Реферати » Реферати з економіки » Факторинг

Факторинг

складі багато, то політика по відношенню до боржників пом'якшується, якщо ж існує дефіцит товару (або дефіцит намічається), то політика робиться жорстоким. Це типова помилка - поведінка боржників та наявність товару абсолютно ніяк не пов'язані між собою. Існує оптимальна «жорсткість» політики по відношенню до боржників і оптимальний запас товару на складі.
Спроба пов'язати ці фактори призводить до їх неоптимальним значенням і, як наслідок, до зменшення рентабельності вкладеного капіталу. Наявність третьої особи (Фактора) у відносинах між Постачальником і Покупцем не-скільки пом'якшує гостроту вищеописаної проблеми.

Звичайно, не можна сказати, що факторинг вирішує всі проблеми
Постачальника. Багато потенційних клієнтів факторингових компаній намагаються порівнювати факторингові та кредитні операції. Це надзвичайно некоректне порівняння, але для зняття питань про відмінність цих двох продуктів варто привести їх порівняльну характеристику:

| Кредит | Факторинг |
| Кредит повертається банку | Факторинговое фінансування погашається з |
| позичальником | грошей, виплачуваних дебіторами клієнта |
| Кредит видається на | Факторинговое фінансування виплачується |
| фіксований термін | на строк фактичної відстрочки платежу |
| Кредит виплачується в | Факторинговое фінансування виплачується |
| обумовлений кредитною | в день поставки товару |
| договором день | |
| Кредит, як правило, | Для факторингового фінансування ніякого |
| видається під заставу | забезпечення не вимагається |
| Кредит видається на заздалегідь | Розмір фактичного фінансування не |
| обумовлену суму | обмежений і може безмежно збільшуватися |
| | по мірі зростання обсягу продажу клієнта |
| Кредит погашається в заздалегідь | Факторинговое фінансування погашається в |
| обумовлений день | день фактичної оплати дебітором |
| | поставленого товару |
| Для отримання кредиту | Факторинговое фінансування виплачується |
| необхідно оформляти | автоматично при наданні накладної |
| величезна кількість | та рахунки-фактури |
| документів | |
| Погашення кредиту не | Факторинговое фінансування продовжується |
| гарантує отримання | безстроково |
| нового | |
| Витрати на сплату відсотків | Витрати на сплату факторингової комісії |
| за банківським кредитом | ставляться на собівартість повністю |
| ставляться на собівартість | |
| в межах облікової ставки | |
| ЦБ РФ плюс 3% | |
| При кредитуванні крім | факторингове фінансування супроводжується |
| перерахування грошей банк не | управлінням дебіторською заборгованістю (див. |
| надає позичальникові ніяких | відповідь на питання № 1) |
| послуг | |

Не можна не відзначити важливість інформаційної складової факторингового обслуговування. При взаємодії Постачальника та Фактора останній бере на себе облік продажів Постачальника та відстеження платіжної дисципліни дебіторів. Обсяги інформації між Постачальником і Фактором значні, тому що один крупний Постачальник може мати до чотирьохсот покупців тільки в Московському регіоні. У Постачальника безкоштовно встановлюється спеціальне програмне забезпечення. Клієнт щодня по мірі здійснення операцій забезпечується найдокладнішими звітами про зареєстровані поставках, утриманої комісії, стан дебіторської заборгованості.

При відображенні операцій факторингу в балансі компанії необхідно пам'ятати, що відповідно до Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються до собівартості продукції
(робіт, послуг) та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку від 05.08.98 р (п. 2 «у» ) слід відносити на витрати, пов'язані зі збутом продукції витрати по оплаті «... послуг банків по здійсненню відповідно до укладених договорів торгово-комісійних (факторингових) та інших аналогічних операцій » . Факторингові операції відносяться до операцій, що оподатковуються на додану вартість
(лист Державної податкової служби та Мінфіну РФ від 7 серпня 1992 № В3-6-05 (251,
70). Відповідно, факторингова комісія включає в себе ПДВ, тому клієнт факторингової компанії вправі зарахувати сплачений податок при перерахуванні отриманого ПДВ в бюджет,

У міжнародній практиці більша частка факторингових операцій припадає на спеціалізовані відділення або дочірні компанії банків та інших, установ кредитно-фінансової сфери, існують також факторингові компанії, що належать великим промисловим компаніям і транснаціональним корпораціям.

На даний момент наданням факторингових послуг на території
Російської Федерації займаються в основному кредитні установи. Це пов'язано з тим, що ст. 825 гл. 43 ЦК України встановлює: «В якості фінансового агента договори фінансування під відступлення грошової вимоги можуть укладати банки та інші кредитні організації, а також інші комерційні організації, мають дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності такого виду » . Порядок отримання дозволів (ліцензій) ні в яких нормативних актах не відображено. Конкуренція в банківському бізнесі зараз надзвичайно загострена. Клієнт банку, причому як невеликий, так і середній, бажає бачити в ньому не тільки високотехнологічний розрахунково-касовий центр, а партнера по бізнесу, фінансового посередника і консультанта. Кредитні установи не можуть не реагувати на яка складається кон'юнктуру ринку і відповідають універсалізацією своєї діяльності. У Росії впровадження факторингу було розпочато в 1988 р в якості експерименту Промстройбанком і
Жилсоцбанк СРСР. В силу повної відсутності на той момент будь-якої методичної літератури і неможливості отримати доступ до світового досвіду суть цієї послуги була дещо перекручена. Факторинговим відділам переуступати тільки прострочена дебіторська заборгованість, угода укладалася як з постачальником, так і з покупцем, причому постачальнику гарантувалися платежі шляхом кредитування покупця. Факторингове обслуговування носило характер разових угод без забезпечення комплексу страхових, інформаційних, облікових і консалтингових послуг, маються на увазі факторингом.

Пізніше факторингові операції почали здійснювати і комерційні банки. Слід зазначити, що спочатку вони зіткнулися з повною відсутністю цивілізованих факторингових технологій і огидною платіжною дисципліною дебіторів, що призводило до чималих втрат. Але вже в 1994 р, набравшись досвіду і маючи намір вийти на ринок міжнародного факторингу,
«Тверьуниверсалбанк» , пізніше «Мосбизнесбанк» , став першим російським банком, прийнятим в IFG. Протягом ряду років факторингом в Росії пробували займатися і АКБ «Менатеп» , і Міжнародний московський банк, що складається в IFG до останнього часу. В силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин жодна з вищеперелічених спроб не закінчилася успіхом.

На даний момент найбільшим оператором факторингових послуг в Росії і єдиним активно працюючим членом міжнародної факторингової групи
International Factors Group (IFG) є АБ «ІБГ НІКойл» . ,

Може виникнути питання: «А який компанії факторинг не потрібен?» Відповідь на нього буде таким - факторинг не потрібен компанії, яка не хоче або не може нарощувати продажі своїх товарів, оскільки в такому випадку значні оборотні кошти, які забезпечує їй факторинг, не знаходять гідного застосування.

Якщо компанія вирішила скористатися факторинговим обслуговуванням, то найкращим рішенням є використання отриманих додаткових коштів з метою розширення продажів. Якщо обсяг продажу клієнта виростає, то це негайно призводить до нового зростання обсягу фінансування з боку банку в рамках факторингового обслуговування.

Про НЕВІДОМОМУ факторингу та відомі договори

фінансування під відступлення ДЕНЕЖНОГОТРЕБОВАНІЯ

Операція або технічні прийоми фінансового управління: спеціалізована фірма за угодою з підприємством веде його рахунки клієнти, звертаючи на себе боргові зобов'язання дебіторів, приймаючи їх покриття на власний рахунок і беручи відповідальність за збитки в разі неплатоспроможності боржників.

Бернар і Коллі. Тлумачний економічний і філософський словник

Напевно, всякий юрист знає, що в Цивільному кодексі РФ мається глава 43 з назвою «Фінансування під поступку грошової вимоги» (ст.
824-833 ГК РФ). Однак не кожен юрист знає, що фінансування під відступлення грошової вимоги іменується в цивілістиці ще як факторинг.

Інститут факторингу введений нашим законодавством в цивільний оборот частиною другою ГК РФ, яка набрала чинності з 1 березня 1996 р тобто порівняно недавно. А між тим цінність факторингу, як інструменту щодо захисту майнових та фінансових інтересів учасника цивільного обороту, була усвідомлена за кордоном, наприклад в США, ще понад сто років тому.

Таким чином, з повною упевненістю можна сказати, що Росія сприйняла в цьому питанні правовий досвід Заходу.

Однак факторинг в Росії має свої специфічні особливості, що ми і спробуємо проілюструвати на наступному прикладі. СУТНІСТЬ,

ПОНЯТТЯ І ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ фінансування під відступлення грошової

ВИМОГИ (ФАКТОРИНГА)

Керівникам господарюючих суб'єктів усіх форм власності, в особливості в підприємницьких правовідносинах, добре знайома наступна типова схема. Фірма «X» поставила фірмі «З» товар з відстрочкою
(розстрочкою) платежу або віддала товар на реалізацію (консигнацію). За умовами укладеного договору між фірмами «X» і «З» остання зобов'язалася провести розрахунок через певний проміжок часу, наприклад через місяць. Однак минає один місяць, другий, третій, нарешті півроку, а платежу все немає і немає. І ніби фірма «З» була надійним партнером, не один рік аналогічні угоди здійснювалися з її участю успішно, правда з невеликими затримками за термінами платежу. А тут у фірми «З» гроші зникли - пояснюють, що «задавили» податки, хоча товар був повністю проданий. Як бути?

Ситуація не з приємних. Треба судитися, або підключати «закон кулака» , або йти в ... банк, використовуючи при цьому механізм фінансування під відступлення грошової вимоги.

Створилася парадоксальна ситуація: гроші фірми «X» за реалізований партнером товар виявилися «заморожені» , хоча в умовах ринкової економіки ці грошові вимоги, виходячи з формули К. Маркса: «Товар-гроші-товар» і «Гроші-товар-гроші» , мають чималу ринкову вартість і мають здатність давати систематичну прибуток, що в силу ст. 2 частини другої
Цивільного кодексу РФ є першоосновою підприємницької діяльності.

Саме тому зазначені («завислі» , «заморожені» ) грошові вимоги можуть бути «продані» кредитором іншому «спеціалізованому» підприємцю (агенту), який має вільні грошові кошти. Однак при цьому агент зобов'язаний дотримати одна умова: він повинен мати

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар