Реферати » Реферати з економіки » Суспільне виробництво, його фактори і результати

Громадське виробництво, його фактори і результати

і в др . сферах Нематов. пр-ва і роблять на них всевозрастающеее облагораживающее вплив.

У сучас. умовах в екон. розвинених країнах широко розвинені сфери освіти, науки, інформатики, послуг. У них зайнята переважна частина самодіяльного населення. Працівники матер. сфери все менше беруть участь в проізв.-технолог. процесах, в основному вони виконують творчі функції з конструювання нової продукції, автоматизації і т.д.

Твердження про непроизв. працю невиробництво. сфери принижують значення духовного пр-ва, гальмують його розвиток, а разом з цим і розвиток усього, в тому числі і матер. пр-ва.

5. Продукт суспільного виробництва і його структура.

А) Валовий суспільний продукт (ВОП), СОП. Річним результатом произв. діяльності окремого підприємства явл. якась маса конкретної продукції. Вона вимірюється в натуральному і вартісному виразах, і являє собою валову продукцію підприємства.

Результатом сукупного матер. пр-ва в країні явл. ВОП або СОП. Як ВОП - сума валової продукції в грошовому вираженні, так СОП - сума цін всіх матер. длаг і послуг, створених у суспільстві за визна. проміжок часу (рік або квартал). СОП НЕ х-ет однак кінцевої результативності функціонування матер. пр-ва, т.к. містить в собі проміжний продукт. Кінцеву результативність функціонування матер. пр-ва х-ет КОП.

Продукція всіх видобувних і частини переробних підприємств з позиції всього заг. пр-ва виступає в якості сировини, матеріалів, палива, енергії, напівфабрикатів, комплектуючих виробів. Ця продукція підлягає подальшому виробляє. споживанню на ін підприємствах і утворює проміжний продукт сфери матер. пр-ва. Вартість усіх продуктивно споживаних елементів промежут. продукту входить у вартість повністю закінчених пр-вом або кінцевих продуктів. Тому промежут. продукт повторно, а часто і по кілька разів відбивається і враховується у складі СОП. СОП таким чином містить в собі повторний рахунок неповністю закінченого пр-вом проміжного продукту.

КОП і чистий продукт (ПП). Повністю закінчена пр-вом продукція утворює КОП - це вся сосозданная в даному році маса предметів споживання і засобів праці. КОП - це частина СОП, яка залишається за винятком з нього проміжного продукту (за винятком усіх вироблених і спожитих продуктів праці за рік). Всі елементи КОП випускаються тільки тієї часттью перерабат. підприємств, які завершують произв. - технологічні цикли зі створення предметів споживання і засобів праці. Беруть участь у створенні кожного КОП все: і здобувши. і перерабат. підприємства відповідних технологічних ланцюжків. Кожне з цих підприємств підвищує ступінь готовності майбутнього такого продукту і відповідно нарощує його вартість, в результаті ісп. живої праці своїх працівників і відпо. засобів праці. Участь кожного підприємства у створенні кожного КОП вимірюється його доданою вартістю, створюваної його живою працею і з споживаних засобів праці. КОП акумулює в собі всі річні витрати живої праці (тваринного праці) та вартість зносу засобів праці, у зв'язку з його створенням. Отже відому частину минулої праці становить праця, що втілений раніше в будь-яких матер. благах.

За исключ. з КОП витрат здійсненого праці минулих років виходить ПП матеріального пр-ва. Ця частина минулої праці повинна бути повернута в пр-во на відновлення зносу засобів праці. ПП - результат функціонування тільки живої праці в даному році. Він представлений усією сукупністю створених в даному році предметів споживання і мат. послуг і тією частиною засобів праці, яка использ. на расшир. пр-ва.

Б) ВНП, ВВП, НД. ВНП - показник характеризує результативність всього заг. пр-ва. Це також ЧНП або НД.

ВНП визначається підсумовуванням доходів всіх підприємств, установ, населення, одержуваних у матер. і нематер. пр-ве, включаючи доходи від особистого, домашнього гос-ва, індивід. трудової деят-ти, а також доходи за кордону. За винятком з нього доходів за кордону - це ВНД (ВВП). ВНП і ВВП як сума всіх доходів суб'єктів економ. відносин не містить в собі переможе. продукту і його повторного рахунку. Це обумовлено тим, що джерелом доходів произв. - Госп. осередків матер. і нематер. пр-ва явл. лише додана ними вартість. ВНП і ВВП як і КОП в матер. пр-ве і в аналогії з ним містять вартість зносу засобів виробництва. Адже ВНП і ВВП - це по суті і є КОП, але не одного матер., А всього товариств. пр-ва. Шляхом виключення з ВНП вартості зносу засобів праці в матер. і нематер. пр-ве виходить ЧНП або НД. У марксистському екон. вченні НД визначається тільки як ПП сфери матер. пр-ва. Певною мірою це може бути пояснено зародковим станом сфери послуг, вузькості сфери Нематов. пр-ва минулого століття. Однак, сфера торгівлі була досить розвиненою, і проте праця чисто торговельних працівників пов'язаних з купівлею-продажем вважався Марксом непродуктивним. Також вважався непроизвод. праця на транспорті і зв'язку не обслуговують матер. пр-во, а тільки надають послуги населенню. Нематер. пр-во вважалося невиробництво. сферою. Ці положення Маркса помилкові. Непроизв. праця - це нонсенс. Такого праці не існує. Праця - це завжди доцільна і результативна деят-ть людини.

Продукти матер. і нематер. пр-ва створені даними і предшеств. поколіннями і накопичені в даному часу, а також природн. рес. країни утворюють її нац. багатство. Головним змістом нац. багатства явл. интелект. багатство, рівень кваліфікації працівника - розвинена пр-ва сила всіх індивідів, а також вільний час, що дає широкий простір для розвитку особистості.

6. Необхідний і додатковий продукт.

ЧНП (НД) у зв'язку з його екон. призначенням і фактичним використанням ділиться на: необхідний і додатковий продукт.

Необхідний - частина ЧНП, яка використовується на нормальне відтворення робочої сили людей функціонуючих в суспільств. пр-ве. Нормальне відтв. раб. сили припускає - підтримання життєдіяльності ти і працездатності активних верств населення і підготовку нових поколінь працівників.

Прибавочний - частина ЧНП, створеного понад необхідне. Він явл. мат. основою розширення товариств. пр-ва, розвитку сфери Нематов. пр-ва, особливо духовного пр-ва. Історично прибавочний виникає пізніше необхідного, коли в первісній общині на основі зростання виробниц. праці стало можливим створювати велику масу життєвих благ, ніж це потрібно для існування працівника і продовження його роду. Величина необхід. товару не явл. раз і назавжди даної, вона зростає у зв'язку з піднесенням потреб на основі зростання виробниц. праці. Але більш високими темпами зростає додатковий продукт, у чому й проявл. екон. прогрес.

Список літератури

При підготовці даної роботи були використані матеріали з сайтів: referat і bankreferatov

Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Система вартісних показетелей для обліку обсягу виробництва
Чиста продукція. Умовна чиста продукція. Валовий національний продукт.
Економічне зростання і його рушійні сили
Протиріччя між виробництвом і потреблніем, потреби та інтереси як рушійні сили економ.прогресса. Змагальність і конкуренція як рушійні сили економ.прогресса.
Статистика оборотних коштів
Показники використання ефективності ОС.
Облік основних господарських операцій
Відповіді на екзаменаційні питання.
Статистика продуктивності праці
Приріст продукції за рахунок зростання продуктивності праці. Статистика собівартості промислової продукції.
Суспільне відтворення
Грати-во продуктивних сил і виробничих отношеній.Пр-во, розподіл, обмін і споживання як фази воспр-ва заг. продукта.Два підрозділи мат. пр-ва і його відтворювальна пропорційність.
Шпори по ЕіСТ
ПИТАННЯ 1 Поняття працю і сост.ел-и процесу праці. 2 Хар-р тр. і види тр. по хар-ру. 3 Необхідний додатковий тр., Конкретний, абстрактний тр., Произв. і непроізв.тр. 4 Содерж.тр. - 2 Упор.
Сутність, структура і оборот капіталу
прибавочному накопичення та генезис капіталу Процес створення, норма і маса додаткової стоімості.Структура авансованого промислового капіталу. Постійний і змінний капітал.
Демонополізація як одна з умов становлення ринкової економіки
Закономірність виникнення і природа екон. монополізма.Основние організаційні форми монополістичних об'едіненій.Последствія надмірної монополізації у промисловості.
Промислове підприємство і його структура
Структура промислового підприємства. Статистика промислової продукції. Облік промислової продукції.
Статистика сировини, матеріалів, палива та ін Матеріальних ресурсів
Наявність і рух матеріальних ресурсів. Склад трудових ресурсів промислового підприємства.
Статистика працездатності населення
Класифікація робочої сили, статистика макроекономічних показників, статистична оцінка рівнів життя населення.
Зведені показники динаміки обсягу промислової продукції
Статистика основних фондів. Показник використання оф.
Шпори з економіки підприємства
| 1. Причини та цілі | 14.Ізнос і аморт.ОФ. | 33. Калькулювання | 44. Податкові | | перед-ой деят. | | С / с | органи, їх права і | | Зміна | Термін служби | З / с прод-ії | обязанності.Расчет | | потреб об-ва
Сутність технологічного способу виробництва
Технолог. Способи виробництва в історії людської цивілізації. Основні риси і протиріччя НТР.
Валовий внутрішній продукт як найважливіший показник російської економіки
Поняття валового внутрішнього продукту. Основні методи обчислення ВВП. Розподільчий метод. Метод кінцевого використання.
Статистика працездатності населення
Статистичні методи в економіці: основні поняття і розрахункові формули.
Економіка. Питання 15-23
Концепції економічного зростання Е. Хансена, Р. Харрода, Е. Домара. Інфляція, її сутність і види. Безробіття, її сутність і види.
Розширене відтворення
Ясно, що як капітали, вкладені в численних галузях промисловості, складових підрозділ I, так і різні індивідуальні капітали в кожній з цих галузей промисловості, - що всі ці капітали
Функціонування капіталу і форми прибутку
Маса і норма прибутку. Освіта середньої норми прибутку. Структура торгового капіталу. Витрати обігу. Торгова прибуток і механізм її утворення.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар