Реферати » Реферати з економіки » Пільги для юридичних осіб. Податок на прибуток

Пільги для юридичних осіб. Податок на прибуток

Пільги для юридичних осіб. Податок на прибуток

З 1 січня 2002 року відповідно до Федерального закону від 6 серпня 2001 №110-ФЗ "Про внесення змін і доповнень у частину другу Податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші акти законодавства Російської Федерації про податки і збори, а також про визнання такими, що втратили чинність окремих актів (положень актів) законодавства Російської Федерації про податки і збори "вступила в дію глава 25" Податок на прибуток організацій "НК РФ і втратив чинність Закон Російської Федерації від 27 грудня 1991 №2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" (за винятком окремих абзаців, які втрачають чинність в особливому порядку), яким передбачалися пільги по сплаті податку на прибуток малим підприємствам.

Чинний сьогодні порядок оподаткування прибутку практично не залишив місце для пільг. Як відомо, сама глава будь-яких пільг платникам податків не надає. У той же час у платників податків виникає чимало питань щодо застосування пільг, які були встановлені до введення глави 25 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ).

На підставі статті 6 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 №2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій" в даний час збережено такі пільги з податку на прибуток:

1) Пільга може бути надана малим підприємствам, що здійснюють певні види діяльності.

Нагадаємо, що критерії віднесення підприємств до малих встановлені Федеральним законом 14 червня 1995 №88-ФЗ "Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації" у статті 3. Під такими суб'єктами розуміються комерційні організації:

В статутному капіталі яких частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, громадських та релігійних організацій, благодійних та інших фондів не перевищує 25%;

Частка в статутному капіталі, що належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого підприємництва, не перевищує 25%;

Середня чисельність працівників за звітний період не перевищує:

в промисловості - 100 чоловік;

В будівництві - 100 осіб;

На транспорті - 100 осіб;

В сільському господарстві - 60 осіб;

В науково - технічній сфері - 60 осіб;

В оптовій торгівлі - 50 осіб;

В роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення - 30 осіб;

В інших галузях і при здійсненні інших видів діяльності - 50 осіб.

При розрахунку середньої чисельності працівників враховуються також працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом, а також працівники представництв, філій та інших відокремлених підрозділів.

Під суб'єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

Пільга може бути надана малим підприємствам, що здійснюють такі види діяльності:

Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції;

Виробництво продовольчих товарів;

Виробництво товарів народного споживання;

Виробництво будівельних матеріалів;

Виробництво медичної техніки, лікарських засобів і виробів медичного призначення;

Будівництво об'єктів житлового, виробничого, соціального і природоохоронного призначення (включаючи ремонтно-будівельні роботи).

Малі підприємства, що здійснюють кілька видів діяльності (багатопрофільні), ставляться до таких за критеріями того виду діяльності, частка якого є найбільшої у річному обсязі обороту чи річному обсязі прибутку.

Таким підприємствам пільга надається в такому порядку:

У перші два роки роботи - повне звільнення від сплати податку за умови, що прибуток від зазначених видів діяльності становить понад 70% загальної виручки від реалізації продукції. При цьому днем ??початку роботи підприємства вважається день його державної реєстрації;

В третій рік роботи - податок сплачується в розмірі 25% від встановленої ставки (6 відсотків), за умови, що прибуток від зазначених видів діяльності становить понад 90% загальної виручки від реалізації продукції;

В четвертий рік роботи - податок сплачується в розмірі 50% від встановленої ставки (12 відсотків), за умови, що прибуток від зазначених видів діяльності становить понад 90% загальної виручки від реалізації продукції.

Даною пільгою можуть скористатися тільки ті підприємства, які мали на неї право до 1 січня 2002 року. Пільга застосовується до закінчення терміну, на який була надана.

З ситуації на даний момент арбітражної практики випливає, що правом на застосування пільги мають також і підприємства, створені в період з 1 по 31 грудня 2001 року. Податкові органи, як правило, пред'являли до таких організацій вимога про сплату податку на загальних підставах без права на застосування пільги. Підстави для подібних вимог наступні. Для організацій, створених в період з 1 по 31 грудня, першим податковим періодом є період з моменту створення до кінця наступного календарного року, відповідно, перша податкова декларація була представлена ??тільки по закінченні першого кварталу 2002 року і, на думку податкових органів, оскільки пільга не застосовувалася протягом 2001 року, вона не може бути застосована починаючи з першого звітного періоду (з моменту створення по 31 березня 2002 року).

Проте, арбітражний суд вважає, що право на застосування пільги виникло у таких організацій з моменту створення і початку роботи. Таким чином, організації, створені в період з 1 по 31 грудня 2001 року, можуть застосовувати пільгу з податку на прибуток за умови відповідності наведеним вище вимогам.

При наданні пільги слід враховувати Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 4 червня 2002 №12037 / 01. Згідно з Постановою ВАС пільга з податку на прибуток, встановлена ??пунктом 4 статті 6 Закону Російської Федерації від 27 грудня 1991 №2116-1 "Про податок на прибуток підприємств і організацій", надається не тільки підприємствам, що здійснюють будівництво об'єктів, названих на зазначеному пункті, але і виконують ремонтно-будівельні роботи на таких об'єктах.

Приклад.

Мале підприємство зареєстровано 1 листопада 2001 року, основним видом діяльності є виробництво продовольчих товарів. Виручка від інших видів діяльності становить менше 15%.

Прибуток, отриманий малим підприємством до 1 листопада 2003 року, податком на прибуток не обкладається.

У період з 1 листопада 2003 року по 1 листопада 2004 фірма сплачує податок за ставкою 6% (24% х 25% / 100%).

Прибуток, отриманий після 1 листопада 2004 року, буде обкладатися за ставкою 12% (24% х 50% / 100%).

Починаючи з 1 листопада 2005 податок на прибуток сплачується в загальному порядку. Зверніть увагу: якщо до 1 листопада 2006 мале підприємство припинить свою діяльність, необхідно відновити пільгу і доплатити до бюджету податок.

Закінчення приклад.

У зв'язку з введенням в дію з 1 січня 2002 глави 25 НК РФ і втратою чинності Інструкції МНС Російської Федерації від 15 червня 2000 №62 "Про порядок обчислення та сплати до бюджету податку на прибуток підприємств та організацій ", а також Типових методичних рекомендацій з планування та обліку собівартості будівельних робіт, затверджених Мінбудом Російської Федерації 4 грудня 1995 №БЕ-11-260 / 7, при визначенні питомої ваги виручки від будівельної діяльності малими підприємствами, що здійснюють будівництво, слід керуватися встановленими пунктом 2 статті 249 НК РФ визначенням. Відповідно до зазначеної норми виручка від реалізації визначається виходячи з усіх надходжень, пов'язаних з розрахунками за реалізовані товари, роботи, послуги.

Таким чином, вартість субпідрядних робіт слід враховувати в загальному показнику виручки від реалізації будівельних робіт при визначенні права організації на розглянуту пільгу в умовах 2002 року і наступних років. Про це йдеться в Листі МНС Російської Федерації від 10 вересня 2002 №02-5-11 / 202-АД088 "Про застосування норм глави 25 Податкового кодексу Російської Федерації".

Відповідно до статті 249 НК РФ під загальною сумою виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) слід розуміти виручку від реалізації товарів (робіт, послуг), яка визначається виходячи з усіх надходжень, пов'язаних з розрахунками за реалізовані товари (роботи, послуги), інше майно або майнові права і виражених в грошовій і (або) натуральної формах. У загальну суму виручки не включаються позареалізаційні доходи, встановлені статтею 250 НК РФ. А також згідно з пунктом 2 статті 248 НК РФ при визначенні доходів від реалізації з них виключаються суми податків, пред'явлені відповідно до НК РФ платником податку покупцю товарів (робіт, послуг).

При припиненні малим підприємством діяльності, у зв'язку з якою йому було надано податкові пільги, до закінчення п'ятирічного терміну з дня його держреєстрації, сума податку на прибуток, обчислена в повному розмірі за весь період його діяльності і збільшена на суму додаткових платежів, визначених виходячи із ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації (далі ЦБ РФ) за користування банківським кредитом, що діяла у відповідних звітних періодах, підлягає внесенню до федерального бюджету.

2) Не оподатковується прибуток підприємств, що перебувають (передислокованих) в регіонах, постраждалих від радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської та інших радіаційних катастроф, отримана від виконання проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, автотранспортних і ремонтних робіт , виготовлення будівельних конструкцій і деталей:

Якщо обсяги робіт з ліквідації наслідків радіаційних катастроф становлять не менше 50 відсотків від загального обсягу, звільняється від оподаткування весь прибуток;

Якщо обсяг зазначених робіт становить менше 50 відсотків від загального обсягу, не обкладається податком частину прибутку, отримана в результаті виконання цих робіт.

Перелік регіонів встановлений Постановою Уряду Російської Федерації від 29 червня 1998 №666 "Про затвердження переліку населених пунктів у регіонах, постраждалих від радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської та інших радіаційних катастроф, на території яких для знаходяться (передислокованих ) там підприємств і організацій встановлено пільги з податку на прибуток ".

Після 1 січня 2001 дана пільга може бути надана тільки тим підприємствам, які до цієї дати почали здійснення

Сторінки: 1 2