Реферати » Реферати з економіки » Економічний аналіз

Економічний аналіз

Економічний аналіз

Вплив усіх цих факторів в сукупності забезпечує нам той фінансовий результат, який ми прочитали у звітності.

Методика аналізу фінансових результатів на базі російської звітності.

Для того, щоб провести такий аналіз необхідно скористатися формою № 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання".

Цією форми недостатньо, тому ми скористаємося додатковою інформацією, яка характеризувала б в асортиментному розрізі обсяг реалізованої продукції у звітному періоді.

 
Подібні реферати:
Економічний аналіз підприємства
Форма звітності та прибуток підприємства, і методика аналізу фінансових результатів на базі звітності російських підприємств.
Основи аналізу господарської діяльності підприємства
Економічний і фінансовий аналіз. Облікова та податкова політика підприємства. Планування. Структура управління і контролю.
Оцінка фінансового стану підприємства, організації - клієнта банку
В шпаргалці наводяться наступні розділи: Горизонтальна вісь користувачів - партнерські функції, загальні вимоги до фінансової інформації, стандартизація звітності.
Консолідація звітності
Консолідація звітності продовжує залишатися поняттям властивим переважно американській системі. Це пов'язано насамперед з розстановкою акцентів у системі обліку та звітності.
Користувачі інформації фінансової звітності
Характеристика партнерських груп (користувачів інформації) підприємства.
Облік в системі контролінгу
Контролінг є інструментом інтегрованого (комплексного) управління діяльністю, який забезпечує методичну та інструментальну базу для підтримки основних функцій менеджменту: планування, управління і контролю.
Фінансова діяльність підприємства
Розрахунок і аналіз аналітичних коефіцієнтів фінансової діяльності підприємства. Аналіз роботи підприємства.
Аналіз економічної діяльності підприємства
Економічний аналіз - глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному про
Облік і аналіз фінансових результатів
Аналіз фінансового результату, проведений в рамках дипломної роботи на основі даних, представлених в роздавальному матеріалі № 2, показав, що підприємство у звітному році не змогло домогтися високих фінансових
Теорія економічного аналізу
Особливості фінансового та управлінського аналізу.
Структура західної фінансової звітності. Система фінансових звітних докум ...
Формування власного капіталу. Необхідність міжнародної гармонізації обліку. Звіт про прибутки і збитки. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про рух власного капіталу.
Яке значення аналізу фінансової звітності для прийняття управлінських ...
Ефективність або неефективність приватних управлінських рішень. Модель Дюпона. Критерії прийняття інвестиційних рішень.
Сутність аудиту та аудиторської діяльності
Бухгалтерська звітність. Незалежність аудитора. Аудиторські послуги. Аудиторські докази.
Цілі і завдання аудиту
Думка аудиторської організації про достовірність бухгалтерської звітності. Основна мета аудиту.
Курсова різниця за кредитами і позиками, отриманими в іноземній валюті
Порядок бухгалтерського обліку курсових різниць регулюється ПБО 3/2000, згідно з п. 3 якого курсова різниця - це різниця між рублевої оцінкою відповідного активу або зобов'язання, вартість яких виражена в іноземній валюті.
Бухгалтерська звітність як основа оцінки діяльності підприємства
Фінансова звітність загального призначення призначається для задоволення інформаційних потреб широкого кола зацікавлених користувачів з метою прийняття різних економічних рішень.
Підприємство. Баланс підприємства. Облікова політика підприємства
Коротка характеристика підприємства. Загальні положення, організація бухгалтерського обліку. Звітні документи підприємства.
Як оцінити фінансовий стан підприємства
Інструменти для аналізу фінансового стану підприємства. Експрес-діагностика. Глибокий аналіз. Як працюють системи фінансового аналізу.
Собівартість продукції
В Українському законодавстві собівартість визначається як вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, палива, матеріалів, енергії, основних ф
Фінансовий аналіз як інструмент порівняльного аналізу положення фірм у від ...
Порівняльний фінансовий аналіз є одним з важливих розділів аналізу фінансової звітності. Він дозволяє отримати уявлення не тільки про те, як виглядає фірма в зіставленні з її минулим становищем.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар