Реферати » Реферати з економіки » Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничому ділянці

Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничому ділянці

і завантаження робочих місць, організації праці та ін. У розглянутому варіанті аналіз тех.процессаі рсстановкі устаткування показує, що що кількість основних виробничих робітників може бути зменшено в такий спосіб:

. токарне операція № 2, 3, 5 і різьбонарізна № 6 може виконуватися одним токарем 2го

Разом чисельність основних робітників становитиме 5 осіб:

. токар 2 розряду - 1 чол .;

. фрезерувальник 2 розряду - 1 чол .;

. фрезерувальник 3 розряду - 1 чол .;

. шліфувальник 3 розряду - 1 чол .;

. слюсар 2 розряду - 1 чол.

2.2.3 Розрахунок фонду заробітної плати основних робочих

Основна з / плата виробничих робітників (ОЗпр) по операції розраховується за формулою:

де tштi-штучний час i-тій операції;

Сз.п. - Середня годинна зарплата основних робочих за тарифом, зайнятих при виконанні i-тій операції;

Kp-районний коефіцієнт.

Годинні тарифні ставки розробляються для всіх професій за розрядами з урахуванням кваліфікації робіт, наявності шкідливих умов праці за тарифними сеткам, узгодженим з профспілкою.

При виконанні виробничої програми в строк, відповідності вимогам щодо якості продукції, додержання правил внутрішнього трудового розпорядку і ТБ може нараховуватися премія в розмірі, затвердженого на підприємстві «Положення про преміювання» . Приймемо для розрахунку розмір премії
40% від основної зарплати.

Фонд додаткової зарплати включає в себе засоби для оплати основних та додаткових відпусток, навчальних відпусток, доплати за роботу в нічний час інших виплат, гарантованих законодавством.

Розмір додаткової зарплати визначається% від основної зарплати на підставі аналізу фактичних даних. Приймемо для розрахунку розмір додаткової зарплати 25% від суми основної зарплати.

Розмір відрахувань на соціальні потреби визначається як 38,5% від загального фонду зарплати і включає в себе: відрахування в пенсійний фонд - 28%; відрахування до фонду обов'язкового медичного страхування (ФОМС)
- 3,6%; відрахування до фонду зайнятості - 1,5%; відрахування на соц. страхування -
5,4%.

Розрахунок фонду зарплати основних виробничих робітників зведемо в таблицю № 7.

Таблиця № 7

Розрахунок фонду заробітної плати основних виробничих робітників
| № | Найменування | Розряд | Час.тарі | Час | Кол. | Фонд | Доп. | Премія | районів. | Разом | нараховані. |
| П / п | операції | | фн | штучно | нормо-час | прямий | з / пл | | | фонд | на соц. |
| | | Работн | ставка, | е tштi | на | з / пл на | (25%), | (40%) | коеф. | Опдати | потреби, |
| | | ика | руб | | програму | програму, | руб | | (15%) | праці, ру | руб |
| | | | | | запуску, час | руб | | | | б | |
| | Фрезерна | 2 | 23-40 | 0,017 | 173,4 | 4057-56 | 1014-39 | 2028-7 | 1065-11 | 8165-84 | 3143-85 |
| 1 | | | | | | | | 8 | | | |
| | Токарська | 2 | 23-40 | 0,038 | 387,6 ??| 9069-84 | 2267-46 | 4534-9 | 2380-83 | 18253-05 | 7027-43 |
| 2 | | | | | | | | 2 | | | |
| | Токарська | 3 | 27-10 | 0,047 | 47934 | 12991-74 | 3247-93 | 6495-8 | 3410-33 | 26145-87 | 10066-16 |
| 3 | | | | | | | | 7 | | | |
| | Шліценарезная | 3 | 27-10 | 0,135 | 1377 | 37316-70 | 9329-18 | 18658-| 9795-63 | 75099-86 | 28913-44 |
| 4 | | | | | | | | 35 | | | |
| | Токарська | 2 | 23-40 | 0,025 | 255 | 5967 | 1491-75 | 2983-5 | 1566-34 | 12008-59 | 4623-31 |
| 5 | | | | | | | | 0 | | | |
| | резьбонарезного | 2 | 23-40 | 0,052 | 530,4 | 12411-36 | 3102-84 | 6205-6 | 3257-98 | 24977-86 | 9616-48 |
| 6 | я | | | | | | | 8 | | | |
| | Шліфувальна | 3 | 27-10 | 0,027 | 275,4 | 7463-34 | 1865-83 | 3731-6 | 1959-13 | 15019-97 | 5783-84 |
| 7 | | | | | | | | 7 | | | |
| | слюсарну | 2 | 23-40 | 0,03 | 306 | 7160-4 | 1790-10 | 3580-2 | 1879-60 | 14410-31 | 5547-97 |
| 8 | | | | | | | | 0 | | | |
| | 96437-94 | 24109-48 | 48218-| 25314-9 | 194081-3 | 74721-39 |
| РАЗОМ: | | | 97 | 6 | 5 | |

Число допоміжних робітників визначають або як число допоміжних робітників, які обслуговують окремі робочі місця, або в цілому по всьому технологічному процесу на підставі відповідних укрупнених нормативів.

2.3 Витрати енергії на технологічні потреби.

Витрати на силову електроенергію металорізальних верстатів визначається за формулою:

де М - сумарна потужність обладнання, кВт (табл №2); km-середнє завантаження обладнання за потужністю, km = 0.7; kt - середнє завантаження устаткування за часом (відношення машинного часу на операцію до штучному) kn - коефіцієнт втрат електроенергії, kn = 0.9; kk - середній ККД електродвигунів, kk = 0,8;

Цел / ен - вартість 1 кВт; Цел / ен = 0,75 руб;

Fд - дійсний фонд часу роботи обладнання, год

Витрати на стиснене повітря, пар, воду (Зп) для виробничих цілей вважаємо укрупнено, а як частку від витрат на електроенергію для виробничих цілей. Для розрахунку беремо 10%, тоді:

Разом витрат на електроенергію на технологічні потреби - 76552,94 руб.

Розрахунок витрат по експлуатації ріжучого інструменту

Витрати по робочим інструментам, що припадають на операцію, охоплюють витрати на амортизацію, заточку, ремонт і відновлення. Загальна їх величина розраховується, як сума витрат по кожному типорозміру інструментів, застосовуваних на даній операції.

На етапі проектування, якщо невідомі потрібне кількість інструментів і пристосувань і їх вартість, величина цих витрат за рік може прийматися в певному відсотку від вартості обладнання з подальшим розподілом на річний обсяг випуску виробів. Приймемо для нашого розрахунку 2%, тоді

2.4 Розрахунок витрат по утриманню та експлуатації обладнання (РСЕіО)

Витрати на ремонт обладнання СPI припадають на операцію, охоплюють витрати на всі види ремонтів (капітальних, середніх, малих), на огляди на всі види міжремонтного обслуговування, передбачених системою планово-попереджувальних ремонтів (ППР) обладнання. Значення їх розраховуються по різному.

За першим способом витрати на ремонт обслуговування:

де R - група ремонтної складності обладнання;

W - витрати на всі види ППР і міжремонтного обслуговування за ремонтний цикл, що припадають на од. ремонтної складності, руб. (визначаються за нормативами або фактичним заводським даними);

Kе - коефіцієнт, що враховує витрати на ремонт енергетичної частини обладнання (визначається за нормативами, або звітними даними);

Трц - тривалість ремонтного циклу основної частини обладнання, рік / цикл;

(I-коефіцієнт, вплив типу виробництва, розміру обладнання, оброблюваного матеріалу і ін. На тривалість ремонтного циклу устаткування (визначають за нормативами).

На стадії проектування витрати на (РСЕіО) зазвичай встановлюють у відсотках до застосовуваної в розрахунку вартості обладнання. Приймемо для розрахунку 15%

2.5 Розрахунок витрат на зарплату допоміжних робочих

Заробітну плату допоміжних робітників ( наладчиків, кранівників, електромонтерів тощо) можна розраховувати прямим або непрямим методом.

Прямий метод застосовується, якщо допоміжні робочі закріплені за даною операцією. Розрахунок по кожній професії роблять за формулою:

де Сз.ч.с.i - годинна тарифна ставка робітників, зайнятих на i-тій операції;

(i-коефіцієнт, що враховує приробіток робочих на i-тій операції
(премія, робота в нічні години, керівництво бригадою) дорівнює 1,4-1,6; kд.з.- коефіцієнт, що враховує додаткову зарплату (оплата чергових і додаткових відпусток, пільгових годин підлітка) дорівнює 0,08-1,1;

При цьому ti характеризує час зайнятості допоміжних робітників даної операції.

Непрямим методом зарплата допоміжних робітників визначається за відсутності твердого закріплення їх за окремими робочими місцями. Величину її можна приймати пропорційно заробітної плати основних робочих або сумі заробітної плати основних робітників і РСЕіО.

Визначимо у розрахунку суму зарплати допоміжних робітників у розмірі
7,7% від зарплати основних робочих:

Відрахування на соціальні потреби становлять 38,5% від зарплати і дорівнює:

2.6 Витрати на амортизацію обладнання

Розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться за нормативами від балансової вартості обладнання відповідно до «Єдиними нормами амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР » .

Зробимо розрахунок суми амортизаційних відрахувань за своїми вихідними даними, зводячи його в таблицю № 8.

Таблиця № 8

Розрахунок амортизаційних відрахувань за рік

| Група основних фондів | Балансова | Норма | Сума |
| | вартість, | Амортиз. | Амортиз. |
| | Руб | відрахувань | відрахувань, |
| | | | руб |
| Будинки | 1815273 | 1, 0 | 18152-73 |
| Технологічне обладнання | | | |
| (робітники і силові машини) | 313880 | 5,0 | 15694 |
| Вимірювальні прилади та | | | |
| пристрої | 31388 | 7,0 | 2197-16 |
| Підйомно-транспортні | 17000 | 10,0 | 1700 |
| кошти | | | |
| Інструменти | 31388 | 20,0 | 6277-60 |
| Виробничо-господарський | | | |
| інвентар | 6178 | 5,6 | 351-57 |
| РАЗОМ | 2215207 | | 44371-06 |

Технологічна собівартість виробу (деталі)

Відповідно до зробленими розрахунками складемо технологічну собівартість деталі за формою, представленої в таблиці № 9.

Таблиця № 9

Калькуляція технологічної собівартості
| № | | Усього на производ-|
| п / п | | ственную програму |
| 1 | Основні матеріали (за вирахуванням відходів) | 211140 |
| 2 | Заробітна плата основних робочих | 194081-35 |
| 3 | Відрахування але соціальні потреби | 74721-39 |
| 4 | Витрати на електроенергію | 76552-94 |
| 5 | Витрати на інструмент | 6278 |
| 6 | РСЕіО | 47082 |
| 7 | Заробітна плата і відрахування на соц. потреби | |
| | допоміжних робочих | 20697-80 |
| 8 | Амортизація | 44371-06 |
| 9 | Цехові витрати (165%) | 159122-60 |
| 10 | Разом цехова собівартість | 834047-14 |
| 11 | Загальнозаводські витрати (106%) | 102224-22 |
| 12 | Разом повна собівартість | 936271-22 |

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар