Головна
Реферати » Реферати з економіці » Місцевий бюджет. Податковий контроль і правопорушення в системі оподаткування

Місцевий бюджет. Податковий контроль і правопорушення в системі оподаткування

роль, яка відображається у видатковій частині місцевого бюджету, виявити проблеми у фінансуванні соціально-економічних програм.

У даній роботі приділено увагу податковому контролю і податковим правопорушенням. Податковий контроль здійснюється у трьох формах: попереднього, поточного і наступного, використовуючи при цьому такі методи як спостереження, обстеження, аналіз і перевірки, які поділяються на камеральні та документальні. Останні є специфічним методом податкового контролю, який поєднує в собі всі методи.

Найважливішим фактором підвищення ефективності контрольної роботи податкової інспекції є вдосконалення діючих процедур податкового контролю:

системи відбору платників податків для проведення документальних перевірок;

Форм, прийомів і методів податкових перевірок;

Використання системи оцінки роботи податкових інспекторів.

Удосконалення кожного з цих елементів дозволить поліпшити організацію податкового контролю.

Наявність ефективної системи відбору платників податків дозволить вибрати найбільш оптимальний напрямок використання кадрових і матеріальних ресурсів податкової інспекції.

Удосконалення форм і методів податкового контролю має відбуватися за такими напрямами:

збільшення кількості спільних перевірок з органами ФСПП;

Повторні перевірки підприємств, що допустили приховування податків у великих розмірах;

Проведення рейдів у вечірній і нічний час;

Проведення перехресних перевірок;

Використання непрямих методів обчислення бази оподаткування при наявності законодавчих норм.

Робота з кадрами також є необхідною частиною вдосконалення форм і методів податкового контролю. Перспективним тут виглядає перехід на бальну оцінку роботи податкових інспекторів.

Природно, даний перелік шляхів вдосконалення не є вичерпним. Необхідно шукати подальші напрямки поліпшення контрольної роботи податкової інспекції, при цьому мобілізуючи зусилля на вище згаданих напрямках.

Список літератури

Альвіанская Н.В. Місцеві бюджти в умовах бюджетної реформи / / Фінанси. - 1995. - № 2-С.15-16

Безпам'ятних М.М Про бюджетних взаємовідносинах в регіоні / / Фінанси. - 1994 - № 8-С.23-25 ??

Глазьєв С.Ю. Очікувані напрями економічної політики та соціальної поведінки / / Соціологія і влада. - 1997. - № 2 - С.25-35

Загальна теорія фінансів: Підручник / Л.А. Дробозина, Ю.Н. Констонтінова, Л.П. Окунєва та ін; Под ред Л.А. Дробозиной. - М.: Банки і біржі, ЮНІТК, 1998.

Бабич А.М., Павлова Л.М. / державні та муніципальні фінанси: Підручник. М: Фінанси, 1999

Алпатов Ю.Ф. Підвищення ефективності контрольної роботи-важливе завдання податкових органів. / / Податковий вестнік.-1997. - № 1.-с.3-8.

Брисіна Г.П. З практики контролю за виконанням податкового законодавства. / / Податковий вестнік.-1998. - № 2.-с.60-61.

Макарьева В.І. Сутність камеральних і документальних перевірок. / / Податковий вестнік.-1997. - № 11. - С.53-58.

Щербінін А.Т. Удосконалювати податковий контроль. / / Фінанси. - 1995. - № 9. - С.17-21.

10. Пепеляєв С.Г. «Основи податкового права» , М. 1995 г.

11. Петрова Г.В. «Відповідальність за порушення податкового законодавства» , М. 1995 г.

12. Кучеров І.І. «Податкові злочину» , М. 1997 г.

Програма.

Умова:

Підакцизний товар ввезений на митну територію України з метою подальшого перепродажу. 1 долар США = 5,5 грн.

Визначити:

- суму акцизного збору;

- Суму ПДВ, сплаченого на митниці;

- Ціну реалізації товару;

- Суму ПДВ, перерахованого торговим підприємством до бюджету.

Вихідні дані:

Фактурна вартість - 3450 дол.

Транспортні витрати - 590 дол.

Митний збір - 0,3%

Мито - 0,055%

Акцизний збір - 15%

Витрати торгівлі - 2200 грн.

Прибуток - 4300 грн.

Рішення:

Вартість товару - (3450 + 590) * 5,5 = 22220 грн.

Митний збір - 22220 * 0,003 = 66,66 грн.

Мито - 22220 * 0,00055 = 12,22 грн.

АС = ставка АС% (ст. тов. + ?ТС + ?ТП) = 0,15 * (22220 + 66,66 + +12,22) == 3344,83 грн.

ПДВ1 = (Ст.тов + Тп + Тс + АС) * 0,2 = (22220 + 66,66 + 12,22 + 3344,83) ** 0,2 = 5128, 74 грн.

Ціна реал = (Ст.тов + Тп + Тс + АС + ПДВ1 + вид. Торг. + Прибуток) == (22220 +12,22 +66,66 +3344,83 +5128 , 74 +2200 +4300) = 37272,45 грн.

ПДВ реал. = Ціна реал * 0,2 = 37272,45 * 0,2 = 7454,49 грн.

ПДВ2 в = ПДВ реал. - ПДВ1 = 7454,49 - 5128,74 = 2325,75 грн.

Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Податковий кодекс: склад і структура
Загальна мета НК . Інститут консолідації платників податків. Нова амортизаційна політика. Податковий арбітраж.
Відрахування ПДВ у агента
Загальна сума податку розраховується як відповідна ставкою податку частка податкової бази по всіх операціях, визнаним об'єктом оподаткування. Вона визначається за підсумками кожного податкового періоду.
Завдання з економіки з рішеннями
Визначення роздрібної ціни на імпортний товар і її структури.
Фінансовий контроль
Одне з найважливіших завдань фінансового контролю - перевірка точного дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності та повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетною системою, податковою службою, банками.
Податкові системи та принципи їх побудови
У кожній країні існують свої види податкових систем, іноді істотно відрізняються один від одного. Своє особливе "національна особа" мають податкові системи США, Японії, Франції, Німеччини, Швеції, Великобританії.
Податок на гральний бізнес. Звітність з податку. Сплата податку.
Терміни та способи подання декларації. Порядок сплати податку.
Основні способи класифікації податків
Основи податкового законодавства Росії. Сутність і функції податків і податкової системи, податкові органи. Основні терміни та визначення.
Порядок обчислення і сплати ПДФО за виграшами
Податкова база і податкова ставка. Обов'язки податкового агента при виплаті виграшу фізичній особі. Обов'язки фізичної особи при отриманні виграшу.
Податкове регулювання: місце і значення в ринковій економіці
Види податків. Органи, що здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства. Права і обов'язки податкових органів. Права та обов'язки платників податків. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Сплата податку за іноземну організацію
Ні представництва - поділися доходом. Якщо є угода. Стягнення з податкового агента недоїмки та пені неправомірно.
Проблема взаємозаліків у перехідній економіці
Цілі податкової реформи. Поняття «взаємозалік» .
Принципи, поняття і класифікація податків
Принципи побудови податкової системи: економічна ефективність, дешевизна оподаткування, гнучкість, визначеність оподаткування, справедливість. Класифікація податків: загальні, особливі, прямі, непрямі і байдужі.
Механізми податкового стимулювання малого підприємництва
Удосконалення системи оподаткування для малого підприємництва. Недоліки вітчизняної податкової системи та їх аналіз. Методи подолання недоліків податкового стімуліровпнія для малих підприємств.
Нормативно-правове оформлення податкової політики
алоговая політика є однією з дуже важливих складових політики держави і покликана з урахуванням диктуються ринком умов забезпечити збалансованість державних і приватних інтересів.
Причини і види ухилень від сплати податків
Ухилення від сплати податків - цілеспрямовані дії платника податків, які дозволяють йому уникнути або зменшити його обов'язкові виплати до бюджету, вироблені у вигляді податків , зборів, мита та інших платежів.
Податкова система РФ
Реформування економіки Росії, націлене на перехід до ринкових відносин, обумовлює зростання ролі податків та їх впливу на різні сторони життєдіяльності суспільства і держави. Податки висту
Звільнення від обов'язків платника податків відповідно до статті 14 ...
Податковий кодекс Російської Федерації (далі НК РФ) передбачає для платників податків можливість звільнення від обов'язків обчислення і сплати ПДВ до бюджету.
Організація касових операцій в організаціях роздрібної торгівлі
Так як у роздрібній торгівлі дуже часто зустрічаються порушення, пов'язані саме з касовими операціями, то керівникам і головним бухгалтерам необхідно мати чітке уявлення про організацію касового господарства в організації.
Податок на додану вартість на території України
Даний податок стосується операцій з продажу товарів (робіт, послуг), включаючи бартерні операції, здійснювані будь-якими юридичними особами та особами, зайнятими індивідуальною підприємницькою діяльністю.