Реферати » Реферати з економіки » Дефіцит державного бюджету

Дефіцит державного бюджету

в середині 1996 року досягла 378
%, що майже в півтора рази більше аналогічного показника в Греції - країні з найбільш високим рівнем державної заборгованості серед розвинених країн - 261%. В даний час реальний тягар державної заборгованості в Україні досить і досить важко.

Макроекономічні фактори дефіциту бюджету в Україні

Отже, чому ж все-таки залежить бюджетний дефіцит в Україні.
Величина дефіциту залежить від великої кількості не лише економічних, а й соціальних, політичних впливів.

Однак серед усього їх розмаїття необхідно виділити ті макроекономічні чинники, які діють безпосередньо, і ті, які впливають опосередковано. Адже для прогнозування важливо врахувати, насамперед, безпосередні впливи.

Макроекономічний підхід до визначення бюджетного дефіциту як до результату перевищення витрат над надходженнями передбачає розмежування всіх факторів на ті, які впливають на надходження до бюджету
(його дохідну частину), і ті, які визначають його обсяг витрат (витрати бюджету).

Слідуючи цій схемі, можна запропонувати наступну пояснює модель дефіциту бюджету (Вд) - див додаток 3:

Наведена схема ілюструє такі положення: а). дефіцит бюджету є результатом певного співвідношення між витратами і надходженнями. Величини надходжень, як і видатків, залежать від ряду факторів. Витрати "розкладені" на три елементи
(державні закупівлі, соціальні трансферти, витрати з оплати боргів), а надходження - на два (реальний продукт, частка податкових відрахувань), б) кожен з елементів, форміруюшіх видаткову та дохідну частини бюджету, розглянуто з боку можливого впливу на нього різних макроекономічних чинників.

Звертає на себе увагу те, що деякі фактори знаходяться на стороні і витрат і надходжень. Зокрема, обсяг продукту (Y) розглянуто і як чинник державних закупівель, і як фактор надходжень до бюджету; рівень безробіття (U) - в якості фактора соціальних витрат і, в той же час, - реального продукту; рівень цін (Р) - як фактор податкових відрахувань і державних закупівель. Така подвійність може бути виправданою, оскільки зв'язку є реально існуючими. Характер цих зв'язків пояснюється далі.

Можна дискутувати з приводу того, чи всі реальні дії відображені в наведеній схемі, наскільки повним є пояснення бюджетного дефіциту. Ми розуміємо, що в схемі враховані не всі можливі впливи. Це може бути виправдано тим, що будь-яка модель (схема) передбачає акцентування уваги на чомусь одному і абстрагування від іншого.

При виборі факторів ми керувалися такими критеріями:

- необхідністю врахування тих факторів і, відповідно, впливів, які загальновизнана, класичні, безумовно формують величину дефіциту, як, наприклад , реальний продукт, податкові ставки або обсяги державних закупівель;

- Доцільністю відображення факторів, що визначають особливості перехідної економіки, таких, як, наприклад, зростання ступеня диференціації доходів, відхилення обсягу реального продукту від потенційного в умовах кризового спаду, особлива структура надходжень до бюджету, існування інфляції.

Розглянемо тепер зміст зв'язку різних макроекономічних чинників та дефіциту бюджету за наведеною схемою.

Державні закупівлі та обсяг реального продукту (У).

У практиці багатьох країн, особливо розвинених, проявляється наступна зв'язок: при зростанні загального рівня реального продукту (рівня доходів) відбувається збільшення державних витрат, причому останні збільшуються випереджаючими темпами. Цей зв'язок отримала назву закону
Вагнера. Випереджаюче зростання державних витрат порівняно із зростанням продукту (доходу) пояснюється тим, що державні послуги (потребують державних закупівель) - високоякісний товар. Еластичність попиту по доходу на ці послуги, як і для будь-якого високоякісного товару> 1.
Тому МG> МY (dG / Dу> 1), де МG - граничні витрати, МУ - граничний дохід
(продукт).

Навряд чи можна стверджувати (виходячи із закону Вагнера}, що при протилежному зміні доходу - його зменшенні - державні витрати повинні також зменшуватися. Адже практика країн перехідної економіки і, зокрема, України свідчить: при зниженні загального рівня доходу держава повинна приймати на себе функції соціального захисту частини населення. Причому держава ніколи не встигає компенсувати втрати населення від падіння доходів соціальною допомогою (МGMY);

- при значному зменшенні реального продукту (падінні рівня добробуту ) збільшення державних витрат може відбуватися за рахунок зростання соціальних трансфертів, тобто:

Y ((IT ((G ((MG

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Дефіцит і державний борг
Бюджетно-податкова (фіскальна) політика держави-це заходи уряду по зміні державних витрат, оподаткування та стану державного бюджету, спрямовані на забезпечення повної заня
Доходи бюджетної системи
Перерозподіл частини валового внутрішнього продукту (ВВП) державою. Підвищення доходів бюджету.
Бюджет: зв'язок з макропоказниками
Державний бюджет служить передусім цілям фінансування виробництва тих благ, які або в принципі не може виробляти ринок, або він робить це в недостатньому - з точки зору суспільної вигод
Фіскальна політика. Бюджетний дефіцит і державний борг
Дискреційна фіскальна політика. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Цілі фіскальної політики. Недіскреціонная фіскальна політика: вбудовані стабілізатори. Ефект витіснення. Філлотаксису і послідовність Фібоначчі
Аналіз макроекономічних показників США
Реальний валовий національний продукт. Причини спадів економіки. Реформи Рузвельта.
Кризові бюджети
Що таке 1998? Це, насамперед, важкий в буквальному сенсі слова рік. Тоді ще більшість дрібних і середніх господарюючих суб'єктів не могли передбачити у що може вилитися їх фінансова діяльність
Механізм функціонування державного сектора (на прикладі США)
Роль державного втручання в економіку . Фінанси федерального уряду. Фінанси штатів і місцевих органів влади США.
Бюджетний дефіцит і державний борг: теорія проблеми та її прояв у ...
Бюджетний дефіцит і державний борг: теорія. Способи фінансування дефіциту держбюджету. Проблема бюджетного дефіциту в Росії. Зовнішній борг в даний час.
Екзаменаційні питання з квитками по предмету Державне регулювання ...
1) Економічний та інтелектуальний потенціал Росії та його диференціація за регіонами. 2) Цілі, методи і порядок регулювання грошової емісії. 3) Державний бюджет та його роль у функціонуванні е
Фінансова система Кореї
Структура фінансової системи Кореї. Основні особливості фінансової системи Кореї. Валютно-фінансова криза 1997-1998 років і його вплив на фінансову систему Кореї.
Державний бюджет як економічна категорія і основний фінансовий пл ...
Найважливішим інструментом державного регулювання економічних процесів, вирішення соціальних, політичних, виробничих, екологічних завдань в умовах ринку виступає бюджетний механізм.
Бюджетне пристрій і бюджетна система
Бюджетне пристрій. Державна бюджетна система Російської Федерації. Регулюючі доходи.
Позабюджетні фонди
Мета створення та функціонування позабюджетних фондів. Основи регулювання діяльності фондів. Види доходів і витрат фондів. Взаємозв'язок фондів з іншими ланками фінансової системи.
Бюджетне пристрій і бюджетна система РФ
Бюджет - це центральний інститут фінансового права, так як саме у формі бюджетів різних рівнів відбувається акумуляція, розподіл і використання основної маси державних муніципальних грошових коштів.
Економічне зростання. Сутність, типи і фактори
Теорія економічного зростання, визначення, сутність, чинники економічного зростання.
Особливості кривої сукупного попиту
Вивчення сукупного попиту в цілому і на ринку благ особливо є найважливішою задачею для економістів будь-який мало-мальськи розвиненої країни. Розгляд кривої сукупного попиту дуже важливо для вивчення
Державні фінанси. Бюджетно-фінансова політика
Держава в економічному кругообігу. Державні фінанси. Вплив державних витрат і податків на сукупний попит і ВНП. Бюджетно-фінансова політика в ринковій економіці.
Фінансова система Франції
Державний бюджет Франції. Розподіл повноважень між "центром" і місцевими органами влади.
Державний борг та його особливості в РФ
Державні фінанси є важливою сферою фінансової системи країни, покликаної забезпечити держава грошовими коштами, необхідними йому для виконання економічних, соціальних і політичних функци