз показників формування балансового і чистого прибутку.
Основи ціноутворення на підприємстві
Види і класифікація витрат. Метод "директ-костинг". Загальна стратегія ціноутворення на підприємстві (цінова політика).
Витрати виробництва і собівартість
Граничні витрати. Альтернативні витрати. Позичковий капітал і позичковий відсоток. Взаємодія попиту, пропозиції та ціни.
Статистика продуктивності праці
Приріст продукції за рахунок зростання продуктивності праці. Статистика собівартості промислової продукції.
Собівартість продукції
В Українському законодавстві собівартість визначається як вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, палива, матеріалів, енергії, основних ф
Аналіз фінансового важеля
У наш час це твердження якнайкраще підходить до ситуації, в яку потрапляє будь російське підприємство вдихнувши трохи ринкової свободи. Головним завданням фінансового управління на підприємстві являють
Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва в сучасний перио ...
Сутність економічної ефективності виробництва. Показники економічної ефективності в сучасний період. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва в сучасний період.
Аналіз господарської діяльності
Основою ліквідності підприємства є ліквідність балансу, яка визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну пога
Фінансові коефіцієнти, класифікація і функції, формування бази для сра ...
Основні групи коефіцієнтів. Коефіцієнти ліквідності. Коефіцієнти оборотності активів. Коефіцієнти прибутковості або прибутковості.
Управління прибутком і рентабельністю торгового підприємства
Економічна сутність торгового прибутку. Характеристика управління і підприємницької діяльності ТОВ "Імпрод". Управління прибутковістю і рентабельністю торгового підприємства.
Яке значення аналізу фінансової звітності для прийняття управлінських ...
Ефективність або неефективність приватних управлінських рішень. Модель Дюпона. Критерії прийняття інвестиційних рішень.
Аналіз галузі
У табличній формі показані основні характеристики ринкових структур, ринкової поведінки та результативності галузі.
Економіка
Одним з найважливіших узагальнюючих показників, що характеризують економічну ефективність роботи будівельних організацій, є рентабельністю. Рівень рентабельності в будівництві не затверджується в госуда
Рентабельність сільськогосподарського виробництва
В даний час в Росії в умовах кризи спостерігається тенденція до значного зниження рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва, що означає збитковість багатьох господарств. Тому мене, ка
Аналіз фінансових коефіцієнтів
Показники оцінки рентабельності підприємства. Показники оцінки ефективності управління або прібильності.Показателі оцінки ринкової устойчівості.Показателі оцінки ліквідності активів балансу як основи платоспроможності.
Оцінка ефективності інвестицій
Метою даної курсової роботи є вивчення і визначення економічної ефективності інвестицій з застосуванням найбільш поширених методів її оцінки.
Попит і його фактори. Функція попиту
Перехресна еластичність попиту за ціною. Еластичність попиту по доходу. Пропозиція та її чинники. Функція пропозиції.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар