Реферати » Реферати з економіки » Інвестиції в реальний сектор економіки

Інвестиції в реальний сектор економіки

Інвестиції в реальний сектор економіки

Стійка позитивна динаміки виробництва і зростання внутрішнього і зовнішнього попиту в змінили ситуацію на інвестиційному секторі. Разом з тим характер інвестиційної діяльності є одним з найбільш яскравих свідчень суперечливості підсумків 2000 - 2001 років.

Зростання інвестицій в чому є наслідком сприятливих зовнішніх умов для російських експортерів. Відповідно, у структурі інвестиційних витрат на відтворення основного капіталу підвищується частка паливно-енергетичного і транспортного комплексів, а також сполучених галузей машинобудування та виробництва конструкційних матеріалів.

При зростанні інвестиційного попиту стала очевидною нездатність вітчизняного машинобудування наповнити ринок якісними матеріально-технічними ресурсами. Значущим чинником, що обмежує промислове зростання, стає недолік сучасного обладнання. Характерним для 2001 стало розширення масштабів конкуруючого імпорту машин і устаткування, при цьому явно позначилася тенденція до придбання вживаних технічних засобів

Враховуючи низьку інвестиційну активність в ретроспективному періоді, масштаби інвестицій в основний капітал не відповідають реальним потребам оновлення та модернізації виробничого апарату, що негативно позначається на ефективності економіки. Проблема інвестиційного маневру на користь галузей, що виробляють товари та послуги з більш високим ступенем доданої вартості, здатних забезпечити конкурентоспроможність російської економіки залишилася невирішеною.

На динаміку інвестицій негативно впливало і збереження низького рівня доходів населення. Сформований рівень внутрішнього платоспроможного попиту споживчому ринку обмежував можливості зростання виробництва товарів і послуг. Крім того, з кінця 2000 року на динаміку інвестиційної діяльності негативний вплив стало надавати уповільнення темпів зростання прибутку, прискорення темпів інфляції і значне підвищення цін і тарифів на продукцію та послуги природних монополій.

Підвищення масштабів заощадження в економіці загострило проблему трансформації накопичення. Основним джерелом інвестицій залишаються власні кошти підприємств. Відсутність структурних перетворень не дозволило нормалізувати взаємодію фінансової сфери і реального сектора. При вкрай повільних темпах реформування фінансового сектора економіки участь банківського капіталу в кредитуванні реального сектора продовжує знижуватися.

Незважаючи на відносно сприятливе поєднання кон'юнктури світових цін і зберігається ефекту девальвації, інвестиційний клімат в 2000 - 2001 році залишалася без зміни. При збереженні високих ризиків і нестабільності законодавчого поля, рівень втечі капіталу з Росії в 2001 році, як показують розрахунки, що практично не знизився.

В умовах економічного зростання стало очевидним, що управління інвестиціями не погоджено з динамічними процесами реструктуризації російської економіки. Недосконалість нормативно-правової бази яка гарантує захист прав власності, вдосконалення корпоративного управління, вирівнювання умов конкуренції, оптимізацію адміністративного регулювання ринків і підвищення прозорості господарської діяльності є фактором, стримуючими рівень інвестиційної активності приватного вітчизняного та іноземного капіталу.

О. Изряднова

 
Подібні реферати:
Реальний сектор економіки: чинники та тенденції
Аналіз стійкості стану російської економіки за 1999-2001р.р.
Грошово-кредитна політика
Грошово-кредитна політика: підведення підсумків за 2001р.
Міжнародна інвестиційна позиція РФ
Залежно від того, чи є чиста міжнародна інвестиційна позиція позитивною або негативною, країна є або чистим кредитором, або чистим боржником.
Капітали вирішили залишитися в Росії
Одна з кращих, хоча і не помічених економічних новин цієї осені, - різке уповільнення втечі капіталу.
Роль банків у залученні інвестицій
Недостатність участі банків в інвестиційній діяльності. Заходи з пожвавлення інвестиційної діяльності.
Оцінка платіжного балансу Росії за I квартал 2004 р.
Офіційний приплив капіталу, як і раніше, компенсується за рахунок збереження на високому рівні обсягів відпливу капіталу.
Про стратегію посткризового розвитку російської економіки на рубежі століть
Перехід економіки Росії на траєкторію стійкого зростання вимагає створення національного господарства нового типу, орієнтованого на підтримку динамічної рівноваги соціально-економічних, екологічних та
Як покращити інвестиційний клімат в Саратові
Саме на цьому, у відомому сенсі переломному етапі розвитку країни, коли намітився вихід з кризи і цілком реальні стабілізація, а потім і пожвавлення в економіці, особливо актуальною стає завдання привл
Іноземні інвестиції в економіку Росії в I півріччі 2004 р.
Згідно опублікованому звіту Росстата, накопичений іноземний капітал в економіці Росії на кінець I півріччя п.р. склав $ 66,1 млрд., що на 36,9% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.
Інвестиції в економіці Росії
За кількісними критеріями (залежно від вимагається суми) інвестиційні проекти поділяються на великі і дрібні. Фінансування дрібних проектів всередині фірми здійснюється, як правило, за рахунок власних
Інвестиції в Аграрно Промисловий Комплекс
Однією з головних причин є різка зміна політики державного фінансування АПК, пов'язана з реформуванням економіки в цілому і припускає заміну державної системи розподілу инвестици
Огляд економічної ситуації в Росії
Уповільнення зростання. Валовий внутрішній продукт.Потребітельскій попит. Промисловість.
Особливості формування інвестиційних ресурсів в ринковій економіці Украї ...
Співвідношення фондоємності і капіталомісткості валового суспільного продукту в Україні. Капітальні вкладення у промисловість України. Основні показники.
Зовнішня торгівля
Зовнішня торгівля: підведення підсумків за 2001р.
Макроекономіка КНР
У Китаї сформовані основи ринкової економіки. При все ще широкому втручанні держави в господарські зв'язки тут присутні всі інститути сучасної ринкової системи.
Оцінка платіжного балансу Росії за 9 місяців 2004 р.
На тлі скорочення припливу капіталу сумарний обсяг відтоку капіталу за 9 місяців, з урахуванням переоцінки Центробанком даних I і II кварталів , перевищив всі наші очікування, і відкотився на рівень 2001
Кінець грошового достатку
Погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури в 2002 році здатне не тільки вдарити по бюджету і валютним резервам Росії , але й викликати дефіцит рублевої ліквідності у підприємств.
Проблема залучення інвестицій в економіку Росії
Але зберегти в довгостроковій перспективі тенденції стабілізації та зростання без значного припливу інвестицій економіка не в змозі. Ця азбучна істина отримала в Росії своє вражаюче підтвердження. Навіть
Динаміка реального ефективного обмінного курсу рубля в 2003 - початку 2004 ...
Номінальний ефективний обмінний курс розраховується як середньозважений (за формулою середньозваженої геометричній) номінальний обмінний курс валют країн - основних зовнішньоторговельних партнерів.
Прямі іноземні інвестиції в Росії: стратегія відродження промисловості ...
Огляд основних теорій ПІІ. Парадигма циклу міжнародного виробництва товару. Специфіка ПІІ в Росії. Політика та механізми залучення ПІІ на 2000-2005 рр..

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар