Реферати » Реферати з економіки » Земельна рента: сутність, форми і механізм утворення

Земельна рента: сутність, форми і механізм утворення

дивитися на реферати схожі на "Земельна рента: сутність, форми і механізм утворення"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

КУБАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра теоретичної економіки

курсова робота

Земельна рента: сутність, форми і механізм утворення.

Виконала:

студентка 1 курсу 19 групи

економічного факультету ТДВ

Корнілова К.Г .

Науковий керівник: Сайбель Н.Ю.

Нормоконтролер: Сайбель Н.Ю.

Краснодар 1999

План роботи

Введення ........................................ ............ .................. 3

1. Рента як економічна категорія ..................... .... ....... ... 8

1.1 Особливості рентних відносин. ............................ ...... .8

1.2 Диференціальна земельна рента I ........................... .... 12

1.3 Диференціальна земельна рента II. ............. ............... 17

2 Види ренти. Рента в економіці .... .................................... 21

2.1 Абсолютна рента ... ... .......................................... ...... ..21

2.2 Монопольна рента .......... .......................................... .24

2.3 Ціна землі ... ... ... ...................................................... 25

2.4 Рента в селянському господарстві ...... ... ........................ ...... 27

2.5Рента в інших галузях економки .... .............................. ..29

2.6 Особливості рентних відносин в умовах сучасного капіталізму ........................................................................ ... 31

Висновок ...... ... ..................... .................................... .34
Бібліографія .... ......................................................... ... 36

Введення

Земля як місце розташування будь-якого підприємства постає загальним умовою виробництва. Але земельна ділянка для сільського господарства, рудника, шахти, лісгоспу, гідростанції вже є основним ресурсним чинником виробництва. Грунтові, кліматичні, геологічні, гідрологічні характеристики земельних ділянок, їх географічне місце розташування - вся сукупність природних різниць в цих умовах набуває першорядного економічне значення. Природні відмінності - основа різною продуктивності праці в галузях, де природні ресурси є головним речовим фактором виробництва.

Відмінності ефективності виробництва зумовлюють отримання підприємцями різних доходів, що в свою чергу накладає печать на відносини між власниками ресурсів і їх користувачами, визначальним чином впливає на ринкові ціни ресурсів. Земельна рента - це центральна економічна категорія, регулююча економічні відносини між землевласником і підприємцем, котрі орендують землю для ведення сільського господарства на капіталістичної основі.

Аналіз утворення ренти і дозволяє з'ясувати джерела доходів цих двох суб'єктів орендних відносин, розкрити вплив природного фактора і юридичної форми власності на механізм виникнення ренти.

Зовні рента являє собою плату за користування землею, яку її власник отримує від орендаря. Очевидно, що вона - частина вартості продукту, отриманого підприємцем. Але природу її, джерела та обставини виникнення покаже теоретичний аналіз. Перш за все він передбачає з'ясування двох головних обставин, що визначають її виникнення: це, по-перше, особливості ціноутворення на продукцію сільського господарства, в якому природний ресурс має визначальний вплив на продуктивність праці, по-друге, специфіку отримання в цій галузі надприбутків і причин стійкості їх відтворення. Зазначені обставини породжені такими особливостями, притаманними природному фактору виробництва: 1) земля і багато інші природні ресурси не є вільно відтворюваними умовами праці, подібно промисловим знаряддям праці та матеріалами; 2) обмеженості земель сільськогосподарського призначення взагалі, а земель кращої та середньої якості тим більше, обумовлює мізерну еластичність пропозиції земель.

У зв'язку з цими особливостями використання одними підприємцями земель кращої та середньої якості (за родючістю та місця розташування ділянок) позбавляє інших підприємців можливості вести господарство на аналогічних землях. Утворюється господарська монополізація земель цього роду. Але через те, що виробництво на цих землях не покриває суспільної потреби в продовольстві і сільськогосподарській сировині, виникає суспільна необхідність залучити в господарський оборот і сільськогосподарські землі гіршої якості. Але виробництво продукції у відносно гірших умовах обходиться дорожче. Проте суспільна потреба в додатковій продукції призведе до визнання ринком цих збільшених витрат на її виробництво як суспільно необхідних витрат.
Тому громадської ціною виробництва виступає ціна виробництва продукції у відносно гірших умовах ведення сільського господарства.

Реалізація продукції по суспільній ціні виробництва забезпечує орендарям, які використовують гірші землі, відшкодування витрат виробництва та отримання середнього прибутку. А орендарям кращих і середніх земель, у яких індивідуальні засоби виробництва будуть нижчими громадської, - ще й надприбуток. Вона і передається у вигляді ренти землевласнику. Отже, вона виступає як різниця між суспільною ціною виробництва та індивідуальної ціною виробництва на кращих чи середніх землях. Тому і рента цього виду носить назву диференціальної, тобто разностной.
Присвоєння ренти землевласником означає економічну форму реалізації права приватної власності на землю.

Теорія отримання надприбутку показує, що вона утворюється всюди, де капітал функціонує в умовах, більш сприятливих, ніж суспільно визнаних (середніх). У сільському господарстві суспільно необхідними умовами є умови виробництва на гірших землях. Тому капітал, застосований на кращих і середніх землях, забезпечує отримання надприбутків. Природні різниці родючості та місця розташування земель визначають стійкий характер одержання зазначених надприбутків.

Аналіз диференціальної ренти показав, що вона виступає в орендній платі за використання кращих і середніх земель. Відповідь про джерело плати за гірші землі дає аналіз освіти іншого виду земельної ренти - абсолютною.

Підприємець візьме в оренду цей вид землі, якщо ціна продукту підвищиться над ціною виробництва. Це економічний стан станеться через приватної власності на землю. Вона, перешкоджаючи вільному переливу капіталів і обмеживши тим самим зростання виробництва, викличе підвищення цін.
Воно забезпечує підприємцю дохід, що перевищує середній прибуток. Це і буде абсолютна рента, яку підприємець віддає власнику гіршої ділянки за його використання. Загальне підвищення цін на продукцію означає, що абсолютно всі підприємці тепер отримають абсолютне прирощення рентного доходу, а присвоять його власники земель.

Перевищення ціни на продукт над суспільною ціною виробництва забезпечує в цій галузі реалізацію надлишку додаткової вартості над середнім прибутком, який існує в усіх галузях, де органічне будова капіталу нижче, ніж у галузях середнього рівня. Таким чином, з'ясовується, що і абсолютна рента виступає формою додаткової вартості.

Метою цієї роботи є вивчення земельної ренти як економічної категорії. У зв'язку з цими завдання, переслідувані курсовою роботою наступні:

По-перше: простежити процес утворення земельної ренти;

По-друге: дати характеристику різним формам земельної ренти;

По-третє: проаналізувати особливості рентних відносин;

По-четверте: виявити роль ренти для різних галузей економіки.

Аналіз використовуваної в курсовій роботі літератури: дозволяє помітити, що більша частина роботи була написана спираючись на III том праці К. Маркса
«Капітал» , в якому величезна роль відводиться проблемам земельної ренти: її формам, особливостям рентних відносин в умовах капіталізму, а також умовам економічних відносин у сільському господарстві. Не можна не сказати про те, що питання формування диференціальної ренти прекрасно викладені у статті А.М. Ємельянова «Диференційна рента в сільському господарстві» , а також у роботі В.І. Ільдеменова «Диференціальна рента і вирівнювання економічних умов відтворення» , тому виписки з цих праць є основою пунктів курсової роботи, присвячених диференціальної ренті I і диференціальної ренті II. Для написання вступу і висновку курсової роботи велику роль зіграли «Курс загальної економічної теорії» під редакцією А.М. Крилова і стаття В.І. Канова «Ставлення власності на природні ресурси» .

1. Рента як економічна категорія.

1. Особливості рентних відносин. Рента і орендна плата.

Земля або виступає як безпосередній чинник виробництва (в сільському господарстві і в добувній промисловості), або використовується як території для розміщення виробничих, адміністративних, житлових та інших приміщень, транспортних та інших комунікацій. Але на відміну від більшості інших засобів виробництва земля не є вільно відтвореним чинником виробництва.

В сучасних умовах не відтворений фактор виробництва стає більш значущим. Таким фактором тепер виступає вся природна середу, яка перетворюється на умова відтворення всесвітнього господарства в цілому. Втім, природне середовище у багатьох своїх проявах ще тільки починає широко включатися в реальні економічні відносини, що впливають на відтворення як окремого, так і всього суспільного капіталу. Нижче ми розглядаємо один з головних невідтворених факторів виробництва - землю.

Головна особливість економічних відносин, пов'язаних з використанням землі як невоспроизводимого, обмеженого природного фактора, - існування земельної ренти. Віддаючи землю в оренду підприємцям, землевласники отримують за це певну плату - ренту.

Саме обмеженість, нееластичність пропозиції землі є найважливішою причиною особливостей ціноутворення в сільському господарстві.
Саме унікальні умови пропозиції землі та інших природних ресурсів відрізняють рентні платежі від заробітної плати, відсотка і прибутку.

Особливо велику увагу економічна теорія приділяє земельної ренті, тобто ренті в сільському господарстві. Це пояснюється тим, що протягом тривалого періоду часу сільське господарство було провідною галуззю економіки. Розглянемо деякі трактування земельної ренти в різних економічних теоріях.

З точки зору марксистської економічної теорії рента є перетвореної формою додаткової вартості поруч із прибутком, зарплатою і відсотком. На поверхні явища рента виступає як плата за землю, що створює враження, нібито сама земля породжує цю ренту. Однак трудова теорія вартості це заперечує, так як вартість може створюватися тільки живою працею. Джерелом ренти є неоплачений додатковий працю найманих робітників у сільському господарстві. Ця частина додаткової вартості, яку отримують підприємці - орендарі земельних ділянок, сплачується ними земельним власникам.

У трактуванні теорії факторів виробництва і теорії граничної продуктивності рента є винагородою, яку отримує власник природних ресурсів, зокрема землі, відповідно до граничної продуктивністю цих факторів.

Суть однієї з трактувань полягає в тому, що рента не є самостійною формою доходу, а являє собою позичковий відсоток на той капітал, який вкладений в землю.

У відповідності з теорією фізіократів рента - це чистий продукт природи, єдиний дохід, який реально отримує суспільство.

Існує ще одне трактування, яка вважає ренту несправедливим паразитичним доходом. У Сполучених Штатах критика на адресу рентних платежів прийняла форму руху за єдиний податок, яке

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар