Реферати » Реферати з економіки » Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничій ділянці

Визначення та розрахунок капітальних вкладень на виробничій ділянці

Цехові витрати охоплюють ті витрати, які не можуть бути розраховані прямим порядком. При калькуляції технологічної собівартості операції вони підлягають непрямому розподілу. До них відносяться:
. заробітна плата з нарахуваннями на соц. потреби ІТП, службовців;
. витрати з охорони праці та техніки безпеки;
. канцелярські витрати та ін

Цехові витрати визначаються відсотковому щодо від заробітної плати основних виробничих робітників.

3. Проектування планування ділянки

Планування ділянки планується відповідно до норм технологічного проектування механічних і зварювальних цехів машинобудівних заводів. Обладнання розміщується в суворій відповідності з вимогами з охорони праці.

Уявімо можливий варіант планування механічного ділянки для виготовлення заданої деталі. Колони, розмірами 400х600 мм., Розташовані на відстані 6000 мм один від одного вздовж прольоту і 9000 мм поперек прольоту.

Обладнання в кількості, що відповідає розрахункам, групуємо за типом верстатів і розміщуємо виходячи з послідовності технологічного процесу виготовлення проектної деталі і для полегшення межоперационного пересування заготовки.

Схема виконується в масштабі 1:100. Габаритні розміри верстатів вказані в таблиці № 2. Проектуючи ділянку, дотримуємося наступні вимоги норм технологічного проектування механічних і складальних цехів машинобудівних заводів.

А) Відстань між верстатами по фронту

а (900 мм. - Для середніх верстатів

На малюнку № 1 і далі:

1 - верстат;

2 - робоче місце.

Малюнок № 1

б) Відстань між верстатами при поперечному розташуванні - для середніх верстатів.

В (1500 мм

Малюнок № 2

в) Відстань від стін або колон

с (1500 мм d (800 мм

Малюнок № 3

Малюнок № 4

Обладнання на схемі повинно бути пронумеровано. На запропонованої схемою нумерація відповідає:

1 - Верстат горизонтально-фрезерний 6Т80-для фрезерної операції № 1;

2 - Токарно-гвинторізний 1Л62. Для токарної операції № 2, токарної операції № 3, токарної операції № 5 і різьбонарізний операції № 6;

3 - Верстат зубо-фрезерний 5К301П., для шліценарезной операції № 4;

4 - Верстат кругло-шліфувальний 3М161Е для шліфувальної операції № 7;

5 - Верстат слюсарний, для слюсарної операції № 8.

Площа не зайняту обладнанням, використовуємо для установки коробів для збору металовідходів і тари, для складування деталей. На проектної планування розмістимо склад готової продукції, ремонтні майстерні, а також побутові та конторські приміщення.

Висновок

Робота над курсовим проектом дозволяє підвищити і закріпити знання отримані на теоретичних заняттях і використовувати їх в практичній діяльності. Формується вміння та навички працювати з довідковою літературою та нормативами.

Заходи щодо поліпшення роботи проектного ділянки

1. Укладання договорів на збільшення річної програми випуску деталей.
2. Укладання договорів на поставку більш дешевого матеріалу, що дозволить зменшити витрати на основний матеріал. Виготовлення деталей, подібних проектної, на даній ділянці, що дозволить дозагрузіть обладнання та збільшить віддачу від основних фондів.


Сторінки: 1 2 3 4
 
Подібні реферати:
Організація виробництва та менеджменту в машинобудуванні
Визначення типу виробництва і обгрунтування форми організації виробничого процесу. Економіка виробництва. Техніко-економічні показники роботи.
Організація виробництва деталі
з дисципліни «Економіка та управління машинобудівними підприємством» для спеціальності № 1201 «Технологія машинобудування» (спеціалізація «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях) студенту груп
Організація і планування виробництва
Темою даної курсової роботи є організація і планування машинобудівного виробництва. Робота над курсовим проектом заснована на конкретному матеріалі підприємства (в даному випадку на матеріалах дніпро
Розрахунок Цехи
Тип виробництва: масове. Річна програма випуску деталей: 145 000 шт. Назва деталі: шестерня четвертої передачі проміжного вала. Вага заготовки: 7.4 кг. Вага деталі: 5.16 кг (КІМ = 0.7).
Визначення доцільності переведення обробки деталі на верстати з ЧПУ
Основне завдання курсового проектування - закріпити і систематизувати знання учнів з економіки, розвинути навички самостійної роботи, практично застосувати отримані знання при вирішенні виробничих
Планування праці та заробітної плати
Планування показників продуктивності праці, розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу по категоріях працюючих, планування фонду заробітної плати, розрахунок середньої заробітної плати працюючих.
Звіт по ознайомчої практиці на ВАТ КМЗ.
ЗМІСТ Введення Структура виробництва Основні види продукції Коротка характеристика виробництва ВАТ КМЗ Опис технологічного процесу виготовлення деталі 691-58-42 Література ВСТУП Під час ознайомчої практики, що проходила на ВАТ «Курганмашзавод» , необхідно було вивчити структуру промислового підприємства, завдання, що виконуються основними і допоміжними цехами. У процесі практики необхідно було ознайомитися з різними видами виробництв і вивчити технологічні процеси виготовлення деталей. Крім того, треба було вивчити види застосовуваного верстатного обладнання, пристроїв та ріжучих інструментів, контрольно-вимірювальних приладів. СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА Структура виробництва ВАТ «Курганмашзавод» представлена ??на схемі. Головним
Економіка машинобудівного виробництва
Підприємство - самостійний господарський суб'єкт з правом юридичної особи, створений підприємцем або об'єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання роботи надання послуг з метою
Бізнес-план інвестиційного проекту цеху (ділянки)
Організація виробничої бази цеху, дільниці. Менеджмент цеху, дільниці. Визначення вартості основних фондів. Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих.
Зв'язок оперативного плану підприємства та оперативних планів його структурних п ...
Розробка оперативних планів виробничо-господарської діяльності підприємства на поточний період є завершальною стадією внутрішньофірмового планування. Оперативне планування покликане забезпечити з
Економіка підприємства
Розрахунок потреби у виробничих робочих проводиться виходячи з трудомісткості річної програми випуску продукції в станко-годинах з урахуванням планованих втрат робочого часу, наведених у таблиці 2.
Функціонально-вартісний аналіз і управління витратами
Анализируемая конструкція є муфтою - з'єднувальним пристроєм для валів приводів, кінці яких підходить один до іншого на невелику відстань, причому з'єднання валів муфтою виконано таким чином,
Аналіз цін на квартири в м. Знахідка
Знахідка-місто знаходиться на Далекому Сході Росії, у зв'язку з цим вартість житла тут значно нижче. Ніж у багатьох інших центральних містах Росії з такою ж кількістю населення. Але знахідка має р
Розрахунок техніко-економічний показників роботи підприємства
Розрахунок необхідної кількості обладнання для випуску заданої програми. Розрахунок змінних витрат підприємства. Розрахунок постійних витрат підприємства.
Техніко-економічне обгрунтування необхідності та економічної доцільності ...
7. Потреба в матеріалах на один виріб (норма витрати): лиття (сірий чавун) - 3300 кг . сталевий прокат - 1200 кг. кольорові метали - 12 кг. електромотори - 55 кг. електроапаратура - 20 кг.
Внутрішньофірмове планування
Формування ринку та ринкової інфраструктури, нових механізмів встановлення зв'язків та розвитку підприємництва і конкуренції, підвищення суверинитета колишніх союзних республік вимагають переоцінки теорії планир
Виробничий цикл. Економічна функція виробничого циклу
Виробничий процес - це цілеспрямоване, постадійне перетворення сировини і матеріалів в готовий, заданого властивості продукт, придатний до споживання або до подальшої обробки. При організації виробництв
Основи організації технічної підготовки виробництва
Поняття системи технічної підготовки виробництва. Конструкторська підготовка виробництва. Технологічна підготовка виробництва.
Калькуляція собівартості
Собівартість продукції є не тільки найважливішою економічною категорією, але і якісним показником, так як вона характеризує рівень використання всіх ресурсів (змінного і постійного капіталу),
Організація ремонтного господарства підприємства
Призначення і склад ремонтного господарства. Функції і завдання ремонтного господарства Класифікація ремонту та види виконуваних робіт. Проблеми і перспективи ремонтного господарства.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар