Реферати » Реферати з економіки » Погодинна оплата праці

Погодинна оплата праці

| 20 | 55,7 | 37460 | 20,8 |
| інструментально | | | | |
| й комори | | | | |
| Підсобні | 23 | 41,3 | 43079 | 17,7 |
| робочі | | | | |
| Наладчики | 30 | 62,7 | 56190 | 35,2 |
| шорників і | 23 | 50 , 3 | 43079 | 21,6 |
| мастильники | | | | |
| Ремонтні | 22 | 55,7 | 41206 | 22,8 |
| слюсарі | | | | |
| Ремонтні | 10 | 62,7 | 18730 | 11,7 |
| робочі | | | | |
| верстатники | | | | |
| Електромонтери | 15 | 62,7 | 28095 | 17,6 |
| Розподільники | 20 | 50.3 | 37 460 | 18,8 |
| Разом: | 199 | | 372 727 | 200 |

Таблиця 3

Форма № 10


№ п / п. Що спостерігалося Індекс Поточний час Продовж-ч, хв, ність, хв

Початок роботи в - 8 год


1 Отримання завдання ТПЗ 8,05
5
2 Наладка верстата ТПЗ 8,14 9
3 Установка деталі Тв 8,18 4
4 Обробка деталі Те 9,30 72
5 Зняття деталі Тв 9,33 3
6 Установка деталі Тв 9,36 3
7 Обробка деталі Те 10,50 74
8 Зняття деталі Тв 10,50 3
9 Прибирання робочого місця То.о. 10,57 4

Обідня перерва - 11 - 12 год
11 Заміна різця Тт.о 12,02 2
12 Обробка деталі Те 13,20 78
13 Зняття деталі Тв 13,24
4
14 Простій через поломки верстата Тп.н.т 13,39 15
15 випробує-ие верстата після ремонту Тт.о 13,46 7
16 Сторонні тел. розмови Тп.н.д 13,53 7
17 Установка деталі Тв 13,57 4
18 Обробка деталі Те 15,10 73
19 Зняття деталі Тв 15,14 4
20 Установка деталі Тв 15,18 4
21 Обробка деталі Те 16,33 75
22 Зняття деталі Тв 16,36 3
23 Сторонні тел. розмови Тп.н.д 16,42 6
24 Прибирання робочого місця То.о. 16,46 4
25 Здача деталей контролеру Тп.з 16,51 5
26 Здача креслень Тн.з 16,54 3
27 Прибирання інструменту То.о. 16,57 3
28 Здача зміни То.о 17,00 3

Таблиця 4

Баланс робочого часу Форма № 11

Фактичної
№ п / п Індекс Витрати часу сума% до загально Проек-часу му вре-тиру-по наб-ю мени мого

1 ТПЗ Підготовчо-заклю-чительное час 22 4,58 18
2 Тобс Оперативне час:

Те а) основне 372 77,50 363,7

Тв б) допоміжне 35 7,30 34,3
3 Тобс Час обслуговування ра-бочего місця

То.о а) організаційного обсл-я 14 2,91 13,4

Тт.о б) технічного обслуг-я 9 1,88 8,6

4 Тр.п Час регламентований-

них перерв:

Тотд а) відпочинку----32

Тл.н б) на особисті потреби ------------

Тпт с) зумовлені техноло------------гией та організацією вироб-ва

Разом 452 94,17----
5 Втрати робочого часу:

Тп.н.р а) непродуктивна робота------------

Тп.н.т б) з організаційно-технічного-ким причин 15 3,13

Тп.п.д в) залежне від робочого 13 2,70----

Разом 28 5,38

Т Загальна тривалість 480100480

Список використаної літератури

1) «Довідник економіста з праці» І. А. Поляков, К.С. Ремізов,

Москва «Економіка» 1988 р.

2) Грузинів В.П. Економіка підприємства і підприємництво. - М.:

"Софіт", 1994.

3) «Довідковий посібник з праці і заробітної плати» Л.І. Жуков, В.В.

Горшков, Москва «Фінанси і Статистика» 1990

4) «Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій»

5) «Комплекс законів про охорону праці - КЗпП РФ»
-----------------------
[1] затверджена Постановою Уряду РФ від 24 серпня 1995 року №
823 "Про підвищення тарифних ставок (окладів) Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери" і діє з 01.11.95 .


Сторінки: 1 2 3 4 5 6
 
Подібні реферати:
Організація виробництва деталі
з дисципліни «Економіка та управління машинобудівними підприємством » для спеціальності № 1201« Технологія машинобудування » (спеціалізація« Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях) студенту груп
Визначення доцільності переведення обробки деталі на верстати з ЧПУ
Основне завдання курсового проектування - закріпити і систематизувати знання учнів з економіки, розвинути навички самостійної роботи, практично застосувати отримані знання при вирішенні виробничих
Виробничий цикл. Економічна функція виробничого циклу
Виробничий процес - це цілеспрямоване, постадійне перетворення сировини і матеріалів в готовий, заданого властивості продукт, придатний до споживання або до подальшої обробки. При організації виробництв
Функціонально-вартісний аналіз і управління витратами
Анализируемая конструкція є муфтою - з'єднувальним пристроєм для валів приводів, кінці яких підходить один до іншого на невелику відстань, причому з'єднання валів муфтою виконано таким чином,
Організація і планування виробництва
Темою даної курсової роботи є організація і планування машинобудівного виробництва. Робота над курсовим проектом заснована на конкретному матеріалі підприємства (в даному випадку на матеріалах дніпро
Розрахунок Цехи
Тип виробництва: масове. Річна програма випуску деталей: 145 000 шт. Назва деталі: шестерня четвертої передачі проміжного вала. Вага заготовки: 7.4 кг. Вага деталі: 5.16 кг (КІМ = 0.7).
Звіт по ознайомчої практиці на ВАТ КМЗ.
ЗМІСТ Введення Структура виробництва Основні види продукції Коротка характеристика виробництва ВАТ КМЗ Опис технологічного процесу виготовлення деталі 691-58-42 Література ВСТУП Під час ознайомчої практики, що проходила на ВАТ «Курганмашзавод» , необхідно було вивчити структуру промислового підприємства, завдання, що виконуються основними і допоміжними цехами. У процесі практики необхідно було ознайомитися з різними видами виробництв і вивчити технологічні процеси виготовлення деталей. Крім того, треба було вивчити види застосовуваного верстатного обладнання, пристроїв та ріжучих інструментів, контрольно-вимірювальних приладів. СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА Структура виробництва ВАТ «Курганмашзавод» представлена ??на схемі. Головним
Планування праці та заробітної плати
Планування показників продуктивності праці, розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу по категоріях працюючих, планування фонду заробітної плати, розрахунок середньої заробітної плати працюючих.
Економіка машинобудівного виробництва
Підприємство - самостійний господарський суб'єкт з правом юридичної особи, створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання роботи надання послуг з метою
Аналіз резервів зростання продукції
Аналіз факторів групи,, Трудові ресурси ". Аналіз факторів групи,, Предмети праці ".
Організація виробництва та менеджменту в машинобудуванні
Визначення типу виробництва й обгрунтування форми організації виробничого процесу. Економіка виробництва. Техніко-економічні показники роботи.
Аналіз використання робочого часу та шляхи скорочення невиробничих ...
Удосконалення організації праці на основі науково-обгрунтованих рекомендацій відноситься до числа найважливіших завдань сучасного виробництва побутових послуг, є одним з основних умов у вирішенні завдань, пос
Методи нормування праці
Вивчення і вимірювання витрат робочого часу на виробництві. Фотографування робочого дня. Методика встановлення норм часу. Методика визначення норм виробітку. Нормативи для нормування праці.
Організація конструкторської підготовки виробництва
Стандартизація полягає у встановленні єдиних, суворо визначених вимог до техніко-економічними параметрами і якістю виробів, правилам випробувань, контролю, пакування, маркування та зберігання продукції.
Заробітна плата і основні принципи її організації
Оплата праці працівників здійснюється у вигляді заробітної плати і встановлюється кожним підприємством самостійно, виходячи з фінансових можливостей і особливостей виробничого процесу.
Нормування праці управлінського персоналу
Робочий час і його основні елементи. Діагностика робочого часу. Нормування часу виконавців.
Організація ремонтного господарства підприємства
Призначення і склад ремонтного господарства. Функції і завдання ремонтного господарства Класифікація ремонту та види виконуваних робіт. Проблеми і перспективи ремонтного господарства.
Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничій ділянці
В даний час, коли машинобудівні підприємства знаходяться у важких економічних умовах, дуже важливо для інженера-керівника не тільки знати техніку, технологію, але й організацію і керування п
Основи організації технічної підготовки виробництва
Поняття системи технічної підготовки виробництва. Конструкторська підготовка виробництва. Технологічна підготовка виробництва.
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи Управлінський облік
Цілі і завдання курсової роботи. Вимоги, що пред'являються до курсової роботи. Основні етапи підготовки написання курсової роботи. Тематика курсових робіт з управлінського учетуна 2003-2004 уч. рік. Завдання з розрахункової частини курсової роботи.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар