Реферати » Реферати з економіки » Формування і використання місцевого бюджету муніципального освіти

Формування і використання місцевого бюджету муніципального освіти

відповідно до законодавства
Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації.

При наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями Російської Федерації та окремими державними повноваженнями суб'єктів Російської Федерації їм одночасно передаються матеріальні та фінансові ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень. Збільшення витрат або зменшення доходів місцевих бюджетів, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади Російської Федерації або органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, компенсуються органами, що прийняли зазначені рішення. Розмір компенсації визначається одночасно з прийняттям відповідного рішення. Органи місцевого самоврядування мають право прийняти до виконання рішення органів державної влади, що тягнуть збільшення витрат або зменшення доходів місцевих бюджетів, в межах коштів, переданих їм як компенсації.

Кожне муніципальне утворення має власний бюджет і право на одержання у процесі здійснення бюджетного регулювання коштів з федерального бюджету і коштів з бюджету суб'єкта Російської Федерації відповідно до справжнім Федеральним законом і законами суб'єкта Російської
Федерації. Формування і виконання місцевого бюджету здійснюються органами місцевого самоврядування самостійно відповідно до статутом муніципального освіти. Органи державної влади гарантують: право представницьких органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів; право представницьких органів місцевого самоврядування самостійно розпоряджатися вільними залишками коштів місцевих бюджетів, що утворилися в кінці фінансового року в результаті збільшення надходження доходів або зменшення видатків; компенсацію збільшення витрат або зменшення доходів місцевих бюджетів, що виникли внаслідок прийняття федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, а також інших рішень органів державної влади. Формування місцевого бюджету здійснюється шляхом застосування єдиної методології, державних мінімальних соціальних стандартів, соціальних норм, встановлюваних органами державної влади.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації в процесі здійснення бюджетного регулювання та органи місцевого самоврядування у процесі формування місцевих бюджетів керуються державними мінімальними соціальними стандартами, соціальними нормами, нормативами мінімальної бюджетної забезпеченості.

В якості складової частини місцевих бюджетів можуть бути передбачені кошторису доходів і витрат окремих населених пунктів, які не є муніципальними утвореннями. Порядок розробки, затвердження та виконання цих кошторисів визначається органами місцевого самоврядування самостійно відповідно до статутом муніципального освіти.

Глава муніципального освіти, інші посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання місцевих бюджетів відповідно до федеральними законами, законами суб'єктів Російської
Федерації, статутами муніципальних утворень. Органи місцевого самоврядування представляють звітність про виконання місцевих бюджетів в установленому порядку.

Дохідна частина місцевих бюджетів складається з власних доходів і надходжень від регулюючих доходів, вона також може включати фінансову допомогу в різних формах (дотації, субвенції, кошти фонду фінансової підтримки муніципальних утворень), кошти за взаємними розрахунками.

До власних доходів місцевих бюджетів належать місцеві податки і збори, інші власні доходи місцевих бюджетів, частки федеральних податків і частки податків суб'єктів Російської Федерації, закріплені за місцевими бюджетами на постійній основі. Ці податки і збори перераховуються платниками податків до місцевих бюджетів. До місцевих податків і зборів належать податки та збори, встановлені відповідно до федеральними законами.

До інших власних доходах місцевих бюджетів належать:

1) доходи від приватизації та реалізації муніципального майна;

2) не менше 10 відсотків доходів від приватизації державного майна, що знаходиться на території муніципального освіти, що проводиться відповідно до державної програми приватизації;

3) доходи від здачі в оренду муніципального майна, включаючи оренду нежитлових приміщень, і муніципальних земель;

4) платежі за користування надрами та природними ресурсами, встановлені відповідно до законодавства Російської Федерації;

5) доходи від проведення муніципальних грошово-речових лотерей;

6) штрафи, що підлягають перерахуванню до місцевих бюджетів відповідно до федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації;

7) державне мито, встановлена ??відповідно до законодавства Російської Федерації;

8) не менше 50 відсотків податку на майно підприємств
(організацій);

9) прибутковий податок з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.

До власних доходів місцевих бюджетів належать також частки федеральних податків, розподілені між бюджетами різних рівнів і закріплені за муніципальними утвореннями на постійній основі в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї статті.

До зазначених доходів відносяться: частина прибуткового податку з фізичних осіб в межах не менше 50 відсотків в середньому за суб'єктами Російської
Федерації; частина податку на прибуток організацій у межах не менше 5 відсотків в середньому за суб'єктами Російської Федерації; частина податку на додану вартість за товарами вітчизняного виробництва (за винятком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що відпускаються з
Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Російської
Федерації) в межах не менше 10 відсотків в середньому по суб'єкту
Російської Федерації; частина акцизів на спирт, горілку і лікеро-горілчані вироби в межах не менше 5 відсотків в середньому за суб'єктами Російської
Федерації; частина акцизів на інші види підакцизних товарів (за винятком акцизів на мінеральні види сировини, бензин, автомобілі, імпортні підакцизні товари) в межах не менше 10 відсотків в середньому за суб'єктами Російської Федерації.

Розміри мінімальних часток (у відсотках) федеральних податків, що закріплюються за муніципальними утвореннями на постійній основі відповідно до пункту 4, визначаються законодавчими (представницькими) органами суб'єкта Російської Федерації. Розрахунок часток федеральних податків, що підлягають закріпленню за муніципальними утвореннями, провадиться виходячи із загального обсягу коштів, переданих суб'єкту Російської Федерації по кожному з цих податків. У цих межах законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської Федерації встановлює відповідно до фіксованою формулою для кожного муніципального освіти частки відповідних федеральних податків, що закріплюються на постійній основі, виходячи з їх середнього рівня по суб'єкту Російської Федерації. Частки зазначених податків розраховуються за фактичними даними базового року. Понад цих часток законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської
Федерації може встановлювати нормативи відрахувань (у відсотках) до місцевих бюджетів від регулюючих доходів на планований фінансовий рік, а також на довготривалій основі (не менше ніж на три року).

До власних доходів місцевих бюджетів можуть ставитися також інші платежі, встановлені законодавством Російської Федерації і законодавством суб'єктів Російської Федерації. Якщо в межах території муніципального освіти (за винятком міста) є інші муніципальні освіти, то джерела доходів місцевих бюджетів розмежовуються між ними законом суб'єкта Російської Федерації. При цьому за кожним муніципальним освітою закріплюються на постійній основі
(повністю або частково) власні податки і збори, інші місцеві доходи.
Представницькі органи місцевого самоврядування мають право:

1) встановлювати місцеві податки і збори та надавати пільги по їх сплаті відповідно до федеральними законами;

2) відповідно до законодавства Російської Федерації приймати рішення про встановлення або скасування місцевого податку та збору, про внесення змін в порядок його сплати. Прийняті рішення підлягають офіційному опублікуванню не менш ніж за один місяць до вступу їх в силу.

Органи місцевого самоврядування мають право отримувати до місцевого бюджету передбачені законами Російської Федерації і законами суб'єктів
Російської Федерації податки з філій та представництв, головні підприємства яких розташовані поза територією даного муніципального освіти . Населення муніципального освіти може безпосередньо приймати рішення про разових добровільних збори коштів громадян відповідно до статуту муніципального освіти. Зібрані у відповідності з вказаними рішеннями кошти самооподаткування використовуються виключно за цільовим призначенням. Органи місцевого самоврядування інформують населення муніципального освіти про використання коштів самооподаткування.

Організація міжбюджетних відносин органів місцевого самоврядування та органів державної влади суб'єктів Російської Федерації здійснюється на основі федеральних законів і законів суб'єктів Російської
Федерації. Міжбюджетні відносини будуються на наступних принципах: взаємної відповідальності; застосування єдиної для всіх муніципальних утворень методології, яка враховує їх індивідуальні особливості вирівнювання доходів муніципальних утворень максимально можливого скорочення зустрічних фінансових потоків: компенсації місцевим бюджетам у разі зменшення доходів або збільшення витрат, що виникають внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади; підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні власних доходів місцевих бюджетів; гласності міжбюджетних відносин.

До засобів бюджетного регулювання місцевих бюджетів належать:

1) нормативні відрахування від регулюючих доходів;

2) дотації та субвенції місцевим бюджетам;

3) кошти, що виділяються з фонду фінансової підтримки муніципальних утворень;

4) кошти, що надходять за взаємними розрахунками з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

Нормативи відрахувань (у відсотках) від регулюючих доходів, а також частки (у відсотках) коштів, що виділяються з фонду фінансової підтримки муніципальних утворень, встановлюються шляхом застосування єдиної методології, розроблюваної органами державної влади суб'єктів
Російської Федерації відповідно до законодавства Російської
Федерації. Порядок надання субвенцій встановлюється нормативними правовими актами органів державної влади. Зазначені органи здійснюють контроль за цільовим використанням виділених коштів.
Фактичне збільшення власних доходів місцевих бюджетів в поточному фінансовому році, що стало результатом фінансово-господарської діяльності на території муніципального освіти, не може служити підставою для зниження на наступний фінансовий рік органами державної влади суб'єкта Російської Федерації нормативів відрахувань ( у відсотках) від регулюючих доходів до місцевих бюджетів, а також часток (у відсотках) коштів муніципальних утворень, що виділяються з фонду фінансової підтримки муніципальних утворень. При вирішенні питання про надання фінансової допомоги муніципальних утворень органи державної влади суб'єкта
Російської Федерації має право здійснювати перевірку обгрунтованості надання фінансової допомоги, а після прийняття позитивного рішення перевіряти достатність заходів щодо збільшення доходів місцевих бюджетів, дотриманню законодавства Російської Федерації по витрачанню коштів місцевих бюджетів, включаючи їх цільове використання. Органи державної влади Російської Федерації і органи

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар