Реферати » Реферати з економіки » Бізнес план

Бізнес план

міс.).

5. Інші витрати (оренда будівлі, реклама і.т.п.) = 500 (грв. в міс.).

6. Sполн = 25950 +13234 +10000 +500 +500 = 50184 (грв. в міс.).

7. Sуд = 50184/100 = 501,84 (грв.).

8. Отже, собівартість операції середньої складності становить 501,84

(грв.).

7.Управленіе підприємством

1. Вищим органом управління Клініки є збори засновників.

2. Засновники, фізичні особи володіють кількістю голосів, пропорційно їх часткам у Статутному фонді.

3. Засновники обирають голову і директора.

4. До виключної компетенції зборів засновників Клініки належать:

1. Визначення основних напрямків діяльності Клініки, затвердження планів і звітів про їх виконання.

2. Внесення змін до Статуту Товариства.

3. Обрання та відкликання членів виконавчого органу, ревізійної комісії та голови Суспільство.

4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства.

5. І ін

5. Виконавчим органом і посадовою особою Товариства є директор, який обирається і підзвітний зборам засновників.

6. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією. Збори засновників Товариства обирає ревізійну комісію у складі 3х осіб на 3 роки і затверджує положення про комісії.

7. Без висновків ревізійної комісії збори засновників не має права затвердити баланс Товариства.

8. Директор виконує функції з матеріально-технічного постачання:

- Укладання договорів про постачання матеріалів, медикаментів та ін

- Висновок двосторонніх договорів.

- Зовнішньоекономічні контакти Товариства.

- Укладення контрактів про контрактне лікуванні з підприємствами.

- Організаційна діяльність суспільства.

9. Відділ кадрів здійснює розгляд набору кадрів, а також звільнень, розробку методів оплати праці та графіків роботи:

- Режим роботи - цілодобовий

- Режим чергувань лікарів - 2 рази на місяць - 34 години, 1 раз на місяць - 24 години (суб. Або нед.)

- 2 вихідних дні на тиждень

- 8-ми годинний робочий день
10. Начальник сестринського та санітарного відділу (старша сестра) координує роботу своїх підлеглих для виконання професійних обов'язків.
11. Облік і контроль здійснюється бухгалтерією. Бухгалтерія здійснює облік матеріальних цінностей підприємства, облік співробітників, грошових коштів (доходи, витрати).
12. Статистичний відділ веде облік хворих, операцій, смертей, видужань та ін Облікові органи зобов'язані подавати звіт на розгляд Установчих зборів не рідше ніж 2 рази на рік.

Лікарі. Сестри і санітарки.


13. На підприємстві передбачається використовувати лінійно-функціональну організаційну структуру управління. Так як вона є найбільш придатною для даного виду діяльності та кількісного складу

Клініки.

8.Фінансовий план

1. Виберемо стратегію фінансування Клініки.

1. Клініка є Товариством з обмеженою відповідальністю та Статутний фонд, а також додаткові капіталовкладення формуються за рахунок засновників та учасників Товариства.

2. У разі непередбаченої ситуації можливий варіант додаткового спонсорування або банківського кредитування.

2. На основі проведених досліджень і розрахунків собівартості і ціни послуги (операція середньої складності) розрахуємо капіталовкладення для створення підприємства, а також прибуток і рентабельність.

3. Розрахуємо "чисту" прибуток підприємства:
8.2.1.

Qo = Цo * N. (на рік). N = 1200, хворих на рік.

Qo = 782,09 * 1200 = 938508 (грв. на рік)

Qp = 938508-ПДВ (20%) = 938 508/1, 2 = 782 090 (грв. на рік)

Пб = Qp-S = 782090-501,84 * 1200 = 782090-602208 = 179882

(грв. на рік)

Ппред = Пб-НАЛ = 179882/1, 3 = 138370,77 (грв. на рік)

Пч = Пн +0,9 * Аморт = 138370, 77 +0,9 * 500 * 12 =

= 143770,77

(грв на рік).

2. Отже, "чиста" прибуток Клініки складе 147770,77 грв. на рік.

2. Розрахуємо необхідні капіталовкладення та їх ефективність.
8.3.1. Додаткові капіталовкладення:

- Витрати по реєстрації підприємства = 1000 грв.

- Отримання ліцензії та підбір, завіренні і.т.п. необхідних документів = 1000 грв.

- Дослідження ринку і маркетологічні дослідження = 5000 грв.

- Витрати по складанню бізнес-плану = 80000 грв.

- Консультативні послуги юридичних організацій = 2000 грв.

2. Статутний фонд Клініки згідно Статуту ТОВ "МедАрт" становить:

Уф = 100000 грв.

3. Виконаємо необхідні розрахунки:

К = Уф + D К = 100000 +1000 +1000 +5000 +2000 +80000 = 189000 (грв.)

Rн = Пчг / К = 147770,77 / 189000 = 0,782, що становить 78,2% на рік.

Rн> Ен (78,2%> 30%).

3. Отже, на основі проведених досліджень ми дійшли висновку, що вищеописаний проект обіцяє бути рентабельним і давати щодо високий прибуток.

9.Возможность ризики

1. В даний час у зв'язку з тільки устанавливающимися ринковими відносинами на Україні планована діяльність піддається ряду ризиків:

- Розрив зв'язків з іноземними постачальниками у зв'язку зі зміною зовнішньоекономічного курсу країни.

- Націоналізірованни системи охорони здоров'я.

- Крах партнерських страхових компаній і банків.

- Крах національної валюти.

- Стихійні лиха (пожежі, землетруси, повені)

- Військові дії.

2. Керівництво Клініки планує такі заходи захисту для запобігання або зменшення наслідків вищеописаних ризиків:

- Налагодження зв'язків з великою кількістю іноземних партнерів у різних країнах світу, по можливості з тими, з якими Україна має налагоджені дипломатичні контакти.

- Налагодження зв'язків і контактів з багатьма страховими компаніями, що мають хорошу, перевірену репутацію.

- Страхування приміщень, обладнання, персоналу і самих пацієнтів.

3. Завдяки цим коштам страхування Клініка сподівається уникнути великих збитків у разі непередбачених ситуацій.

10.Заключеніе

Отже, ми розглянутий підприємницький проект передбачає рентабельність у 78,2%. Вона обумовлена ??багатьма факторами, якось кількість пацієнтів і відносно постійні умови на ринку. Але на даний момент і в найближчому майбутньому не намічається тенденцій на зниження потреб у якісному і недорогому лікуванні. Виходячи з цього, можна зробити висновок: створення Клініки за розрахунками проектам, викладеним в даному бізнес-плані, економічно доцільно. Наостанок я хочу зазначити, що найдорожче у житті людини - здоров'я. Бути вічно здоровим не можна ні за які гроші.
Але кваліфіковану допомогу в будь-який час ми зможемо надати вам за незрівнянно нижчу ціну, ніж стоїть просте людське здоров'я.

-----------------------
Збори Засновників.


Ревізійна комісія


Бухгалтерія і статистичний відділ


Директор

Старша сестра

Виконавчий директор

У ВврпрпрорпроВВ

В

В


Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Акціонерне суспільство: поняття, освіта, установчий документ, статутний ...
Поняття акціонерного товариства. Види АТ. Освіта АТ.
Акціонерні товариства - поняття, сутність, структура і відмінність від ТОВ
Першими підприємствами недержавної власності стали кооперативи, які мали значний ступінь свободи своїх дій з організації виробництва, випуску продукції та їх реалізації і т.д. Але саме
Акціонерні товариства. Створення, реорганізація, ліквідація
Акціонерне товариство - переважна форма комерційних організації. Сфера застосування закону. Правове становище акціонерних Товариств.
ТОВ і його відмінності від інших організаційно-правових форм
3 а) визначення товариства з обмеженою відповідальністю б) статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю в) управління в суспільстві з обмеженою відповідальністю г) мети створення товариств з ограни
Контроль за діяльністю ЧИФов
Розрахунок вартості чистих активів інвестиційного фонду. Обмеження діяльності фондів.
Акціонерні товариства
Акціонерна власність - це закономірний результат процесу розвитку і трансформації приватної власності, коли на певному етапі розвитку масштаби виробництва, рівень технології, система организац
Класифікація організаційно-правових форм комерційних підприємств РФ
У табличній формі представлені докладні характеристики всіх варіантів комерційних підприємств.
Закон про споживчу кооперацію
Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності споживчих товариств та їх спілок, складових споживчу кооперацію Російської
Квитки з аудиту
Запитання: Перевірка операцій з надходження основних засобів. Завдання: Робочий за місяць відпрацював 174 години, в т.ч. понаднормово - 6 годин (29 числа - 2 години, 30 числа - 4 години). За цей місяць він виробив 20
Інфляція
По-друге, найважливішим конституційним ознакою підприємства як юридичної особи є її здатність відповідати своїм майном за зобов'язаннями, які виникають у підприємства під взаєминах з кред
Оцінка майна, отриманого в якості внеску до статутного капіталу
Внесення активів в якості внеску до статутного капіталу є одним із способів їх надходження на новостворені організації, а також у тому випадку, коли організація збільшує свій капітал.
Акціонерне товариство в ринковій економіці
В умовах завершення переходу до ринкових відносин в перехідній економіці Росії і сформованої в даний момент становлення економічної та політичної стабілізації, відносини форм власності грають далекий
Фінанси підприємства
Основні напрямки фінансової роботи на підприємстві: фінансове планування (економічний відділ) оперативна робота (економічний відділ і бухгалтерія) контрольно-аналітична робота (економічний відділ)
Створення підприємницької фірми
Так само слід взяти до уваги де і на які кошти буде купуватися обладнання для фірми і найматися працівники. Часто буває так, що на перших кроках у засновників майбутнього підприємства не дуже м
Бізнес-план
Бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обгрунтування інвестицій і містить укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної ба
Бюджет грошових коштів
Рух грошових коштів є одним з найбільш важливих аспектів операційного циклу підприємств. Бюджет грошових коштів являє собою план надходження коштів і платежів та виплат на майбутній період часу.
Визначення та облік афілійованих осіб
Відповідно до пункту 4 статті 93 Федерального закону від 26.12.95 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства" акціонерне товариство зобов'язане вести облік його афілійованих осіб та подавати звітність про них відповідно до вимог законодавства.
Управління Акціонерним Товариством Жалал-Абад-Дан-Азик Киргизстан
Перехід підприємств у приватну власність за допомогою акціонування повинен був, по ідеї реформаторів, забезпечити зростання ефективності виробництва. Однак замість підйому економіки протягом 90-х років наб
Акціонерні товариства
В умовах переходу до ринкових відносин в економіці Росії і сформованої в даний момент кризової економічної та політичної ситуації відносини форм власності грають далеко не останню, і навіть, одну
Управління підприємством на прикладі ЗАТ Соляне
| Виконав: | Студент економічного | | | факультету заочного відділення | | | гр. 56 | | | Неверов В. В. | | | _____________________ | | Перевірив: | | | | ___________ |

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар