Реферати » Реферати з економіки » Бізнес організованої злочинності

Бізнес організованої злочинності

Бізнес організованої злочинності

Професійна злочинність настільки ж стара, як і цивілізація. Однак організована злочинність (у сучасному розумінні слова) народилася набагато пізніше, приблизно століття тому. Справа в тому, що виникнення організованої злочинності - це якісно новий етап розвитку злочинного світу. Якщо "неорганізовані" злочинці є аутсайдерами суспільства, то діяльність сучасних мафіозі будується в основному за законами бізнесу, і тому вони стали складовим елементом суспільної життєдіяльності.

Загальновідомо, що головна мета злочинних організацій - витяг максимального матеріальної вигоди. У зв'язку з цим доцільно згадати концепцію М.Вебера про два принципово різних типах "спраги наживи". Авантюристична жадоба збагачення (в т.ч. шляхом грабежу і злодійства) спостерігається з найдавніших часів. Але тільки в умовах капіталістичного ладу складається відношення до багатства як до закономірного результату раціональної діяльності з виробництва споживчих благ. Організована злочинність функціонує за законами саме раціонального капіталістичного підприємництва, і тому її економічна історія невідривно пов'язана з історією ринкового господарства.

Формулюючи визначення організованої злочинності, вітчизняні та зарубіжні кримінології одностайно підкреслюють такі її характеристики, як: а) стійкість, систематичність і тривалість; 6) ретельне планування злочинної діяльності; в) поділ праці, диференціація на керівників і виконавців - фахівців різного профілю; г) створення грошових страхових запасів ("общаків"), які використовуються для потреб злочинної організації.

Неважко побачити, що всі ці ознаки повністю копіюють характерні риси легального капіталістичного підприємництва. Тому організовану злочинність слід розглядати в першу чергу як особливу галузь бізнесу, специфічну сферу економічної діяльності. Цей підхід вже знайшов відображення в офіційних визначеннях організованої злочинності. Наприклад, в США закон 1968 року про контроль над злочинністю характеризує організовану злочинність як "протизаконну діяльність членів високоорганізованої і дисциплінованої асоціації, що займається поставкою заборонених законом товарів або наданням заборонених законом послуг".

Розглянемо ряд особливостей економіки організованої злочинності, яким у вітчизняній науковій літературі приділено поки недостатньо уваги.

1. Попит на мафіозному ринку. "В основі діяльності організованої злочинності лежить соціальне замовлення", - пише американський кримінолог Р.Кларк. Мафіозна злочинна діяльність - це злочини особливого роду, "злочини, що здійснюються за взаємною згодою, злочину, здійснення яких бажає споживає публіка". Це відноситься не тільки, наприклад, до наркобізнесу, коли мафіозі "усього лише" продають товар, що добровільно робить вибір клієнтам, але і рекету, коли організована злочинність бере на себе охорону підприємців від злочинності неорганізованої. Взагалі можна зробити висновок, що організована злочинність складається тільки там і тоді, де і коли виникає стійкий і високий попит на заборонені товари і послуги. Тому економічна історія організованої злочинності - це пошук керівниками мафій вільних ринкових ніш, закріплення і розширення своїх позицій у конкурентній боротьбі з іншими злочинними організаціями, а також періодичне "перепрофілювання", викликане змінами ринкової кон'юнктури. Мафія може почасти "замовляти" попит на свою продукцію (часто рекетири "захищають" бізнесменів від самих себе), але в цілому вона лише задовольняє об'єктивно сформувалися громадські потреби. Наприклад, широкий розмах рекету в Росії - породження високого попиту бізнесменів на правоохоронні послуги в атмосфері слабкої специфікації прав власності, розгулу "звичайної" злочинності, низької ефективності діяльності органів внутрішніх справ.

2. Профіль злочинного виробництва. Економіка організованої злочинності - диверсифікована економіка, заснована на поєднанні різних видів бізнесу, злочинного і легального. Мафія (як і легальні фірми) намагається "не класти всі яйця в одну корзину": хоча є переважне виробництво, що дає основну масу прибутку, мафіозі не закидали остаточно старих промислів і одночасно освоюють "плацдарми" для нових. Наприклад, в епоху "сухого закону" американські гангстери отримували основні доходи від бутлегерства, але одночасно продовжували контролювати проституцію і починали освоювати наркобізнес (основним злочинним промислом наркобізнес став тільки в бО-70-ті роки). Зміна ведучої спеціалізації пояснюється при цьому не стільки протидією органів правопорядку, скільки змінами попиту, діяльністю легального "великого бізнесу" і витисненням старого малоприбуткового бізнесу новим високоприбутковим. Крім того, мафія звичайно поєднує два напрями економічної діяльності: нелегальне виробництво, де "заробляються" великі гроші, і легальне виробництво, де ці гроші "відмиваються". В результаті економіка організованої злочинності виглядає як айсберг: на вигляді - легальний, відносно малодоходний сам по собі бізнес (наприклад, переробка вторсировини), "під водою" - високоприбутковий нелегальний бізнес (наприклад, наркобізнес). Таку форму мафіозна економіка набуває на тій стадії свого розвитку, коли мафія институционализируется, прагнути міцно "врости" в офіційну систему, не пориваючи при цьому з злочинними промислами.

3. Витрати виробництва і прибуток злочинного бізнесу. Нелегальний мафіозний бізнес обов'язково високоприбутковий, причому середня норма гангстерського прибутку відрізняється від нормальної середньої норми на декілька порядків. У легальному бізнесі 10Уо річних вважаються дуже високим показником, у той час як у наркобізнесі норма валового прибутку в одній торговій угоді перевищує 1000%. Справедливо зауважують, що "Коза Ностра" може вважатися самою високоприбуткової корпорацією США. Те ж саме можна сказати про якудза в Японії, про мафію в Італії і т.д. Однак часто забувають, що зворотним боком високого валового прибутку є не менш високі витрати. Чисто виробничі витрати мафіозного бізнесу досить малі (наприклад, в наркобізнесі виробники первинної сировини одержують менше тисячної частки від кінцевих роздрібних цін). Зате трансакційні витрати дуже великі і досить специфічні.

У цьому бізнесі неможлива звичайна страховка підприємницьких ризиків, які досить високі (при транспортуванні наркотиків правоохоронні органи перехоплюють приблизно 10% всіх вантажів). Своєрідною страховкою можна вважати систематичний підкуп поліції і політиків. Однак ці "страхові внески" величезні і доходять ледь не до 1/3 валового прибутку. Високі також витрати "відмивання" злочинних доходів. Дуже своєрідні в мафіозному бізнесі витрати конкурентної боротьби: звичайний бізнесмен ризикує втратити свій капітал, мафіозний - і своє життя. У силу всіх цих причин чистий прибуток злочинних організацій не так вже й велика, а її легальне використання сильно утруднене.

4. Конкуренція на мафіозному ринку. Економіка організованої злочинності олігополістичному за формою і монополістичної по суті. У країні, як правило, діють декілька мафіозних організацій (кланів), що займаються схожими промислами. Щоб уникнути втрат від самогубною міжусобної боротьби територія ділиться на райони, закріплені за окремими мафіозними групами. Центральне керівництво гангстерського співтовариства (типу "купола" у сицилійської мафії), якщо воно є, виконує координуючі функції аналогічно національним спілкам підприємців у легальних галузях. Мафіозне співтовариство в результаті являє собою федерацію щодо самостійних, часто ворогуючих організацій. На своєму "ділянці" кожна мафіозна група діє монопольно, однак час від часу відбувається переділ територій "за силою" (як правило, під час мафіозних "розборок").

Вивчення закономірностей економіки організованої злочинності дозволяє правильно вибирати стратегію стримування мафіозної діяльності, мінімізації її негативних наслідків.

Список літератури

Ю.В. Латів, старший викладач Тульського філії Юридичного інституту МВС Росії, кандидат економічних наук. Бізнес організованої злочинності.

 
Подібні реферати:
Економічна злочинність і економічна безпека політичні аспект ...
Взаємодія систем «політика - економічна злочинність - економічна безпека » .
Психологія злочинних груп і злочинних організацій
Психологія групи і групова динаміка. Соціально-психологічні явища в злочинних групах. Конфлікти в злочинних групах.
Злочини у сфері кредитно-грошових відносин
Предмет названих злочинних посягань відразу або в кінцевому рахунку складають грошові кошти держави або приватних фірм, підприємств та осіб в рублевої та іноземній валюті , а також будь-якої товар і і
Навмисне банкрутство
Економічна злочинність гальмує розвиток виробництва, відволікає інвестиційний капітал, підстьобує інфляцію, позбавляє держбюджет значної частини доходів.
Боротьба з хабарництвом: деякі напрямки вдосконалення кримінально ...
Про співвідношення хабарництва та корупційної поведінки. Про поняття підкупу. Диференціація норм про хабар і подарунок.
Проблематика управління банківської індустрією
Cовременная банківська індустрія представляє собою народногосподарську галузь з надання широкого спектру різноманітних банківських та інших фінансових послуг.
Малий бізнес
Поняття і значення малого бізнесу. Види малих підприємств. Державна підтримка малого підприємництва. Вишукування внутрішніх джерел фінансування.
Тіньова економіка в Росії
Росія переживає складний період своєї історії, що характеризується небувалим за масштабами процесом корінного реформування політичної та економічної системи. Досягнуто цілком реальні результати економічної
Вираз «Відмивання грошей»
На перший погляд відмивання грошей - це злочин, у якому немає жертви. З цим злочином не асоціюється драматизм пограбування чи якоїсь страх, який залишає в людській психіці тяжке порушення закону.
Як зробити бізнес інвестиційно привабливим
Що таке інвестиційно привабливий бізнес? «Зрозумілий» і прозорий для інвестора бізнес; bеет чіткі пріоритети, цілі і стратегію розвитку; gзволяет інвестору повернути інвестиції, заробити і мінімізувати свої ризики.
Тіньова економіка в Росії
Визначення тіньової економіки та форми її прояву. Механізм функціонування тіньової економіки. Створення правових економічних умов щодо скорочення тіньової економіки.
Загрози економічної безпеки
У 70-ті роки вперше з'явився термін "економічна безпека". Він досить швидко набув поширення в розвинених капіталістичних країнах. Саме тоді, відстоюючи реалістичну оцінку ситуації ме
Ділова кар'єра
Поняття та етапи кар'єри.
Тіньова економіка та її особливості
2. Неофіційна економіка - легальні види економічної діяльності, але виробництво товарів і послуг не фіксується офіційною статистикою, приховування від податків, неформальна зайнятість і тощо;
Система тестів з бізнес-аналізу
Аналіз зовнішнього середовища. Фінансовий аналіз. Аналіз організації маркетингу на підприємстві. Аналіз виробничих проблем. Аналіз системи управління персоналом.
Реформи в роки перебудови
Прискорення. «Сухий закон» . Гласність. Політичні реформи. Національні рухи.
Проблеми жіночої зайнятості
У ряді капіталістичних країн науково-технічна революція призвела до зменшення частки жінок у загальній чисельності найманої робочої сили: у Франції за період з 1958 по 1967 - з 33,5 до 31,9%, у ФРН з 1957 по 196
Ринковий механізм і його елементи
Ринок - це спосіб взаємодії виробників і споживачів, заснований на децентралізованому, безособистісному механізмі цінових сигналів. Учасниками ринку є і підприємці, і працівники, прода
Матеріали по темі Теорія суспільного вибору. Групи спеціальних інтересів
Ті, для кого характерні інтенсивні однорідні переваги, природним чином об'єднуються в групи. Для кожної з таких груп схвалення підтримуваного нею рішення являє собою колективне благо. Ка
Сучасна криза заробітної плати
Суть сучасної кризи. Вихід із ситуації.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар