Реферати » Реферати з економіки » Формування і використання місцевого бюджету муніципального освіти

Формування і використання місцевого бюджету муніципального освіти

| 98 | 92,5 | 187 | 95 |
| | міст і селищ | | | | | |
| 2070000 | Штрафні санкції, | 298,5 | 74 , 5 | 78 | 72 | 74 |
| | відшкодування збитку | | | | | |
| 2070300 | Адміністративні штрафи та | 48,5 | 12, 1 | 12 | 12 | 12,4 |
| | інші санкції, включаючи | | | | | |
| | штрафи за порушення | | | | | |
| | правил дорожнього руху | | | | | |
| 2070301 | Адміністративні штрафи | 7,0 | 1,75 | 1,75 | 1, 75 | 1,75 |
| | за порушення правил | | | | | |
| | благоустрою | | | | | |
| 2070305 | Адміністративні штрафи | 40,0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | за порушення правил | | | | | |
| | торгівлі | | | | | |
| 2070306 | Штрафи за порушення | 1,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,65 |
| | сан.епід.режіма |?? | | | | |
| 2070400 | Штрафи, що стягуються | 250,0 | 60 | 65 | 62 | 63 |
| | органами Міністерства РФ | | | | | |
| | з податків і зборів | | | | | |
| 2070401 | Штрафні санкції за | 250,0 | 60 | 65 | 62 | 63 |
| | порушення привал | | | | | |
| | застосування | | | | | |
| | контрольно-касових машин | | | | | |
| 2090000 | Інші неподаткові доходи | - | | | | |
| 3000000 | Безоплатні | 12561,5 | 3140 | 3135 | 3280 | 3006, |
| | перерахування | | | | | 5 |
| 3020000 | Від бюджетів інших | 12561,5 | 3140 | 3135 | 3280 | 3006, |
| | рівнів | | | | | 5 |
| 3020200 | Субвенції, отримані з | 7623,0 | 1800 | 1802 | 2521 | 1500 |
| | бюджету Санкт-Петербурга | | | | | |
| 3020300 | Дотації, одержані з | - | | | | |
| | бюджету Санкт-Петербурга | | | | | |
| 3020400 | Кошти, одержувані по | 2348 , 5 | 582 | 589 | 700 | 477,5 |
| | взаємними розрахунками, в т.ч. | | | | | |
| | компенсації доп витрат, | | | | | |
| | виникли в рез-ті | | | | | |
| | рішень, прийнятих | | | | | |
| | органами державної | | | | | |
| | влади | | | | | |
| 3020500 | Кошти фонду фінансової | 2590,0 | 758 | 744 | 59 | 1029 |
| | підтримки місцевих | | | | | |
| | бюджетів МО | | | | | |
| | Разом доходів | 16070,0 | - | - | - | - |
| 0121 | Переход.остат.ср-в на | - | | | | |
| | нач.года | | | | | |

Плановані доходи місцевого бюджету муніципального освіти міста
Петергофа були опубліковані в газеті «Петергофский вісник» № 7 від
15.02.2001 року.

Виконання видатків бюджету муніципального освіти м Петергофа.

Формування витрат місцевого бюджету базується на єдиних методологічних засадах, нормативах мінімальної бюджетної забезпеченості, фінансових витрат на надання державних послуг, встановлюваних нормативними актами Російської Федерації і Санкт-Петербурга. Видатки місцевого бюджету залежно від їх економічного змісту діляться на поточні витрати і капітальні витрати. Угруповання витрат бюджетів на поточні та капітальні встановлюється економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації.

Закон Санкт-Петербурга про бюджет на черговий фінансовий рік визначає мінімально необхідні видатки місцевих бюджетів, які розраховуються на основі нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості.
Мінімально необхідні видатки визначаються в проекті як мінімальний рівень гарантованого бюджетом Санкт-Петербурга розрахункового обсягу видатків місцевих бюджетів, пов'язаного з фінансуванням питань місцевого значення. У суму мінімально необхідних витрат також включаються витрати на утримання об'єктів, прийнятих муніципальними утвореннями у власність на виконання статті 104 Федерального закону «Про неспроможність (банкрутство)» .

Законом передбачається, що видатки місцевих бюджетів можуть бути віднесені до мінімально необхідним витратам місцевих бюджетів з внесенням відповідних змін до Закону про бюджет після передачі у власність муніципальних утворень об'єктів, що раніше перебували у державній власності Санкт-Петербурга. Мінімально необхідні видатки місцевих бюджетів розраховуються по кожному муніципальному освіті як сума добутків відповідного нормативу на контингент по даному виду витрат.

Наведемо витяг із Закону Санкт-Петербурга від 23.06.97 року № 111-
35 «Про місцеве самоврядування в Санкт-Петербурзі» стаття 8, яка допоможе розібратися що ж відноситься до предметів відання ОМСУ. У віданні муніципальних утворень знаходяться питання місцевого значення, встановлені цим Законом, а також окремі державні повноваження, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування.

Питаннями місцевого значення є:

1. Прийняття та зміна статуту муніципального освіти, контроль за його дотриманням (вище в роботі було розглянуто статут муніципального освіти м Петергофа);

2. Володіння, користування, розпорядження майном, що перебуває у власності муніципальних утворень, відповідно до чинного законодавства;

3. Формування, затвердження і виконання місцевого бюджету;

4. Прийняття планів і програм розвитку муніципального освіти;

5. Організація, утримання і розвиток муніципальних установ дошкільного та основної загальної освіти;

6. Організація, утримання і розвиток муніципальних закладів соціального захисту населення, культури, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я;

7. Організація та здійснення опіки та піклування, в тому числі над дітьми, що залишилися без піклування батьків, відповідно до федеральними законами та законами Санкт-Петербурга;

8. Ремонт та озеленення прибудинкових та внутрішньодворових територій;

9. Організація та утримання муніципальних архівів;

10. Забезпечення діяльності засобів масової інформації муніципального освіти;

11. Організація постачання паливом населення муніципального освіти і муніципальних установ;

12. Утримання та розвиток муніципального транспорту.

Встановлений цією статтею перелік предметів відання муніципальних утворень є вичерпним і може бути розширений тільки законом Санкт-Петербурга.

Інші питання забезпечення життєдіяльності населення муніципальних утворень, не віднесені федеральним законодавством до відання органів державної влади РФ і законодавством СПб до ведення муніципальних утворень, відносяться до відання органів державної влади Санкт-
Петербурга. Виконання бюджету полягає в забезпеченні повного і своєчасного надходження доходів та фінансування видатків, передбачених бюджетом, а також здійсненні звітності по доходах і видатках місцевого бюджету, по наданні гарантій і поручительств, інших зобов'язань місцевого бюджету.

Ознайомимося з додатками до постанови муніципального Ради муніципального освіти м Петергофа. (Таблиці 1.1, 1.2, 1.3).

Відомча структура видатків місцевого бюджету на 2001 рік.

Таблиця 1.1.
| № | Найменування статей | Код | Код | Код | Код | Сума |
| п / п | | розділу | цільово | виду | економ | |
| | | і | й | расхо | іческого | Тис. |
| | | Підрозд | статті | дов | й | руб. |
| | | Їла | | | статті | |
| 1. | Зміст виконавчого | 0100 | 02601 | | | 1589, |
| | органу м / о. | | | | | 7 |
| 1.1 | Оплата праці муніципальних | 0106 | 02601 | 027 | 110100 | 907,2 |
|. | Службовців | | | | | |
| 1.2 | Нарахування на оплату праці | 0106 | 02601 | 027 | 110200 | 323,2 |
|. | | | | | | |
| 1.3 | Придбання предметів | 0106 | 02701 | 029 | 110300 | 96,7 |
|. | Постачання і витратних | | | | | |
| | матеріалів | | | | | |
| 1.4 | Відрядження та службові | 0106 | 02701 | 029 | 110400 | 4,08 |
|. | Роз'їзди | | | | | |
| 1.5 | Транспортні послуги | 0106 | 02701 | 029 | 110500 | 41,0 |
|. | | | | | | |
| 1.6 | Оплата послуг зв'язку | 0106 | 02701 | 029 | 110600 | 22,4 |
|. | | | | | | |
| 1.7 | Оплата комунальних послуг | 0106 | 02701 | 029 | 110700 | 119,6 |
|. | | | | | | |
| 1.8 | Інші тек.рас. | 0106 | 02701 | 029 | 111000 | 75,5 |
|. | | | | | | |
| 2. | Благоустрій та озеленення | 1202 | 31103 | | | 2226, |
| | території МО | | | | | 0 |
| 6. | Поточне утримання доріг | 1202 | 31103 | 443 | | 1477, |
| | | | | | | 0 |
| 4. | Організація та здійснення | 1300 | | | | 229,0 |
| | заходів щодо захисту населення | | | | | |
| | від надзвичайних мітуацій | | | | | |
| 10. | Фінансування проведення | 1303 | | | | 90,0 |
| | заходів по | | | | | |
| | військово-патріотичному | | | | | |
| | вихованню населення | | | | | |
| 7. | Придбання шкільної форми | 1402 | 40101 | | | 258,0 |
| | багатодітним сім'ям | | | | | |
| 8. | Трансферти населенню | 1407 | 40701 | 272 | 130300 | 100,0 |
| 9. | Виплата допомог опікуваним | 1407 | 40701 | | | 1320, |
| | | | | | | 0 |
| 13. | Цільова субвенція на виконання | 1503 | | | 130100 | 1423, |
| | соціально - культурних програм | | | | | 0 |
| | «Фонду сприяння соціальному | | | | | |
| | розвитку міста Петергофа » | | | | | |
| 11. | Витрати на поточне утримання | 1503 | | | | 224,0 |
| | місць поховання, нах-ся на | | | | | |
| | тер-рії МО | | | | | |
| 12. | Забезпечення діяльності | 1603 | 42401 | | | 50,0 |
| | засобів масової інформації | | | | | |
| 14. | Цільова субвенція на підготовку | 1603 | 42401 | | 130100 | 600,0 |
| | друку муніципальної газети | | | | | |
| 3. | Забезпечення | 1700 | | | | 343,0 |
| | санітарно-епідеміологічного | | | | | |
| | благополуччя населення

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар