Реферати » Реферати з економіки » Фінансова система Кореї

Фінансова система Кореї

Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації

Новосибірська Державна Академія

Економіки та Управління

Інститут економіки, обліку та статистики

Кафедра фінансів

Курсова робота

по курсу: «Фінансова система зарубіжних країн»

по темі: «Фінансова система Кореї»

Виконавець:

магістрант гр. ММ - 33 Лук'янов Сергій Борисович

Керівник: Картавцева Є.П.

НОВОСИБИРСК 1999

Зміст роботи Стор.

 

Введення 2

1. Структура фінансової системи Кореї. 3

1.1. Державні фінанси Кореї. 3

1.2. Податкова система Кореї 8

1.3. Фінанси місцевих органів влади. 11

1.4. Основні особливості фінансової системи Кореї. 13

2. Валютно-фінансова криза 1997-1998 років 17

і його вплив на фінансову систему Кореї.

Висновок 24

Список використаної літератури 25

Введення.

Протягом трьох останніх десятиліть людство мало можливість спостерігати за деякими країнами, що розвиваються, що демонстрували світу "економічні чудеса". Звичайно ж, мова йде про молоді найбільш розвинені держави, що у 60-70 рр.. виділилися і відокремилися в окрему групу, що отримала назву "Нові індустріальні країни" (New industrializing countries). Ця група постійно поповнюється, і в даний час до неї входять близько півтора десятка країн і територій. Міцне місце серед них займає Південна Корея. На жаль, питання, що стосуються розвитку, формування та функціонування фінансової системи Південної Кореї в даний час недостатньо широко висвітлені в Росії.

Відповідно, основною метою даної роботи є характеристика фінансової системи Кореї. Завданнями курсової роботи є висвітлення основних проблем, що стоять перед фінансовою системою країни, її особливості та структура, а також вплив світової фінансово-валютної кризи 1997-1998 рр.. на фінансову систему Кореї.

У процесі написання курсової роботи мною були вивчені матеріали: - книги В.І. Шіпаева "Південна Корея в системі світового капіталістичного господарства"; "Південнокорейський парадокс", Окрут З.Я. Модель економічного розвитку Південної Кореї ", Тригубенко М.Є." Нариси економіки Республіки Корея "

статті як вітчизняних, так і корейських економістів:

1. Структура фінансової системи Кореї.

1.1. Державні фінанси Кореї.

Система державного регулювання залишається вирішальним чинником становлення і розвитку фінансової системи країни. Вона є основним регулятором експортної стратегії здійснюється шляхом розробки п'ятирічних планів , розробки цінової, кредитної та податкової політики. На первинному етапі індустріалізації найбільш потужним важелем розвитку був саме державний сектор, що сформувався на базі колишньої японської власності. Вагомість державного сектора в економіці країни визначається не тільки розмірами державних підприємств, а й тим, що в руках держави знаходиться основна частина національного доходу, що розподіляється через державний бюджет.

В основі формування коштів державного бюджету лежить 5-річний план розвитку економіки країни в цілому.

У зв'язку з кризою у фінансовій системі Кореї в кінці 1992 року і слідуючи розробленим 100-денного плану впровадження нової економіки в червні 1993 р. корейське уряд офіційно оголосило свій перший 5-річний план.

Це план передбачав досягнення балансу платежів і економічну стабільність з щорічним збільшенням зростання середніх споживчих цін на 3%. Після повільного зниження в 1991-1993 рр.. ряду основних макроекономічних показників, це дозволило фінансовій системі Кореї досягти певної стабілізації.

Фінансова система Кореї може бути розбита на 2 основні сектори: державні фінанси і фінанси підприємств.

Державні фінанси поділяються на національні фінанси та фінанси місцевих органів влади.

Національні фінанси складаються з державного бюджету, 21 спеціальних бюджетів і 35 урядових виробничих фондів.

Місцеві фінанси включають в себе загальні і місцеві бюджети міста Сеула, 5 бюджетів інших міст, 9 провінцій, а також бюджети міст і територій, що знаходяться під юрисдикцією місцевих органів влади.

Державний бюджет країни включає в себе всі витрати уряду, пов'язані з економічною і соціальною діяльністю держави.

21 спеціальних бюджетів представляють із себе витрати по відповідних галузях промисловості та сфери послуг, які фінансуються повністю або частково за рахунок коштів бюджету. До них відносяться кредити та інвестиції з державного бюджету комерційним підприємствам і фондам Сюди також входять витрати з обслуговування зовнішнього і внутрішнього державного боргу, витрати з управління державною власністю за кордоном.

35 урядових виробничих фонду є фінанси підприємств, які є державною власністю, але не включаються до державного бюджету, оскільки є фінансово-незалежними від центрального уряду.

Починаючи з 1979 року, Уряд здійснює планування, складання і виконання бюджету відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду.

Таким чином, консолідований бюджет країни включає в себе державний бюджет, 21 спеціальний бюджет і 35 урядових виробничих фондів, що склало станом на 1993 рік 50735000 вон. [1]

Безпосередній аналіз основних показників бюджету республіки Корея, витрат бюджету і податкових надходжень представлений в наступній таблиці:

Таблиця 1

Характеристика основних показників бюджету Кореї. [2]

 
Подібні реферати:
Фінансова система Франції
Державний бюджет Франції. Розподіл повноважень між "центром" і місцевими органами влади.
Держборг і держбюджет
Тема Державний бюджет і державний борг Студент Маковеїв Сергій Васильович Група 1 Спеціальність Фінанси та кредит Факультет економічний Відділення очне
Фінанси підприємств і організацій
Принципи корпоративних фінансів. Роль фінансів підприємств в перерозподілі суспільних благ. Фінансове регулювання діяльності підприємств. Основи фінансового аналізу діяльності підприємств та ефективності функціонування їх фінансів.
Економічний розвиток Південної Кореї
Типи економічних систем. Економічний розвиток південнокорейської моделі. Банківська система Республіки Корея. Діяльність кредитно-банківських інститутів.
Істотний шкоди відродженню економіки Азії
З початку року за тривалого уповільнення темпів глобальної економіки і депресії світового попиту на електроніку в багатьох країнах Азії і в регіоні відмічено різке скорочення експорту і загальне падіння економічного зростання.
Фінансова система Австралії
Державні фінанси Австралії та їх місце в економічній структурі країни. Загальна характеристика і основні тенденції розвитку державних фінансів Австралії.
Бюджетне пристрій і бюджетна система
Бюджетне пристрій. Державна бюджетна система Російської Федерації. Регулюючі доходи.
Основні поняття фінансів
Економічна сутність фінансів. Історія фінансів і фінансових відносин. Фінансова система і фінансова політика.
Економічне зростання Південної Кореї
Економічне зростання дозволяє, наприклад, здійснити нові програми з боротьби з бідністю і забрудненням навколишнього середовища без падіння існуючого рівня споживання, скорочення обсягів інвестицій і виробни
Фінансова система
Сукупність фінансових інститутів. Фінансова система РФ. Обов'язкове державне страхування життя і майна громадян. Кредити банків. Система кредитних установ РФ.
Громадські фінанси, державний і місцеві бюджети Молдови
Сучасна держава не є саморегулюючому освітою, воно потребує управлінні. Одним з кращих способів управління - це управління за допомогою грошей. Регулюючи і направляючи потоки грошових сре
Фінансова система Російської Федерації
Фінансова система Російської Федерації. Бюджетна система. Державний кредит. Позабюджетні спеціальні фонди. Фонд майнового і особистого страхування. Фінанси підприємств різних форм власності.
Фінансова система
Введення. Сутність фінансової системи. Склад фінансової системи. Фінансова система на сучасному етапі в Російській Федерації.
Бюджет: зв'язок з макропоказниками
Державний бюджет служить передусім цілям фінансування виробництва тих благ, які або в принципі не може виробляти ринок, або він робить це в недостатньому - з точки зору суспільної вигод
Фінансова система
Фінансова система, її ланки. Фінансовий контроль. Управління фінансами.
Бюджетна система Росії та принципи її побудови
Державний бюджет в економіці та суспільстві. Основи бюджетного устрою Росії. Реалізація бюджетного процесу в Росії.
Податки та державний бюджет
Залежність податків від бюджетних систем. Формування доходної бази державного бюджету. Закріплені і регулюючі дохідні джерела. Інструменти податкового регулювання: податки з продажів, прибуткові податки, акцизи, імпортні мита.
Регіональні та місцеві бюджети
Принцип бюджетного федералізму. Відносини між бюджетами різних рівнів. Витрати регіональних та місцевих бюджетів. Доходи регіональних і місцевих бюджетів.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар